KQXS Gia Lai 26/11/2021
Giải đặc biệt 811459 Đầu - Nháy
Giải nhất 74867 0:
1: 15,11,16
2: 25,23
3: 39,32
4:
5: 59,56,58
6: 67,68,69
7: 75,70,74
8: 88
9: 94
Giải nhì 91488
Giải ba 47256-72294
Giải tư 82168-95315-54975-86669-99925-17139-93923
Giải năm 9770
Giải sáu 9074-3358-9032
Giải bảy 111
Giải tám 16
KQXS Gia Lai 19/11/2021
Giải đặc biệt 633959 Đầu - Nháy
Giải nhất 67672 0: 00
1: 18,11
2: 28
3: 39,35,37
4: 45
5: 59,57
6: 62,69,66
7: 72
8: 89,86,85
9: 99
Giải nhì 86645
Giải ba 10662-72800
Giải tư 48418-36869-20489-76928-78211-27539-08935
Giải năm 2257
Giải sáu 3786-2799-7337
Giải bảy 866
Giải tám 85
KQXS Gia Lai 12/11/2021
Giải đặc biệt 00304 Đầu - Nháy
Giải nhất 89433 0: 04,06,06,08
1:
2:
3: 33,31,37,37
4: 44,41
5: 58,53
6: 67
7: 73,79
8: 85,88
9: 91

2 Nháy: 06,37
Giải nhì 99131
Giải ba 33267-15473
Giải tư 89291-29585-42106-75379-76906-66044-50388
Giải năm 9308
Giải sáu 6558-8837-6653
Giải bảy 837
Giải tám 41
KQXS Gia Lai 05/11/2021
Giải đặc biệt 156483 Đầu - Nháy
Giải nhất 28591 0: 05,02
1: 19
2: 20
3: 38
4:
5: 54,53
6: 67,66,66
7: 78,73,77
8: 83,86,86
9: 91,94

2 Nháy: 66,86
Giải nhì 78005
Giải ba 92802-43978
Giải tư 19154-92967-02366-49219-68373-46938-29486
Giải năm 6953
Giải sáu 3794-1066-9786
Giải bảy 377
Giải tám 20
KQXS Gia Lai 29/10/2021
Giải đặc biệt 330118 Đầu - Nháy
Giải nhất 62402 0: 02,01
1: 18,14,18
2:
3: 33
4: 42
5: 58,56,58
6: 64,66,69
7: 79
8: 84,81
9: 95,94

2 Nháy: 18,58
Giải nhì 52658
Giải ba 67095-43714
Giải tư 36464-81284-40066-93894-10801-80133-59479
Giải năm 3456
Giải sáu 1942-8758-4869
Giải bảy 581
Giải tám 18
KQXS Gia Lai 22/10/2021
Giải đặc biệt 970621 Đầu - Nháy
Giải nhất 91903 0: 03,01,03
1: 17,14,11,15
2: 21,24,28
3:
4: 48,46,40
5: 55,57
6:
7: 74
8:
9: 95,97

2 Nháy: 03
Giải nhì 56201
Giải ba 74703-82574
Giải tư 42117-43014-86811-21448-85346-47924-55140
Giải năm 7095
Giải sáu 9528-6615-3055
Giải bảy 097
Giải tám 57
KQXS Gia Lai 15/10/2021
Giải đặc biệt 818417 Đầu - Nháy
Giải nhất 40040 0: 05,05,06,09
1: 17,16
2: 26
3: 34
4: 40,44
5:
6: 63,60,67,69,62
7:
8: 82,87
9: 90

2 Nháy: 05
Giải nhì 04305
Giải ba 38263-72005
Giải tư 70444-03890-57582-77187-94406-89809-32060
Giải năm 1667
Giải sáu 4069-2426-3516
Giải bảy 962
Giải tám 34
KQXS Gia Lai 08/10/2021
Giải đặc biệt 966475 Đầu - Nháy
Giải nhất 78670 0: 02
1: 15,17
2: 26,29
3: 32
4: 41,48
5: 54,56,57,55,54
6:
7: 75,70,77
8: 86
9: 99

2 Nháy: 54
Giải nhì 60932
Giải ba 26554-36026
Giải tư 19415-29856-48929-69399-91541-62502-55157
Giải năm 9417
Giải sáu 1848-8686-2577
Giải bảy 155
Giải tám 54
KQXS Gia Lai 01/10/2021
Giải đặc biệt 815237 Đầu - Nháy
Giải nhất 16971 0: 08
1: 11,15
2: 27
3: 37
4: 47,43,43
5: 55,51
6: 69,68,60
7: 71,74,70
8: 84
9: 94

2 Nháy: 43
Giải nhì 68884
Giải ba 94369-29574
Giải tư 41455-60370-40047-07251-92594-66068-99908
Giải năm 7411
Giải sáu 3143-9660-9815
Giải bảy 643
Giải tám 27
KQXS Gia Lai 24/09/2021
Giải đặc biệt 379472 Đầu - Nháy
Giải nhất 37671 0: 05
1: 17,18
2: 20,29
3: 37,37,35
4: 48,42
5:
6:
7: 72,71,74,78,71,75
8: 89
9: 94

2 Nháy: 37,71
Giải nhì 46917
Giải ba 27020-55974
Giải tư 60078-68671-50994-05437-11429-50105-80718
Giải năm 3637
Giải sáu 8775-4748-7942
Giải bảy 535
Giải tám 89
KQXS Gia Lai 17/09/2021
Giải đặc biệt 367898 Đầu - Nháy
Giải nhất 37774 0: 00
1: 18,19
2: 22
3: 38
4: 43,49
5: 52
6: 61,66
7: 74,74,76,74
8: 84
9: 98,92,95

3 Nháy: 74
Giải nhì 28600
Giải ba 90752-83322
Giải tư 81943-24349-81918-35974-89076-30038-11492
Giải năm 6874
Giải sáu 7819-1261-2784
Giải bảy 266
Giải tám 95
KQXS Gia Lai 10/09/2021
Giải đặc biệt 330931 Đầu - Nháy
Giải nhất 89011 0:
1: 11,16,17,13
2: 27,23
3: 31,39,38
4: 43,44,45
5: 57
6: 67,67
7: 77,77,74
8:
9:

2 Nháy: 67,77
Giải nhì 45877
Giải ba 82843-94067
Giải tư 49216-43617-52039-26013-47238-50844-32877
Giải năm 1327
Giải sáu 1857-8045-2674
Giải bảy 223
Giải tám 67
KQXS Gia Lai 03/09/2021
Giải đặc biệt 70679 Đầu - Nháy
Giải nhất 21353 0: 09,05,05
1: 18
2: 27
3: 39,32,32,36,38
4: 41
5: 53
6: 63
7: 79
8: 86,88
9: 98,97

2 Nháy: 05,32
Giải nhì 92127
Giải ba 21409-59098
Giải tư 82718-08305-85039-19041-38286-57732-17732
Giải năm 2063
Giải sáu 3805-6888-1097
Giải bảy 636
Giải tám 38
KQXS Gia Lai 27/08/2021
Giải đặc biệt 825397 Đầu - Nháy
Giải nhất 33860 0: 07
1: 17,16
2: 26
3: 37,31
4: 41,48
5: 54
6: 60,66,69
7: 72,75
8: 82
9: 97,96,98
Giải nhì 85737
Giải ba 14566-10272
Giải tư 24996-44141-03417-19098-75707-23926-70482
Giải năm 7348
Giải sáu 6369-8131-5816
Giải bảy 375
Giải tám 54
KQXS Gia Lai 20/08/2021
Giải đặc biệt 546849 Đầu - Nháy
Giải nhất 60576 0: 08,01
1: 18
2: 25,25,28
3:
4: 49,43,48,46
5: 58
6: 63
7: 76,71,70
8: 88
9: 93,96

2 Nháy: 25
Giải nhì 17671
Giải ba 22143-81870
Giải tư 02488-30993-70508-15625-30658-88148-09818
Giải năm 0201
Giải sáu 8096-7863-1625
Giải bảy 146
Giải tám 28
KQXS Gia Lai 13/08/2021
Giải đặc biệt 599612 Đầu - Nháy
Giải nhất 47189 0:
1: 12,13,17
2: 28,28
3: 32,39
4: 46,46,45,42
5: 54
6:
7: 70
8: 89,83,82
9: 92,97

2 Nháy: 28,46
Giải nhì 13513
Giải ba 06546-62492
Giải tư 02070-27432-88346-73083-04145-01742-02754
Giải năm 2817
Giải sáu 0328-9039-2582
Giải bảy 897
Giải tám 28
KQXS Gia Lai 06/08/2021
Giải đặc biệt 996716 Đầu - Nháy
Giải nhất 72194 0: 05
1: 16,10,18
2: 29
3: 32,39,34
4:
5: 51
6:
7: 75,79,71
8: 88,82,81,85
9: 94,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 00305
Giải ba 87288-98375
Giải tư 93979-00182-06410-50571-32932-49918-92839
Giải năm 8281
Giải sáu 6334-3594-4029
Giải bảy 751
Giải tám 85
KQXS Gia Lai 30/07/2021
Giải đặc biệt 936876 Đầu - Nháy
Giải nhất 61231 0: 00
1:
2: 23,21
3: 31,32,37,36
4: 40
5: 50,58,59,59
6: 63,66
7: 76,73,77
8:
9: 90

2 Nháy: 59
Giải nhì 95232
Giải ba 68773-69663
Giải tư 04337-59240-49523-83050-79058-40636-83677
Giải năm 6559
Giải sáu 4500-8666-0321
Giải bảy 790
Giải tám 59
KQXS Gia Lai 23/07/2021
Giải đặc biệt 329346 Đầu - Nháy
Giải nhất 22133 0: 02,02,08
1: 17
2: 28
3: 33,34,33
4: 46,43
5: 57,55,50,59,52
6: 62
7: 75
8: 82
9:

2 Nháy: 02,33
Giải nhì 14462
Giải ba 37928-57282
Giải tư 23757-55302-96875-49755-92834-45850-13759
Giải năm 6652
Giải sáu 6502-7417-8308
Giải bảy 643
Giải tám 33
KQXS Gia Lai 16/07/2021
Giải đặc biệt 880990 Đầu - Nháy
Giải nhất 93014 0: 04
1: 14,14
2: 21
3: 36
4: 43,44,48
5: 58
6: 68,62,64
7: 71
8: 89
9: 90,96,98,91

2 Nháy: 14
Giải nhì 48096
Giải ba 30898-84421
Giải tư 36004-59971-81168-92262-80614-78643-64758
Giải năm 6244
Giải sáu 8948-9889-6536
Giải bảy 891
Giải tám 64

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.