KQXS An Giang 26/09/2023
Giải đặc biệt 074808 Đầu - Nháy
Giải nhất 67624 0: 08,02,07
1:
2: 24
3: 36,34
4: 45,47,46,43
5: 54
6: 63,68,69
7:
8: 87,84
9: 93,92
Giải nhì 32563
Giải ba 45468-83087
Giải tư 74145-69336-73269-93302-36984-79034-63493
Giải năm 2007
Giải sáu 3854-3592-2547
Giải bảy 846
Giải tám 43
KQXS An Giang 25/09/2023
Giải đặc biệt 074808 Đầu - Nháy
Giải nhất 67624 0: 08,02,07
1:
2: 24
3: 36,34
4: 45,47,46,43
5: 54
6: 63,68,69
7:
8: 87,84
9: 93,92
Giải nhì 32563
Giải ba 45468-83087
Giải tư 74145-69336-73269-93302-36984-79034-63493
Giải năm 2007
Giải sáu 3854-3592-2547
Giải bảy 846
Giải tám 43
KQXS An Giang 24/09/2023
Giải đặc biệt 074808 Đầu - Nháy
Giải nhất 67624 0: 08,02,07
1:
2: 24
3: 36,34
4: 45,47,46,43
5: 54
6: 63,68,69
7:
8: 87,84
9: 93,92
Giải nhì 32563
Giải ba 45468-83087
Giải tư 74145-69336-73269-93302-36984-79034-63493
Giải năm 2007
Giải sáu 3854-3592-2547
Giải bảy 846
Giải tám 43
KQXS An Giang 23/09/2023
Giải đặc biệt 074808 Đầu - Nháy
Giải nhất 67624 0: 08,02,07
1:
2: 24
3: 36,34
4: 45,47,46,43
5: 54
6: 63,68,69
7:
8: 87,84
9: 93,92
Giải nhì 32563
Giải ba 45468-83087
Giải tư 74145-69336-73269-93302-36984-79034-63493
Giải năm 2007
Giải sáu 3854-3592-2547
Giải bảy 846
Giải tám 43
KQXS An Giang 22/09/2023
Giải đặc biệt 074808 Đầu - Nháy
Giải nhất 67624 0: 08,02,07
1:
2: 24
3: 36,34
4: 45,47,46,43
5: 54
6: 63,68,69
7:
8: 87,84
9: 93,92
Giải nhì 32563
Giải ba 45468-83087
Giải tư 74145-69336-73269-93302-36984-79034-63493
Giải năm 2007
Giải sáu 3854-3592-2547
Giải bảy 846
Giải tám 43
KQXS An Giang 21/09/2023
Giải đặc biệt 074808 Đầu - Nháy
Giải nhất 67624 0: 08,02,07
1:
2: 24
3: 36,34
4: 45,47,46,43
5: 54
6: 63,68,69
7:
8: 87,84
9: 93,92
Giải nhì 32563
Giải ba 45468-83087
Giải tư 74145-69336-73269-93302-36984-79034-63493
Giải năm 2007
Giải sáu 3854-3592-2547
Giải bảy 846
Giải tám 43
KQXS An Giang 20/09/2023
Giải đặc biệt 611910 Đầu - Nháy
Giải nhất 53030 0: 05,06,03
1: 10
2: 25
3: 30,39
4: 42,43,48
5: 56,50,53
6: 62,63
7: 76,74,76
8:
9:

2 Nháy: 76
Giải nhì 90605
Giải ba 26556-66942
Giải tư 97062-99339-38543-27076-29106-89550-92374
Giải năm 8503
Giải sáu 3325-1776-4753
Giải bảy 248
Giải tám 63
KQXS An Giang 19/09/2023
Giải đặc biệt 611910 Đầu - Nháy
Giải nhất 53030 0: 05,06,03
1: 10
2: 25
3: 30,39
4: 42,43,48
5: 56,50,53
6: 62,63
7: 76,74,76
8:
9:

2 Nháy: 76
Giải nhì 90605
Giải ba 26556-66942
Giải tư 97062-99339-38543-27076-29106-89550-92374
Giải năm 8503
Giải sáu 3325-1776-4753
Giải bảy 248
Giải tám 63
KQXS An Giang 17/09/2023
Giải đặc biệt 611910 Đầu - Nháy
Giải nhất 53030 0: 05,06,03
1: 10
2: 25
3: 30,39
4: 42,43,48
5: 56,50,53
6: 62,63
7: 76,74,76
8:
9:

2 Nháy: 76
Giải nhì 90605
Giải ba 26556-66942
Giải tư 97062-99339-38543-27076-29106-89550-92374
Giải năm 8503
Giải sáu 3325-1776-4753
Giải bảy 248
Giải tám 63
KQXS An Giang 16/09/2023
Giải đặc biệt 611910 Đầu - Nháy
Giải nhất 53030 0: 05,06,03
1: 10
2: 25
3: 30,39
4: 42,43,48
5: 56,50,53
6: 62,63
7: 76,74,76
8:
9:

2 Nháy: 76
Giải nhì 90605
Giải ba 26556-66942
Giải tư 97062-99339-38543-27076-29106-89550-92374
Giải năm 8503
Giải sáu 3325-1776-4753
Giải bảy 248
Giải tám 63
KQXS An Giang 15/09/2023
Giải đặc biệt 611910 Đầu - Nháy
Giải nhất 53030 0: 05,06,03
1: 10
2: 25
3: 30,39
4: 42,43,48
5: 56,50,53
6: 62,63
7: 76,74,76
8:
9:

2 Nháy: 76
Giải nhì 90605
Giải ba 26556-66942
Giải tư 97062-99339-38543-27076-29106-89550-92374
Giải năm 8503
Giải sáu 3325-1776-4753
Giải bảy 248
Giải tám 63
KQXS An Giang 14/09/2023
Giải đặc biệt 611910 Đầu - Nháy
Giải nhất 53030 0: 05,06,03
1: 10
2: 25
3: 30,39
4: 42,43,48
5: 56,50,53
6: 62,63
7: 76,74,76
8:
9:

2 Nháy: 76
Giải nhì 90605
Giải ba 26556-66942
Giải tư 97062-99339-38543-27076-29106-89550-92374
Giải năm 8503
Giải sáu 3325-1776-4753
Giải bảy 248
Giải tám 63
KQXS An Giang 13/09/2023
Giải đặc biệt 754626 Đầu - Nháy
Giải nhất 08409 0: 09
1: 11,16,14,12
2: 26,20,23,23
3:
4: 40,42
5: 54
6: 69
7: 77,76,75,75
8: 86
9:

2 Nháy: 23,75
Giải nhì 46177
Giải ba 31611-06920
Giải tư 00886-77016-67054-58340-44376-59214-27269
Giải năm 5923
Giải sáu 2275-5042-2375
Giải bảy 623
Giải tám 12
KQXS An Giang 12/09/2023
Giải đặc biệt 754626 Đầu - Nháy
Giải nhất 08409 0: 09
1: 11,16,14,12
2: 26,20,23,23
3:
4: 40,42
5: 54
6: 69
7: 77,76,75,75
8: 86
9:

2 Nháy: 23,75
Giải nhì 46177
Giải ba 31611-06920
Giải tư 00886-77016-67054-58340-44376-59214-27269
Giải năm 5923
Giải sáu 2275-5042-2375
Giải bảy 623
Giải tám 12
KQXS An Giang 11/09/2023
Giải đặc biệt 754626 Đầu - Nháy
Giải nhất 08409 0: 09
1: 11,16,14,12
2: 26,20,23,23
3:
4: 40,42
5: 54
6: 69
7: 77,76,75,75
8: 86
9:

2 Nháy: 23,75
Giải nhì 46177
Giải ba 31611-06920
Giải tư 00886-77016-67054-58340-44376-59214-27269
Giải năm 5923
Giải sáu 2275-5042-2375
Giải bảy 623
Giải tám 12
KQXS An Giang 07/09/2023
Giải đặc biệt 754626 Đầu - Nháy
Giải nhất 08409 0: 09
1: 11,16,14,12
2: 26,20,23,23
3:
4: 40,42
5: 54
6: 69
7: 77,76,75,75
8: 86
9:

2 Nháy: 23,75
Giải nhì 46177
Giải ba 31611-06920
Giải tư 00886-77016-67054-58340-44376-59214-27269
Giải năm 5923
Giải sáu 2275-5042-2375
Giải bảy 623
Giải tám 12
KQXS An Giang 31/08/2023
Giải đặc biệt 262998 Đầu - Nháy
Giải nhất 41617 0: 00,00,04
1: 17
2: 21
3: 31,34,36
4:
5: 50
6: 67
7: 71
8: 86,85,86,83,88
9: 98,97

2 Nháy: 00,86
Giải nhì 91986
Giải ba 39685-91297
Giải tư 46700-25131-78067-51586-67683-75521-62200
Giải năm 5450
Giải sáu 7171-2934-2104
Giải bảy 288
Giải tám 36
KQXS An Giang 24/08/2023
Giải đặc biệt 839816 Đầu - Nháy
Giải nhất 43734 0: 04
1: 16,17
2: 22,29,24
3: 34,30,31,35
4: 42,48
5: 58
6:
7: 75,72,74,75
8: 83
9:

2 Nháy: 75
Giải nhì 16275
Giải ba 09130-02204
Giải tư 11542-29072-75031-75783-82222-41029-82848
Giải năm 6424
Giải sáu 7774-6275-6058
Giải bảy 835
Giải tám 17
KQXS An Giang 17/08/2023
Giải đặc biệt 780444 Đầu - Nháy
Giải nhất 04829 0: 01
1: 11,17
2: 29,23
3: 39
4: 44,49
5: 56,50,50,51
6: 65
7: 76,76
8: 83,85
9: 91

2 Nháy: 50,76
Giải nhì 90983
Giải ba 38411-49017
Giải tư 05656-68950-88376-83749-25576-56785-22591
Giải năm 1365
Giải sáu 9023-9150-9751
Giải bảy 839
Giải tám 01
KQXS An Giang 10/08/2023
Giải đặc biệt 948282 Đầu - Nháy
Giải nhất 41600 0: 00,04,07,02
1: 11,18
2:
3: 34,33,36
4: 42,44
5: 59
6: 64
7: 79,76,75
8: 82,85
9:
Giải nhì 32734
Giải ba 99533-49942
Giải tư 83679-20204-34007-64559-23964-64802-41176
Giải năm 8636
Giải sáu 3411-0285-6775
Giải bảy 644
Giải tám 18

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay