KQXS Gia Lai 16/09/2022
Giải đặc biệt 785813 Đầu - Nháy
Giải nhất 41425 0: 07
1: 13
2: 25
3: 30
4: 47
5: 51,57
6: 62,62,62,62
7: 75
8: 84,84
9: 94,92,95,97

2 Nháy: 84
4 Nháy: 62
Giải nhì 98894
Giải ba 03975-70847
Giải tư 64562-90084-36162-02130-48062-67051-84684
Giải năm 9892
Giải sáu 6295-8262-6597
Giải bảy 907
Giải tám 57
KQXS Gia Lai 26/08/2022
Giải đặc biệt 661846 Đầu - Nháy
Giải nhất 04823 0: 08,04
1: 19,16
2: 23,28,27
3: 37,33,33,32
4: 46,47
5: 59,55
6:
7: 77
8: 82
9: 96

2 Nháy: 33
Giải nhì 22828
Giải ba 79319-98282
Giải tư 64177-53708-29427-43437-05604-25833-54959
Giải năm 2016
Giải sáu 4747-1133-8955
Giải bảy 696
Giải tám 32
KQXS Gia Lai 19/08/2022
Giải đặc biệt 732106 Đầu - Nháy
Giải nhất 49981 0: 06,04,00
1: 19,13
2: 23,23,20
3: 34,36
4: 44
5: 50
6:
7: 76,71,77
8: 81,88,85
9:

2 Nháy: 23
Giải nhì 72823
Giải ba 69776-08223
Giải tư 77188-83219-63785-64834-90713-68450-34520
Giải năm 9671
Giải sáu 8477-0204-5644
Giải bảy 036
Giải tám 00
KQXS Gia Lai 12/08/2022
Giải đặc biệt 346952 Đầu - Nháy
Giải nhất 91393 0: 00,04
1: 19,13,15
2:
3: 38,36
4:
5: 52,51,57
6: 63,60,64
7: 75
8:
9: 93,99,95,97
Giải nhì 35163
Giải ba 61260-68451
Giải tư 30138-38799-51019-23036-13295-06057-67400
Giải năm 4375
Giải sáu 3604-6964-9813
Giải bảy 915
Giải tám 97
KQXS Gia Lai 05/08/2022
Giải đặc biệt 109970 Đầu - Nháy
Giải nhất 30413 0:
1: 13,12
2:
3:
4: 48,44,43
5: 54
6: 65,60
7: 70,73,79
8: 82,86,83,82
9: 97,94,95

2 Nháy: 82
Giải nhì 48882
Giải ba 61448-10473
Giải tư 48054-99686-32112-52197-59183-17965-93960
Giải năm 8794
Giải sáu 4644-2479-6395
Giải bảy 482
Giải tám 43
KQXS Gia Lai 29/07/2022
Giải đặc biệt 387926 Đầu - Nháy
Giải nhất 15114 0: 09,08,05,03
1: 14,16,12,12
2: 26,22
3: 32,37,33
4: 48
5:
6: 69
7:
8: 80
9: 91,98

2 Nháy: 12
Giải nhì 37548
Giải ba 27869-77191
Giải tư 28509-64616-43508-35498-98132-39312-46537
Giải năm 1712
Giải sáu 6022-8833-8705
Giải bảy 103
Giải tám 80
KQXS Gia Lai 22/07/2022
Giải đặc biệt 202672 Đầu - Nháy
Giải nhất 90977 0:
1: 16,14
2: 28
3: 37
4: 46
5: 51,59
6:
7: 72,77,74,79,71
8: 84,81,83,81,83
9: 90

2 Nháy: 81,83
Giải nhì 36774
Giải ba 54616-47084
Giải tư 42981-68914-46479-04551-13837-45071-31928
Giải năm 7183
Giải sáu 2546-2081-1590
Giải bảy 059
Giải tám 83
KQXS Gia Lai 15/07/2022
Giải đặc biệt 007367 Đầu - Nháy
Giải nhất 71600 0: 00
1:
2:
3: 33
4: 47,43
5: 58,54
6: 67,65,65,61,67
7: 73,70,75,78
8: 88,88
9: 98

2 Nháy: 65,67,88
Giải nhì 05873
Giải ba 62765-00065
Giải tư 65070-60498-13947-86961-51988-43075-18167
Giải năm 3058
Giải sáu 5154-7543-5688
Giải bảy 078
Giải tám 33
KQXS Gia Lai 08/07/2022
Giải đặc biệt 866200 Đầu - Nháy
Giải nhất 20465 0: 00,03,04,02,00
1: 14
2: 28
3: 37
4:
5: 55,56
6: 65,67,60
7: 72
8: 87
9: 94,95,95

2 Nháy: 00,95
Giải nhì 73903
Giải ba 66455-05067
Giải tư 40760-57972-07028-55694-79956-55214-67495
Giải năm 1004
Giải sáu 7487-1202-4800
Giải bảy 495
Giải tám 37
KQXS Gia Lai 01/07/2022
Giải đặc biệt 681925 Đầu - Nháy
Giải nhất 74434 0: 09,00,00,01,05
1:
2: 25,20,28
3: 34
4: 45
5: 52,51,50
6: 64,61
7: 75
8: 83
9: 90

2 Nháy: 00
Giải nhì 89083
Giải ba 97709-01000
Giải tư 28420-97200-64864-21361-09375-72352-59801
Giải năm 3051
Giải sáu 8045-9528-4650
Giải bảy 105
Giải tám 90
KQXS Gia Lai 24/06/2022
Giải đặc biệt 676319 Đầu - Nháy
Giải nhất 45327 0: 06
1: 19,11,12
2: 27
3: 39,39,31,32
4: 47
5: 59,59,51
6: 66,60
7: 74,73,76
8:
9:

2 Nháy: 39,59
Giải nhì 87566
Giải ba 15439-55259
Giải tư 77260-62606-91374-43747-01059-42773-34239
Giải năm 5751
Giải sáu 8511-7576-7531
Giải bảy 112
Giải tám 32
KQXS Gia Lai 17/06/2022
Giải đặc biệt 987646 Đầu - Nháy
Giải nhất 68152 0: 04
1: 12,11
2: 22
3: 30
4: 46,41,44
5: 52,51,58,51,50,55
6: 66,65,62
7:
8:
9: 97

2 Nháy: 51
Giải nhì 50866
Giải ba 84051-97312
Giải tư 05965-52904-96658-69451-79541-99644-72997
Giải năm 4022
Giải sáu 5662-3211-0850
Giải bảy 455
Giải tám 30
KQXS Gia Lai 10/06/2022
Giải đặc biệt 248277 Đầu - Nháy
Giải nhất 81901 0: 01,07,05,01,00
1: 10,17,15
2:
3: 30,38,37
4:
5: 55,52
6: 69,62
7: 77
8: 87
9: 95

2 Nháy: 01
Giải nhì 71330
Giải ba 66910-13138
Giải tư 59807-09017-35169-87637-64905-22287-62062
Giải năm 2655
Giải sáu 8901-8895-3952
Giải bảy 515
Giải tám 00
KQXS Gia Lai 03/06/2022
Giải đặc biệt 248988 Đầu - Nháy
Giải nhất 86968 0: 01,02,06
1:
2: 23,21
3: 39,36
4:
5:
6: 68,66
7: 74,79
8: 88,80,87,86
9: 92,98,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 20692
Giải ba 25274-00739
Giải tư 51079-49101-16466-90423-66998-42792-46080
Giải năm 0902
Giải sáu 1336-0887-5806
Giải bảy 721
Giải tám 86
KQXS Gia Lai 27/05/2022
Giải đặc biệt 935298 Đầu - Nháy
Giải nhất 29833 0: 09,04,06
1: 10
2: 27
3: 33,30,38
4: 44,43
5: 57,58,58
6: 69
7: 78
8: 84
9: 98,92

2 Nháy: 58
Giải nhì 10678
Giải ba 00110-71057
Giải tư 46644-65358-37009-25258-76343-19230-31238
Giải năm 1827
Giải sáu 6669-4604-2092
Giải bảy 106
Giải tám 84
KQXS Gia Lai 20/05/2022
Giải đặc biệt 289053 Đầu - Nháy
Giải nhất 16027 0: 07,02
1: 15,19
2: 27,25
3:
4: 41
5: 53,55
6: 62,65
7: 78
8: 86,88,80
9: 93,91,95
Giải nhì 68793
Giải ba 16325-11191
Giải tư 73686-22515-81988-92480-70241-56107-19378
Giải năm 0795
Giải sáu 7662-9919-6102
Giải bảy 465
Giải tám 55
KQXS Gia Lai 13/05/2022
Giải đặc biệt 271517 Đầu - Nháy
Giải nhất 73421 0: 04,00,09
1: 17
2: 21,28
3:
4:
5: 58,56,55,50,54
6:
7: 70,77
8: 88,85,84
9: 94,93
Giải nhì 61158
Giải ba 49170-39894
Giải tư 84577-99088-95604-33628-64985-19000-95856
Giải năm 0709
Giải sáu 1693-0784-1455
Giải bảy 050
Giải tám 54
KQXS Gia Lai 06/05/2022
Giải đặc biệt 707937 Đầu - Nháy
Giải nhất 12465 0: 07
1: 16,10,19
2: 28
3: 37,33
4: 44,41
5: 59,52
6: 65,61
7: 75,71,71
8: 81,81
9:

2 Nháy: 71,81
Giải nhì 59744
Giải ba 79116-23641
Giải tư 90710-75833-40828-30859-03175-09171-73381
Giải năm 2081
Giải sáu 8519-7552-6207
Giải bảy 171
Giải tám 61
KQXS Gia Lai 29/04/2022
Giải đặc biệt 128311 Đầu - Nháy
Giải nhất 60053 0: 02,01,08
1: 11
2: 27,21,26
3: 33
4:
5: 53,57
6: 63,62,68
7: 71
8:
9: 99,93,98,90
Giải nhì 79802
Giải ba 59871-65699
Giải tư 76727-82357-75421-17663-80301-69108-37962
Giải năm 2133
Giải sáu 3193-3398-0468
Giải bảy 490
Giải tám 26
KQXS Gia Lai 22/04/2022
Giải đặc biệt 155360 Đầu - Nháy
Giải nhất 92006 0: 06,09
1: 17
2: 20,25
3: 32,34,36
4: 43,43,49
5:
6: 60,66
7: 72,70
8:
9: 91,93,93

2 Nháy: 43,93
Giải nhì 97332
Giải ba 67466-96709
Giải tư 52534-24836-87343-74791-45072-53770-74417
Giải năm 8520
Giải sáu 9543-3393-5393
Giải bảy 025
Giải tám 49

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.