• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Đồng Tháp
  • KQXS Đồng Tháp

Kết quả Đầu
KQXS Đồng Tháp 07/06/2021
Giải đặc biệt 115341
Giải nhất 76071
Giải nhì 20410
Giải ba 86433-46809
Giải tư 90180-14801-83524-27470-76597-58048-33347
Giải năm 2867
Giải sáu 6230-5141-6427
Giải bảy 870
Giải tám 07
0: 09,01,07
1: 10
2: 24,27
3: 33,30
4: 41,48,47,41
5:
6: 67
7: 71,70,70
8: 80
9: 97
KQXS Đồng Tháp 31/05/2021
Giải đặc biệt 074608
Giải nhất 64111
Giải nhì 62352
Giải ba 19069-61657
Giải tư 99073-14532-98738-82802-22656-06599-78831
Giải năm 7796
Giải sáu 7786-7901-8139
Giải bảy 453
Giải tám 60
0: 08,02,01
1: 11
2:
3: 32,38,31,39
4:
5: 52,57,56,53
6: 69,60
7: 73
8: 86
9: 99,96
KQXS Đồng Tháp 24/05/2021
Giải đặc biệt 609095
Giải nhất 73032
Giải nhì 85348
Giải ba 06104-98282
Giải tư 97945-45102-99966-53082-82109-99172-53672
Giải năm 9211
Giải sáu 2707-5497-9816
Giải bảy 565
Giải tám 30
0: 04,02,09,07
1: 11,16
2:
3: 32,30
4: 48,45
5:
6: 66,65
7: 72,72
8: 82,82
9: 95,97
KQXS Đồng Tháp 17/05/2021
Giải đặc biệt 822921
Giải nhất 75488
Giải nhì 61473
Giải ba 47624-68233
Giải tư 38525-57123-67283-75494-46206-60341-44375
Giải năm 1990
Giải sáu 7943-4381-1466
Giải bảy 997
Giải tám 73
0: 06
1:
2: 21,24,25,23
3: 33
4: 41,43
5:
6: 66
7: 73,75,73
8: 88,83,81
9: 94,90,97
KQXS Đồng Tháp 10/05/2021
Giải đặc biệt 983510
Giải nhất 38530
Giải nhì 72304
Giải ba 09405-41364
Giải tư 63781-35947-44930-19864-63958-19682-34340
Giải năm 6388
Giải sáu 9157-5611-4755
Giải bảy 372
Giải tám 14
0: 04,05
1: 10,11,14
2:
3: 30,30
4: 47,40
5: 58,57,55
6: 64,64
7: 72
8: 81,82,88
9:
KQXS Đồng Tháp 03/05/2021
Giải đặc biệt 153732
Giải nhất 96578
Giải nhì 52763
Giải ba 23282-26143
Giải tư 17609-87345-94637-42328-90375-07896-79884
Giải năm 7533
Giải sáu 8492-8125-9296
Giải bảy 924
Giải tám 81
0: 09
1:
2: 28,25,24
3: 32,37,33
4: 43,45
5:
6: 63
7: 78,75
8: 82,84,81
9: 96,92,96
KQXS Đồng Tháp 26/04/2021
Giải đặc biệt 288261
Giải nhất 25145
Giải nhì 98023
Giải ba 08669-11784
Giải tư 08609-80213-80446-32516-62569-93249-22623
Giải năm 7212
Giải sáu 7904-0287-4502
Giải bảy 536
Giải tám 12
0: 09,04,02
1: 13,16,12,12
2: 23,23
3: 36
4: 45,46,49
5:
6: 61,69,69
7:
8: 84,87
9:
KQXS Đồng Tháp 19/04/2021
Giải đặc biệt 180944
Giải nhất 26275
Giải nhì 12968
Giải ba 35502-03943
Giải tư 59719-44568-31528-68354-95463-87746-42495
Giải năm 2225
Giải sáu 8337-9874-8682
Giải bảy 514
Giải tám 68
0: 02
1: 19,14
2: 28,25
3: 37
4: 44,43,46
5: 54
6: 68,68,63,68
7: 75,74
8: 82
9: 95
KQXS Đồng Tháp 12/04/2021
Giải đặc biệt 950928
Giải nhất 24865
Giải nhì 14986
Giải ba 78996-20553
Giải tư 84755-51752-41441-24757-85313-55127-93910
Giải năm 7332
Giải sáu 5180-9550-3247
Giải bảy 182
Giải tám 44
0:
1: 13,10
2: 28,27
3: 32
4: 41,47,44
5: 53,55,52,57,50
6: 65
7:
8: 86,80,82
9: 96
KQXS Đồng Tháp 05/04/2021
Giải đặc biệt 830718
Giải nhất 85139
Giải nhì 93571
Giải ba 60946-49110
Giải tư 21821-94784-13557-39044-56711-40606-55882
Giải năm 3030
Giải sáu 1395-9674-4304
Giải bảy 428
Giải tám 65
0: 06,04
1: 18,10,11
2: 21,28
3: 39,30
4: 46,44
5: 57
6: 65
7: 71,74
8: 84,82
9: 95
KQXS Đồng Tháp 29/03/2021
Giải đặc biệt 430404
Giải nhất 23391
Giải nhì 08694
Giải ba 95432-57704
Giải tư 86014-89440-06952-16676-90852-47612-65767
Giải năm 8906
Giải sáu 0313-3629-7488
Giải bảy 680
Giải tám 28
0: 04,04,06
1: 14,12,13
2: 29,28
3: 32
4: 40
5: 52,52
6: 67
7: 76
8: 88,80
9: 91,94
KQXS Đồng Tháp 22/03/2021
Giải đặc biệt 280903
Giải nhất 55524
Giải nhì 24132
Giải ba 38406-05105
Giải tư 84144-95034-52029-05584-46874-34818-56606
Giải năm 8554
Giải sáu 6707-0892-6332
Giải bảy 330
Giải tám 34
0: 03,06,05,06,07
1: 18
2: 24,29
3: 32,34,32,30,34
4: 44
5: 54
6:
7: 74
8: 84
9: 92
KQXS Đồng Tháp 08/03/2021
Giải đặc biệt 748658
Giải nhất 85819
Giải nhì 77726
Giải ba 07086-92662
Giải tư 18338-16733-48930-76913-55158-52092-68887
Giải năm 6171
Giải sáu 2468-0320-7291
Giải bảy 178
Giải tám 78
0:
1: 19,13
2: 26,20
3: 38,33,30
4:
5: 58,58
6: 62,68
7: 71,78,78
8: 86,87
9: 92,91
KQXS Đồng Tháp 01/03/2021
Giải đặc biệt 108125
Giải nhất 22261
Giải nhì 36660
Giải ba 46249-99369
Giải tư 97045-83876-65230-26916-41820-27520-00255
Giải năm 8362
Giải sáu 3174-5110-0704
Giải bảy 800
Giải tám 59
0: 04,00
1: 16,10
2: 25,20,20
3: 30
4: 49,45
5: 55,59
6: 61,60,69,62
7: 76,74
8:
9:
KQXS Đồng Tháp 08/02/2021
Giải đặc biệt 998163
Giải nhất 57984
Giải nhì 77108
Giải ba 80629-02679
Giải tư 98606-85712-45604-43265-39487-74998-60607
Giải năm 7685
Giải sáu 6705-2147-5157
Giải bảy 577
Giải tám 58
0: 08,06,04,07,05
1: 12
2: 29
3:
4: 47
5: 57,58
6: 63,65
7: 79,77
8: 84,87,85
9: 98
KQXS Đồng Tháp 01/02/2021
Giải đặc biệt 907310
Giải nhất 17936
Giải nhì 60065
Giải ba 49659-00482
Giải tư 07608-90730-26285-22321-67086-08527-54512
Giải năm 0909
Giải sáu 1144-6902-8916
Giải bảy 243
Giải tám 00
0: 08,09,02,00
1: 10,12,16
2: 21,27
3: 36,30
4: 44,43
5: 59
6: 65
7:
8: 82,85,86
9:
KQXS Đồng Tháp 25/01/2021
Giải đặc biệt 468826
Giải nhất 98540
Giải nhì 29909
Giải ba 21068-65729
Giải tư 99600-81563-48356-90769-04651-70417-05215
Giải năm 2321
Giải sáu 0096-7362-1287
Giải bảy 072
Giải tám 55
0: 09,00
1: 17,15
2: 26,29,21
3:
4: 40
5: 56,51,55
6: 68,63,69,62
7: 72
8: 87
9: 96
KQXS Đồng Tháp 18/01/2021
Giải đặc biệt 301747
Giải nhất 64825
Giải nhì 30247
Giải ba 33689-90896
Giải tư 93471-32355-35285-44604-10854-77308-15375
Giải năm 5346
Giải sáu 3754-5055-2629
Giải bảy 264
Giải tám 69
0: 04,08
1:
2: 25,29
3:
4: 47,47,46
5: 55,54,54,55
6: 64,69
7: 71,75
8: 89,85
9: 96
KQXS Đồng Tháp 11/01/2021
Giải đặc biệt 761778
Giải nhất 11583
Giải nhì 13737
Giải ba 63158-27477
Giải tư 28439-10502-73035-59943-73892-09694-27413
Giải năm 9456
Giải sáu 1878-2175-6007
Giải bảy 107
Giải tám 39
0: 02,07,07
1: 13
2:
3: 37,39,35,39
4: 43
5: 58,56
6:
7: 78,77,78,75
8: 83
9: 92,94
KQXS Đồng Tháp 04/01/2021
Giải đặc biệt 244959
Giải nhất 74349
Giải nhì 62069
Giải ba 90104-74861
Giải tư 46790-23150-67045-87984-14232-21700-14255
Giải năm 9583
Giải sáu 8781-2462-3583
Giải bảy 867
Giải tám 82
0: 04,00
1:
2:
3: 32
4: 49,45
5: 59,50,55
6: 69,61,62,67
7:
8: 84,83,81,83,82
9: 90
KQXS Đồng Tháp 28/12/2020
Giải đặc biệt 380085
Giải nhất 03424
Giải nhì 26267
Giải ba 03040-76193
Giải tư 55154-60017-83756-58871-09184-31920-21065
Giải năm 2912
Giải sáu 3477-1830-7699
Giải bảy 459
Giải tám 95
0:
1: 17,12
2: 24,20
3: 30
4: 40
5: 54,56,59
6: 67,65
7: 71,77
8: 85,84
9: 93,99,95
KQXS Đồng Tháp 21/12/2020
Giải đặc biệt 696867
Giải nhất 80180
Giải nhì 09309
Giải ba 16220-88380
Giải tư 54485-64084-92915-27217-89372-73461-49270
Giải năm 4726
Giải sáu 8391-9479-7094
Giải bảy 859
Giải tám 11
0: 09
1: 15,17,11
2: 20,26
3:
4:
5: 59
6: 67,61
7: 72,70,79
8: 80,80,85,84
9: 91,94
KQXS Đồng Tháp 14/12/2020
Giải đặc biệt 819479
Giải nhất 40994
Giải nhì 37884
Giải ba 61782-02169
Giải tư 98974-00368-01128-06749-37839-22634-93796
Giải năm 6277
Giải sáu 6594-9760-0562
Giải bảy 210
Giải tám 78
0:
1: 10
2: 28
3: 39,34
4: 49
5:
6: 69,68,60,62
7: 79,74,77,78
8: 84,82
9: 94,96,94
KQXS Đồng Tháp 07/12/2020
Giải đặc biệt 757684
Giải nhất 22258
Giải nhì 85779
Giải ba 43802-55314
Giải tư 65620-14782-04518-41975-50639-79143-55602
Giải năm 4428
Giải sáu 9727-3118-3461
Giải bảy 940
Giải tám 23
0: 02,02
1: 14,18,18
2: 20,28,27,23
3: 39
4: 43,40
5: 58
6: 61
7: 79,75
8: 84,82
9:
KQXS Đồng Tháp 30/11/2020
Giải đặc biệt 577035
Giải nhất 26866
Giải nhì 61176
Giải ba 55916-32883
Giải tư 18467-12806-43818-68407-21429-74663-63557
Giải năm 0748
Giải sáu 7754-4992-7215
Giải bảy 452
Giải tám 08
0: 06,07,08
1: 16,18,15
2: 29
3: 35
4: 48
5: 57,54,52
6: 66,67,63
7: 76
8: 83
9: 92
KQXS Đồng Tháp 23/11/2020
Giải đặc biệt 602235
Giải nhất 91953
Giải nhì 51274
Giải ba 07238-71742
Giải tư 52155-21451-97142-63785-14589-43145-65178
Giải năm 3870
Giải sáu 5868-8783-3366
Giải bảy 622
Giải tám 74
0:
1:
2: 22
3: 35,38
4: 42,42,45
5: 53,55,51
6: 68,66
7: 74,78,70,74
8: 85,89,83
9:
KQXS Đồng Tháp 16/11/2020
Giải đặc biệt 016358
Giải nhất 26832
Giải nhì 33101
Giải ba 34732-69438
Giải tư 73614-60295-37246-55824-27453-48466-77522
Giải năm 2494
Giải sáu 0991-9677-7810
Giải bảy 690
Giải tám 33
0: 01
1: 14,10
2: 24,22
3: 32,32,38,33
4: 46
5: 58,53
6: 66
7: 77
8:
9: 95,94,91,90
KQXS Đồng Tháp 09/11/2020
Giải đặc biệt 638714
Giải nhất 78981
Giải nhì 47541
Giải ba 01439-36036
Giải tư 61515-35767-06917-06549-91033-79555-87907
Giải năm 7201
Giải sáu 5279-3013-5005
Giải bảy 779
Giải tám 51
0: 07,01,05
1: 14,15,17,13
2:
3: 39,36,33
4: 41,49
5: 55,51
6: 67
7: 79,79
8: 81
9:
KQXS Đồng Tháp 02/11/2020
Giải đặc biệt 898040
Giải nhất 24510
Giải nhì 73263
Giải ba 60351-89024
Giải tư 41654-71038-66880-87775-80724-14776-79806
Giải năm 9447
Giải sáu 8857-9187-6954
Giải bảy 803
Giải tám 02
0: 06,03,02
1: 10
2: 24,24
3: 38
4: 40,47
5: 51,54,57,54
6: 63
7: 75,76
8: 80,87
9:
KQXS Đồng Tháp 26/10/2020
Giải đặc biệt 553968
Giải nhất 70440
Giải nhì 47212
Giải ba 56698-51317
Giải tư 47327-58200-99220-31657-74801-84931-33593
Giải năm 1626
Giải sáu 4089-0874-4544
Giải bảy 192
Giải tám 60
0: 00,01
1: 12,17
2: 27,20,26
3: 31
4: 40,44
5: 57
6: 68,60
7: 74
8: 89
9: 98,93,92
KQXS Đồng Tháp 19/10/2020
Giải đặc biệt 753846
Giải nhất 57855
Giải nhì 26383
Giải ba 72853-42781
Giải tư 36622-54758-88346-31338-94006-97120-21236
Giải năm 7579
Giải sáu 7754-8935-2041
Giải bảy 931
Giải tám 29
0: 06
1:
2: 22,20,29
3: 38,36,35,31
4: 46,46,41
5: 55,53,58,54
6:
7: 79
8: 83,81
9:

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.