KQXS An Giang 02/12/2021
Giải đặc biệt 467992 Đầu - Nháy
Giải nhất 43362 0: 08
1: 10,10
2: 24
3: 39,39
4: 49,47,49,48
5:
6: 62
7: 70
8: 87,86,82
9: 92,92,93

2 Nháy: 10,39,49,92
Giải nhì 40549
Giải ba 64370-95187
Giải tư 79186-44210-66908-35047-31849-93339-97892
Giải năm 8739
Giải sáu 1624-6948-1810
Giải bảy 082
Giải tám 93
KQXS An Giang 25/11/2021
Giải đặc biệt 604416 Đầu - Nháy
Giải nhất 23181 0: 06,07
1: 16,17
2: 25
3: 37,33,36
4:
5: 57
6: 63,60,62
7: 73
8: 81,84
9: 97,99,91
Giải nhì 33706
Giải ba 30197-80263
Giải tư 78673-82437-88660-71199-32407-74825-49057
Giải năm 3562
Giải sáu 9517-5891-6233
Giải bảy 436
Giải tám 84
KQXS An Giang 18/11/2021
Giải đặc biệt 691122 Đầu - Nháy
Giải nhất 97521 0:
1: 14,15
2: 22,21,24,23,29
3: 37,38,30
4: 44
5:
6: 61
7:
8: 80,80
9: 95,90,92,96

2 Nháy: 80
Giải nhì 23980
Giải ba 90980-26937
Giải tư 15061-85395-55190-06592-19014-48296-84515
Giải năm 9424
Giải sáu 4223-6829-6644
Giải bảy 138
Giải tám 30
KQXS An Giang 11/11/2021
Giải đặc biệt 931748 Đầu - Nháy
Giải nhất 31109 0: 09,05,01,03
1: 10,10
2: 26
3: 33,33,36,37
4: 48,41,40
5:
6:
7: 73
8: 84
9: 91,95

2 Nháy: 10,33
Giải nhì 23141
Giải ba 64073-44833
Giải tư 73391-91233-96236-37584-14826-59105-05337
Giải năm 0801
Giải sáu 5040-4403-5695
Giải bảy 610
Giải tám 10
KQXS An Giang 04/11/2021
Giải đặc biệt 681879 Đầu - Nháy
Giải nhất 27742 0: 08,07
1: 13
2: 20
3: 37
4: 42,42,46
5: 55
6: 69
7: 79,73,74,73,76,71
8:
9: 93,96

2 Nháy: 42,73
Giải nhì 56013
Giải ba 32437-26408
Giải tư 58373-21107-66993-81874-47642-28173-50720
Giải năm 7846
Giải sáu 6369-8376-2771
Giải bảy 455
Giải tám 96
KQXS An Giang 28/10/2021
Giải đặc biệt 481554 Đầu - Nháy
Giải nhất 99916 0: 07,00,04
1: 16
2: 29,25,23,28
3: 38,36,38
4:
5: 54,55
6: 69,68
7: 74,70
8: 83
9:

2 Nháy: 38
Giải nhì 99129
Giải ba 28169-81825
Giải tư 36138-75274-38736-03338-65523-39655-97507
Giải năm 0000
Giải sáu 8283-7070-0328
Giải bảy 504
Giải tám 68
KQXS An Giang 22/10/2021
Giải đặc biệt 942923 Đầu - Nháy
Giải nhất 97593 0: 08,08,08
1: 19,12
2: 23
3: 39
4: 41,42
5: 54,56
6: 62
7: 74
8: 86
9: 93,97,91,93

2 Nháy: 93
3 Nháy: 08
Giải nhì 94519
Giải ba 09097-36808
Giải tư 05008-60386-48408-40791-11262-24174-94512
Giải năm 3654
Giải sáu 0941-8493-9556
Giải bảy 239
Giải tám 42
KQXS An Giang 08/07/2021
Giải đặc biệt 942923 Đầu - Nháy
Giải nhất 97593 0: 08,08,08
1: 19,12
2: 23
3: 39
4: 41,42
5: 54,56
6: 62
7: 74
8: 86
9: 93,97,91,93

2 Nháy: 93
3 Nháy: 08
Giải nhì 94519
Giải ba 09097-36808
Giải tư 05008-60386-48408-40791-11262-24174-94512
Giải năm 3654
Giải sáu 0941-8493-9556
Giải bảy 239
Giải tám 42
KQXS An Giang 01/07/2021
Giải đặc biệt 474758 Đầu - Nháy
Giải nhất 31495 0: 04
1: 16
2: 22
3: 31,35,35
4:
5: 58,59,59
6: 67,67
7: 79
8: 88,83
9: 95,91,92,94

2 Nháy: 35,59,67
Giải nhì 29667
Giải ba 03622-62191
Giải tư 20488-35592-64383-96831-78159-95204-40535
Giải năm 0294
Giải sáu 2735-8116-4659
Giải bảy 367
Giải tám 79
KQXS An Giang 24/06/2021
Giải đặc biệt 724638 Đầu - Nháy
Giải nhất 62503 0: 03,08,05,00,02,02
1: 15
2: 28
3: 38,34
4: 48
5: 59
6: 68
7: 73,79,78
8: 84,87
9:

2 Nháy: 02
Giải nhì 33084
Giải ba 40408-78073
Giải tư 60505-55934-68959-96715-56087-07028-09100
Giải năm 9248
Giải sáu 6879-8278-5102
Giải bảy 202
Giải tám 68
KQXS An Giang 17/06/2021
Giải đặc biệt 730894 Đầu - Nháy
Giải nhất 10547 0: 00,09
1: 11
2: 20,20,28
3: 35,36
4: 47,40
5:
6: 61,62
7: 74,72,76,71
8:
9: 94,97

2 Nháy: 20
Giải nhì 69640
Giải ba 40474-04620
Giải tư 82172-48800-81820-40776-98428-22311-66461
Giải năm 9797
Giải sáu 2471-7135-9436
Giải bảy 062
Giải tám 09
KQXS An Giang 10/06/2021
Giải đặc biệt 057078 Đầu - Nháy
Giải nhất 80364 0: 02
1: 13,19
2:
3: 38
4:
5: 53,51
6: 64,63,67,64,62
7: 78
8: 83
9: 97,99,98,93,91

2 Nháy: 64
Giải nhì 21897
Giải ba 74899-23763
Giải tư 13738-10198-40993-26683-33053-44691-38713
Giải năm 6751
Giải sáu 5319-0102-9467
Giải bảy 864
Giải tám 62
KQXS An Giang 03/06/2021
Giải đặc biệt 773465 Đầu - Nháy
Giải nhất 61724 0: 03,02
1:
2: 24,28
3: 34,33,34
4: 46,42,47
5: 54,54,56
6: 65,60,64
7: 71
8: 82
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 82760
Giải ba 44703-88546
Giải tư 87854-13271-67464-55534-53554-89202-79442
Giải năm 1528
Giải sáu 6956-5482-3333
Giải bảy 147
Giải tám 34
KQXS An Giang 27/05/2021
Giải đặc biệt 955895 Đầu - Nháy
Giải nhất 13835 0: 02,01,06
1:
2: 23
3: 35,30
4: 47
5: 57
6:
7: 71,76,79,78
8: 81,87,81
9: 95,94,94

2 Nháy: 81,94
Giải nhì 51402
Giải ba 91671-77276
Giải tư 38701-20381-09794-86479-61387-57981-22578
Giải năm 6857
Giải sáu 0506-4394-2047
Giải bảy 623
Giải tám 30
KQXS An Giang 20/05/2021
Giải đặc biệt 202976 Đầu - Nháy
Giải nhất 09946 0: 08,08,05,01
1: 19
2:
3: 34,30
4: 46,43,49
5:
6: 69,64
7: 76,72,77,78
8:
9: 94,90

2 Nháy: 08
Giải nhì 88943
Giải ba 32219-60894
Giải tư 42969-60849-38308-96864-55090-43172-40377
Giải năm 5678
Giải sáu 6508-8434-9530
Giải bảy 905
Giải tám 01
KQXS An Giang 13/05/2021
Giải đặc biệt 769537 Đầu - Nháy
Giải nhất 80872 0: 05,07
1: 19
2: 23,23
3: 37,33
4: 47,48
5:
6: 61,60,69,63
7: 72,76,73
8: 81
9: 95

2 Nháy: 23
Giải nhì 01423
Giải ba 97505-78361
Giải tư 67860-06147-09976-61881-87548-62607-33119
Giải năm 0269
Giải sáu 5173-3495-2623
Giải bảy 963
Giải tám 33
KQXS An Giang 06/05/2021
Giải đặc biệt 836339 Đầu - Nháy
Giải nhất 91663 0: 02
1: 14,16
2: 21
3: 39,32,33
4:
5: 54
6: 63,66,67,69
7:
8: 89,89,80,85
9: 99,91

2 Nháy: 89
Giải nhì 87066
Giải ba 03299-13389
Giải tư 50132-86189-28491-82102-61014-58333-09121
Giải năm 3267
Giải sáu 8169-3254-2080
Giải bảy 685
Giải tám 16
KQXS An Giang 29/04/2021
Giải đặc biệt 595973 Đầu - Nháy
Giải nhất 32704 0: 04
1:
2:
3: 38,32
4: 48,41
5: 55
6: 68,65,60,60,60,67
7: 73,71,77
8:
9: 98,96,94

3 Nháy: 60
Giải nhì 86655
Giải ba 48271-05368
Giải tư 74548-29998-27496-38194-33765-71738-74860
Giải năm 8860
Giải sáu 8877-0960-1641
Giải bảy 467
Giải tám 32
KQXS An Giang 15/04/2021
Giải đặc biệt 996821 Đầu - Nháy
Giải nhất 95321 0: 03
1:
2: 21,21,29
3:
4: 46,45
5: 59
6: 66,66
7: 72,75,75
8: 86,86,82
9: 91,91,97

2 Nháy: 21,66,75,86,91
Giải nhì 76291
Giải ba 73272-48446
Giải tư 59386-00066-28945-81386-82659-46091-01275
Giải năm 2175
Giải sáu 0803-3166-0397
Giải bảy 782
Giải tám 29
KQXS An Giang 08/04/2021
Giải đặc biệt 657739 Đầu - Nháy
Giải nhất 41553 0: 04,02
1: 12,14
2: 23
3: 39
4: 42
5: 53,53,52,52
6: 61,69,62
7: 70
8: 81,82
9: 96

2 Nháy: 52,53
Giải nhì 24061
Giải ba 58553-15723
Giải tư 57852-62404-34542-66602-65869-74052-34481
Giải năm 0270
Giải sáu 5112-1214-7396
Giải bảy 262
Giải tám 82

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.