KQXS Bạc Liêu 25/09/2023
Giải đặc biệt 152594 Đầu - Nháy
Giải nhất 73702 0: 02
1: 11,11
2: 23,26
3: 33,39,37
4: 49,46
5: 55
6:
7: 75
8: 87,85,89,81
9: 94,95

2 Nháy: 11
Giải nhì 90675
Giải ba 37849-31623
Giải tư 71633-89811-11039-53287-50995-83446-23537
Giải năm 3611
Giải sáu 1485-7389-6655
Giải bảy 326
Giải tám 81
KQXS Bạc Liêu 24/09/2023
Giải đặc biệt 152594 Đầu - Nháy
Giải nhất 73702 0: 02
1: 11,11
2: 23,26
3: 33,39,37
4: 49,46
5: 55
6:
7: 75
8: 87,85,89,81
9: 94,95

2 Nháy: 11
Giải nhì 90675
Giải ba 37849-31623
Giải tư 71633-89811-11039-53287-50995-83446-23537
Giải năm 3611
Giải sáu 1485-7389-6655
Giải bảy 326
Giải tám 81
KQXS Bạc Liêu 23/09/2023
Giải đặc biệt 152594 Đầu - Nháy
Giải nhất 73702 0: 02
1: 11,11
2: 23,26
3: 33,39,37
4: 49,46
5: 55
6:
7: 75
8: 87,85,89,81
9: 94,95

2 Nháy: 11
Giải nhì 90675
Giải ba 37849-31623
Giải tư 71633-89811-11039-53287-50995-83446-23537
Giải năm 3611
Giải sáu 1485-7389-6655
Giải bảy 326
Giải tám 81
KQXS Bạc Liêu 22/09/2023
Giải đặc biệt 152594 Đầu - Nháy
Giải nhất 73702 0: 02
1: 11,11
2: 23,26
3: 33,39,37
4: 49,46
5: 55
6:
7: 75
8: 87,85,89,81
9: 94,95

2 Nháy: 11
Giải nhì 90675
Giải ba 37849-31623
Giải tư 71633-89811-11039-53287-50995-83446-23537
Giải năm 3611
Giải sáu 1485-7389-6655
Giải bảy 326
Giải tám 81
KQXS Bạc Liêu 21/09/2023
Giải đặc biệt 152594 Đầu - Nháy
Giải nhất 73702 0: 02
1: 11,11
2: 23,26
3: 33,39,37
4: 49,46
5: 55
6:
7: 75
8: 87,85,89,81
9: 94,95

2 Nháy: 11
Giải nhì 90675
Giải ba 37849-31623
Giải tư 71633-89811-11039-53287-50995-83446-23537
Giải năm 3611
Giải sáu 1485-7389-6655
Giải bảy 326
Giải tám 81
KQXS Bạc Liêu 20/09/2023
Giải đặc biệt 152594 Đầu - Nháy
Giải nhất 73702 0: 02
1: 11,11
2: 23,26
3: 33,39,37
4: 49,46
5: 55
6:
7: 75
8: 87,85,89,81
9: 94,95

2 Nháy: 11
Giải nhì 90675
Giải ba 37849-31623
Giải tư 71633-89811-11039-53287-50995-83446-23537
Giải năm 3611
Giải sáu 1485-7389-6655
Giải bảy 326
Giải tám 81
KQXS Bạc Liêu 19/09/2023
Giải đặc biệt 928032 Đầu - Nháy
Giải nhất 34416 0: 09,05
1: 16,10,19
2: 26,22
3: 32,34,39,36
4:
5:
6: 61
7: 70,77,76,77
8:
9: 92,94

2 Nháy: 77
Giải nhì 85534
Giải ba 81639-50061
Giải tư 52292-42994-91470-13509-20477-76310-00636
Giải năm 1819
Giải sáu 1905-8876-1926
Giải bảy 822
Giải tám 77
KQXS Bạc Liêu 17/09/2023
Giải đặc biệt 928032 Đầu - Nháy
Giải nhất 34416 0: 09,05
1: 16,10,19
2: 26,22
3: 32,34,39,36
4:
5:
6: 61
7: 70,77,76,77
8:
9: 92,94

2 Nháy: 77
Giải nhì 85534
Giải ba 81639-50061
Giải tư 52292-42994-91470-13509-20477-76310-00636
Giải năm 1819
Giải sáu 1905-8876-1926
Giải bảy 822
Giải tám 77
KQXS Bạc Liêu 16/09/2023
Giải đặc biệt 928032 Đầu - Nháy
Giải nhất 34416 0: 09,05
1: 16,10,19
2: 26,22
3: 32,34,39,36
4:
5:
6: 61
7: 70,77,76,77
8:
9: 92,94

2 Nháy: 77
Giải nhì 85534
Giải ba 81639-50061
Giải tư 52292-42994-91470-13509-20477-76310-00636
Giải năm 1819
Giải sáu 1905-8876-1926
Giải bảy 822
Giải tám 77
KQXS Bạc Liêu 15/09/2023
Giải đặc biệt 928032 Đầu - Nháy
Giải nhất 34416 0: 09,05
1: 16,10,19
2: 26,22
3: 32,34,39,36
4:
5:
6: 61
7: 70,77,76,77
8:
9: 92,94

2 Nháy: 77
Giải nhì 85534
Giải ba 81639-50061
Giải tư 52292-42994-91470-13509-20477-76310-00636
Giải năm 1819
Giải sáu 1905-8876-1926
Giải bảy 822
Giải tám 77
KQXS Bạc Liêu 14/09/2023
Giải đặc biệt 928032 Đầu - Nháy
Giải nhất 34416 0: 09,05
1: 16,10,19
2: 26,22
3: 32,34,39,36
4:
5:
6: 61
7: 70,77,76,77
8:
9: 92,94

2 Nháy: 77
Giải nhì 85534
Giải ba 81639-50061
Giải tư 52292-42994-91470-13509-20477-76310-00636
Giải năm 1819
Giải sáu 1905-8876-1926
Giải bảy 822
Giải tám 77
KQXS Bạc Liêu 13/09/2023
Giải đặc biệt 928032 Đầu - Nháy
Giải nhất 34416 0: 09,05
1: 16,10,19
2: 26,22
3: 32,34,39,36
4:
5:
6: 61
7: 70,77,76,77
8:
9: 92,94

2 Nháy: 77
Giải nhì 85534
Giải ba 81639-50061
Giải tư 52292-42994-91470-13509-20477-76310-00636
Giải năm 1819
Giải sáu 1905-8876-1926
Giải bảy 822
Giải tám 77
KQXS Bạc Liêu 12/09/2023
Giải đặc biệt 743578 Đầu - Nháy
Giải nhất 12599 0: 02
1: 12
2: 27
3: 38
4: 40,46,41
5: 55,52
6: 60,69
7: 78
8: 83,80,84
9: 99,95,94
Giải nhì 06195
Giải ba 46140-56060
Giải tư 82294-53769-38983-38746-33380-07412-69902
Giải năm 1441
Giải sáu 7384-3855-5427
Giải bảy 738
Giải tám 52
KQXS Bạc Liêu 11/09/2023
Giải đặc biệt 743578 Đầu - Nháy
Giải nhất 12599 0: 02
1: 12
2: 27
3: 38
4: 40,46,41
5: 55,52
6: 60,69
7: 78
8: 83,80,84
9: 99,95,94
Giải nhì 06195
Giải ba 46140-56060
Giải tư 82294-53769-38983-38746-33380-07412-69902
Giải năm 1441
Giải sáu 7384-3855-5427
Giải bảy 738
Giải tám 52
KQXS Bạc Liêu 05/09/2023
Giải đặc biệt 743578 Đầu - Nháy
Giải nhất 12599 0: 02
1: 12
2: 27
3: 38
4: 40,46,41
5: 55,52
6: 60,69
7: 78
8: 83,80,84
9: 99,95,94
Giải nhì 06195
Giải ba 46140-56060
Giải tư 82294-53769-38983-38746-33380-07412-69902
Giải năm 1441
Giải sáu 7384-3855-5427
Giải bảy 738
Giải tám 52
KQXS Bạc Liêu 29/08/2023
Giải đặc biệt 834067 Đầu - Nháy
Giải nhất 26514 0: 01,06
1: 14,17,11,19
2: 26,29,28
3: 31
4:
5: 57
6: 67,64,62
7: 71
8: 82,87
9: 94
Giải nhì 37064
Giải ba 71757-71162
Giải tư 62917-04794-20582-41601-35311-96606-36219
Giải năm 4626
Giải sáu 8487-4631-4929
Giải bảy 928
Giải tám 71
KQXS Bạc Liêu 22/08/2023
Giải đặc biệt 510799 Đầu - Nháy
Giải nhất 40579 0: 05,00
1: 15
2: 26
3: 38,32
4: 41
5: 52
6:
7: 79,72,77,77,70
8: 83,87,80
9: 99,93

2 Nháy: 77
Giải nhì 80383
Giải ba 57587-66193
Giải tư 53305-16238-79726-19380-01632-42072-46600
Giải năm 3277
Giải sáu 5341-8477-0815
Giải bảy 070
Giải tám 52
KQXS Bạc Liêu 15/08/2023
Giải đặc biệt 057817 Đầu - Nháy
Giải nhất 63882 0: 00,09,00
1: 17,16,19,10
2: 29,21
3: 34
4: 42
5: 57,57
6: 65
7: 72
8: 82
9: 93,96

2 Nháy: 00,57
Giải nhì 65029
Giải ba 39800-27021
Giải tư 07093-92016-45119-12134-31157-15896-69872
Giải năm 4709
Giải sáu 1642-3300-3557
Giải bảy 165
Giải tám 10
KQXS Bạc Liêu 08/08/2023
Giải đặc biệt 846176 Đầu - Nháy
Giải nhất 09096 0: 09
1: 14,13
2: 26,27
3: 30
4: 48
5: 54,55
6: 68
7: 76,72,78
8: 87,89,84
9: 96,99
Giải nhì 72648
Giải ba 74254-72414
Giải tư 35472-67178-80087-57913-85089-15955-18668
Giải năm 2726
Giải sáu 3399-1009-7830
Giải bảy 284
Giải tám 27
KQXS Bạc Liêu 01/08/2023
Giải đặc biệt 309297 Đầu - Nháy
Giải nhất 01663 0: 01,06,05
1: 14,17,15
2: 21,28,22
3: 39
4:
5: 57
6: 63,68
7:
8: 87
9: 97,97,97,92

3 Nháy: 97
Giải nhì 15314
Giải ba 02921-23201
Giải tư 72706-63828-16668-02197-56222-75739-64505
Giải năm 3097
Giải sáu 0287-8517-4115
Giải bảy 757
Giải tám 92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay