• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Gia Lai
  • KQXS Gia Lai

Kết quả Đầu
KQXS Gia Lai 11/06/2021
Giải đặc biệt 809416
Giải nhất 15028
Giải nhì 74573
Giải ba 08931-08159
Giải tư 59961-42354-81017-62030-78058-16489-83253
Giải năm 2024
Giải sáu 5914-6864-2997
Giải bảy 401
Giải tám 44
0: 01
1: 16,17,14
2: 28,24
3: 31,30
4: 44
5: 59,54,58,53
6: 61,64
7: 73
8: 89
9: 97
KQXS Gia Lai 04/06/2021
Giải đặc biệt 126442
Giải nhất 76672
Giải nhì 08317
Giải ba 77195-94715
Giải tư 87825-91247-74602-89636-52114-91649-36157
Giải năm 7454
Giải sáu 8369-7380-3784
Giải bảy 271
Giải tám 95
0: 02
1: 17,15,14
2: 25
3: 36
4: 42,47,49
5: 57,54
6: 69
7: 72,71
8: 80,84
9: 95,95
KQXS Gia Lai 28/05/2021
Giải đặc biệt 316440
Giải nhất 83021
Giải nhì 71796
Giải ba 93152-12059
Giải tư 26001-80234-42001-40812-92912-69658-21121
Giải năm 3127
Giải sáu 1148-7224-3545
Giải bảy 578
Giải tám 76
0: 01,01
1: 12,12
2: 21,21,27,24
3: 34
4: 40,48,45
5: 52,59,58
6:
7: 78,76
8:
9: 96
KQXS Gia Lai 14/05/2021
Giải đặc biệt 264802
Giải nhất 35349
Giải nhì 53821
Giải ba 14762-11170
Giải tư 06967-22482-64063-26282-87106-11067-66058
Giải năm 7473
Giải sáu 7256-0385-9936
Giải bảy 333
Giải tám 00
0: 02,06,00
1:
2: 21
3: 36,33
4: 49
5: 58,56
6: 62,67,63,67
7: 70,73
8: 82,82,85
9:
KQXS Gia Lai 07/05/2021
Giải đặc biệt 410808
Giải nhất 05227
Giải nhì 59910
Giải ba 79823-81379
Giải tư 66313-18243-13852-44625-46884-68630-71081
Giải năm 1934
Giải sáu 4579-5979-0386
Giải bảy 826
Giải tám 93
0: 08
1: 10,13
2: 27,23,25,26
3: 30,34
4: 43
5: 52
6:
7: 79,79,79
8: 84,81,86
9: 93
KQXS Gia Lai 23/04/2021
Giải đặc biệt 256394
Giải nhất 54514
Giải nhì 64668
Giải ba 30348-23382
Giải tư 14909-59440-50481-56151-53517-29399-96314
Giải năm 3028
Giải sáu 2524-5882-8718
Giải bảy 054
Giải tám 76
0: 09
1: 14,17,14,18
2: 28,24
3:
4: 48,40
5: 51,54
6: 68
7: 76
8: 82,81,82
9: 94,99
KQXS Gia Lai 16/04/2021
Giải đặc biệt 269961
Giải nhất 66058
Giải nhì 96684
Giải ba 02796-67312
Giải tư 12795-90240-24889-14354-64333-86869-16701
Giải năm 9462
Giải sáu 7085-5715-3779
Giải bảy 710
Giải tám 09
0: 01,09
1: 12,15,10
2:
3: 33
4: 40
5: 58,54
6: 61,69,62
7: 79
8: 84,89,85
9: 96,95
KQXS Gia Lai 09/04/2021
Giải đặc biệt 083880
Giải nhất 79085
Giải nhì 42656
Giải ba 25711-65240
Giải tư 71319-42858-71505-77680-15449-03789-91277
Giải năm 8189
Giải sáu 4044-4197-3482
Giải bảy 338
Giải tám 94
0: 05
1: 11,19
2:
3: 38
4: 40,49,44
5: 56,58
6:
7: 77
8: 80,85,80,89,89,82
9: 97,94
KQXS Gia Lai 02/04/2021
Giải đặc biệt 352209
Giải nhất 38963
Giải nhì 73372
Giải ba 05082-93676
Giải tư 73081-66295-95923-79919-99020-22875-59314
Giải năm 7399
Giải sáu 1738-1930-1999
Giải bảy 616
Giải tám 27
0: 09
1: 19,14,16
2: 23,20,27
3: 38,30
4:
5:
6: 63
7: 72,76,75
8: 82,81
9: 95,99,99
KQXS Gia Lai 26/03/2021
Giải đặc biệt 827247
Giải nhất 45087
Giải nhì 01729
Giải ba 64631-83742
Giải tư 03882-06867-04849-58388-83966-78401-40584
Giải năm 9938
Giải sáu 1399-4020-5503
Giải bảy 650
Giải tám 86
0: 01,03
1:
2: 29,20
3: 31,38
4: 47,42,49
5: 50
6: 67,66
7:
8: 87,82,88,84,86
9: 99
KQXS Gia Lai 19/03/2021
Giải đặc biệt 422044
Giải nhất 65696
Giải nhì 57478
Giải ba 85640-41115
Giải tư 27232-85202-26815-04749-40620-27021-39050
Giải năm 0874
Giải sáu 2219-1688-4436
Giải bảy 268
Giải tám 50
0: 02
1: 15,15,19
2: 20,21
3: 32,36
4: 44,40,49
5: 50,50
6: 68
7: 78,74
8: 88
9: 96
KQXS Gia Lai 12/03/2021
Giải đặc biệt 631548
Giải nhất 49514
Giải nhì 14013
Giải ba 25371-87731
Giải tư 45064-37767-52249-11281-11573-46585-41349
Giải năm 3995
Giải sáu 5983-5607-8274
Giải bảy 023
Giải tám 50
0: 07
1: 14,13
2: 23
3: 31
4: 48,49,49
5: 50
6: 64,67
7: 71,73,74
8: 81,85,83
9: 95
KQXS Gia Lai 05/03/2021
Giải đặc biệt 923592
Giải nhất 20853
Giải nhì 40630
Giải ba 17105-03409
Giải tư 17651-19522-19874-30860-81616-53180-96349
Giải năm 9802
Giải sáu 6450-0052-8311
Giải bảy 564
Giải tám 79
0: 05,09,02
1: 16,11
2: 22
3: 30
4: 49
5: 53,51,50,52
6: 60,64
7: 74,79
8: 80
9: 92
KQXS Gia Lai 26/02/2021
Giải đặc biệt 677972
Giải nhất 28854
Giải nhì 88101
Giải ba 07465-08293
Giải tư 56055-11987-95348-94596-28776-26273-56987
Giải năm 7743
Giải sáu 6750-3287-2328
Giải bảy 239
Giải tám 69
0: 01
1:
2: 28
3: 39
4: 48,43
5: 54,55,50
6: 65,69
7: 72,76,73
8: 87,87,87
9: 93,96
KQXS Gia Lai 19/02/2021
Giải đặc biệt 326563
Giải nhất 18048
Giải nhì 54070
Giải ba 65899-64499
Giải tư 84235-49275-19077-09761-61191-59244-02495
Giải năm 7403
Giải sáu 8398-6463-2419
Giải bảy 706
Giải tám 39
0: 03,06
1: 19
2:
3: 35,39
4: 48,44
5:
6: 63,61,63
7: 70,75,77
8:
9: 99,99,91,95,98
KQXS Gia Lai 12/02/2021
Giải đặc biệt 971703
Giải nhất 53028
Giải nhì 30188
Giải ba 19280-15178
Giải tư 69100-55605-11912-18946-22830-66363-71999
Giải năm 7528
Giải sáu 6479-6879-1566
Giải bảy 178
Giải tám 31
0: 03,00,05
1: 12
2: 28,28
3: 30,31
4: 46
5:
6: 63,66
7: 78,79,79,78
8: 88,80
9: 99
KQXS Gia Lai 05/02/2021
Giải đặc biệt 737196
Giải nhất 19214
Giải nhì 46969
Giải ba 43369-66213
Giải tư 10236-17223-73930-44749-21391-02784-29325
Giải năm 0601
Giải sáu 5515-4879-8827
Giải bảy 796
Giải tám 17
0: 01
1: 14,13,15,17
2: 23,25,27
3: 36,30
4: 49
5:
6: 69,69
7: 79
8: 84
9: 96,91,96
KQXS Gia Lai 29/01/2021
Giải đặc biệt 849780
Giải nhất 47619
Giải nhì 43590
Giải ba 38679-18485
Giải tư 04659-20954-59673-29679-95636-81773-00689
Giải năm 7624
Giải sáu 0644-7942-6992
Giải bảy 215
Giải tám 70
0:
1: 19,15
2: 24
3: 36
4: 44,42
5: 59,54
6:
7: 79,73,79,73,70
8: 80,85,89
9: 90,92
KQXS Gia Lai 22/01/2021
Giải đặc biệt 119209
Giải nhất 80050
Giải nhì 26517
Giải ba 98567-48967
Giải tư 28586-91065-94814-05665-80168-42676-40935
Giải năm 9019
Giải sáu 4811-8520-8921
Giải bảy 958
Giải tám 80
0: 09
1: 17,14,19,11
2: 20,21
3: 35
4:
5: 50,58
6: 67,67,65,65,68
7: 76
8: 86,80
9:
KQXS Gia Lai 15/01/2021
Giải đặc biệt 091778
Giải nhất 47118
Giải nhì 08840
Giải ba 50704-14888
Giải tư 17455-52012-68245-92739-41238-87586-24266
Giải năm 9445
Giải sáu 4543-0983-2206
Giải bảy 866
Giải tám 09
0: 04,06,09
1: 18,12
2:
3: 39,38
4: 40,45,45,43
5: 55
6: 66,66
7: 78
8: 88,86,83
9:
KQXS Gia Lai 01/01/2021
Giải đặc biệt 720642
Giải nhất 03615
Giải nhì 42981
Giải ba 65033-56510
Giải tư 58387-78146-44785-33774-49175-99722-27188
Giải năm 2683
Giải sáu 1188-0002-4250
Giải bảy 482
Giải tám 06
0: 02,06
1: 15,10
2: 22
3: 33
4: 42,46
5: 50
6:
7: 74,75
8: 81,87,85,88,83,88,82
9:
KQXS Gia Lai 25/12/2020
Giải đặc biệt 372195
Giải nhất 27740
Giải nhì 44681
Giải ba 16048-16054
Giải tư 46743-26491-35478-66652-71666-44182-73206
Giải năm 2148
Giải sáu 4386-8131-3255
Giải bảy 008
Giải tám 30
0: 06,08
1:
2:
3: 31,30
4: 40,48,43,48
5: 54,52,55
6: 66
7: 78
8: 81,82,86
9: 95,91
KQXS Gia Lai 18/12/2020
Giải đặc biệt 977764
Giải nhất 01870
Giải nhì 43158
Giải ba 41868-86684
Giải tư 77768-12831-12000-97509-24924-85667-37000
Giải năm 1598
Giải sáu 8885-1245-4299
Giải bảy 301
Giải tám 86
0: 00,09,00,01
1:
2: 24
3: 31
4: 45
5: 58
6: 64,68,68,67
7: 70
8: 84,85,86
9: 98,99
KQXS Gia Lai 11/12/2020
Giải đặc biệt 753493
Giải nhất 65953
Giải nhì 00244
Giải ba 58293-92586
Giải tư 14915-45082-97932-16291-56494-80333-25607
Giải năm 7735
Giải sáu 6702-1869-3247
Giải bảy 888
Giải tám 38
0: 07,02
1: 15
2:
3: 32,33,35,38
4: 44,47
5: 53
6: 69
7:
8: 86,82,88
9: 93,93,91,94
KQXS Gia Lai 04/12/2020
Giải đặc biệt 703559
Giải nhất 07836
Giải nhì 45880
Giải ba 54121-13377
Giải tư 99645-38489-49964-62319-01531-17831-02432
Giải năm 9562
Giải sáu 7639-0779-3436
Giải bảy 381
Giải tám 08
0: 08
1: 19
2: 21
3: 36,31,31,32,39,36
4: 45
5: 59
6: 64,62
7: 77,79
8: 80,89,81
9:
KQXS Gia Lai 27/11/2020
Giải đặc biệt 726241
Giải nhất 86525
Giải nhì 29857
Giải ba 59639-58074
Giải tư 07382-86522-43339-58117-03022-32969-30282
Giải năm 0837
Giải sáu 2005-4745-0815
Giải bảy 909
Giải tám 51
0: 05,09
1: 17,15
2: 25,22,22
3: 39,39,37
4: 41,45
5: 57,51
6: 69
7: 74
8: 82,82
9:
KQXS Gia Lai 20/11/2020
Giải đặc biệt 970325
Giải nhất 54500
Giải nhì 46383
Giải ba 25246-19731
Giải tư 66641-30223-28179-41984-13886-54459-08410
Giải năm 6641
Giải sáu 1257-3047-3317
Giải bảy 115
Giải tám 69
0: 00
1: 10,17,15
2: 25,23
3: 31
4: 46,41,41,47
5: 59,57
6: 69
7: 79
8: 83,84,86
9:
KQXS Gia Lai 13/11/2020
Giải đặc biệt 363921
Giải nhất 87276
Giải nhì 27453
Giải ba 63660-10324
Giải tư 00642-21586-74925-79386-48097-38284-50606
Giải năm 4564
Giải sáu 9004-6932-2544
Giải bảy 363
Giải tám 98
0: 06,04
1:
2: 21,24,25
3: 32
4: 42,44
5: 53
6: 60,64,63
7: 76
8: 86,86,84
9: 97,98
KQXS Gia Lai 06/11/2020
Giải đặc biệt 178002
Giải nhất 21369
Giải nhì 54450
Giải ba 15475-66676
Giải tư 65386-16444-84763-00829-77239-36821-18250
Giải năm 3208
Giải sáu 3696-6061-1713
Giải bảy 448
Giải tám 37
0: 02,08
1: 13
2: 29,21
3: 39,37
4: 44,48
5: 50,50
6: 69,63,61
7: 75,76
8: 86
9: 96
KQXS Gia Lai 30/10/2020
Giải đặc biệt 387682
Giải nhất 87396
Giải nhì 55081
Giải ba 10748-56434
Giải tư 38404-60864-20919-56285-47339-14780-66932
Giải năm 3161
Giải sáu 5027-3556-2837
Giải bảy 553
Giải tám 23
0: 04
1: 19
2: 27,23
3: 34,39,32,37
4: 48
5: 56,53
6: 64,61
7:
8: 82,81,85,80
9: 96
KQXS Gia Lai 23/10/2020
Giải đặc biệt 902321
Giải nhất 69888
Giải nhì 68265
Giải ba 63817-01606
Giải tư 53227-63471-22875-88332-15611-61133-39758
Giải năm 3729
Giải sáu 9389-3794-1842
Giải bảy 750
Giải tám 58
0: 06
1: 17,11
2: 21,27,29
3: 32,33
4: 42
5: 58,50,58
6: 65
7: 71,75
8: 88,89
9: 94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.