KQXS Bạc Liêu 18/06/2024
Giải đặc biệt 769851 Đầu - Nháy
Giải nhất 58598 0:
1: 18
2: 23,24
3: 38
4: 47,47
5: 51,55,55
6: 68
7: 73,72
8: 84
9: 98,95,93,94,90

2 Nháy: 47,55
Giải nhì 19438
Giải ba 90173-15347
Giải tư 34023-25472-12455-53495-63847-86284-16393
Giải năm 3424
Giải sáu 2455-6218-6294
Giải bảy 090
Giải tám 68
KQXS Bạc Liêu 17/06/2024
Giải đặc biệt 985521 Đầu - Nháy
Giải nhất 61295 0: 01,07
1: 15,16
2: 21,22
3:
4: 40,43
5: 55
6: 60
7: 78
8: 84,89
9: 95,95,92,93,90

2 Nháy: 95
Giải nhì 06584
Giải ba 40240-83195
Giải tư 32543-76922-43392-45015-30689-74955-66916
Giải năm 4201
Giải sáu 2993-0307-0460
Giải bảy 678
Giải tám 90
KQXS Bạc Liêu 16/06/2024
Giải đặc biệt 985521 Đầu - Nháy
Giải nhất 61295 0: 01,07
1: 15,16
2: 21,22
3:
4: 40,43
5: 55
6: 60
7: 78
8: 84,89
9: 95,95,92,93,90

2 Nháy: 95
Giải nhì 06584
Giải ba 40240-83195
Giải tư 32543-76922-43392-45015-30689-74955-66916
Giải năm 4201
Giải sáu 2993-0307-0460
Giải bảy 678
Giải tám 90
KQXS Bạc Liêu 15/06/2024
Giải đặc biệt 985521 Đầu - Nháy
Giải nhất 61295 0: 01,07
1: 15,16
2: 21,22
3:
4: 40,43
5: 55
6: 60
7: 78
8: 84,89
9: 95,95,92,93,90

2 Nháy: 95
Giải nhì 06584
Giải ba 40240-83195
Giải tư 32543-76922-43392-45015-30689-74955-66916
Giải năm 4201
Giải sáu 2993-0307-0460
Giải bảy 678
Giải tám 90
KQXS Bạc Liêu 14/06/2024
Giải đặc biệt 985521 Đầu - Nháy
Giải nhất 61295 0: 01,07
1: 15,16
2: 21,22
3:
4: 40,43
5: 55
6: 60
7: 78
8: 84,89
9: 95,95,92,93,90

2 Nháy: 95
Giải nhì 06584
Giải ba 40240-83195
Giải tư 32543-76922-43392-45015-30689-74955-66916
Giải năm 4201
Giải sáu 2993-0307-0460
Giải bảy 678
Giải tám 90
KQXS Bạc Liêu 13/06/2024
Giải đặc biệt 985521 Đầu - Nháy
Giải nhất 61295 0: 01,07
1: 15,16
2: 21,22
3:
4: 40,43
5: 55
6: 60
7: 78
8: 84,89
9: 95,95,92,93,90

2 Nháy: 95
Giải nhì 06584
Giải ba 40240-83195
Giải tư 32543-76922-43392-45015-30689-74955-66916
Giải năm 4201
Giải sáu 2993-0307-0460
Giải bảy 678
Giải tám 90
KQXS Bạc Liêu 12/06/2024
Giải đặc biệt 985521 Đầu - Nháy
Giải nhất 61295 0: 01,07
1: 15,16
2: 21,22
3:
4: 40,43
5: 55
6: 60
7: 78
8: 84,89
9: 95,95,92,93,90

2 Nháy: 95
Giải nhì 06584
Giải ba 40240-83195
Giải tư 32543-76922-43392-45015-30689-74955-66916
Giải năm 4201
Giải sáu 2993-0307-0460
Giải bảy 678
Giải tám 90
KQXS Bạc Liêu 11/06/2024
Giải đặc biệt 985521 Đầu - Nháy
Giải nhất 61295 0: 01,07
1: 15,16
2: 21,22
3:
4: 40,43
5: 55
6: 60
7: 78
8: 84,89
9: 95,95,92,93,90

2 Nháy: 95
Giải nhì 06584
Giải ba 40240-83195
Giải tư 32543-76922-43392-45015-30689-74955-66916
Giải năm 4201
Giải sáu 2993-0307-0460
Giải bảy 678
Giải tám 90
KQXS Bạc Liêu 10/06/2024
Giải đặc biệt 593027 Đầu - Nháy
Giải nhất 34128 0: 02
1:
2: 27,28
3: 34,39,34
4: 40,44,43
5: 51,55,56,54,54
6: 61
7: 78
8: 85,88
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 47351
Giải ba 13655-44456
Giải tư 22702-90661-08440-79234-21485-39839-10078
Giải năm 6034
Giải sáu 3644-4654-5354
Giải bảy 288
Giải tám 43
KQXS Bạc Liêu 09/06/2024
Giải đặc biệt 593027 Đầu - Nháy
Giải nhất 34128 0: 02
1:
2: 27,28
3: 34,39,34
4: 40,44,43
5: 51,55,56,54,54
6: 61
7: 78
8: 85,88
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 47351
Giải ba 13655-44456
Giải tư 22702-90661-08440-79234-21485-39839-10078
Giải năm 6034
Giải sáu 3644-4654-5354
Giải bảy 288
Giải tám 43
KQXS Bạc Liêu 08/06/2024
Giải đặc biệt 593027 Đầu - Nháy
Giải nhất 34128 0: 02
1:
2: 27,28
3: 34,39,34
4: 40,44,43
5: 51,55,56,54,54
6: 61
7: 78
8: 85,88
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 47351
Giải ba 13655-44456
Giải tư 22702-90661-08440-79234-21485-39839-10078
Giải năm 6034
Giải sáu 3644-4654-5354
Giải bảy 288
Giải tám 43
KQXS Bạc Liêu 07/06/2024
Giải đặc biệt 593027 Đầu - Nháy
Giải nhất 34128 0: 02
1:
2: 27,28
3: 34,39,34
4: 40,44,43
5: 51,55,56,54,54
6: 61
7: 78
8: 85,88
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 47351
Giải ba 13655-44456
Giải tư 22702-90661-08440-79234-21485-39839-10078
Giải năm 6034
Giải sáu 3644-4654-5354
Giải bảy 288
Giải tám 43
KQXS Bạc Liêu 06/06/2024
Giải đặc biệt 593027 Đầu - Nháy
Giải nhất 34128 0: 02
1:
2: 27,28
3: 34,39,34
4: 40,44,43
5: 51,55,56,54,54
6: 61
7: 78
8: 85,88
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 47351
Giải ba 13655-44456
Giải tư 22702-90661-08440-79234-21485-39839-10078
Giải năm 6034
Giải sáu 3644-4654-5354
Giải bảy 288
Giải tám 43
KQXS Bạc Liêu 05/06/2024
Giải đặc biệt 593027 Đầu - Nháy
Giải nhất 34128 0: 02
1:
2: 27,28
3: 34,39,34
4: 40,44,43
5: 51,55,56,54,54
6: 61
7: 78
8: 85,88
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 47351
Giải ba 13655-44456
Giải tư 22702-90661-08440-79234-21485-39839-10078
Giải năm 6034
Giải sáu 3644-4654-5354
Giải bảy 288
Giải tám 43
KQXS Bạc Liêu 04/06/2024
Giải đặc biệt 593027 Đầu - Nháy
Giải nhất 34128 0: 02
1:
2: 27,28
3: 34,39,34
4: 40,44,43
5: 51,55,56,54,54
6: 61
7: 78
8: 85,88
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 47351
Giải ba 13655-44456
Giải tư 22702-90661-08440-79234-21485-39839-10078
Giải năm 6034
Giải sáu 3644-4654-5354
Giải bảy 288
Giải tám 43
KQXS Bạc Liêu 03/06/2024
Giải đặc biệt 843632 Đầu - Nháy
Giải nhất 02790 0: 04,09
1: 19,14
2:
3: 32,32,35,33
4: 48,40
5: 58
6: 68,63
7: 77
8:
9: 90,94,91,94

2 Nháy: 32,94
Giải nhì 23448
Giải ba 44704-87558
Giải tư 23968-96432-27294-03909-28835-38577-08291
Giải năm 5019
Giải sáu 6314-1194-2133
Giải bảy 440
Giải tám 63
KQXS Bạc Liêu 02/06/2024
Giải đặc biệt 843632 Đầu - Nháy
Giải nhất 02790 0: 04,09
1: 19,14
2:
3: 32,32,35,33
4: 48,40
5: 58
6: 68,63
7: 77
8:
9: 90,94,91,94

2 Nháy: 32,94
Giải nhì 23448
Giải ba 44704-87558
Giải tư 23968-96432-27294-03909-28835-38577-08291
Giải năm 5019
Giải sáu 6314-1194-2133
Giải bảy 440
Giải tám 63
KQXS Bạc Liêu 01/06/2024
Giải đặc biệt 843632 Đầu - Nháy
Giải nhất 02790 0: 04,09
1: 19,14
2:
3: 32,32,35,33
4: 48,40
5: 58
6: 68,63
7: 77
8:
9: 90,94,91,94

2 Nháy: 32,94
Giải nhì 23448
Giải ba 44704-87558
Giải tư 23968-96432-27294-03909-28835-38577-08291
Giải năm 5019
Giải sáu 6314-1194-2133
Giải bảy 440
Giải tám 63
KQXS Bạc Liêu 31/05/2024
Giải đặc biệt 843632 Đầu - Nháy
Giải nhất 02790 0: 04,09
1: 19,14
2:
3: 32,32,35,33
4: 48,40
5: 58
6: 68,63
7: 77
8:
9: 90,94,91,94

2 Nháy: 32,94
Giải nhì 23448
Giải ba 44704-87558
Giải tư 23968-96432-27294-03909-28835-38577-08291
Giải năm 5019
Giải sáu 6314-1194-2133
Giải bảy 440
Giải tám 63
KQXS Bạc Liêu 30/05/2024
Giải đặc biệt 843632 Đầu - Nháy
Giải nhất 02790 0: 04,09
1: 19,14
2:
3: 32,32,35,33
4: 48,40
5: 58
6: 68,63
7: 77
8:
9: 90,94,91,94

2 Nháy: 32,94
Giải nhì 23448
Giải ba 44704-87558
Giải tư 23968-96432-27294-03909-28835-38577-08291
Giải năm 5019
Giải sáu 6314-1194-2133
Giải bảy 440
Giải tám 63

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay