KQXS Bạc Liêu 30/11/2021
Giải đặc biệt 354545 Đầu - Nháy
Giải nhất 29021 0: 05,02
1: 16
2: 21,24,25,24,25
3: 30,35,36
4: 45,40
5: 51,58
6: 65
7: 74
8:
9: 98

2 Nháy: 24,25
Giải nhì 09605
Giải ba 22624-61251
Giải tư 35825-16124-30830-12202-82235-60474-21825
Giải năm 6658
Giải sáu 6665-1436-0140
Giải bảy 916
Giải tám 98
KQXS Bạc Liêu 23/11/2021
Giải đặc biệt 015555 Đầu - Nháy
Giải nhất 95378 0: 07,05,06,08
1: 19,10
2: 22,29,23
3:
4:
5: 55,54
6: 61,66
7: 78,73,76
8:
9: 92,93
Giải nhì 92907
Giải ba 05092-27861
Giải tư 24605-70022-35429-36019-14010-68523-96666
Giải năm 7306
Giải sáu 8808-7693-7173
Giải bảy 076
Giải tám 54
KQXS Bạc Liêu 16/11/2021
Giải đặc biệt 875415 Đầu - Nháy
Giải nhất 37261 0: 06,02
1: 15,17
2: 22
3: 35,38,31,32
4: 46,46
5:
6: 61,60
7: 72
8: 83,87
9: 93,91

2 Nháy: 46
Giải nhì 94606
Giải ba 04602-14972
Giải tư 04446-90083-49146-76760-38635-01622-86593
Giải năm 8738
Giải sáu 0991-9417-3131
Giải bảy 732
Giải tám 87
KQXS Bạc Liêu 09/11/2021
Giải đặc biệt 790684 Đầu - Nháy
Giải nhất 06217 0: 04,02,07,07
1: 17,17,11,13,13
2:
3:
4: 45
5: 51,52
6: 64
7: 77
8: 84
9: 96,97,95

2 Nháy: 07,13,17
Giải nhì 11451
Giải ba 24804-91196
Giải tư 71997-90517-53811-70764-64813-74002-90695
Giải năm 3007
Giải sáu 8377-6845-8052
Giải bảy 907
Giải tám 13
KQXS Bạc Liêu 02/11/2021
Giải đặc biệt 829259 Đầu - Nháy
Giải nhất 09490 0: 09,08,07,09
1:
2: 22
3: 30
4: 48
5: 59,50,54,53
6: 69
7: 74
8: 80,89,86
9: 90,94

2 Nháy: 09
Giải nhì 27509
Giải ba 19408-87448
Giải tư 66622-90680-99750-86189-76854-53107-26874
Giải năm 5094
Giải sáu 8686-1630-7853
Giải bảy 709
Giải tám 69
KQXS Bạc Liêu 26/10/2021
Giải đặc biệt 590295 Đầu - Nháy
Giải nhất 98290 0:
1: 10,13
2: 25
3: 39
4: 46,40,45,45
5: 52
6: 62,60,65
7:
8: 86,85
9: 95,90,99,99

2 Nháy: 45,99
Giải nhì 65439
Giải ba 23110-89762
Giải tư 66846-31325-27660-54286-65540-76052-70265
Giải năm 5645
Giải sáu 0599-6299-0213
Giải bảy 885
Giải tám 45
KQXS Bạc Liêu 06/07/2021
Giải đặc biệt 490318 Đầu - Nháy
Giải nhất 06205 0: 05,03
1: 18
2: 23,27
3: 30
4: 40,45
5: 57,56
6: 69
7: 79
8: 80,87,81,84
9: 91,93
Giải nhì 79040
Giải ba 73657-40280
Giải tư 40891-75323-48087-51427-15181-02769-37630
Giải năm 1856
Giải sáu 0793-4645-7503
Giải bảy 084
Giải tám 79
KQXS Bạc Liêu 29/06/2021
Giải đặc biệt 037839 Đầu - Nháy
Giải nhất 08136 0: 08
1: 11
2:
3: 39,36,31,35
4: 47,47,41,42,41,49
5: 59,56
6:
7: 78,70
8: 81
9: 96

2 Nháy: 41,47
Giải nhì 05047
Giải ba 11608-37431
Giải tư 44978-01070-97047-05159-68735-28541-04711
Giải năm 4342
Giải sáu 5396-2381-9956
Giải bảy 741
Giải tám 49
KQXS Bạc Liêu 22/06/2021
Giải đặc biệt 178212 Đầu - Nháy
Giải nhất 68681 0: 02,06
1: 12
2:
3:
4: 46,40
5: 58,54
6: 60,65,69
7: 74,78
8: 81,85,87,85,86
9: 99

2 Nháy: 85
Giải nhì 85460
Giải ba 94485-95374
Giải tư 18287-07599-75646-69302-70885-45186-83358
Giải năm 6165
Giải sáu 7478-1240-1754
Giải bảy 506
Giải tám 69
KQXS Bạc Liêu 15/06/2021
Giải đặc biệt 010739 Đầu - Nháy
Giải nhất 51778 0: 01
1: 12,15,11
2:
3: 39,35
4:
5: 59,54
6: 68
7: 78,76,78,79
8: 87,80
9: 96,97,94

2 Nháy: 78
Giải nhì 31459
Giải ba 90068-58912
Giải tư 66596-40935-08087-78297-65394-46954-77915
Giải năm 3976
Giải sáu 4980-1278-8479
Giải bảy 011
Giải tám 01
KQXS Bạc Liêu 01/06/2021
Giải đặc biệt 064945 Đầu - Nháy
Giải nhất 80815 0:
1: 15,13,11
2: 25,23
3: 38,34
4: 45,41
5: 51
6: 62
7: 73
8: 81,85,89,88,82
9: 96
Giải nhì 08881
Giải ba 05251-28173
Giải tư 35238-39685-71925-19862-13013-46634-77341
Giải năm 7323
Giải sáu 7089-5688-4982
Giải bảy 596
Giải tám 11
KQXS Bạc Liêu 25/05/2021
Giải đặc biệt 963696 Đầu - Nháy
Giải nhất 55699 0:
1: 11,11,13,10
2:
3: 34,30
4: 49,47,42
5: 59
6: 66,67,62,64
7:
8:
9: 96,99,95,98

2 Nháy: 11
Giải nhì 09211
Giải ba 85966-74495
Giải tư 29549-80067-12747-72459-49611-66234-15413
Giải năm 8230
Giải sáu 2298-0062-9842
Giải bảy 864
Giải tám 10
KQXS Bạc Liêu 18/05/2021
Giải đặc biệt 741762 Đầu - Nháy
Giải nhất 28229 0:
1: 14,19,10
2: 29,20,25
3: 31
4: 47
5: 56
6: 62,60,60,66
7: 78,73
8: 85
9: 96,91

2 Nháy: 60
Giải nhì 14896
Giải ba 50514-13360
Giải tư 42978-30391-96360-20119-27285-84520-23810
Giải năm 0073
Giải sáu 6631-6747-4225
Giải bảy 566
Giải tám 56
KQXS Bạc Liêu 11/05/2021
Giải đặc biệt 412906 Đầu - Nháy
Giải nhất 08478 0: 06,09
1: 13,10
2: 27
3: 32
4: 41,47,40
5: 57
6:
7: 78,73,73
8: 88,85,82,89
9: 94

2 Nháy: 73
Giải nhì 56841
Giải ba 20488-11047
Giải tư 43332-02557-44485-43273-42440-87027-01509
Giải năm 6582
Giải sáu 1013-6294-3173
Giải bảy 089
Giải tám 10
KQXS Bạc Liêu 04/05/2021
Giải đặc biệt 103313 Đầu - Nháy
Giải nhất 54268 0: 03
1: 13,10,13
2:
3: 35,35
4: 46,49,42
5: 50
6: 68,61
7: 72
8: 83,85,81
9: 91,96

2 Nháy: 13,35
Giải nhì 34961
Giải ba 25335-35183
Giải tư 46146-50149-80435-81985-60710-24672-72791
Giải năm 0603
Giải sáu 3150-6496-8281
Giải bảy 242
Giải tám 13
KQXS Bạc Liêu 27/04/2021
Giải đặc biệt 322012 Đầu - Nháy
Giải nhất 49495 0: 00,07,00
1: 12,12
2: 22
3:
4: 41,49
5: 51
6: 63
7: 78,78,71
8: 81,82,88
9: 95,97

2 Nháy: 00,12,78
Giải nhì 85341
Giải ba 11478-91281
Giải tư 08622-24378-37551-60997-09849-61082-97771
Giải năm 6112
Giải sáu 4300-0207-2688
Giải bảy 400
Giải tám 63
KQXS Bạc Liêu 20/04/2021
Giải đặc biệt 532071 Đầu - Nháy
Giải nhất 97250 0: 05
1: 19,15,14,12
2: 20,20
3:
4: 47
5: 50,53,55
6:
7: 71,77,79
8: 80
9: 99,92,96

2 Nháy: 20
Giải nhì 37580
Giải ba 10620-65719
Giải tư 45653-44399-89992-56815-18220-56355-78896
Giải năm 6877
Giải sáu 6079-2205-6847
Giải bảy 314
Giải tám 12
KQXS Bạc Liêu 13/04/2021
Giải đặc biệt 803888 Đầu - Nháy
Giải nhất 47198 0: 03,06
1: 16,15
2: 29
3:
4: 44
5: 51,55
6: 67
7: 76,70
8: 88,85,84,88,81
9: 98,98

2 Nháy: 88,98
Giải nhì 54451
Giải ba 43567-06916
Giải tư 41829-03215-66885-55303-21084-86644-29406
Giải năm 9476
Giải sáu 3398-2588-0970
Giải bảy 881
Giải tám 55
KQXS Bạc Liêu 06/04/2021
Giải đặc biệt 315576 Đầu - Nháy
Giải nhất 95877 0: 07
1: 19,16
2: 24
3: 31
4: 45
5:
6: 69,66,68,66
7: 76,77,76,72
8: 87
9: 91,97,94

2 Nháy: 66,76
Giải nhì 50591
Giải ba 74819-95969
Giải tư 50107-88724-06666-65997-81131-14394-14587
Giải năm 4376
Giải sáu 3868-6945-0666
Giải bảy 472
Giải tám 16
KQXS Bạc Liêu 30/03/2021
Giải đặc biệt 489166 Đầu - Nháy
Giải nhất 98170 0: 05,08
1: 11
2: 22,20,26
3:
4: 45
5: 52,51
6: 66,62
7: 70,72,75
8: 86
9: 92,94,95
Giải nhì 70905
Giải ba 41086-56452
Giải tư 19992-52611-43545-26372-68408-89751-56775
Giải năm 2122
Giải sáu 1494-5562-1395
Giải bảy 120
Giải tám 26

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.