KQXS Đồng Tháp 25/10/2021
Giải đặc biệt 486571 Đầu - Nháy
Giải nhất 21553 0:
1: 17,16,18
2: 29
3: 32
4: 41,40
5: 53
6: 65,61
7: 71,79,75,72,76
8: 84,81
9: 96
Giải nhì 44217
Giải ba 18432-68841
Giải tư 00296-76516-88284-15840-41379-18575-27372
Giải năm 6365
Giải sáu 2576-5318-7461
Giải bảy 681
Giải tám 29
KQXS Đồng Tháp 05/07/2021
Giải đặc biệt 467462 Đầu - Nháy
Giải nhất 20857 0: 06,03
1: 11,17
2: 25
3: 38,35
4: 46,42
5: 57,57,52
6: 62
7: 73,74
8:
9: 96,96,91

2 Nháy: 57,96
Giải nhì 07711
Giải ba 68317-50973
Giải tư 73374-79896-58738-83106-61203-47525-10396
Giải năm 9657
Giải sáu 9991-2135-0046
Giải bảy 842
Giải tám 52
KQXS Đồng Tháp 28/06/2021
Giải đặc biệt 957647 Đầu - Nháy
Giải nhất 45049 0: 03
1: 17,10,13
2: 27,23,29
3: 30
4: 47,49
5: 59,51
6:
7: 70,72
8: 83,80,84,89
9:
Giải nhì 30870
Giải ba 70272-03059
Giải tư 94883-36480-14384-75989-46917-91151-57927
Giải năm 2310
Giải sáu 6030-1403-2113
Giải bảy 123
Giải tám 29
KQXS Đồng Tháp 21/06/2021
Giải đặc biệt 342088 Đầu - Nháy
Giải nhất 38706 0: 06,05,00
1: 10
2: 24
3:
4: 44,40,48
5: 58,53
6: 62
7: 76
8: 88,86,89
9: 97,98,91
Giải nhì 59210
Giải ba 23644-33058
Giải tư 02705-16940-61286-20197-83576-44400-56798
Giải năm 0589
Giải sáu 0553-2262-0748
Giải bảy 924
Giải tám 91
KQXS Đồng Tháp 14/06/2021
Giải đặc biệt 113834 Đầu - Nháy
Giải nhất 80195 0: 00
1: 15
2: 22,29,29,22
3: 34,31,35
4: 46,47
5:
6: 69,60,66,67
7: 77,70
8:
9: 95

2 Nháy: 22,29
Giải nhì 07731
Giải ba 74515-03146
Giải tư 44769-55860-84322-08766-59935-44547-25677
Giải năm 0429
Giải sáu 5770-0867-6729
Giải bảy 822
Giải tám 00
KQXS Đồng Tháp 07/06/2021
Giải đặc biệt 115341 Đầu - Nháy
Giải nhất 76071 0: 09,01,07
1: 10
2: 24,27
3: 33,30
4: 41,48,47,41
5:
6: 67
7: 71,70,70
8: 80
9: 97

2 Nháy: 41,70
Giải nhì 20410
Giải ba 86433-46809
Giải tư 90180-14801-83524-27470-76597-58048-33347
Giải năm 2867
Giải sáu 6230-5141-6427
Giải bảy 870
Giải tám 07
KQXS Đồng Tháp 31/05/2021
Giải đặc biệt 074608 Đầu - Nháy
Giải nhất 64111 0: 08,02,01
1: 11
2:
3: 32,38,31,39
4:
5: 52,57,56,53
6: 69,60
7: 73
8: 86
9: 99,96
Giải nhì 62352
Giải ba 19069-61657
Giải tư 99073-14532-98738-82802-22656-06599-78831
Giải năm 7796
Giải sáu 7786-7901-8139
Giải bảy 453
Giải tám 60
KQXS Đồng Tháp 24/05/2021
Giải đặc biệt 609095 Đầu - Nháy
Giải nhất 73032 0: 04,02,09,07
1: 11,16
2:
3: 32,30
4: 48,45
5:
6: 66,65
7: 72,72
8: 82,82
9: 95,97

2 Nháy: 72,82
Giải nhì 85348
Giải ba 06104-98282
Giải tư 97945-45102-99966-53082-82109-99172-53672
Giải năm 9211
Giải sáu 2707-5497-9816
Giải bảy 565
Giải tám 30
KQXS Đồng Tháp 17/05/2021
Giải đặc biệt 822921 Đầu - Nháy
Giải nhất 75488 0: 06
1:
2: 21,24,25,23
3: 33
4: 41,43
5:
6: 66
7: 73,75,73
8: 88,83,81
9: 94,90,97

2 Nháy: 73
Giải nhì 61473
Giải ba 47624-68233
Giải tư 38525-57123-67283-75494-46206-60341-44375
Giải năm 1990
Giải sáu 7943-4381-1466
Giải bảy 997
Giải tám 73
KQXS Đồng Tháp 10/05/2021
Giải đặc biệt 983510 Đầu - Nháy
Giải nhất 38530 0: 04,05
1: 10,11,14
2:
3: 30,30
4: 47,40
5: 58,57,55
6: 64,64
7: 72
8: 81,82,88
9:

2 Nháy: 30,64
Giải nhì 72304
Giải ba 09405-41364
Giải tư 63781-35947-44930-19864-63958-19682-34340
Giải năm 6388
Giải sáu 9157-5611-4755
Giải bảy 372
Giải tám 14
KQXS Đồng Tháp 03/05/2021
Giải đặc biệt 153732 Đầu - Nháy
Giải nhất 96578 0: 09
1:
2: 28,25,24
3: 32,37,33
4: 43,45
5:
6: 63
7: 78,75
8: 82,84,81
9: 96,92,96

2 Nháy: 96
Giải nhì 52763
Giải ba 23282-26143
Giải tư 17609-87345-94637-42328-90375-07896-79884
Giải năm 7533
Giải sáu 8492-8125-9296
Giải bảy 924
Giải tám 81
KQXS Đồng Tháp 26/04/2021
Giải đặc biệt 288261 Đầu - Nháy
Giải nhất 25145 0: 09,04,02
1: 13,16,12,12
2: 23,23
3: 36
4: 45,46,49
5:
6: 61,69,69
7:
8: 84,87
9:

2 Nháy: 12,23,69
Giải nhì 98023
Giải ba 08669-11784
Giải tư 08609-80213-80446-32516-62569-93249-22623
Giải năm 7212
Giải sáu 7904-0287-4502
Giải bảy 536
Giải tám 12
KQXS Đồng Tháp 19/04/2021
Giải đặc biệt 180944 Đầu - Nháy
Giải nhất 26275 0: 02
1: 19,14
2: 28,25
3: 37
4: 44,43,46
5: 54
6: 68,68,63,68
7: 75,74
8: 82
9: 95

3 Nháy: 68
Giải nhì 12968
Giải ba 35502-03943
Giải tư 59719-44568-31528-68354-95463-87746-42495
Giải năm 2225
Giải sáu 8337-9874-8682
Giải bảy 514
Giải tám 68
KQXS Đồng Tháp 12/04/2021
Giải đặc biệt 950928 Đầu - Nháy
Giải nhất 24865 0:
1: 13,10
2: 28,27
3: 32
4: 41,47,44
5: 53,55,52,57,50
6: 65
7:
8: 86,80,82
9: 96
Giải nhì 14986
Giải ba 78996-20553
Giải tư 84755-51752-41441-24757-85313-55127-93910
Giải năm 7332
Giải sáu 5180-9550-3247
Giải bảy 182
Giải tám 44
KQXS Đồng Tháp 05/04/2021
Giải đặc biệt 830718 Đầu - Nháy
Giải nhất 85139 0: 06,04
1: 18,10,11
2: 21,28
3: 39,30
4: 46,44
5: 57
6: 65
7: 71,74
8: 84,82
9: 95
Giải nhì 93571
Giải ba 60946-49110
Giải tư 21821-94784-13557-39044-56711-40606-55882
Giải năm 3030
Giải sáu 1395-9674-4304
Giải bảy 428
Giải tám 65
KQXS Đồng Tháp 29/03/2021
Giải đặc biệt 430404 Đầu - Nháy
Giải nhất 23391 0: 04,04,06
1: 14,12,13
2: 29,28
3: 32
4: 40
5: 52,52
6: 67
7: 76
8: 88,80
9: 91,94

2 Nháy: 04,52
Giải nhì 08694
Giải ba 95432-57704
Giải tư 86014-89440-06952-16676-90852-47612-65767
Giải năm 8906
Giải sáu 0313-3629-7488
Giải bảy 680
Giải tám 28
KQXS Đồng Tháp 22/03/2021
Giải đặc biệt 280903 Đầu - Nháy
Giải nhất 55524 0: 03,06,05,06,07
1: 18
2: 24,29
3: 32,34,32,30,34
4: 44
5: 54
6:
7: 74
8: 84
9: 92

2 Nháy: 06,32,34
Giải nhì 24132
Giải ba 38406-05105
Giải tư 84144-95034-52029-05584-46874-34818-56606
Giải năm 8554
Giải sáu 6707-0892-6332
Giải bảy 330
Giải tám 34
KQXS Đồng Tháp 08/03/2021
Giải đặc biệt 748658 Đầu - Nháy
Giải nhất 85819 0:
1: 19,13
2: 26,20
3: 38,33,30
4:
5: 58,58
6: 62,68
7: 71,78,78
8: 86,87
9: 92,91

2 Nháy: 58,78
Giải nhì 77726
Giải ba 07086-92662
Giải tư 18338-16733-48930-76913-55158-52092-68887
Giải năm 6171
Giải sáu 2468-0320-7291
Giải bảy 178
Giải tám 78
KQXS Đồng Tháp 01/03/2021
Giải đặc biệt 108125 Đầu - Nháy
Giải nhất 22261 0: 04,00
1: 16,10
2: 25,20,20
3: 30
4: 49,45
5: 55,59
6: 61,60,69,62
7: 76,74
8:
9:

2 Nháy: 20
Giải nhì 36660
Giải ba 46249-99369
Giải tư 97045-83876-65230-26916-41820-27520-00255
Giải năm 8362
Giải sáu 3174-5110-0704
Giải bảy 800
Giải tám 59
KQXS Đồng Tháp 08/02/2021
Giải đặc biệt 998163 Đầu - Nháy
Giải nhất 57984 0: 08,06,04,07,05
1: 12
2: 29
3:
4: 47
5: 57,58
6: 63,65
7: 79,77
8: 84,87,85
9: 98
Giải nhì 77108
Giải ba 80629-02679
Giải tư 98606-85712-45604-43265-39487-74998-60607
Giải năm 7685
Giải sáu 6705-2147-5157
Giải bảy 577
Giải tám 58

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.