KQXS Gia Lai 21/05/2024
Giải đặc biệt 184332 Đầu - Nháy
Giải nhất 12522 0: 05,01
1: 13
2: 22,20,29
3: 32,36,39,32
4:
5: 53,56
6: 63,69,60
7: 78
8:
9: 99,91

2 Nháy: 32
Giải nhì 82005
Giải ba 79853-74178
Giải tư 02836-65039-60801-55363-45869-37199-97760
Giải năm 0656
Giải sáu 1291-5420-3132
Giải bảy 313
Giải tám 29
KQXS Gia Lai 20/05/2024
Giải đặc biệt 184332 Đầu - Nháy
Giải nhất 12522 0: 05,01
1: 13
2: 22,20,29
3: 32,36,39,32
4:
5: 53,56
6: 63,69,60
7: 78
8:
9: 99,91

2 Nháy: 32
Giải nhì 82005
Giải ba 79853-74178
Giải tư 02836-65039-60801-55363-45869-37199-97760
Giải năm 0656
Giải sáu 1291-5420-3132
Giải bảy 313
Giải tám 29
KQXS Gia Lai 19/05/2024
Giải đặc biệt 184332 Đầu - Nháy
Giải nhất 12522 0: 05,01
1: 13
2: 22,20,29
3: 32,36,39,32
4:
5: 53,56
6: 63,69,60
7: 78
8:
9: 99,91

2 Nháy: 32
Giải nhì 82005
Giải ba 79853-74178
Giải tư 02836-65039-60801-55363-45869-37199-97760
Giải năm 0656
Giải sáu 1291-5420-3132
Giải bảy 313
Giải tám 29
KQXS Gia Lai 18/05/2024
Giải đặc biệt 184332 Đầu - Nháy
Giải nhất 12522 0: 05,01
1: 13
2: 22,20,29
3: 32,36,39,32
4:
5: 53,56
6: 63,69,60
7: 78
8:
9: 99,91

2 Nháy: 32
Giải nhì 82005
Giải ba 79853-74178
Giải tư 02836-65039-60801-55363-45869-37199-97760
Giải năm 0656
Giải sáu 1291-5420-3132
Giải bảy 313
Giải tám 29
KQXS Gia Lai 17/05/2024
Giải đặc biệt 633242 Đầu - Nháy
Giải nhất 30685 0: 03,06
1:
2: 29
3: 33,36,32,30
4: 42
5: 52,50
6: 60,64
7: 73,79,72
8: 85
9: 93,99
Giải nhì 61433
Giải ba 13160-86203
Giải tư 69193-99773-27652-10699-37629-43936-84432
Giải năm 1064
Giải sáu 2250-3579-0272
Giải bảy 606
Giải tám 30
KQXS Gia Lai 16/05/2024
Giải đặc biệt 633242 Đầu - Nháy
Giải nhất 30685 0: 03,06
1:
2: 29
3: 33,36,32,30
4: 42
5: 52,50
6: 60,64
7: 73,79,72
8: 85
9: 93,99
Giải nhì 61433
Giải ba 13160-86203
Giải tư 69193-99773-27652-10699-37629-43936-84432
Giải năm 1064
Giải sáu 2250-3579-0272
Giải bảy 606
Giải tám 30
KQXS Gia Lai 15/05/2024
Giải đặc biệt 633242 Đầu - Nháy
Giải nhất 30685 0: 03,06
1:
2: 29
3: 33,36,32,30
4: 42
5: 52,50
6: 60,64
7: 73,79,72
8: 85
9: 93,99
Giải nhì 61433
Giải ba 13160-86203
Giải tư 69193-99773-27652-10699-37629-43936-84432
Giải năm 1064
Giải sáu 2250-3579-0272
Giải bảy 606
Giải tám 30
KQXS Gia Lai 14/05/2024
Giải đặc biệt 633242 Đầu - Nháy
Giải nhất 30685 0: 03,06
1:
2: 29
3: 33,36,32,30
4: 42
5: 52,50
6: 60,64
7: 73,79,72
8: 85
9: 93,99
Giải nhì 61433
Giải ba 13160-86203
Giải tư 69193-99773-27652-10699-37629-43936-84432
Giải năm 1064
Giải sáu 2250-3579-0272
Giải bảy 606
Giải tám 30
KQXS Gia Lai 13/05/2024
Giải đặc biệt 633242 Đầu - Nháy
Giải nhất 30685 0: 03,06
1:
2: 29
3: 33,36,32,30
4: 42
5: 52,50
6: 60,64
7: 73,79,72
8: 85
9: 93,99
Giải nhì 61433
Giải ba 13160-86203
Giải tư 69193-99773-27652-10699-37629-43936-84432
Giải năm 1064
Giải sáu 2250-3579-0272
Giải bảy 606
Giải tám 30
KQXS Gia Lai 12/05/2024
Giải đặc biệt 633242 Đầu - Nháy
Giải nhất 30685 0: 03,06
1:
2: 29
3: 33,36,32,30
4: 42
5: 52,50
6: 60,64
7: 73,79,72
8: 85
9: 93,99
Giải nhì 61433
Giải ba 13160-86203
Giải tư 69193-99773-27652-10699-37629-43936-84432
Giải năm 1064
Giải sáu 2250-3579-0272
Giải bảy 606
Giải tám 30
KQXS Gia Lai 11/05/2024
Giải đặc biệt 633242 Đầu - Nháy
Giải nhất 30685 0: 03,06
1:
2: 29
3: 33,36,32,30
4: 42
5: 52,50
6: 60,64
7: 73,79,72
8: 85
9: 93,99
Giải nhì 61433
Giải ba 13160-86203
Giải tư 69193-99773-27652-10699-37629-43936-84432
Giải năm 1064
Giải sáu 2250-3579-0272
Giải bảy 606
Giải tám 30
KQXS Gia Lai 10/05/2024
Giải đặc biệt 371175 Đầu - Nháy
Giải nhất 14133 0: 01,02,01
1:
2: 27,22,22
3: 33,39,37,35,31
4:
5:
6: 60
7: 75,79
8: 84,83
9: 99,90

2 Nháy: 01,22
Giải nhì 56584
Giải ba 58227-33099
Giải tư 29839-30301-27460-35502-77890-69722-09479
Giải năm 0937
Giải sáu 6435-6083-2722
Giải bảy 131
Giải tám 01
KQXS Gia Lai 09/05/2024
Giải đặc biệt 371175 Đầu - Nháy
Giải nhất 14133 0: 01,02,01
1:
2: 27,22,22
3: 33,39,37,35,31
4:
5:
6: 60
7: 75,79
8: 84,83
9: 99,90

2 Nháy: 01,22
Giải nhì 56584
Giải ba 58227-33099
Giải tư 29839-30301-27460-35502-77890-69722-09479
Giải năm 0937
Giải sáu 6435-6083-2722
Giải bảy 131
Giải tám 01
KQXS Gia Lai 08/05/2024
Giải đặc biệt 371175 Đầu - Nháy
Giải nhất 14133 0: 01,02,01
1:
2: 27,22,22
3: 33,39,37,35,31
4:
5:
6: 60
7: 75,79
8: 84,83
9: 99,90

2 Nháy: 01,22
Giải nhì 56584
Giải ba 58227-33099
Giải tư 29839-30301-27460-35502-77890-69722-09479
Giải năm 0937
Giải sáu 6435-6083-2722
Giải bảy 131
Giải tám 01
KQXS Gia Lai 07/05/2024
Giải đặc biệt 371175 Đầu - Nháy
Giải nhất 14133 0: 01,02,01
1:
2: 27,22,22
3: 33,39,37,35,31
4:
5:
6: 60
7: 75,79
8: 84,83
9: 99,90

2 Nháy: 01,22
Giải nhì 56584
Giải ba 58227-33099
Giải tư 29839-30301-27460-35502-77890-69722-09479
Giải năm 0937
Giải sáu 6435-6083-2722
Giải bảy 131
Giải tám 01
KQXS Gia Lai 06/05/2024
Giải đặc biệt 371175 Đầu - Nháy
Giải nhất 14133 0: 01,02,01
1:
2: 27,22,22
3: 33,39,37,35,31
4:
5:
6: 60
7: 75,79
8: 84,83
9: 99,90

2 Nháy: 01,22
Giải nhì 56584
Giải ba 58227-33099
Giải tư 29839-30301-27460-35502-77890-69722-09479
Giải năm 0937
Giải sáu 6435-6083-2722
Giải bảy 131
Giải tám 01
KQXS Gia Lai 05/05/2024
Giải đặc biệt 371175 Đầu - Nháy
Giải nhất 14133 0: 01,02,01
1:
2: 27,22,22
3: 33,39,37,35,31
4:
5:
6: 60
7: 75,79
8: 84,83
9: 99,90

2 Nháy: 01,22
Giải nhì 56584
Giải ba 58227-33099
Giải tư 29839-30301-27460-35502-77890-69722-09479
Giải năm 0937
Giải sáu 6435-6083-2722
Giải bảy 131
Giải tám 01
KQXS Gia Lai 04/05/2024
Giải đặc biệt 371175 Đầu - Nháy
Giải nhất 14133 0: 01,02,01
1:
2: 27,22,22
3: 33,39,37,35,31
4:
5:
6: 60
7: 75,79
8: 84,83
9: 99,90

2 Nháy: 01,22
Giải nhì 56584
Giải ba 58227-33099
Giải tư 29839-30301-27460-35502-77890-69722-09479
Giải năm 0937
Giải sáu 6435-6083-2722
Giải bảy 131
Giải tám 01
KQXS Gia Lai 03/05/2024
Giải đặc biệt 585889 Đầu - Nháy
Giải nhất 22425 0:
1: 11
2: 25,23,28
3: 31
4: 46
5: 53
6: 64
7: 76,74,71
8: 89,87,87
9: 91,90,93,96

2 Nháy: 87
Giải nhì 93323
Giải ba 31376-25991
Giải tư 74246-96387-26890-82753-03687-69664-56874
Giải năm 7893
Giải sáu 4331-8371-3728
Giải bảy 211
Giải tám 96
KQXS Gia Lai 02/05/2024
Giải đặc biệt 585889 Đầu - Nháy
Giải nhất 22425 0:
1: 11
2: 25,23,28
3: 31
4: 46
5: 53
6: 64
7: 76,74,71
8: 89,87,87
9: 91,90,93,96

2 Nháy: 87
Giải nhì 93323
Giải ba 31376-25991
Giải tư 74246-96387-26890-82753-03687-69664-56874
Giải năm 7893
Giải sáu 4331-8371-3728
Giải bảy 211
Giải tám 96

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay