• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bạc Liêu
  • KQXS Bạc Liêu

Kết quả Đầu
KQXS Bạc Liêu 01/06/2021
Giải đặc biệt 064945
Giải nhất 80815
Giải nhì 08881
Giải ba 05251-28173
Giải tư 35238-39685-71925-19862-13013-46634-77341
Giải năm 7323
Giải sáu 7089-5688-4982
Giải bảy 596
Giải tám 11
0:
1: 15,13,11
2: 25,23
3: 38,34
4: 45,41
5: 51
6: 62
7: 73
8: 81,85,89,88,82
9: 96
KQXS Bạc Liêu 25/05/2021
Giải đặc biệt 963696
Giải nhất 55699
Giải nhì 09211
Giải ba 85966-74495
Giải tư 29549-80067-12747-72459-49611-66234-15413
Giải năm 8230
Giải sáu 2298-0062-9842
Giải bảy 864
Giải tám 10
0:
1: 11,11,13,10
2:
3: 34,30
4: 49,47,42
5: 59
6: 66,67,62,64
7:
8:
9: 96,99,95,98
KQXS Bạc Liêu 18/05/2021
Giải đặc biệt 741762
Giải nhất 28229
Giải nhì 14896
Giải ba 50514-13360
Giải tư 42978-30391-96360-20119-27285-84520-23810
Giải năm 0073
Giải sáu 6631-6747-4225
Giải bảy 566
Giải tám 56
0:
1: 14,19,10
2: 29,20,25
3: 31
4: 47
5: 56
6: 62,60,60,66
7: 78,73
8: 85
9: 96,91
KQXS Bạc Liêu 11/05/2021
Giải đặc biệt 412906
Giải nhất 08478
Giải nhì 56841
Giải ba 20488-11047
Giải tư 43332-02557-44485-43273-42440-87027-01509
Giải năm 6582
Giải sáu 1013-6294-3173
Giải bảy 089
Giải tám 10
0: 06,09
1: 13,10
2: 27
3: 32
4: 41,47,40
5: 57
6:
7: 78,73,73
8: 88,85,82,89
9: 94
KQXS Bạc Liêu 04/05/2021
Giải đặc biệt 103313
Giải nhất 54268
Giải nhì 34961
Giải ba 25335-35183
Giải tư 46146-50149-80435-81985-60710-24672-72791
Giải năm 0603
Giải sáu 3150-6496-8281
Giải bảy 242
Giải tám 13
0: 03
1: 13,10,13
2:
3: 35,35
4: 46,49,42
5: 50
6: 68,61
7: 72
8: 83,85,81
9: 91,96
KQXS Bạc Liêu 27/04/2021
Giải đặc biệt 322012
Giải nhất 49495
Giải nhì 85341
Giải ba 11478-91281
Giải tư 08622-24378-37551-60997-09849-61082-97771
Giải năm 6112
Giải sáu 4300-0207-2688
Giải bảy 400
Giải tám 63
0: 00,07,00
1: 12,12
2: 22
3:
4: 41,49
5: 51
6: 63
7: 78,78,71
8: 81,82,88
9: 95,97
KQXS Bạc Liêu 20/04/2021
Giải đặc biệt 532071
Giải nhất 97250
Giải nhì 37580
Giải ba 10620-65719
Giải tư 45653-44399-89992-56815-18220-56355-78896
Giải năm 6877
Giải sáu 6079-2205-6847
Giải bảy 314
Giải tám 12
0: 05
1: 19,15,14,12
2: 20,20
3:
4: 47
5: 50,53,55
6:
7: 71,77,79
8: 80
9: 99,92,96
KQXS Bạc Liêu 13/04/2021
Giải đặc biệt 803888
Giải nhất 47198
Giải nhì 54451
Giải ba 43567-06916
Giải tư 41829-03215-66885-55303-21084-86644-29406
Giải năm 9476
Giải sáu 3398-2588-0970
Giải bảy 881
Giải tám 55
0: 03,06
1: 16,15
2: 29
3:
4: 44
5: 51,55
6: 67
7: 76,70
8: 88,85,84,88,81
9: 98,98
KQXS Bạc Liêu 06/04/2021
Giải đặc biệt 315576
Giải nhất 95877
Giải nhì 50591
Giải ba 74819-95969
Giải tư 50107-88724-06666-65997-81131-14394-14587
Giải năm 4376
Giải sáu 3868-6945-0666
Giải bảy 472
Giải tám 16
0: 07
1: 19,16
2: 24
3: 31
4: 45
5:
6: 69,66,68,66
7: 76,77,76,72
8: 87
9: 91,97,94
KQXS Bạc Liêu 30/03/2021
Giải đặc biệt 489166
Giải nhất 98170
Giải nhì 70905
Giải ba 41086-56452
Giải tư 19992-52611-43545-26372-68408-89751-56775
Giải năm 2122
Giải sáu 1494-5562-1395
Giải bảy 120
Giải tám 26
0: 05,08
1: 11
2: 22,20,26
3:
4: 45
5: 52,51
6: 66,62
7: 70,72,75
8: 86
9: 92,94,95
KQXS Bạc Liêu 23/03/2021
Giải đặc biệt 924303
Giải nhất 15366
Giải nhì 19609
Giải ba 44034-60493
Giải tư 68843-48809-85909-60729-10245-59140-94731
Giải năm 4543
Giải sáu 0066-3913-0484
Giải bảy 781
Giải tám 53
0: 03,09,09,09
1: 13
2: 29
3: 34,31
4: 43,45,40,43
5: 53
6: 66,66
7:
8: 84,81
9: 93
KQXS Bạc Liêu 16/03/2021
Giải đặc biệt 888744
Giải nhất 58934
Giải nhì 11420
Giải ba 41286-21898
Giải tư 65760-97131-98398-91671-41479-06487-95433
Giải năm 2424
Giải sáu 2257-8418-7736
Giải bảy 975
Giải tám 60
0:
1: 18
2: 20,24
3: 34,31,33,36
4: 44
5: 57
6: 60,60
7: 71,79,75
8: 86,87
9: 98,98
KQXS Bạc Liêu 09/03/2021
Giải đặc biệt 491426
Giải nhất 71263
Giải nhì 58676
Giải ba 52623-46244
Giải tư 30693-89933-19148-01765-81988-40637-46776
Giải năm 4642
Giải sáu 7208-2576-9475
Giải bảy 380
Giải tám 33
0: 08
1:
2: 26,23
3: 33,37,33
4: 44,48,42
5:
6: 63,65
7: 76,76,76,75
8: 88,80
9: 93
KQXS Bạc Liêu 02/03/2021
Giải đặc biệt 807364
Giải nhất 63027
Giải nhì 81467
Giải ba 04645-86346
Giải tư 26303-01398-94854-61166-15154-75704-59098
Giải năm 8650
Giải sáu 2596-9281-2328
Giải bảy 727
Giải tám 93
0: 03,04
1:
2: 27,28,27
3:
4: 45,46
5: 54,54,50
6: 64,67,66
7:
8: 81
9: 98,98,96,93
KQXS Bạc Liêu 23/02/2021
Giải đặc biệt 549942
Giải nhất 12718
Giải nhì 10429
Giải ba 71834-87736
Giải tư 41990-74837-53496-63205-43847-19160-36575
Giải năm 2567
Giải sáu 1977-7501-9508
Giải bảy 008
Giải tám 40
0: 05,01,08,08
1: 18
2: 29
3: 34,36,37
4: 42,47,40
5:
6: 60,67
7: 75,77
8:
9: 90,96
KQXS Bạc Liêu 16/02/2021
Giải đặc biệt 110501
Giải nhất 91924
Giải nhì 78078
Giải ba 63093-66693
Giải tư 29271-35548-88592-36782-47481-78982-07384
Giải năm 4467
Giải sáu 8852-9262-7016
Giải bảy 041
Giải tám 88
0: 01
1: 16
2: 24
3:
4: 48,41
5: 52
6: 67,62
7: 78,71
8: 82,81,82,84,88
9: 93,93,92
KQXS Bạc Liêu 09/02/2021
Giải đặc biệt 481433
Giải nhất 05853
Giải nhì 43152
Giải ba 78810-92937
Giải tư 63645-36063-04207-88269-43189-27867-85983
Giải năm 0251
Giải sáu 6779-2295-4053
Giải bảy 262
Giải tám 00
0: 07,00
1: 10
2:
3: 33,37
4: 45
5: 53,52,51,53
6: 63,69,67,62
7: 79
8: 89,83
9: 95
KQXS Bạc Liêu 02/02/2021
Giải đặc biệt 986058
Giải nhất 97161
Giải nhì 27427
Giải ba 12393-78982
Giải tư 17533-97985-78038-98305-33425-66056-84868
Giải năm 6376
Giải sáu 1328-2454-0048
Giải bảy 096
Giải tám 38
0: 05
1:
2: 27,25,28
3: 33,38,38
4: 48
5: 58,56,54
6: 61,68
7: 76
8: 82,85
9: 93,96
KQXS Bạc Liêu 26/01/2021
Giải đặc biệt 933407
Giải nhất 06029
Giải nhì 86559
Giải ba 88170-00028
Giải tư 80206-64193-25279-18866-55893-70897-07303
Giải năm 6145
Giải sáu 7157-8144-1004
Giải bảy 627
Giải tám 85
0: 07,06,03,04
1:
2: 29,28,27
3:
4: 45,44
5: 59,57
6: 66
7: 70,79
8: 85
9: 93,93,97
KQXS Bạc Liêu 19/01/2021
Giải đặc biệt 632615
Giải nhất 35596
Giải nhì 99453
Giải ba 55940-88457
Giải tư 59512-13344-60274-26690-63121-60556-95505
Giải năm 4487
Giải sáu 8796-8479-1760
Giải bảy 165
Giải tám 60
0: 05
1: 15,12
2: 21
3:
4: 40,44
5: 53,57,56
6: 60,65,60
7: 74,79
8: 87
9: 96,90,96
KQXS Bạc Liêu 12/01/2021
Giải đặc biệt 425219
Giải nhất 27038
Giải nhì 83395
Giải ba 20946-60205
Giải tư 14162-98020-98273-83246-06886-88386-60098
Giải năm 1637
Giải sáu 2418-2737-1955
Giải bảy 641
Giải tám 51
0: 05
1: 19,18
2: 20
3: 38,37,37
4: 46,46,41
5: 55,51
6: 62
7: 73
8: 86,86
9: 95,98
KQXS Bạc Liêu 29/12/2020
Giải đặc biệt 703033
Giải nhất 17546
Giải nhì 72985
Giải ba 65025-08053
Giải tư 84415-77818-40649-41024-50582-73601-27142
Giải năm 5485
Giải sáu 9866-4600-9091
Giải bảy 082
Giải tám 41
0: 01,00
1: 15,18
2: 25,24
3: 33
4: 46,49,42,41
5: 53
6: 66
7:
8: 85,82,85,82
9: 91
KQXS Bạc Liêu 22/12/2020
Giải đặc biệt 746403
Giải nhất 30257
Giải nhì 88105
Giải ba 42719-61896
Giải tư 47003-56749-43115-88649-33515-45557-70573
Giải năm 9432
Giải sáu 0704-9550-9751
Giải bảy 061
Giải tám 16
0: 03,05,03,04
1: 19,15,15,16
2:
3: 32
4: 49,49
5: 57,57,50,51
6: 61
7: 73
8:
9: 96
KQXS Bạc Liêu 15/12/2020
Giải đặc biệt 235710
Giải nhất 30330
Giải nhì 08171
Giải ba 19243-82890
Giải tư 66029-55919-31160-74601-87088-19708-50214
Giải năm 7897
Giải sáu 2254-6621-5549
Giải bảy 839
Giải tám 99
0: 01,08
1: 10,19,14
2: 29,21
3: 30,39
4: 43,49
5: 54
6: 60
7: 71
8: 88
9: 90,97,99
KQXS Bạc Liêu 08/12/2020
Giải đặc biệt 264629
Giải nhất 49844
Giải nhì 20847
Giải ba 71893-62018
Giải tư 92578-60019-88451-58756-51140-71427-88959
Giải năm 0538
Giải sáu 3136-0073-8376
Giải bảy 095
Giải tám 64
0:
1: 18,19
2: 29,27
3: 38,36
4: 44,47,40
5: 51,56,59
6: 64
7: 78,73,76
8:
9: 93,95
KQXS Bạc Liêu 01/12/2020
Giải đặc biệt 357945
Giải nhất 05698
Giải nhì 39991
Giải ba 65080-58309
Giải tư 44710-05463-61070-78803-98400-50672-34474
Giải năm 7161
Giải sáu 4229-0206-6045
Giải bảy 370
Giải tám 12
0: 09,03,00,06
1: 10,12
2: 29
3:
4: 45,45
5:
6: 63,61
7: 70,72,74,70
8: 80
9: 98,91
KQXS Bạc Liêu 24/11/2020
Giải đặc biệt 898698
Giải nhất 22376
Giải nhì 04233
Giải ba 66408-22826
Giải tư 95235-89252-58029-07266-04871-01435-84493
Giải năm 3704
Giải sáu 4777-3086-8394
Giải bảy 818
Giải tám 31
0: 08,04
1: 18
2: 26,29
3: 33,35,35,31
4:
5: 52
6: 66
7: 76,71,77
8: 86
9: 98,93,94
KQXS Bạc Liêu 17/11/2020
Giải đặc biệt 732262
Giải nhất 92550
Giải nhì 11905
Giải ba 58791-26370
Giải tư 00999-53963-00717-97876-00938-50303-98428
Giải năm 2422
Giải sáu 6532-6937-9607
Giải bảy 435
Giải tám 80
0: 05,03,07
1: 17
2: 28,22
3: 38,32,37,35
4:
5: 50
6: 62,63
7: 70,76
8: 80
9: 91,99
KQXS Bạc Liêu 10/11/2020
Giải đặc biệt 387093
Giải nhất 86911
Giải nhì 99751
Giải ba 48530-53235
Giải tư 61788-37555-99541-35898-45587-62222-17208
Giải năm 4703
Giải sáu 5861-8533-4770
Giải bảy 433
Giải tám 87
0: 08,03
1: 11
2: 22
3: 30,35,33,33
4: 41
5: 51,55
6: 61
7: 70
8: 88,87,87
9: 93,98
KQXS Bạc Liêu 03/11/2020
Giải đặc biệt 865814
Giải nhất 35440
Giải nhì 40517
Giải ba 55568-84384
Giải tư 86918-98767-25912-77600-32334-97743-81608
Giải năm 6407
Giải sáu 1066-3747-9650
Giải bảy 421
Giải tám 84
0: 00,08,07
1: 14,17,18,12
2: 21
3: 34
4: 40,43,47
5: 50
6: 68,67,66
7:
8: 84,84
9:
KQXS Bạc Liêu 27/10/2020
Giải đặc biệt 928537
Giải nhất 57874
Giải nhì 64829
Giải ba 79449-30288
Giải tư 02969-57521-14640-24458-95740-48999-49783
Giải năm 3719
Giải sáu 8023-5624-6676
Giải bảy 741
Giải tám 45
0:
1: 19
2: 29,21,23,24
3: 37
4: 49,40,40,41,45
5: 58
6: 69
7: 74,76
8: 88,83
9: 99

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.