KQXS Đồng Tháp 20/03/2023
Giải đặc biệt 665017 Đầu - Nháy
Giải nhất 56233 0: 07,05
1: 17,17,11
2: 24,28
3: 33,36,35,34
4: 40
5: 59
6: 69,62,62
7: 75
8:
9: 95

2 Nháy: 17,62
Giải nhì 75224
Giải ba 26517-00107
Giải tư 60175-12705-49236-68735-76959-80240-88834
Giải năm 7495
Giải sáu 0228-0569-3511
Giải bảy 762
Giải tám 62
KQXS Đồng Tháp 13/03/2023
Giải đặc biệt 646022 Đầu - Nháy
Giải nhất 44689 0: 02
1: 18
2: 22,28
3:
4: 48,46,43
5: 50,54,53
6: 63,66,63
7: 71
8: 89,89,89
9: 99

2 Nháy: 63
3 Nháy: 89
Giải nhì 06350
Giải ba 17963-56454
Giải tư 07802-02466-98748-21889-08789-91346-20618
Giải năm 7663
Giải sáu 6743-5171-7428
Giải bảy 253
Giải tám 99
KQXS Đồng Tháp 06/03/2023
Giải đặc biệt 376440 Đầu - Nháy
Giải nhất 68544 0: 03,09
1: 16
2: 29
3: 37,30
4: 40,44,42,43,47
5:
6: 66,66
7: 70
8: 86,85
9: 94,96

2 Nháy: 66
Giải nhì 53737
Giải ba 00016-09803
Giải tư 38886-15285-17094-34570-62642-80096-80229
Giải năm 7543
Giải sáu 4709-4547-2630
Giải bảy 666
Giải tám 66
KQXS Đồng Tháp 27/02/2023
Giải đặc biệt 545088 Đầu - Nháy
Giải nhất 90863 0:
1: 17,13
2: 21,27
3: 35
4: 49,48,44
5:
6: 63,61,69
7: 73,73
8: 88,80,87,81
9: 93

2 Nháy: 73
Giải nhì 30580
Giải ba 15861-48469
Giải tư 61649-61017-75313-17621-12787-65848-38727
Giải năm 0093
Giải sáu 4973-3135-1681
Giải bảy 044
Giải tám 73
KQXS Đồng Tháp 20/02/2023
Giải đặc biệt 699101 Đầu - Nháy
Giải nhất 40990 0: 01,05,03
1: 13
2: 24,26
3: 39,30
4: 48,47,47
5: 54
6: 69
7: 70
8: 81
9: 90,96,94

2 Nháy: 47
Giải nhì 87748
Giải ba 77254-69924
Giải tư 78481-76570-35313-20005-17539-01130-94969
Giải năm 6547
Giải sáu 1096-4103-9547
Giải bảy 294
Giải tám 26
KQXS Đồng Tháp 13/02/2023
Giải đặc biệt 883267 Đầu - Nháy
Giải nhất 77683 0:
1: 16,10
2:
3: 31,32
4: 49,48
5: 52,59
6: 67,63,62
7: 77,79,74
8: 83
9: 91,95,96
Giải nhì 60477
Giải ba 53891-80752
Giải tư 78949-95763-46795-08579-09631-88196-98574
Giải năm 8616
Giải sáu 4462-4910-6648
Giải bảy 532
Giải tám 59
KQXS Đồng Tháp 06/02/2023
Giải đặc biệt 328646 Đầu - Nháy
Giải nhất 66768 0: 00,05
1: 12
2: 28,22
3: 39,31
4: 46,44
5: 58
6: 68,60,68
7: 74,78,70,71
8:
9: 91

2 Nháy: 68
Giải nhì 69774
Giải ba 91458-78800
Giải tư 92578-23528-37812-50139-70905-80770-24644
Giải năm 1591
Giải sáu 4060-5631-8322
Giải bảy 368
Giải tám 71
KQXS Đồng Tháp 30/01/2023
Giải đặc biệt 155515 Đầu - Nháy
Giải nhất 94012 0: 04,08,05,09,08
1: 15,12
2: 24,24,23,23,20
3: 35,39
4:
5:
6:
7: 78,71
8: 83
9: 92

2 Nháy: 08,23,24
Giải nhì 26635
Giải ba 89224-72404
Giải tư 28639-03824-14308-85423-55105-80678-93592
Giải năm 7523
Giải sáu 8083-7209-5408
Giải bảy 420
Giải tám 71
KQXS Đồng Tháp 23/01/2023
Giải đặc biệt 241081 Đầu - Nháy
Giải nhất 08505 0: 05,04
1:
2: 24
3: 39,38
4: 48,42
5: 55,57
6: 65,62,60,68
7: 78,70
8: 81,84
9: 94
Giải nhì 78004
Giải ba 06978-70855
Giải tư 41470-30057-71748-86494-76524-36842-94165
Giải năm 5839
Giải sáu 4162-7760-1884
Giải bảy 268
Giải tám 38
KQXS Đồng Tháp 16/01/2023
Giải đặc biệt 288300 Đầu - Nháy
Giải nhất 20486 0: 00
1:
2: 29,27,20
3: 33,36
4: 41,41,40
5: 57,51,50
6:
7:
8: 86,88
9: 97,98,98,96

2 Nháy: 41,98
Giải nhì 00388
Giải ba 53141-25029
Giải tư 96897-84098-90033-76241-67198-45657-12496
Giải năm 3427
Giải sáu 3920-4840-8951
Giải bảy 536
Giải tám 50
KQXS Đồng Tháp 09/01/2023
Giải đặc biệt 123923 Đầu - Nháy
Giải nhất 29371 0: 06
1:
2: 23
3: 35,38
4: 45,41,43,45
5: 59,59,56,54
6: 62
7: 71,74,72,76,73
8:
9:

2 Nháy: 45,59
Giải nhì 09874
Giải ba 75745-02835
Giải tư 42059-17872-79841-09259-18243-69356-79362
Giải năm 7876
Giải sáu 2873-0838-0645
Giải bảy 554
Giải tám 06
KQXS Đồng Tháp 02/01/2023
Giải đặc biệt 909577 Đầu - Nháy
Giải nhất 52465 0: 04,07
1: 10,15
2: 23,22
3: 34,32
4: 47,49,49,45,43
5:
6: 65
7: 77
8: 84,83
9: 99

2 Nháy: 49
Giải nhì 83304
Giải ba 79010-75547
Giải tư 71349-71484-79415-05107-41249-94723-99283
Giải năm 8722
Giải sáu 1745-8099-0034
Giải bảy 543
Giải tám 32
KQXS Đồng Tháp 26/12/2022
Giải đặc biệt 084679 Đầu - Nháy
Giải nhất 58062 0: 02,03
1: 16,13,10,19
2: 21
3:
4: 44,41
5: 59,58
6: 62,69
7: 79,76,75
8:
9: 96,99
Giải nhì 42416
Giải ba 23213-50476
Giải tư 84075-64010-72044-79721-94696-00702-43259
Giải năm 3803
Giải sáu 9141-8319-6958
Giải bảy 699
Giải tám 69
KQXS Đồng Tháp 19/12/2022
Giải đặc biệt 140732 Đầu - Nháy
Giải nhất 07425 0: 01,07
1: 17,16,15
2: 25,20,27
3: 32,35
4: 46,45,49
5:
6: 63,62,68
7: 70
8: 82
9:
Giải nhì 34835
Giải ba 84017-17901
Giải tư 00963-58716-24670-62607-80946-23545-40420
Giải năm 4849
Giải sáu 0662-0515-6627
Giải bảy 882
Giải tám 68
KQXS Đồng Tháp 12/12/2022
Giải đặc biệt 349673 Đầu - Nháy
Giải nhất 28531 0: 06
1: 13
2:
3: 31,39,39,38
4: 46,43,45,44
5: 52,56
6: 61
7: 73,71
8: 82,87
9: 96

2 Nháy: 39
Giải nhì 55539
Giải ba 36046-03252
Giải tư 19739-58356-99682-49871-85743-57345-17638
Giải năm 1596
Giải sáu 7487-8806-9944
Giải bảy 413
Giải tám 61
KQXS Đồng Tháp 05/12/2022
Giải đặc biệt 478272 Đầu - Nháy
Giải nhất 68453 0: 05,02,00,07
1: 16
2: 29
3:
4:
5: 53,51,57,53
6: 64,68,65,69
7: 72,74
8: 85
9: 97

2 Nháy: 53
Giải nhì 18674
Giải ba 29764-27305
Giải tư 58185-80897-13751-92257-73068-08602-47216
Giải năm 8600
Giải sáu 5329-0565-5969
Giải bảy 507
Giải tám 53
KQXS Đồng Tháp 28/11/2022
Giải đặc biệt 167474 Đầu - Nháy
Giải nhất 74474 0:
1: 19,11,11
2: 26
3:
4: 49,40
5: 52,53,54
6: 67,61,68
7: 74,74
8: 83,85
9: 91,94

2 Nháy: 11,74
Giải nhì 88519
Giải ba 28967-40926
Giải tư 53111-64961-31991-11849-62868-65083-88594
Giải năm 1340
Giải sáu 3585-8811-4552
Giải bảy 253
Giải tám 54
KQXS Đồng Tháp 21/11/2022
Giải đặc biệt 523839 Đầu - Nháy
Giải nhất 28967 0: 06,00
1: 13,18,10
2: 22,20,26
3: 39,36
4: 47
5: 53,50,50
6: 67
7: 79,73
8:
9: 97

2 Nháy: 50
Giải nhì 31997
Giải ba 87853-98406
Giải tư 13222-56147-73613-63779-24350-74273-42100
Giải năm 5450
Giải sáu 1820-9736-7418
Giải bảy 926
Giải tám 10
KQXS Đồng Tháp 14/11/2022
Giải đặc biệt 635253 Đầu - Nháy
Giải nhất 77642 0: 09,00,06,01,02
1: 16
2: 22
3:
4: 42
5: 53,52,56
6: 68,63
7: 76,76
8: 83
9: 99,95

2 Nháy: 76
Giải nhì 09376
Giải ba 00116-51309
Giải tư 67200-30652-78406-77322-77876-29368-89863
Giải năm 9899
Giải sáu 7701-6702-5883
Giải bảy 395
Giải tám 56
KQXS Đồng Tháp 07/11/2022
Giải đặc biệt 311212 Đầu - Nháy
Giải nhất 85099 0: 00,02
1: 12,14
2:
3: 35
4: 42,44,42
5: 59,59,59,51,59
6: 60,60
7: 76,74
8:
9: 99

2 Nháy: 42,60
4 Nháy: 59
Giải nhì 56500
Giải ba 97659-55960
Giải tư 67742-02160-17259-15102-88476-94344-05059
Giải năm 1342
Giải sáu 9251-1535-9974
Giải bảy 614
Giải tám 59

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền