KQXS Bạc Liêu 21/03/2023
Giải đặc biệt 672113 Đầu - Nháy
Giải nhất 00642 0: 06
1: 13,16
2: 28,27
3: 39
4: 42,48,47
5: 50
6: 68,61
7:
8: 87,80
9: 99,92,93,96
Giải nhì 57116
Giải ba 61406-62448
Giải tư 34587-56480-61250-01568-95147-13899-45692
Giải năm 5993
Giải sáu 9728-3927-1939
Giải bảy 396
Giải tám 61
KQXS Bạc Liêu 14/03/2023
Giải đặc biệt 486741 Đầu - Nháy
Giải nhất 64761 0: 09,01
1: 18,16
2:
3: 32,39,32
4: 41,43,45
5: 50,56
6: 61
7:
8: 88,81
9: 96,99,96

2 Nháy: 32,96
Giải nhì 09343
Giải ba 54132-42518
Giải tư 65088-56939-65050-24032-38656-74896-74899
Giải năm 3409
Giải sáu 8281-0096-3716
Giải bảy 101
Giải tám 45
KQXS Bạc Liêu 07/03/2023
Giải đặc biệt 953408 Đầu - Nháy
Giải nhất 49570 0: 08,09,04,08
1: 17
2: 27
3: 33
4:
5:
6: 66
7: 70,70,76,74,77
8: 85,80,82
9: 93,93

2 Nháy: 08,70,93
Giải nhì 97593
Giải ba 75509-61493
Giải tư 68485-02117-40080-72833-19504-62582-90270
Giải năm 3908
Giải sáu 5676-0874-8566
Giải bảy 027
Giải tám 77
KQXS Bạc Liêu 28/02/2023
Giải đặc biệt 514645 Đầu - Nháy
Giải nhất 40885 0: 09
1: 14
2: 23,24,21
3: 35,32,34
4: 45
5: 53,53,56
6:
7:
8: 85,88,87
9: 90,94,91

2 Nháy: 53
Giải nhì 56588
Giải ba 55590-14423
Giải tư 79287-48453-86735-86424-18321-78332-56434
Giải năm 4694
Giải sáu 4409-8691-0953
Giải bảy 656
Giải tám 14
KQXS Bạc Liêu 21/02/2023
Giải đặc biệt 076007 Đầu - Nháy
Giải nhất 25423 0: 07,02,09
1: 19,14
2: 23,23
3: 31,31
4: 42,49
5: 56
6: 61,62
7: 71
8: 88
9: 90,99

2 Nháy: 23,31
Giải nhì 59719
Giải ba 05390-72731
Giải tư 78371-86702-00188-47661-63223-59699-23342
Giải năm 5056
Giải sáu 4749-4909-3962
Giải bảy 631
Giải tám 14
KQXS Bạc Liêu 14/02/2023
Giải đặc biệt 268804 Đầu - Nháy
Giải nhất 00602 0: 04,02,09
1: 11,13
2: 20
3: 38
4: 41,41
5:
6: 61,65
7: 71
8: 86,81,87
9: 91,93,99

2 Nháy: 41
Giải nhì 33686
Giải ba 45081-46087
Giải tư 98661-45709-68120-05291-30238-50741-80693
Giải năm 3341
Giải sáu 8771-6165-2399
Giải bảy 911
Giải tám 13
KQXS Bạc Liêu 07/02/2023
Giải đặc biệt 479238 Đầu - Nháy
Giải nhất 76914 0: 03
1: 14,13
2: 23
3: 38,35,35
4: 48,45
5: 52,56,58
6: 61,68,69,63
7: 79
8: 87
9:

2 Nháy: 35
Giải nhì 01761
Giải ba 96435-74723
Giải tư 94187-14868-11713-45852-25579-46435-71369
Giải năm 4256
Giải sáu 8203-7848-2163
Giải bảy 745
Giải tám 58
KQXS Bạc Liêu 31/01/2023
Giải đặc biệt 003053 Đầu - Nháy
Giải nhất 87280 0: 09
1: 10,18
2: 24,20
3:
4: 41
5: 53,56
6: 62
7: 78,72,71,79
8: 80,87
9: 95,96,99
Giải nhì 46410
Giải ba 92687-40556
Giải tư 00024-61818-50809-51295-15641-31896-17420
Giải năm 5478
Giải sáu 0772-0671-0899
Giải bảy 762
Giải tám 79
KQXS Bạc Liêu 24/01/2023
Giải đặc biệt 368280 Đầu - Nháy
Giải nhất 42081 0:
1: 13
2: 24,21
3: 38,37
4: 48
5:
6: 61,69
7: 72,74,77,77,71
8: 80,81,87
9: 94,98

2 Nháy: 77
Giải nhì 40848
Giải ba 97224-97921
Giải tư 91661-13194-48498-35138-27037-64713-42772
Giải năm 6487
Giải sáu 1769-1374-4077
Giải bảy 977
Giải tám 71
KQXS Bạc Liêu 17/01/2023
Giải đặc biệt 364533 Đầu - Nháy
Giải nhất 85446 0:
1:
2:
3: 33,35,30,37
4: 46,48
5:
6: 67
7: 76,74,77,76,79
8: 80
9: 98,96,90,99,97

2 Nháy: 76
Giải nhì 59798
Giải ba 89076-61180
Giải tư 60367-10096-52374-59835-06330-45777-34537
Giải năm 8976
Giải sáu 1348-4390-9999
Giải bảy 479
Giải tám 97
KQXS Bạc Liêu 10/01/2023
Giải đặc biệt 978673 Đầu - Nháy
Giải nhất 27884 0: 07,00,02,07
1: 15
2: 21
3: 34,30
4: 47,42
5:
6:
7: 73,78
8: 84,86,87
9: 96,98,90

2 Nháy: 07
Giải nhì 76707
Giải ba 50121-66796
Giải tư 32600-94798-01886-81402-18490-59247-02387
Giải năm 6478
Giải sáu 7434-0142-1830
Giải bảy 215
Giải tám 07
KQXS Bạc Liêu 03/01/2023
Giải đặc biệt 558222 Đầu - Nháy
Giải nhất 37749 0:
1: 14,10
2: 22
3:
4: 49,41
5: 51,50
6: 64,60
7: 73,76,74
8: 82,89,88,85,82,80
9:

2 Nháy: 82
Giải nhì 49082
Giải ba 28564-93789
Giải tư 20214-43073-89851-58910-32376-11950-02388
Giải năm 9985
Giải sáu 2482-3860-2674
Giải bảy 180
Giải tám 41
KQXS Bạc Liêu 27/12/2022
Giải đặc biệt 114282 Đầu - Nháy
Giải nhất 69377 0: 02,05
1:
2: 27
3: 31,31,32
4: 42
5: 55,55
6: 67,61,68,69
7: 77,75,72
8: 82
9: 96

2 Nháy: 31,55
Giải nhì 53255
Giải ba 05002-59996
Giải tư 68231-42531-28767-72661-27868-82769-50527
Giải năm 9205
Giải sáu 8632-9975-8472
Giải bảy 755
Giải tám 42
KQXS Bạc Liêu 20/12/2022
Giải đặc biệt 318292 Đầu - Nháy
Giải nhất 72529 0: 02,05
1: 13,10,18
2: 29,25,28
3: 34
4: 40,49
5: 50
6: 63
7: 75
8: 83,85
9: 92,94
Giải nhì 01840
Giải ba 03875-28125
Giải tư 95783-88028-29213-18210-32449-68618-87734
Giải năm 7050
Giải sáu 7494-3702-8263
Giải bảy 105
Giải tám 85
KQXS Bạc Liêu 13/12/2022
Giải đặc biệt 777143 Đầu - Nháy
Giải nhất 98096 0: 04
1: 16,19
2: 24,21,25
3:
4: 43,47
5:
6: 61,62,63,61
7: 76,76
8:
9: 96,97,92,94

2 Nháy: 61,76
Giải nhì 76447
Giải ba 20216-15576
Giải tư 73104-70024-20261-99776-60497-57562-25221
Giải năm 2019
Giải sáu 9292-3063-2961
Giải bảy 294
Giải tám 25
KQXS Bạc Liêu 06/12/2022
Giải đặc biệt 409535 Đầu - Nháy
Giải nhất 52057 0: 03,07
1: 19,10
2: 23
3: 35,30
4: 49,47
5: 57,55,51
6:
7: 79,73
8: 81,81,84,82
9:

2 Nháy: 81
Giải nhì 56379
Giải ba 70830-47149
Giải tư 17373-74303-41323-89181-96507-85781-83955
Giải năm 7284
Giải sáu 9547-6119-7710
Giải bảy 082
Giải tám 51
KQXS Bạc Liêu 29/11/2022
Giải đặc biệt 730692 Đầu - Nháy
Giải nhất 17489 0:
1: 12
2: 24,29
3: 30,36,30
4: 42
5: 56,58,52
6: 63
7: 74,70
8: 89,80,83
9: 92,96

2 Nháy: 30
Giải nhì 31230
Giải ba 52163-53996
Giải tư 06980-02342-35383-38256-81674-08224-26836
Giải năm 5629
Giải sáu 6158-9130-3312
Giải bảy 770
Giải tám 52
KQXS Bạc Liêu 22/11/2022
Giải đặc biệt 687609 Đầu - Nháy
Giải nhất 81932 0: 09
1:
2: 23,25,24,22,28
3: 32,30
4: 45
5: 52,56
6: 65,66,64
7: 74,79
8: 84
9: 93
Giải nhì 70323
Giải ba 36125-17324
Giải tư 27445-91222-90065-07030-34266-19364-50884
Giải năm 5374
Giải sáu 0352-8028-0656
Giải bảy 579
Giải tám 93
KQXS Bạc Liêu 15/11/2022
Giải đặc biệt 465755 Đầu - Nháy
Giải nhất 13862 0: 04,07,00,03
1: 19,19
2:
3: 37
4: 43,48
5: 55,56,53
6: 62,64
7:
8: 85,88,80
9: 95

2 Nháy: 19
Giải nhì 34856
Giải ba 09653-51804
Giải tư 31507-72485-35188-61395-88764-60019-49619
Giải năm 7443
Giải sáu 4600-9780-6103
Giải bảy 637
Giải tám 48
KQXS Bạc Liêu 08/11/2022
Giải đặc biệt 406521 Đầu - Nháy
Giải nhất 45956 0: 08,03,01
1: 11
2: 21,25,26
3: 37,33
4: 47
5: 56,50,53
6: 63
7: 76
8: 84
9: 93,93

2 Nháy: 93
Giải nhì 65808
Giải ba 56150-38837
Giải tư 85863-13193-96503-76447-36801-13084-17633
Giải năm 2453
Giải sáu 5311-8276-4525
Giải bảy 493
Giải tám 26

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền