KQXS Đồng Tháp 14/07/2024
Giải đặc biệt 039060 Đầu - Nháy
Giải nhất 55969 0: 04,06
1: 19,17,18
2: 29
3: 31
4:
5: 55,56
6: 60,69,68,67
7: 71,70,78
8: 83,84
9:
Giải nhì 46631
Giải ba 64468-67119
Giải tư 34271-07855-54267-90670-96704-83829-98106
Giải năm 5183
Giải sáu 5617-6856-3718
Giải bảy 278
Giải tám 84
KQXS Đồng Tháp 13/07/2024
Giải đặc biệt 039060 Đầu - Nháy
Giải nhất 55969 0: 04,06
1: 19,17,18
2: 29
3: 31
4:
5: 55,56
6: 60,69,68,67
7: 71,70,78
8: 83,84
9:
Giải nhì 46631
Giải ba 64468-67119
Giải tư 34271-07855-54267-90670-96704-83829-98106
Giải năm 5183
Giải sáu 5617-6856-3718
Giải bảy 278
Giải tám 84
KQXS Đồng Tháp 12/07/2024
Giải đặc biệt 039060 Đầu - Nháy
Giải nhất 55969 0: 04,06
1: 19,17,18
2: 29
3: 31
4:
5: 55,56
6: 60,69,68,67
7: 71,70,78
8: 83,84
9:
Giải nhì 46631
Giải ba 64468-67119
Giải tư 34271-07855-54267-90670-96704-83829-98106
Giải năm 5183
Giải sáu 5617-6856-3718
Giải bảy 278
Giải tám 84
KQXS Đồng Tháp 11/07/2024
Giải đặc biệt 039060 Đầu - Nháy
Giải nhất 55969 0: 04,06
1: 19,17,18
2: 29
3: 31
4:
5: 55,56
6: 60,69,68,67
7: 71,70,78
8: 83,84
9:
Giải nhì 46631
Giải ba 64468-67119
Giải tư 34271-07855-54267-90670-96704-83829-98106
Giải năm 5183
Giải sáu 5617-6856-3718
Giải bảy 278
Giải tám 84
KQXS Đồng Tháp 10/07/2024
Giải đặc biệt 039060 Đầu - Nháy
Giải nhất 55969 0: 04,06
1: 19,17,18
2: 29
3: 31
4:
5: 55,56
6: 60,69,68,67
7: 71,70,78
8: 83,84
9:
Giải nhì 46631
Giải ba 64468-67119
Giải tư 34271-07855-54267-90670-96704-83829-98106
Giải năm 5183
Giải sáu 5617-6856-3718
Giải bảy 278
Giải tám 84
KQXS Đồng Tháp 09/07/2024
Giải đặc biệt 039060 Đầu - Nháy
Giải nhất 55969 0: 04,06
1: 19,17,18
2: 29
3: 31
4:
5: 55,56
6: 60,69,68,67
7: 71,70,78
8: 83,84
9:
Giải nhì 46631
Giải ba 64468-67119
Giải tư 34271-07855-54267-90670-96704-83829-98106
Giải năm 5183
Giải sáu 5617-6856-3718
Giải bảy 278
Giải tám 84
KQXS Đồng Tháp 08/07/2024
Giải đặc biệt 039060 Đầu - Nháy
Giải nhất 55969 0: 04,06
1: 19,17,18
2: 29
3: 31
4:
5: 55,56
6: 60,69,68,67
7: 71,70,78
8: 83,84
9:
Giải nhì 46631
Giải ba 64468-67119
Giải tư 34271-07855-54267-90670-96704-83829-98106
Giải năm 5183
Giải sáu 5617-6856-3718
Giải bảy 278
Giải tám 84
KQXS Đồng Tháp 07/07/2024
Giải đặc biệt 499909 Đầu - Nháy
Giải nhất 99992 0: 09,03
1: 19,16,19
2:
3: 33,39,31,32
4: 45
5:
6: 63,62
7: 73,76
8: 89,85
9: 92,99

2 Nháy: 19
Giải nhì 32233
Giải ba 64789-44719
Giải tư 60239-95716-01263-42585-78531-03619-89199
Giải năm 6673
Giải sáu 9276-3745-5432
Giải bảy 203
Giải tám 62
KQXS Đồng Tháp 06/07/2024
Giải đặc biệt 499909 Đầu - Nháy
Giải nhất 99992 0: 09,03
1: 19,16,19
2:
3: 33,39,31,32
4: 45
5:
6: 63,62
7: 73,76
8: 89,85
9: 92,99

2 Nháy: 19
Giải nhì 32233
Giải ba 64789-44719
Giải tư 60239-95716-01263-42585-78531-03619-89199
Giải năm 6673
Giải sáu 9276-3745-5432
Giải bảy 203
Giải tám 62
KQXS Đồng Tháp 05/07/2024
Giải đặc biệt 499909 Đầu - Nháy
Giải nhất 99992 0: 09,03
1: 19,16,19
2:
3: 33,39,31,32
4: 45
5:
6: 63,62
7: 73,76
8: 89,85
9: 92,99

2 Nháy: 19
Giải nhì 32233
Giải ba 64789-44719
Giải tư 60239-95716-01263-42585-78531-03619-89199
Giải năm 6673
Giải sáu 9276-3745-5432
Giải bảy 203
Giải tám 62
KQXS Đồng Tháp 04/07/2024
Giải đặc biệt 499909 Đầu - Nháy
Giải nhất 99992 0: 09,03
1: 19,16,19
2:
3: 33,39,31,32
4: 45
5:
6: 63,62
7: 73,76
8: 89,85
9: 92,99

2 Nháy: 19
Giải nhì 32233
Giải ba 64789-44719
Giải tư 60239-95716-01263-42585-78531-03619-89199
Giải năm 6673
Giải sáu 9276-3745-5432
Giải bảy 203
Giải tám 62
KQXS Đồng Tháp 03/07/2024
Giải đặc biệt 499909 Đầu - Nháy
Giải nhất 99992 0: 09,03
1: 19,16,19
2:
3: 33,39,31,32
4: 45
5:
6: 63,62
7: 73,76
8: 89,85
9: 92,99

2 Nháy: 19
Giải nhì 32233
Giải ba 64789-44719
Giải tư 60239-95716-01263-42585-78531-03619-89199
Giải năm 6673
Giải sáu 9276-3745-5432
Giải bảy 203
Giải tám 62
KQXS Đồng Tháp 02/07/2024
Giải đặc biệt 499909 Đầu - Nháy
Giải nhất 99992 0: 09,03
1: 19,16,19
2:
3: 33,39,31,32
4: 45
5:
6: 63,62
7: 73,76
8: 89,85
9: 92,99

2 Nháy: 19
Giải nhì 32233
Giải ba 64789-44719
Giải tư 60239-95716-01263-42585-78531-03619-89199
Giải năm 6673
Giải sáu 9276-3745-5432
Giải bảy 203
Giải tám 62
KQXS Đồng Tháp 01/07/2024
Giải đặc biệt 499909 Đầu - Nháy
Giải nhất 99992 0: 09,03
1: 19,16,19
2:
3: 33,39,31,32
4: 45
5:
6: 63,62
7: 73,76
8: 89,85
9: 92,99

2 Nháy: 19
Giải nhì 32233
Giải ba 64789-44719
Giải tư 60239-95716-01263-42585-78531-03619-89199
Giải năm 6673
Giải sáu 9276-3745-5432
Giải bảy 203
Giải tám 62
KQXS Đồng Tháp 30/06/2024
Giải đặc biệt 996243 Đầu - Nháy
Giải nhất 53350 0: 02,07
1: 12
2: 29
3: 34,39,37
4: 43
5: 50,52,51
6: 61,62
7: 78,79
8:
9: 96,96,94

2 Nháy: 96
Giải nhì 92552
Giải ba 32361-25902
Giải tư 14596-29834-31396-96607-04262-76639-38537
Giải năm 5178
Giải sáu 0951-2129-5312
Giải bảy 479
Giải tám 94
KQXS Đồng Tháp 29/06/2024
Giải đặc biệt 996243 Đầu - Nháy
Giải nhất 53350 0: 02,07
1: 12
2: 29
3: 34,39,37
4: 43
5: 50,52,51
6: 61,62
7: 78,79
8:
9: 96,96,94

2 Nháy: 96
Giải nhì 92552
Giải ba 32361-25902
Giải tư 14596-29834-31396-96607-04262-76639-38537
Giải năm 5178
Giải sáu 0951-2129-5312
Giải bảy 479
Giải tám 94
KQXS Đồng Tháp 28/06/2024
Giải đặc biệt 996243 Đầu - Nháy
Giải nhất 53350 0: 02,07
1: 12
2: 29
3: 34,39,37
4: 43
5: 50,52,51
6: 61,62
7: 78,79
8:
9: 96,96,94

2 Nháy: 96
Giải nhì 92552
Giải ba 32361-25902
Giải tư 14596-29834-31396-96607-04262-76639-38537
Giải năm 5178
Giải sáu 0951-2129-5312
Giải bảy 479
Giải tám 94
KQXS Đồng Tháp 27/06/2024
Giải đặc biệt 996243 Đầu - Nháy
Giải nhất 53350 0: 02,07
1: 12
2: 29
3: 34,39,37
4: 43
5: 50,52,51
6: 61,62
7: 78,79
8:
9: 96,96,94

2 Nháy: 96
Giải nhì 92552
Giải ba 32361-25902
Giải tư 14596-29834-31396-96607-04262-76639-38537
Giải năm 5178
Giải sáu 0951-2129-5312
Giải bảy 479
Giải tám 94
KQXS Đồng Tháp 26/06/2024
Giải đặc biệt 996243 Đầu - Nháy
Giải nhất 53350 0: 02,07
1: 12
2: 29
3: 34,39,37
4: 43
5: 50,52,51
6: 61,62
7: 78,79
8:
9: 96,96,94

2 Nháy: 96
Giải nhì 92552
Giải ba 32361-25902
Giải tư 14596-29834-31396-96607-04262-76639-38537
Giải năm 5178
Giải sáu 0951-2129-5312
Giải bảy 479
Giải tám 94
KQXS Đồng Tháp 25/06/2024
Giải đặc biệt 996243 Đầu - Nháy
Giải nhất 53350 0: 02,07
1: 12
2: 29
3: 34,39,37
4: 43
5: 50,52,51
6: 61,62
7: 78,79
8:
9: 96,96,94

2 Nháy: 96
Giải nhì 92552
Giải ba 32361-25902
Giải tư 14596-29834-31396-96607-04262-76639-38537
Giải năm 5178
Giải sáu 0951-2129-5312
Giải bảy 479
Giải tám 94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay