KQXS An Giang 01/06/2023
Giải đặc biệt 100086 Đầu - Nháy
Giải nhất 25179 0: 05,03,03
1: 14,16
2:
3: 35,34
4: 48,43
5: 53
6: 68
7: 79,71
8: 86,80
9: 91,99,98

2 Nháy: 03
Giải nhì 34391
Giải ba 49099-43305
Giải tư 88835-15903-49598-60603-51514-71171-69248
Giải năm 1353
Giải sáu 5116-0180-4734
Giải bảy 143
Giải tám 68
KQXS An Giang 25/05/2023
Giải đặc biệt 976172 Đầu - Nháy
Giải nhất 62495 0: 09
1: 12,19
2: 22
3: 32,30
4:
5: 50,53,51,50
6: 69
7: 72,72,70
8: 80,86
9: 95,93

2 Nháy: 50,72
Giải nhì 07693
Giải ba 86232-57972
Giải tư 76580-31969-53750-34753-30230-66109-90851
Giải năm 6386
Giải sáu 9350-8422-4712
Giải bảy 370
Giải tám 19
KQXS An Giang 18/05/2023
Giải đặc biệt 745698 Đầu - Nháy
Giải nhất 15996 0: 04
1: 15
2: 24,20,20,23
3: 30,37
4: 40
5: 59,58
6:
7: 79,77,76
8: 81
9: 98,96,95

2 Nháy: 20
Giải nhì 50030
Giải ba 33524-13895
Giải tư 10879-10015-44077-01740-36820-72476-08004
Giải năm 3359
Giải sáu 7858-8481-4320
Giải bảy 937
Giải tám 23
KQXS An Giang 11/05/2023
Giải đặc biệt 379134 Đầu - Nháy
Giải nhất 02541 0: 05
1: 14,19
2: 22,29,21,25
3: 34,35,30
4: 41,47
5: 57
6:
7: 73
8: 89,87
9: 96,98
Giải nhì 91935
Giải ba 86496-50157
Giải tư 21614-35030-70522-95489-80398-25829-12705
Giải năm 0487
Giải sáu 4719-1821-2747
Giải bảy 573
Giải tám 25
KQXS An Giang 04/05/2023
Giải đặc biệt 009170 Đầu - Nháy
Giải nhất 50802 0: 02,08,03,07
1: 15
2: 25,25
3: 32
4: 42,41,47,48
5: 58
6: 62
7: 70
8: 82,82
9: 93

2 Nháy: 25,82
Giải nhì 51315
Giải ba 86532-30008
Giải tư 44362-58382-04042-11203-83907-32425-84725
Giải năm 1158
Giải sáu 1782-5641-4847
Giải bảy 893
Giải tám 48
KQXS An Giang 27/04/2023
Giải đặc biệt 509705 Đầu - Nháy
Giải nhất 51826 0: 05,01,08,07
1: 16
2: 26,24
3: 36,30
4: 42,44
5: 50
6:
7: 71,70,78
8: 87,86,88
9:
Giải nhì 04016
Giải ba 85271-26487
Giải tư 12350-76586-70624-94570-23936-01401-36442
Giải năm 6288
Giải sáu 8608-8930-4844
Giải bảy 907
Giải tám 78
KQXS An Giang 20/04/2023
Giải đặc biệt 622665 Đầu - Nháy
Giải nhất 53695 0:
1: 13,17,16
2: 23,21,26
3: 39
4: 40,46,46,42,46
5:
6: 65,61
7: 76
8:
9: 95,98,94

3 Nháy: 46
Giải nhì 43640
Giải ba 75746-11261
Giải tư 74213-38046-83242-84098-45546-33976-80317
Giải năm 9839
Giải sáu 3416-5723-9521
Giải bảy 694
Giải tám 26
KQXS An Giang 13/04/2023
Giải đặc biệt 323809 Đầu - Nháy
Giải nhất 29908 0: 09,08,05
1: 10,12
2: 26,29,29,24
3: 32,37
4: 41,49
5:
6: 61,64,64
7:
8:
9: 90,93

2 Nháy: 29,64
Giải nhì 20861
Giải ba 78505-46564
Giải tư 74032-14990-11826-34693-31829-46929-98537
Giải năm 9924
Giải sáu 6264-9041-5310
Giải bảy 112
Giải tám 49
KQXS An Giang 06/04/2023
Giải đặc biệt 422483 Đầu - Nháy
Giải nhất 10027 0: 04,07
1: 14
2: 27,27,27
3: 36,32
4:
5: 53
6: 69
7: 77,70
8: 83,81,88,88
9: 99,94

2 Nháy: 88
3 Nháy: 27
Giải nhì 78077
Giải ba 28536-88699
Giải tư 95869-84904-16481-14707-19727-58514-91532
Giải năm 9453
Giải sáu 6494-5827-5988
Giải bảy 770
Giải tám 88
KQXS An Giang 30/03/2023
Giải đặc biệt 304077 Đầu - Nháy
Giải nhất 54450 0: 04,07,09
1: 13
2:
3: 39
4: 42,40
5: 50
6: 60
7: 77,77,79
8: 89,87,82,84
9: 97,99

2 Nháy: 77
Giải nhì 99577
Giải ba 78879-63297
Giải tư 72942-71189-44904-84839-74907-86509-66287
Giải năm 7940
Giải sáu 7213-2599-0582
Giải bảy 760
Giải tám 84
KQXS An Giang 23/03/2023
Giải đặc biệt 930854 Đầu - Nháy
Giải nhất 12445 0: 00
1: 19,11,12,17
2:
3: 30,35
4: 45,45
5: 54,54,56
6: 61,61
7:
8: 87,80,85
9: 92

2 Nháy: 45,54,61
Giải nhì 24545
Giải ba 82292-49500
Giải tư 92287-18161-96354-43461-43980-96119-10811
Giải năm 0112
Giải sáu 6330-4656-2535
Giải bảy 885
Giải tám 17
KQXS An Giang 16/03/2023
Giải đặc biệt 370863 Đầu - Nháy
Giải nhất 75681 0: 04,02,08
1: 10
2: 24
3:
4: 40,48
5: 50,53
6: 63,68,66
7: 75,78
8: 81,81,83,87
9:

2 Nháy: 81
Giải nhì 83540
Giải ba 49181-34975
Giải tư 15450-62968-35453-05104-88502-60048-37408
Giải năm 6583
Giải sáu 8878-9787-9910
Giải bảy 024
Giải tám 66
KQXS An Giang 09/03/2023
Giải đặc biệt 287078 Đầu - Nháy
Giải nhất 60510 0: 03,01
1: 10,19
2: 24,28,23
3: 35
4: 49
5:
6: 63
7: 78,78,77
8: 80,84,87,82,80
9:

2 Nháy: 78,80
Giải nhì 70380
Giải ba 13578-40863
Giải tư 41103-88477-04624-55535-41728-13284-75587
Giải năm 6449
Giải sáu 5423-7682-1480
Giải bảy 819
Giải tám 01
KQXS An Giang 02/03/2023
Giải đặc biệt 266066 Đầu - Nháy
Giải nhất 70489 0:
1:
2:
3: 36
4: 40,40,44
5: 57,51,56
6: 66,69
7: 78,78,77
8: 89
9: 94,90,95,99,93

2 Nháy: 40,78
Giải nhì 34236
Giải ba 71569-73894
Giải tư 31340-42740-90290-58657-06578-64995-10451
Giải năm 9156
Giải sáu 8599-1778-0193
Giải bảy 244
Giải tám 77
KQXS An Giang 23/02/2023
Giải đặc biệt 486354 Đầu - Nháy
Giải nhất 93947 0: 07,01,05
1: 19
2:
3:
4: 47,48,48,43
5: 54,55,56
6: 67,62,64
7: 71
8: 88,81
9: 90

2 Nháy: 48
Giải nhì 55107
Giải ba 86101-23755
Giải tư 27856-91919-34071-27888-29667-78848-13148
Giải năm 7343
Giải sáu 9562-5305-4064
Giải bảy 481
Giải tám 90
KQXS An Giang 16/02/2023
Giải đặc biệt 414366 Đầu - Nháy
Giải nhất 79562 0:
1: 12,14
2: 21
3: 39,36,32
4: 46
5: 57,56,57
6: 66,62,60,62
7:
8: 82,89
9: 94,99

2 Nháy: 57,62
Giải nhì 59494
Giải ba 15812-69557
Giải tư 43556-06639-04682-97714-50160-58989-94962
Giải năm 7846
Giải sáu 5321-1336-6857
Giải bảy 499
Giải tám 32
KQXS An Giang 09/02/2023
Giải đặc biệt 256983 Đầu - Nháy
Giải nhất 19359 0: 05,08,05
1:
2:
3: 34,38,33
4: 43
5: 59,53,52,58
6:
7: 76,78,78,79
8: 83,85
9: 94

2 Nháy: 05,78
Giải nhì 44134
Giải ba 24538-56776
Giải tư 87805-43608-18853-80094-35478-00905-64143
Giải năm 5985
Giải sáu 3778-2452-3079
Giải bảy 433
Giải tám 58
KQXS An Giang 02/02/2023
Giải đặc biệt 643317 Đầu - Nháy
Giải nhất 30660 0: 00,02
1: 17
2: 25,21
3: 37,30
4: 41,44
5:
6: 60,66,62,66,65
7: 78
8: 84
9: 92,92

2 Nháy: 66,92
Giải nhì 87825
Giải ba 91021-87192
Giải tư 40792-19500-00937-30566-82841-46878-51762
Giải năm 0230
Giải sáu 7766-3265-0484
Giải bảy 544
Giải tám 02
KQXS An Giang 26/01/2023
Giải đặc biệt 276935 Đầu - Nháy
Giải nhất 00233 0: 04,07,06
1: 14
2: 24
3: 35,33
4: 48,41
5: 56,51,50
6: 60,65
7:
8:
9: 91,90,96,95
Giải nhì 58948
Giải ba 53291-23204
Giải tư 63507-24390-22896-75956-23406-08014-35160
Giải năm 2051
Giải sáu 8041-0050-3324
Giải bảy 195
Giải tám 65
KQXS An Giang 19/01/2023
Giải đặc biệt 067127 Đầu - Nháy
Giải nhất 91069 0: 02
1: 18,17
2: 27,21,24
3: 36,37
4: 45
5: 59
6: 69,61,62,60
7: 78,78
8: 85
9: 95

2 Nháy: 78
Giải nhì 52761
Giải ba 69362-51285
Giải tư 24636-89959-10178-00560-29978-53745-92102
Giải năm 7621
Giải sáu 9624-4995-6818
Giải bảy 217
Giải tám 37

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền