KQXS Đồng Tháp 25/09/2023
Giải đặc biệt 460871 Đầu - Nháy
Giải nhất 60481 0: 06,04,03
1: 19,15
2: 29
3: 30
4: 48,42,42
5: 56
6: 68
7: 71
8: 81,85,88
9: 91,96

2 Nháy: 42
Giải nhì 30148
Giải ba 05691-20896
Giải tư 49606-48304-26956-92430-21129-88519-04885
Giải năm 2442
Giải sáu 7168-9342-7903
Giải bảy 788
Giải tám 15
KQXS Đồng Tháp 24/09/2023
Giải đặc biệt 498180 Đầu - Nháy
Giải nhất 53115 0:
1: 15,14
2: 25
3: 39,31,37
4: 44
5: 55,59
6: 61,65,63
7: 75,74
8: 80,87,84,85
9:
Giải nhì 67344
Giải ba 13039-96031
Giải tư 17337-21587-13955-20261-46084-19825-75475
Giải năm 2659
Giải sáu 4665-3585-3914
Giải bảy 263
Giải tám 74
KQXS Đồng Tháp 23/09/2023
Giải đặc biệt 498180 Đầu - Nháy
Giải nhất 53115 0:
1: 15,14
2: 25
3: 39,31,37
4: 44
5: 55,59
6: 61,65,63
7: 75,74
8: 80,87,84,85
9:
Giải nhì 67344
Giải ba 13039-96031
Giải tư 17337-21587-13955-20261-46084-19825-75475
Giải năm 2659
Giải sáu 4665-3585-3914
Giải bảy 263
Giải tám 74
KQXS Đồng Tháp 22/09/2023
Giải đặc biệt 498180 Đầu - Nháy
Giải nhất 53115 0:
1: 15,14
2: 25
3: 39,31,37
4: 44
5: 55,59
6: 61,65,63
7: 75,74
8: 80,87,84,85
9:
Giải nhì 67344
Giải ba 13039-96031
Giải tư 17337-21587-13955-20261-46084-19825-75475
Giải năm 2659
Giải sáu 4665-3585-3914
Giải bảy 263
Giải tám 74
KQXS Đồng Tháp 21/09/2023
Giải đặc biệt 498180 Đầu - Nháy
Giải nhất 53115 0:
1: 15,14
2: 25
3: 39,31,37
4: 44
5: 55,59
6: 61,65,63
7: 75,74
8: 80,87,84,85
9:
Giải nhì 67344
Giải ba 13039-96031
Giải tư 17337-21587-13955-20261-46084-19825-75475
Giải năm 2659
Giải sáu 4665-3585-3914
Giải bảy 263
Giải tám 74
KQXS Đồng Tháp 20/09/2023
Giải đặc biệt 498180 Đầu - Nháy
Giải nhất 53115 0:
1: 15,14
2: 25
3: 39,31,37
4: 44
5: 55,59
6: 61,65,63
7: 75,74
8: 80,87,84,85
9:
Giải nhì 67344
Giải ba 13039-96031
Giải tư 17337-21587-13955-20261-46084-19825-75475
Giải năm 2659
Giải sáu 4665-3585-3914
Giải bảy 263
Giải tám 74
KQXS Đồng Tháp 19/09/2023
Giải đặc biệt 498180 Đầu - Nháy
Giải nhất 53115 0:
1: 15,14
2: 25
3: 39,31,37
4: 44
5: 55,59
6: 61,65,63
7: 75,74
8: 80,87,84,85
9:
Giải nhì 67344
Giải ba 13039-96031
Giải tư 17337-21587-13955-20261-46084-19825-75475
Giải năm 2659
Giải sáu 4665-3585-3914
Giải bảy 263
Giải tám 74
KQXS Đồng Tháp 17/09/2023
Giải đặc biệt 106053 Đầu - Nháy
Giải nhất 00224 0: 08,08,00
1: 11,13,13,11
2: 24,26,23
3:
4: 41
5: 53,51
6: 63,66,62
7:
8: 80,89
9:

2 Nháy: 08,11,13
Giải nhì 78211
Giải ba 32126-88963
Giải tư 43808-95080-48941-31908-50389-58823-44166
Giải năm 7662
Giải sáu 3851-3600-2613
Giải bảy 913
Giải tám 11
KQXS Đồng Tháp 16/09/2023
Giải đặc biệt 106053 Đầu - Nháy
Giải nhất 00224 0: 08,08,00
1: 11,13,13,11
2: 24,26,23
3:
4: 41
5: 53,51
6: 63,66,62
7:
8: 80,89
9:

2 Nháy: 08,11,13
Giải nhì 78211
Giải ba 32126-88963
Giải tư 43808-95080-48941-31908-50389-58823-44166
Giải năm 7662
Giải sáu 3851-3600-2613
Giải bảy 913
Giải tám 11
KQXS Đồng Tháp 15/09/2023
Giải đặc biệt 106053 Đầu - Nháy
Giải nhất 00224 0: 08,08,00
1: 11,13,13,11
2: 24,26,23
3:
4: 41
5: 53,51
6: 63,66,62
7:
8: 80,89
9:

2 Nháy: 08,11,13
Giải nhì 78211
Giải ba 32126-88963
Giải tư 43808-95080-48941-31908-50389-58823-44166
Giải năm 7662
Giải sáu 3851-3600-2613
Giải bảy 913
Giải tám 11
KQXS Đồng Tháp 14/09/2023
Giải đặc biệt 106053 Đầu - Nháy
Giải nhất 00224 0: 08,08,00
1: 11,13,13,11
2: 24,26,23
3:
4: 41
5: 53,51
6: 63,66,62
7:
8: 80,89
9:

2 Nháy: 08,11,13
Giải nhì 78211
Giải ba 32126-88963
Giải tư 43808-95080-48941-31908-50389-58823-44166
Giải năm 7662
Giải sáu 3851-3600-2613
Giải bảy 913
Giải tám 11
KQXS Đồng Tháp 13/09/2023
Giải đặc biệt 106053 Đầu - Nháy
Giải nhất 00224 0: 08,08,00
1: 11,13,13,11
2: 24,26,23
3:
4: 41
5: 53,51
6: 63,66,62
7:
8: 80,89
9:

2 Nháy: 08,11,13
Giải nhì 78211
Giải ba 32126-88963
Giải tư 43808-95080-48941-31908-50389-58823-44166
Giải năm 7662
Giải sáu 3851-3600-2613
Giải bảy 913
Giải tám 11
KQXS Đồng Tháp 12/09/2023
Giải đặc biệt 106053 Đầu - Nháy
Giải nhất 00224 0: 08,08,00
1: 11,13,13,11
2: 24,26,23
3:
4: 41
5: 53,51
6: 63,66,62
7:
8: 80,89
9:

2 Nháy: 08,11,13
Giải nhì 78211
Giải ba 32126-88963
Giải tư 43808-95080-48941-31908-50389-58823-44166
Giải năm 7662
Giải sáu 3851-3600-2613
Giải bảy 913
Giải tám 11
KQXS Đồng Tháp 11/09/2023
Giải đặc biệt 106053 Đầu - Nháy
Giải nhất 00224 0: 08,08,00
1: 11,13,13,11
2: 24,26,23
3:
4: 41
5: 53,51
6: 63,66,62
7:
8: 80,89
9:

2 Nháy: 08,11,13
Giải nhì 78211
Giải ba 32126-88963
Giải tư 43808-95080-48941-31908-50389-58823-44166
Giải năm 7662
Giải sáu 3851-3600-2613
Giải bảy 913
Giải tám 11
KQXS Đồng Tháp 04/09/2023
Giải đặc biệt 295310 Đầu - Nháy
Giải nhất 43847 0: 04
1: 10,12,15
2: 21,23
3: 36,36
4: 47,49
5:
6: 67,65
7: 79,76,71
8: 83,82
9: 96

2 Nháy: 36
Giải nhì 16983
Giải ba 41212-45421
Giải tư 39167-88696-24823-20282-38736-90779-42836
Giải năm 9665
Giải sáu 5715-7704-0376
Giải bảy 971
Giải tám 49
KQXS Đồng Tháp 28/08/2023
Giải đặc biệt 632031 Đầu - Nháy
Giải nhất 41885 0: 02,06
1: 12,11
2:
3: 31,31,30,31
4: 49
5:
6: 68
7: 76,79,73
8: 85,85,86,85
9: 91

3 Nháy: 31,85
Giải nhì 13076
Giải ba 85679-35702
Giải tư 65385-29868-72086-50906-75949-77212-98785
Giải năm 3831
Giải sáu 2030-2631-7791
Giải bảy 373
Giải tám 11
KQXS Đồng Tháp 21/08/2023
Giải đặc biệt 799202 Đầu - Nháy
Giải nhất 33064 0: 02,05,07,04
1: 10,17
2:
3: 33
4: 49
5: 53
6: 64,65
7: 71
8: 87,83,80,87
9: 93,93

2 Nháy: 87,93
Giải nhì 95487
Giải ba 42733-15293
Giải tư 60783-77310-65017-04180-05049-25893-87071
Giải năm 2853
Giải sáu 7005-7407-6604
Giải bảy 587
Giải tám 65
KQXS Đồng Tháp 14/08/2023
Giải đặc biệt 270591 Đầu - Nháy
Giải nhất 20384 0: 02,02
1: 12,13
2: 26,26
3: 39
4: 42,48
5:
6: 67
7: 71,74,75
8: 84,83,81,82
9: 91

2 Nháy: 02,26
Giải nhì 06771
Giải ba 58512-48183
Giải tư 02781-33939-75613-94382-12926-74242-10302
Giải năm 2148
Giải sáu 4426-0467-4802
Giải bảy 674
Giải tám 75
KQXS Đồng Tháp 07/08/2023
Giải đặc biệt 429483 Đầu - Nháy
Giải nhất 88191 0: 06
1:
2:
3: 38,33,36
4: 46,45
5: 59,52,52,55,50
6: 68
7:
8: 83,82,86
9: 91,99,96

2 Nháy: 52
Giải nhì 47246
Giải ba 20938-35759
Giải tư 31933-85636-79299-40082-72406-00252-38086
Giải năm 8252
Giải sáu 3068-4045-0596
Giải bảy 955
Giải tám 50
KQXS Đồng Tháp 31/07/2023
Giải đặc biệt 713613 Đầu - Nháy
Giải nhất 22933 0: 05
1: 13,13
2: 29,25
3: 33,33
4: 45,43,45,45
5: 58,52
6: 62
7:
8: 80,84,85
9: 91

2 Nháy: 13,33
3 Nháy: 45
Giải nhì 38145
Giải ba 50862-88929
Giải tư 51480-63058-53652-29984-69443-97613-85085
Giải năm 8645
Giải sáu 6225-7791-0645
Giải bảy 605
Giải tám 33

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay