KQXS Gia Lai 25/09/2023
Giải đặc biệt 478412 Đầu - Nháy
Giải nhất 67536 0: 01,08
1: 12,10,18
2: 29
3: 36,39,35
4: 44,45
5: 59
6: 68
7: 78,75
8: 86
9: 91,92
Giải nhì 96544
Giải ba 33791-65501
Giải tư 59208-49510-27286-66339-18945-30159-63992
Giải năm 9668
Giải sáu 0818-1535-0529
Giải bảy 578
Giải tám 75
KQXS Gia Lai 24/09/2023
Giải đặc biệt 478412 Đầu - Nháy
Giải nhất 67536 0: 01,08
1: 12,10,18
2: 29
3: 36,39,35
4: 44,45
5: 59
6: 68
7: 78,75
8: 86
9: 91,92
Giải nhì 96544
Giải ba 33791-65501
Giải tư 59208-49510-27286-66339-18945-30159-63992
Giải năm 9668
Giải sáu 0818-1535-0529
Giải bảy 578
Giải tám 75
KQXS Gia Lai 23/09/2023
Giải đặc biệt 478412 Đầu - Nháy
Giải nhất 67536 0: 01,08
1: 12,10,18
2: 29
3: 36,39,35
4: 44,45
5: 59
6: 68
7: 78,75
8: 86
9: 91,92
Giải nhì 96544
Giải ba 33791-65501
Giải tư 59208-49510-27286-66339-18945-30159-63992
Giải năm 9668
Giải sáu 0818-1535-0529
Giải bảy 578
Giải tám 75
KQXS Gia Lai 22/09/2023
Giải đặc biệt 299167 Đầu - Nháy
Giải nhất 92493 0: 06,05
1: 18,14
2: 28,23
3: 38,38
4: 47
5:
6: 67,62,60
7: 76,75
8: 89
9: 93,98,95

2 Nháy: 38
Giải nhì 18118
Giải ba 82398-99406
Giải tư 04962-47028-49789-24423-28747-19338-20976
Giải năm 1714
Giải sáu 8138-1975-5895
Giải bảy 160
Giải tám 05
KQXS Gia Lai 21/09/2023
Giải đặc biệt 299167 Đầu - Nháy
Giải nhất 92493 0: 06,05
1: 18,14
2: 28,23
3: 38,38
4: 47
5:
6: 67,62,60
7: 76,75
8: 89
9: 93,98,95

2 Nháy: 38
Giải nhì 18118
Giải ba 82398-99406
Giải tư 04962-47028-49789-24423-28747-19338-20976
Giải năm 1714
Giải sáu 8138-1975-5895
Giải bảy 160
Giải tám 05
KQXS Gia Lai 20/09/2023
Giải đặc biệt 299167 Đầu - Nháy
Giải nhất 92493 0: 06,05
1: 18,14
2: 28,23
3: 38,38
4: 47
5:
6: 67,62,60
7: 76,75
8: 89
9: 93,98,95

2 Nháy: 38
Giải nhì 18118
Giải ba 82398-99406
Giải tư 04962-47028-49789-24423-28747-19338-20976
Giải năm 1714
Giải sáu 8138-1975-5895
Giải bảy 160
Giải tám 05
KQXS Gia Lai 19/09/2023
Giải đặc biệt 299167 Đầu - Nháy
Giải nhất 92493 0: 06,05
1: 18,14
2: 28,23
3: 38,38
4: 47
5:
6: 67,62,60
7: 76,75
8: 89
9: 93,98,95

2 Nháy: 38
Giải nhì 18118
Giải ba 82398-99406
Giải tư 04962-47028-49789-24423-28747-19338-20976
Giải năm 1714
Giải sáu 8138-1975-5895
Giải bảy 160
Giải tám 05
KQXS Gia Lai 17/09/2023
Giải đặc biệt 299167 Đầu - Nháy
Giải nhất 92493 0: 06,05
1: 18,14
2: 28,23
3: 38,38
4: 47
5:
6: 67,62,60
7: 76,75
8: 89
9: 93,98,95

2 Nháy: 38
Giải nhì 18118
Giải ba 82398-99406
Giải tư 04962-47028-49789-24423-28747-19338-20976
Giải năm 1714
Giải sáu 8138-1975-5895
Giải bảy 160
Giải tám 05
KQXS Gia Lai 16/09/2023
Giải đặc biệt 299167 Đầu - Nháy
Giải nhất 92493 0: 06,05
1: 18,14
2: 28,23
3: 38,38
4: 47
5:
6: 67,62,60
7: 76,75
8: 89
9: 93,98,95

2 Nháy: 38
Giải nhì 18118
Giải ba 82398-99406
Giải tư 04962-47028-49789-24423-28747-19338-20976
Giải năm 1714
Giải sáu 8138-1975-5895
Giải bảy 160
Giải tám 05
KQXS Gia Lai 15/09/2023
Giải đặc biệt 370625 Đầu - Nháy
Giải nhất 77481 0: 01,08
1: 19,16,15
2: 25,21,20,29
3: 37
4: 41
5: 52,51
6:
7: 75
8: 81
9: 92,91,93
Giải nhì 18019
Giải ba 05375-12052
Giải tư 58692-94016-95321-28191-64951-39615-74720
Giải năm 9793
Giải sáu 7229-3341-2037
Giải bảy 001
Giải tám 08
KQXS Gia Lai 14/09/2023
Giải đặc biệt 370625 Đầu - Nháy
Giải nhất 77481 0: 01,08
1: 19,16,15
2: 25,21,20,29
3: 37
4: 41
5: 52,51
6:
7: 75
8: 81
9: 92,91,93
Giải nhì 18019
Giải ba 05375-12052
Giải tư 58692-94016-95321-28191-64951-39615-74720
Giải năm 9793
Giải sáu 7229-3341-2037
Giải bảy 001
Giải tám 08
KQXS Gia Lai 13/09/2023
Giải đặc biệt 370625 Đầu - Nháy
Giải nhất 77481 0: 01,08
1: 19,16,15
2: 25,21,20,29
3: 37
4: 41
5: 52,51
6:
7: 75
8: 81
9: 92,91,93
Giải nhì 18019
Giải ba 05375-12052
Giải tư 58692-94016-95321-28191-64951-39615-74720
Giải năm 9793
Giải sáu 7229-3341-2037
Giải bảy 001
Giải tám 08
KQXS Gia Lai 12/09/2023
Giải đặc biệt 370625 Đầu - Nháy
Giải nhất 77481 0: 01,08
1: 19,16,15
2: 25,21,20,29
3: 37
4: 41
5: 52,51
6:
7: 75
8: 81
9: 92,91,93
Giải nhì 18019
Giải ba 05375-12052
Giải tư 58692-94016-95321-28191-64951-39615-74720
Giải năm 9793
Giải sáu 7229-3341-2037
Giải bảy 001
Giải tám 08
KQXS Gia Lai 11/09/2023
Giải đặc biệt 370625 Đầu - Nháy
Giải nhất 77481 0: 01,08
1: 19,16,15
2: 25,21,20,29
3: 37
4: 41
5: 52,51
6:
7: 75
8: 81
9: 92,91,93
Giải nhì 18019
Giải ba 05375-12052
Giải tư 58692-94016-95321-28191-64951-39615-74720
Giải năm 9793
Giải sáu 7229-3341-2037
Giải bảy 001
Giải tám 08
KQXS Gia Lai 08/09/2023
Giải đặc biệt 370625 Đầu - Nháy
Giải nhất 77481 0: 01,08
1: 19,16,15
2: 25,21,20,29
3: 37
4: 41
5: 52,51
6:
7: 75
8: 81
9: 92,91,93
Giải nhì 18019
Giải ba 05375-12052
Giải tư 58692-94016-95321-28191-64951-39615-74720
Giải năm 9793
Giải sáu 7229-3341-2037
Giải bảy 001
Giải tám 08
KQXS Gia Lai 01/09/2023
Giải đặc biệt 895519 Đầu - Nháy
Giải nhất 44998 0: 01,09
1: 19
2:
3: 35,34
4: 40,42,40
5: 51,58
6: 67,67
7: 74,77
8: 88
9: 98,92,92

2 Nháy: 40,67,92
Giải nhì 86801
Giải ba 50992-30867
Giải tư 09909-87740-95151-89658-46574-16567-25888
Giải năm 5342
Giải sáu 2877-7535-7640
Giải bảy 092
Giải tám 34
KQXS Gia Lai 25/08/2023
Giải đặc biệt 555588 Đầu - Nháy
Giải nhất 40363 0: 06,07
1: 15
2: 26
3: 34
4: 40,41
5: 56,59,52,51
6: 63,62,61
7: 79
8: 88,85,87
9:
Giải nhì 79356
Giải ba 46859-26926
Giải tư 39315-83206-45562-10661-45652-19485-32151
Giải năm 8834
Giải sáu 2040-3887-0841
Giải bảy 607
Giải tám 79
KQXS Gia Lai 18/08/2023
Giải đặc biệt 449916 Đầu - Nháy
Giải nhất 16601 0: 01,08,05,05
1: 16,12,11
2: 24
3: 36
4: 49,47
5: 55
6: 64,60,65
7:
8: 88,84
9: 97

2 Nháy: 05
Giải nhì 99312
Giải ba 36208-36788
Giải tư 24724-49011-81149-64605-00164-21605-79284
Giải năm 4055
Giải sáu 0136-1097-3847
Giải bảy 560
Giải tám 65
KQXS Gia Lai 11/08/2023
Giải đặc biệt 160673 Đầu - Nháy
Giải nhất 77317 0: 05,06
1: 17,14,13
2: 24,29
3: 33
4: 41
5: 58
6: 67,67,63
7: 73
8: 86,84,85
9: 98

2 Nháy: 67
Giải nhì 72941
Giải ba 91667-92133
Giải tư 50305-46358-64898-23186-10124-54767-92206
Giải năm 3784
Giải sáu 5114-1563-8185
Giải bảy 729
Giải tám 13
KQXS Gia Lai 04/08/2023
Giải đặc biệt 219086 Đầu - Nháy
Giải nhất 58733 0: 06,09,02,06
1: 17,16
2: 29
3: 33
4: 45
5: 56,52
6:
7: 79,72,74
8: 86,81,80
9: 96

2 Nháy: 06
Giải nhì 99679
Giải ba 69406-80581
Giải tư 61256-32345-34296-61429-05372-28617-79374
Giải năm 0209
Giải sáu 7752-1916-7502
Giải bảy 380
Giải tám 06

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay