KQXS Đồng Tháp 19/09/2022
Giải đặc biệt 870842 Đầu - Nháy
Giải nhất 40573 0: 07
1: 19
2: 28,22,27
3: 32,35
4: 42
5: 59
6: 64
7: 73,76
8: 83,80,81
9: 93,92,96
Giải nhì 87283
Giải ba 60332-14459
Giải tư 73919-57480-80781-70628-75964-73322-53393
Giải năm 5876
Giải sáu 0892-6535-3296
Giải bảy 727
Giải tám 07
KQXS Đồng Tháp 29/08/2022
Giải đặc biệt 311404 Đầu - Nháy
Giải nhất 00584 0: 04,05
1: 13
2: 29
3: 31,32
4: 48,46,43,42
5:
6: 62,61,69,67,61
7:
8: 84,85
9: 99

2 Nháy: 61
Giải nhì 67599
Giải ba 49762-14648
Giải tư 90161-21646-30431-19105-56169-28843-90429
Giải năm 9942
Giải sáu 0467-2761-7385
Giải bảy 713
Giải tám 32
KQXS Đồng Tháp 22/08/2022
Giải đặc biệt 191727 Đầu - Nháy
Giải nhất 53087 0: 06
1: 14,13,12
2: 27,26
3: 32
4:
5: 50,53,59,55
6: 67,61
7: 70,71
8: 87,88
9: 96
Giải nhì 36950
Giải ba 72670-89967
Giải tư 84188-92971-43814-92526-93453-72759-10961
Giải năm 3706
Giải sáu 5055-6013-0396
Giải bảy 212
Giải tám 32
KQXS Đồng Tháp 15/08/2022
Giải đặc biệt 328137 Đầu - Nháy
Giải nhất 14738 0: 06
1: 10
2: 21,20
3: 37,38,34
4: 45
5: 51,59
6: 67
7: 75,79
8: 82,87,80
9: 95,97
Giải nhì 01667
Giải ba 87045-54806
Giải tư 77682-29751-48487-53259-79821-74480-72420
Giải năm 7110
Giải sáu 8434-8795-0575
Giải bảy 797
Giải tám 79
KQXS Đồng Tháp 08/08/2022
Giải đặc biệt 234216 Đầu - Nháy
Giải nhất 27404 0: 04,02
1: 16
2: 28
3: 35,30
4: 40,47
5:
6: 66
7:
8: 82,81,88
9: 96,93,95,94,95,91

2 Nháy: 95
Giải nhì 67782
Giải ba 31202-59035
Giải tư 22728-82696-48240-14381-49166-41293-33095
Giải năm 6294
Giải sáu 8747-3130-1695
Giải bảy 888
Giải tám 91
KQXS Đồng Tháp 01/08/2022
Giải đặc biệt 881367 Đầu - Nháy
Giải nhất 70850 0: 09
1: 19,17
2: 25,28,25,20,20
3: 38,38,35
4:
5: 50,58
6: 67,68,61,66
7: 70
8:
9:

2 Nháy: 20,25,38
Giải nhì 67719
Giải ba 84138-97068
Giải tư 90425-20817-77228-35161-24970-84725-71509
Giải năm 6420
Giải sáu 4120-6866-4338
Giải bảy 235
Giải tám 58
KQXS Đồng Tháp 25/07/2022
Giải đặc biệt 078469 Đầu - Nháy
Giải nhất 38420 0: 06
1: 15,12
2: 20,26
3:
4: 40,43,47
5: 53,50
6: 69
7: 77
8: 83,82,86,80
9: 96,90
Giải nhì 80840
Giải ba 21383-21496
Giải tư 67982-11053-98806-49386-35480-22090-37043
Giải năm 0350
Giải sáu 3226-2677-4647
Giải bảy 915
Giải tám 12
KQXS Đồng Tháp 18/07/2022
Giải đặc biệt 122255 Đầu - Nháy
Giải nhất 55051 0: 00,03
1: 19,18,16,13,12
2: 29,20,22
3: 34
4:
5: 55,51
6: 69
7: 79,75
8:
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 75797
Giải ba 95529-80720
Giải tư 37519-56279-04800-60322-93434-06175-29718
Giải năm 9816
Giải sáu 8769-9513-4997
Giải bảy 612
Giải tám 03
KQXS Đồng Tháp 11/07/2022
Giải đặc biệt 013043 Đầu - Nháy
Giải nhất 96773 0: 06,08
1: 19,14,13,10
2: 26,24,27
3:
4: 43,47,49
5: 59
6: 68
7: 73,76
8: 88
9: 97
Giải nhì 78259
Giải ba 56119-76514
Giải tư 17597-90176-58047-76668-88506-91513-15726
Giải năm 6424
Giải sáu 9208-9527-6388
Giải bảy 010
Giải tám 49
KQXS Đồng Tháp 04/07/2022
Giải đặc biệt 776565 Đầu - Nháy
Giải nhất 92230 0: 09
1: 14
2: 29
3: 30,33
4: 47,49,41
5: 56,54,55
6: 65,66,61
7:
8: 84
9: 92,95,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 01747
Giải ba 11249-24856
Giải tư 51229-71592-99333-93209-35984-54595-78266
Giải năm 1754
Giải sáu 8641-5961-1814
Giải bảy 555
Giải tám 92
KQXS Đồng Tháp 27/06/2022
Giải đặc biệt 142175 Đầu - Nháy
Giải nhất 77840 0: 09
1: 19
2: 24
3:
4: 40
5: 57,52
6: 62,67,60
7: 75,78,71,79
8: 89
9: 94,98,90,93
Giải nhì 34194
Giải ba 61262-11078
Giải tư 68771-89667-90657-17952-37609-49998-35590
Giải năm 8089
Giải sáu 9924-4560-2893
Giải bảy 279
Giải tám 19
KQXS Đồng Tháp 20/06/2022
Giải đặc biệt 572076 Đầu - Nháy
Giải nhất 00205 0: 05,00
1:
2: 24,28
3: 32
4: 43,49
5:
6: 66,64
7: 76,77,77,78,75,73
8: 85,84
9: 91

2 Nháy: 77
Giải nhì 58277
Giải ba 91024-75100
Giải tư 56428-53232-90177-67543-97578-15175-30849
Giải năm 4091
Giải sáu 9666-3373-3864
Giải bảy 285
Giải tám 84
KQXS Đồng Tháp 13/06/2022
Giải đặc biệt 596338 Đầu - Nháy
Giải nhất 93346 0: 09,05,06
1: 12,16,15
2: 27
3: 38
4: 46,41,46
5: 51,52,54
6:
7:
8: 81,83,83,80
9:

2 Nháy: 46,83
Giải nhì 21351
Giải ba 04452-68727
Giải tư 17941-51012-04809-78416-66905-61906-61881
Giải năm 0883
Giải sáu 6646-4783-7715
Giải bảy 854
Giải tám 80
KQXS Đồng Tháp 06/06/2022
Giải đặc biệt 038473 Đầu - Nháy
Giải nhất 20788 0: 04
1: 19
2: 27,23,22
3: 35
4: 48,42
5: 55
6: 65
7: 73,77,73
8: 88,85,87
9: 90,90

2 Nháy: 73,90
Giải nhì 40435
Giải ba 26827-67890
Giải tư 29123-71204-23348-34977-76185-30765-29990
Giải năm 2955
Giải sáu 3442-8987-5773
Giải bảy 419
Giải tám 22
KQXS Đồng Tháp 30/05/2022
Giải đặc biệt 778406 Đầu - Nháy
Giải nhất 76369 0: 06,07
1: 12,17,14
2: 28,27
3: 38
4:
5:
6: 69,65,64,68
7: 79,70
8: 89,88
9: 93,94
Giải nhì 54512
Giải ba 27817-69938
Giải tư 69593-31728-29307-11289-49579-30694-44065
Giải năm 0470
Giải sáu 0464-5914-6868
Giải bảy 488
Giải tám 27
KQXS Đồng Tháp 23/05/2022
Giải đặc biệt 076308 Đầu - Nháy
Giải nhất 29541 0: 08,04
1: 18,16,17,17
2: 26,27,21
3:
4: 41,49,48
5: 50,54
6: 64,67,62
7:
8:
9: 98

2 Nháy: 17
Giải nhì 33518
Giải ba 42316-33564
Giải tư 40450-32754-52849-65917-92567-54326-91562
Giải năm 4098
Giải sáu 9527-7717-9848
Giải bảy 704
Giải tám 21
KQXS Đồng Tháp 16/05/2022
Giải đặc biệt 037054 Đầu - Nháy
Giải nhất 76469 0:
1: 15,18
2:
3: 33,39,35
4:
5: 54,55,58
6: 69,61,68,64,68
7: 71
8: 81,81,89
9: 90

2 Nháy: 68,81
Giải nhì 58661
Giải ba 73168-24633
Giải tư 08781-27815-99655-29839-14381-61518-28290
Giải năm 0771
Giải sáu 6135-7989-7464
Giải bảy 468
Giải tám 58
KQXS Đồng Tháp 09/05/2022
Giải đặc biệt 757852 Đầu - Nháy
Giải nhất 56766 0: 09
1: 15,17
2:
3: 36,31
4:
5: 52,50,52
6: 66,67,64,68,68
7: 73,72,78
8: 81
9: 93

2 Nháy: 52,68
Giải nhì 73036
Giải ba 52573-97431
Giải tư 01693-65581-19967-52264-81772-18450-24109
Giải năm 6415
Giải sáu 7068-2052-4478
Giải bảy 017
Giải tám 68
KQXS Đồng Tháp 02/05/2022
Giải đặc biệt 914098 Đầu - Nháy
Giải nhất 23464 0:
1: 10,16
2:
3:
4: 49
5: 58,59,55,53
6: 64,62,62
7: 79,76,76
8: 81,88,87
9: 98,91

2 Nháy: 62,76
Giải nhì 35479
Giải ba 70758-23776
Giải tư 94181-96891-34862-10176-18162-27159-13749
Giải năm 4388
Giải sáu 7055-2310-6387
Giải bảy 053
Giải tám 16
KQXS Đồng Tháp 25/04/2022
Giải đặc biệt 720096 Đầu - Nháy
Giải nhất 57357 0: 03,05
1: 12
2:
3: 32,38,36
4: 40
5: 57,58,58,57,55
6: 66,68
7: 72
8: 89
9: 96,93

2 Nháy: 57,58
Giải nhì 20558
Giải ba 16232-39172
Giải tư 57612-90703-20840-43866-62389-80093-78058
Giải năm 4757
Giải sáu 7605-7938-0268
Giải bảy 936
Giải tám 55

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.