KQXS Gia Lai 24/03/2023
Giải đặc biệt 821480 Đầu - Nháy
Giải nhất 16417 0:
1: 17,14,19
2: 22
3: 39,32
4: 43,47,47
5: 55,52
6: 60,69,68
7: 70
8: 80,89
9: 98

2 Nháy: 47
Giải nhì 47055
Giải ba 83570-73422
Giải tư 15714-53660-45652-41098-56239-77019-80532
Giải năm 4169
Giải sáu 8268-3843-5789
Giải bảy 347
Giải tám 47
KQXS Gia Lai 17/03/2023
Giải đặc biệt 641347 Đầu - Nháy
Giải nhất 13562 0: 04
1: 14
2: 23,25
3: 31,39
4: 47,48,40,41,41
5: 57
6: 62,62,61
7:
8: 83
9: 97,96

2 Nháy: 41,62
Giải nhì 03148
Giải ba 45731-92914
Giải tư 60823-87440-86562-98939-17841-25461-75425
Giải năm 7683
Giải sáu 5704-5157-7397
Giải bảy 141
Giải tám 96
KQXS Gia Lai 10/03/2023
Giải đặc biệt 368782 Đầu - Nháy
Giải nhất 56272 0:
1: 12,17
2: 21
3: 37,30
4: 46,45
5: 50
6: 64
7: 72,71,78
8: 82,88,82,88,80
9: 92

2 Nháy: 82,88
Giải nhì 21246
Giải ba 12471-48888
Giải tư 83782-28321-04488-18292-92912-19378-74380
Giải năm 5950
Giải sáu 0537-9445-7564
Giải bảy 130
Giải tám 17
KQXS Gia Lai 03/03/2023
Giải đặc biệt 505263 Đầu - Nháy
Giải nhất 59461 0: 04
1: 10,10,11
2: 26
3: 37,39,39
4: 41,41
5:
6: 63,61,62,68
7: 77
8: 80,87,85
9:

2 Nháy: 10,39,41
Giải nhì 29637
Giải ba 28241-51526
Giải tư 89810-20304-59862-59368-23641-19110-81777
Giải năm 5839
Giải sáu 8080-0239-6687
Giải bảy 885
Giải tám 11
KQXS Gia Lai 24/02/2023
Giải đặc biệt 113627 Đầu - Nháy
Giải nhất 53427 0: 04
1:
2: 27,27
3: 37,38,36
4:
5: 51,53
6: 67,64
7: 77
8: 81,84,83,87
9: 94,92,95

2 Nháy: 27
Giải nhì 39751
Giải ba 02467-43794
Giải tư 83464-94804-47537-49792-38081-02584-36483
Giải năm 6553
Giải sáu 7638-8687-8236
Giải bảy 277
Giải tám 95
KQXS Gia Lai 17/02/2023
Giải đặc biệt 877614 Đầu - Nháy
Giải nhất 73647 0: 02,01
1: 14,19,12
2: 20
3: 39
4: 47,49
5:
6: 69
7: 76
8: 81,82,87
9: 93,90,97,99
Giải nhì 10781
Giải ba 67693-33569
Giải tư 01949-23690-77397-44419-09882-41202-78312
Giải năm 4699
Giải sáu 0387-5539-8576
Giải bảy 820
Giải tám 01
KQXS Gia Lai 10/02/2023
Giải đặc biệt 487558 Đầu - Nháy
Giải nhất 86272 0: 05,01
1:
2: 28,22,23,22
3: 38
4: 48,42,41
5: 58,52
6: 66
7: 72,75
8: 86
9: 97,97

2 Nháy: 22,97
Giải nhì 71528
Giải ba 68566-40997
Giải tư 83622-20352-40548-19575-88842-82605-45301
Giải năm 4223
Giải sáu 7486-4822-7938
Giải bảy 341
Giải tám 97
KQXS Gia Lai 03/02/2023
Giải đặc biệt 488354 Đầu - Nháy
Giải nhất 67048 0: 08,06
1: 18,12
2: 22,20
3:
4: 48,44
5: 54,59,55
6: 60
7: 71,73
8:
9: 92,99,98,98

2 Nháy: 98
Giải nhì 48471
Giải ba 73592-58060
Giải tư 03018-45559-89944-04408-62599-28355-95612
Giải năm 6422
Giải sáu 0398-2973-3320
Giải bảy 306
Giải tám 98
KQXS Gia Lai 27/01/2023
Giải đặc biệt 555221 Đầu - Nháy
Giải nhất 77497 0: 09,07,01
1:
2: 21,26
3: 32,35,31,39
4: 47,47
5: 59
6:
7: 77,78
8: 85,85,84
9: 97

2 Nháy: 47,85
Giải nhì 34677
Giải ba 95526-04132
Giải tư 83547-26485-93235-10409-79785-98547-04207
Giải năm 7031
Giải sáu 9339-6578-6401
Giải bảy 384
Giải tám 59
KQXS Gia Lai 20/01/2023
Giải đặc biệt 198646 Đầu - Nháy
Giải nhất 81910 0: 03
1: 10,19
2: 22,21,26
3: 33
4: 46
5: 50
6: 67,66,62,60
7: 71,71
8: 84
9: 93,90

2 Nháy: 71
Giải nhì 74567
Giải ba 76266-59203
Giải tư 79419-71222-56850-08733-39021-88093-31371
Giải năm 4871
Giải sáu 2862-1890-6684
Giải bảy 026
Giải tám 60
KQXS Gia Lai 13/01/2023
Giải đặc biệt 639263 Đầu - Nháy
Giải nhất 32943 0: 02,07
1: 16,10
2:
3: 38
4: 43,44
5: 59,59,55
6: 63,61,61,64
7: 72,78,78
8: 81
9:

2 Nháy: 59,61,78
Giải nhì 88002
Giải ba 64561-68016
Giải tư 07107-93372-56738-34759-09878-66159-26561
Giải năm 4564
Giải sáu 4355-9581-3310
Giải bảy 844
Giải tám 78
KQXS Gia Lai 06/01/2023
Giải đặc biệt 102215 Đầu - Nháy
Giải nhất 45567 0: 09,01,00
1: 15
2:
3: 31,35
4: 41,43
5: 54
6: 67,62
7: 73,79,73
8: 84
9: 97,92,96

2 Nháy: 73
Giải nhì 53231
Giải ba 55809-99954
Giải tư 94462-10473-14784-11641-64279-06673-94335
Giải năm 3601
Giải sáu 4397-4392-4100
Giải bảy 296
Giải tám 43
KQXS Gia Lai 30/12/2022
Giải đặc biệt 191725 Đầu - Nháy
Giải nhất 01403 0: 03,00,05,00,03
1: 16
2: 25,24
3: 32,34,35
4: 40,47
5: 57,52,55
6:
7: 72
8:
9: 98

2 Nháy: 00,03
Giải nhì 51800
Giải ba 46372-97357
Giải tư 44932-31916-09505-51798-99652-68500-91403
Giải năm 0534
Giải sáu 7255-6324-6035
Giải bảy 640
Giải tám 47
KQXS Gia Lai 23/12/2022
Giải đặc biệt 297652 Đầu - Nháy
Giải nhất 82229 0: 03,07
1: 14,12,14
2: 29,23
3: 32
4: 42,44,47
5: 52,50,55
6: 64
7:
8: 81,80
9: 98

2 Nháy: 14
Giải nhì 62423
Giải ba 53314-87912
Giải tư 58832-98342-36803-60944-81281-64680-17007
Giải năm 3847
Giải sáu 8314-3798-5450
Giải bảy 455
Giải tám 64
KQXS Gia Lai 16/12/2022
Giải đặc biệt 418301 Đầu - Nháy
Giải nhất 09668 0: 01,04
1: 10
2: 20
3:
4: 43
5: 52,55,56,58
6: 68,69,65,60,67
7: 76,76,78
8:
9: 94

2 Nháy: 76
Giải nhì 78952
Giải ba 83776-32076
Giải tư 58443-49155-18656-93869-71794-04578-30804
Giải năm 2165
Giải sáu 6120-8158-3260
Giải bảy 767
Giải tám 10
KQXS Gia Lai 09/12/2022
Giải đặc biệt 793263 Đầu - Nháy
Giải nhất 54452 0: 03
1: 18,14,11
2: 24
3: 39
4: 41,41
5: 52,51,56
6: 63,67,68
7: 79
8: 81,88
9: 96

2 Nháy: 41
Giải nhì 80818
Giải ba 84979-40214
Giải tư 88941-37903-68481-91741-67996-38351-26967
Giải năm 3888
Giải sáu 6439-2511-1356
Giải bảy 668
Giải tám 24
KQXS Gia Lai 02/12/2022
Giải đặc biệt 687948 Đầu - Nháy
Giải nhất 44644 0:
1: 18,18,10,11,12
2: 22
3: 32
4: 48,44,44
5: 52
6: 61,62,65
7: 79
8: 88,81
9: 98

2 Nháy: 18,44
Giải nhì 30361
Giải ba 86479-24718
Giải tư 35118-38710-45322-05652-68211-13012-09562
Giải năm 1788
Giải sáu 9332-3444-9998
Giải bảy 365
Giải tám 81
KQXS Gia Lai 25/11/2022
Giải đặc biệt 738250 Đầu - Nháy
Giải nhất 67261 0: 09
1: 19,16,18,14,16
2: 25
3:
4:
5: 50,58,56
6: 61,61,68,69
7: 72
8: 88,88
9: 92

2 Nháy: 16,61,88
Giải nhì 06919
Giải ba 67561-34316
Giải tư 26588-44968-69425-36209-18318-91314-42016
Giải năm 6272
Giải sáu 3658-2292-8688
Giải bảy 569
Giải tám 56
KQXS Gia Lai 18/11/2022
Giải đặc biệt 051264 Đầu - Nháy
Giải nhất 53838 0: 02
1: 17,10,13,13
2: 29,23
3: 38
4: 46,49
5: 59
6: 64
7: 74,75
8: 88,84
9: 96,93

2 Nháy: 13
Giải nhì 51129
Giải ba 81946-08823
Giải tư 11359-78817-69996-30274-18949-28910-78888
Giải năm 2275
Giải sáu 0193-0202-3813
Giải bảy 213
Giải tám 84
KQXS Gia Lai 11/11/2022
Giải đặc biệt 793827 Đầu - Nháy
Giải nhất 36323 0: 00,06,03
1: 10,14,12
2: 27,23,21,26
3: 30
4:
5: 51,50
6: 65
7: 78,72,77,79
8:
9:
Giải nhì 20200
Giải ba 27678-62572
Giải tư 66710-51506-48821-39451-40226-03677-83279
Giải năm 1330
Giải sáu 9914-5265-1712
Giải bảy 250
Giải tám 03

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền