KQXS An Giang 26/01/2023
Giải đặc biệt 276935 Đầu - Nháy
Giải nhất 00233 0: 04,07,06
1: 14
2: 24
3: 35,33
4: 48,41
5: 56,51,50
6: 60,65
7:
8:
9: 91,90,96,95
Giải nhì 58948
Giải ba 53291-23204
Giải tư 63507-24390-22896-75956-23406-08014-35160
Giải năm 2051
Giải sáu 8041-0050-3324
Giải bảy 195
Giải tám 65
KQXS An Giang 19/01/2023
Giải đặc biệt 067127 Đầu - Nháy
Giải nhất 91069 0: 02
1: 18,17
2: 27,21,24
3: 36,37
4: 45
5: 59
6: 69,61,62,60
7: 78,78
8: 85
9: 95

2 Nháy: 78
Giải nhì 52761
Giải ba 69362-51285
Giải tư 24636-89959-10178-00560-29978-53745-92102
Giải năm 7621
Giải sáu 9624-4995-6818
Giải bảy 217
Giải tám 37
KQXS An Giang 12/01/2023
Giải đặc biệt 470279 Đầu - Nháy
Giải nhất 83359 0: 06
1: 15
2: 26,21,23
3: 30,30
4: 41,44
5: 59,52
6: 61,61
7: 79
8: 81,84,83,85
9:

2 Nháy: 30,61
Giải nhì 61981
Giải ba 04515-34506
Giải tư 41130-01341-26461-23426-43461-50444-17330
Giải năm 2952
Giải sáu 7321-7623-5384
Giải bảy 283
Giải tám 85
KQXS An Giang 05/01/2023
Giải đặc biệt 742910 Đầu - Nháy
Giải nhất 34824 0: 02,02,04
1: 10,18
2: 24,26
3: 30,39
4: 42,40,41
5: 57
6: 63,61
7: 71,78
8: 87
9:

2 Nháy: 02
Giải nhì 88463
Giải ba 67718-41426
Giải tư 78357-09602-23002-11261-29271-94342-76330
Giải năm 3787
Giải sáu 7839-7478-1404
Giải bảy 140
Giải tám 41
KQXS An Giang 29/12/2022
Giải đặc biệt 864003 Đầu - Nháy
Giải nhất 85945 0: 03,07,05
1: 10,19,17
2: 21
3: 38,38
4: 45,48,45
5: 50
6: 67,67
7:
8: 83,85
9: 90

2 Nháy: 38,45,67
Giải nhì 59010
Giải ba 84219-34867
Giải tư 64121-58948-57467-87207-63205-31283-41038
Giải năm 2538
Giải sáu 2285-2990-5617
Giải bảy 345
Giải tám 50
KQXS An Giang 22/12/2022
Giải đặc biệt 457607 Đầu - Nháy
Giải nhất 81865 0: 07,03,06
1: 15,19
2: 24,20,24
3: 37
4:
5: 59,59,55
6: 65,60
7: 75
8: 89,81
9: 99

2 Nháy: 24,59
Giải nhì 53815
Giải ba 63289-23203
Giải tư 92637-67860-77475-64724-27999-55359-99420
Giải năm 1006
Giải sáu 1359-4219-3455
Giải bảy 181
Giải tám 24
KQXS An Giang 15/12/2022
Giải đặc biệt 336226 Đầu - Nháy
Giải nhất 86403 0: 03
1: 19
2: 26,23
3: 37,31
4: 45
5: 56,57,59
6: 67
7: 77,77,77,71
8: 89
9: 96,90

3 Nháy: 77
Giải nhì 84837
Giải ba 80967-23477
Giải tư 09256-46296-46457-73319-12289-50090-14977
Giải năm 8331
Giải sáu 2077-8523-2159
Giải bảy 645
Giải tám 71
KQXS An Giang 08/12/2022
Giải đặc biệt 895684 Đầu - Nháy
Giải nhất 87654 0: 02,00
1: 18
2: 23,22
3:
4: 45
5: 54,56,57,59,58
6: 62
7: 75,71,73
8: 84,89,87
9:
Giải nhì 89075
Giải ba 19945-41902
Giải tư 29756-56489-54923-25618-00762-08357-52100
Giải năm 8171
Giải sáu 5773-3622-0287
Giải bảy 859
Giải tám 58
KQXS An Giang 01/12/2022
Giải đặc biệt 916101 Đầu - Nháy
Giải nhất 19038 0: 01,06,02
1: 13
2: 28
3: 38,32,37,38,34
4: 47,47,43
5:
6:
7: 78,77,79
8: 83
9: 98

2 Nháy: 38,47
Giải nhì 13913
Giải ba 14898-23378
Giải tư 93606-43932-36637-77047-93477-66702-49638
Giải năm 4628
Giải sáu 7647-0983-6534
Giải bảy 479
Giải tám 43
KQXS An Giang 24/11/2022
Giải đặc biệt 237945 Đầu - Nháy
Giải nhất 38128 0: 06
1:
2: 28,25,20,20
3: 30,33
4: 45,44,49
5: 59,58,54
6:
7:
8: 88,84,87,84
9: 95

2 Nháy: 20,84
Giải nhì 74888
Giải ba 07959-47384
Giải tư 56506-77425-17030-70358-22420-82744-16754
Giải năm 3520
Giải sáu 2987-8849-7533
Giải bảy 495
Giải tám 84
KQXS An Giang 17/11/2022
Giải đặc biệt 602856 Đầu - Nháy
Giải nhất 07369 0: 07,09
1: 19
2: 21
3: 39
4: 48,43,40,43
5: 56,50,57,58
6: 69
7: 76,75,78,79
8:
9:

2 Nháy: 43
Giải nhì 95376
Giải ba 26921-49307
Giải tư 13950-75819-92909-97648-94257-89975-81458
Giải năm 7843
Giải sáu 1640-7278-3743
Giải bảy 839
Giải tám 79
KQXS An Giang 10/11/2022
Giải đặc biệt 009646 Đầu - Nháy
Giải nhất 33503 0: 03,08,03,05
1: 16,15,13
2: 28
3:
4: 46,42,43
5: 52,57,51
6: 69,61,61
7:
8: 87
9:

2 Nháy: 03,61
Giải nhì 64916
Giải ba 73352-19557
Giải tư 52469-42261-31961-70387-66015-73042-34428
Giải năm 8508
Giải sáu 2143-7603-8613
Giải bảy 851
Giải tám 05
KQXS An Giang 03/11/2022
Giải đặc biệt 284450 Đầu - Nháy
Giải nhất 94169 0:
1: 12,11,19,11
2:
3: 31,35,39,35
4: 46,41,47,49
5: 50,59
6: 69
7: 74
8: 85
9: 99

2 Nháy: 11,35
Giải nhì 96146
Giải ba 38631-85035
Giải tư 64841-10885-63739-08912-88747-25311-56899
Giải năm 8435
Giải sáu 7119-8674-3359
Giải bảy 311
Giải tám 49
KQXS An Giang 27/10/2022
Giải đặc biệt 643871 Đầu - Nháy
Giải nhất 30910 0: 02
1: 10,12,17
2:
3: 39
4: 45,43,41
5: 53
6: 65,65,63
7: 71,71
8: 80
9: 90,94,96

2 Nháy: 65,71
Giải nhì 39480
Giải ba 92365-32671
Giải tư 55253-35512-13090-55094-80945-32165-33243
Giải năm 5202
Giải sáu 1063-3196-3739
Giải bảy 541
Giải tám 17
KQXS An Giang 22/09/2022
Giải đặc biệt 909972 Đầu - Nháy
Giải nhất 56474 0: 01
1: 12
2:
3: 37,31,32,36,33
4: 43
5: 55
6: 69,60
7: 72,74,72,72
8: 89,81
9: 93

3 Nháy: 72
Giải nhì 67372
Giải ba 36337-88769
Giải tư 30355-60689-80331-52481-26232-93493-12960
Giải năm 8536
Giải sáu 3312-2543-6133
Giải bảy 072
Giải tám 01
KQXS An Giang 15/09/2022
Giải đặc biệt 194497 Đầu - Nháy
Giải nhất 09753 0: 00,09
1:
2: 28,20
3: 34,31
4: 45,41
5: 53,53
6: 63
7:
8: 82,85
9: 97,99,97,96,91

2 Nháy: 53,97
Giải nhì 65034
Giải ba 32599-38082
Giải tư 86428-09253-96285-24763-67897-51520-94300
Giải năm 9445
Giải sáu 9996-8009-5391
Giải bảy 931
Giải tám 41
KQXS An Giang 25/08/2022
Giải đặc biệt 125627 Đầu - Nháy
Giải nhất 26710 0: 00,04
1: 10,16,13,10
2: 27,24
3: 38
4: 44
5: 54
6: 64,69
7:
8: 82,83
9: 99,94,98

2 Nháy: 10
Giải nhì 31900
Giải ba 58816-79464
Giải tư 63013-00310-62354-57382-50799-54894-61704
Giải năm 8138
Giải sáu 0583-3724-8144
Giải bảy 398
Giải tám 69
KQXS An Giang 18/08/2022
Giải đặc biệt 073974 Đầu - Nháy
Giải nhất 29042 0: 01,09,01,08
1: 14
2: 23
3: 33
4: 42
5: 57,50
6: 62,66,67
7: 74
8:
9: 97,94,94,95

2 Nháy: 01,94
Giải nhì 09197
Giải ba 16501-50409
Giải tư 95394-88257-01901-40450-49394-67433-19562
Giải năm 6314
Giải sáu 6566-6723-4667
Giải bảy 908
Giải tám 95
KQXS An Giang 11/08/2022
Giải đặc biệt 842968 Đầu - Nháy
Giải nhất 21296 0: 04
1: 10,11,16,18
2: 23
3:
4: 46,42,46
5: 57
6: 68,60
7: 78
8: 82,85
9: 96,92,94

2 Nháy: 46
Giải nhì 05223
Giải ba 83546-31710
Giải tư 98504-21482-69860-28211-19016-97318-52078
Giải năm 9357
Giải sáu 3585-7592-4142
Giải bảy 894
Giải tám 46
KQXS An Giang 04/08/2022
Giải đặc biệt 055974 Đầu - Nháy
Giải nhất 87303 0: 03,00
1: 19
2:
3: 38,31
4: 43,47,47,46
5: 50,50
6: 65,61,69,62
7: 74
8:
9: 90,97

2 Nháy: 47,50
Giải nhì 22438
Giải ba 73043-25700
Giải tư 83965-17947-46331-13961-65969-19462-63747
Giải năm 7019
Giải sáu 6246-4390-3697
Giải bảy 350
Giải tám 50

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền