KQXS An Giang 19/05/2022
Giải đặc biệt 483760 Đầu - Nháy
Giải nhất 02013 0: 00,09
1: 13,17,13,18
2: 27,25
3:
4: 49
5:
6: 60,60
7: 74,73,71,77,72
8: 84
9: 92

2 Nháy: 13,60
Giải nhì 96092
Giải ba 36449-05417
Giải tư 27127-36813-71618-01974-68473-41284-38971
Giải năm 3460
Giải sáu 9277-2672-6700
Giải bảy 709
Giải tám 25
KQXS An Giang 12/05/2022
Giải đặc biệt 233451 Đầu - Nháy
Giải nhất 77699 0: 05,08,04
1: 12,10,14
2: 28,20
3: 38
4: 47
5: 51,58
6: 65
7: 76
8: 81,80
9: 99,98
Giải nhì 14198
Giải ba 49358-22928
Giải tư 37138-03305-29312-79610-02520-76481-91647
Giải năm 7765
Giải sáu 6914-6480-5108
Giải bảy 204
Giải tám 76
KQXS An Giang 05/05/2022
Giải đặc biệt 954164 Đầu - Nháy
Giải nhất 47784 0:
1: 11,15
2: 23,21,26
3:
4: 48,49
5: 54
6: 64
7: 76,70,71
8: 84,84,88,85
9: 95,92

2 Nháy: 84
Giải nhì 88954
Giải ba 35384-10295
Giải tư 73323-00076-37388-00711-02921-60870-90392
Giải năm 2526
Giải sáu 2971-7148-2215
Giải bảy 085
Giải tám 49
KQXS An Giang 28/04/2022
Giải đặc biệt 429901 Đầu - Nháy
Giải nhất 67922 0: 01,08,08,06,01
1: 10
2: 22
3: 38
4: 46,44
5:
6: 69,61
7: 78
8: 88
9: 95,90,92,95

2 Nháy: 01,08,95
Giải nhì 75308
Giải ba 53795-87746
Giải tư 58808-11169-88610-09406-96938-46961-98190
Giải năm 3801
Giải sáu 7144-1092-3995
Giải bảy 088
Giải tám 78
KQXS An Giang 21/04/2022
Giải đặc biệt 592307 Đầu - Nháy
Giải nhất 05792 0: 07
1: 12
2: 25,20
3: 31
4: 48,46
5: 58,58
6: 63
7: 74
8: 88,80,89,80
9: 92,98,99

2 Nháy: 58,80
Giải nhì 36688
Giải ba 45925-77448
Giải tư 63831-38180-51089-52898-92399-50420-00780
Giải năm 6858
Giải sáu 4663-6512-0658
Giải bảy 846
Giải tám 74
KQXS An Giang 14/04/2022
Giải đặc biệt 193502 Đầu - Nháy
Giải nhất 92806 0: 02,06
1: 16,16,12
2: 27
3: 37,30
4: 44,47,47,46
5: 52,54
6: 65
7: 77
8: 88,83
9:

2 Nháy: 16,47
Giải nhì 16544
Giải ba 34627-97947
Giải tư 37147-78652-95165-26246-06916-99637-39288
Giải năm 2954
Giải sáu 9216-1212-8083
Giải bảy 630
Giải tám 77
KQXS An Giang 07/04/2022
Giải đặc biệt 649311 Đầu - Nháy
Giải nhất 19054 0:
1: 11,11
2: 22
3:
4: 40,43,42,44
5: 54,54,50,51
6: 62
7: 70,76
8: 80
9: 91,95,94

2 Nháy: 11,54
Giải nhì 22170
Giải ba 13862-26654
Giải tư 71940-48291-48222-27080-26443-47195-94294
Giải năm 4850
Giải sáu 0151-0742-9444
Giải bảy 976
Giải tám 11
KQXS An Giang 31/03/2022
Giải đặc biệt 431838 Đầu - Nháy
Giải nhất 87457 0:
1: 14,10
2: 24,20
3: 38,30
4: 46,41,44
5: 57,53
6: 65
7: 70,73,73,76,75
8:
9: 95

2 Nháy: 73
Giải nhì 64795
Giải ba 98970-73665
Giải tư 31846-85653-83424-95373-48673-12530-82176
Giải năm 2814
Giải sáu 8220-8275-6810
Giải bảy 841
Giải tám 44
KQXS An Giang 24/03/2022
Giải đặc biệt 499466 Đầu - Nháy
Giải nhất 79367 0:
1: 18,11,10
2: 21,28,21,25
3: 34,33
4:
5: 56,57
6: 66,67,66
7: 71
8: 83
9: 99,95

2 Nháy: 21,66
Giải nhì 23434
Giải ba 95299-40218
Giải tư 88956-28133-17095-31421-80128-44971-95883
Giải năm 9111
Giải sáu 4557-4210-2221
Giải bảy 625
Giải tám 66
KQXS An Giang 17/03/2022
Giải đặc biệt 719740 Đầu - Nháy
Giải nhất 56787 0:
1: 16
2: 24,20,21
3: 30
4: 40,42,42
5: 53
6: 67,66
7: 78,79
8: 87,83
9: 91,92,97

2 Nháy: 42
Giải nhì 48124
Giải ba 46642-84067
Giải tư 17720-03621-56678-90791-14892-11753-58442
Giải năm 8697
Giải sáu 4216-3683-3130
Giải bảy 966
Giải tám 79
KQXS An Giang 03/03/2022
Giải đặc biệt 879328 Đầu - Nháy
Giải nhất 70740 0: 08,06
1:
2: 28,26
3: 38,37,39
4: 40,42,47
5: 54
6:
7: 78,71,76,77
8: 83,84,80
9:
Giải nhì 44038
Giải ba 44578-36108
Giải tư 37383-00971-77142-75076-79106-58837-64039
Giải năm 3326
Giải sáu 5284-1447-2877
Giải bảy 054
Giải tám 80
KQXS An Giang 24/02/2022
Giải đặc biệt 775305 Đầu - Nháy
Giải nhất 62231 0: 05
1: 13,18,11
2: 20
3: 31,33
4: 40
5: 52,57
6:
7: 71,78
8: 88,83,86,81
9: 97,92
Giải nhì 49313
Giải ba 94088-60518
Giải tư 20052-55220-23983-82086-36633-50897-13881
Giải năm 0071
Giải sáu 6478-2292-9057
Giải bảy 240
Giải tám 11
KQXS An Giang 17/02/2022
Giải đặc biệt 100221 Đầu - Nháy
Giải nhất 20088 0: 02
1: 17,17,13
2: 21,23
3:
4:
5: 56,52
6: 68,63,69,60,69,64,64
7: 72,73
8: 88
9:

2 Nháy: 17,64,69
Giải nhì 63368
Giải ba 30863-99523
Giải tư 27117-74602-40169-31017-03860-60556-65072
Giải năm 9052
Giải sáu 3213-5369-6364
Giải bảy 373
Giải tám 64
KQXS An Giang 10/02/2022
Giải đặc biệt 625778 Đầu - Nháy
Giải nhất 23783 0: 07
1:
2:
3: 37,33,31
4: 44,46
5: 50,54
6: 67,65
7: 78,72,76
8: 83,88,84
9: 98,90
Giải nhì 29407
Giải ba 10144-86872
Giải tư 76976-98637-14188-43446-51133-34650-85054
Giải năm 0884
Giải sáu 2067-7831-9498
Giải bảy 090
Giải tám 65
KQXS An Giang 03/02/2022
Giải đặc biệt 546159 Đầu - Nháy
Giải nhất 77606 0: 06,02
1: 14,16
2: 20,24
3: 38
4: 45,48
5: 59,52,52,51
6: 64
7: 70,70
8:
9: 94,92

2 Nháy: 52,70
Giải nhì 43645
Giải ba 82420-75114
Giải tư 01652-31802-22670-79252-83770-78951-17624
Giải năm 0738
Giải sáu 0094-0492-1648
Giải bảy 116
Giải tám 64
KQXS An Giang 27/01/2022
Giải đặc biệt 024550 Đầu - Nháy
Giải nhất 06279 0: 00,09,02,05,06
1: 14,10
2: 20
3: 30
4:
5: 50,56,52
6: 69
7: 79,74
8: 85,88
9: 97
Giải nhì 22656
Giải ba 01600-02009
Giải tư 80869-16030-00920-09114-38497-76185-89010
Giải năm 6502
Giải sáu 4352-2205-0674
Giải bảy 388
Giải tám 06
KQXS An Giang 20/01/2022
Giải đặc biệt 783134 Đầu - Nháy
Giải nhất 27119 0: 08
1: 19,13
2: 21,29,22
3: 34,32
4: 45,48
5: 52,57,50
6: 68
7: 79,72
8: 84
9: 98
Giải nhì 91213
Giải ba 19508-13768
Giải tư 41452-71121-97879-14332-23584-37129-08745
Giải năm 5472
Giải sáu 4257-8348-8922
Giải bảy 998
Giải tám 50
KQXS An Giang 13/01/2022
Giải đặc biệt 309921 Đầu - Nháy
Giải nhất 44173 0: 02
1: 11,12
2: 21,28
3:
4: 49,49,46
5:
6: 63,67,64,64
7: 73,76,75
8: 86,86
9: 90

2 Nháy: 49,64,86
Giải nhì 48149
Giải ba 10090-27011
Giải tư 12849-59312-58886-96676-15886-62902-28628
Giải năm 0763
Giải sáu 1846-9767-4164
Giải bảy 675
Giải tám 64
KQXS An Giang 06/01/2022
Giải đặc biệt 516610 Đầu - Nháy
Giải nhất 65065 0: 07,09
1: 10,17,16,19
2: 29,28,22,26
3: 31
4: 44
5: 55,58
6: 65,60
7:
8: 89
9: 98
Giải nhì 07029
Giải ba 16389-99855
Giải tư 96117-96598-79707-69816-44228-41222-67709
Giải năm 2560
Giải sáu 2519-9758-1431
Giải bảy 826
Giải tám 44
KQXS An Giang 30/12/2021
Giải đặc biệt 356952 Đầu - Nháy
Giải nhất 34212 0: 06
1: 12,13
2: 26,26
3: 30,34
4: 43,45
5: 52,53,59
6:
7: 76,78
8: 85,89
9: 91,98

2 Nháy: 26
Giải nhì 10485
Giải ba 20526-43430
Giải tư 43243-16891-86576-88945-45498-55106-43553
Giải năm 2289
Giải sáu 3059-5634-6526
Giải bảy 878
Giải tám 13

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.