KQXS Bạc Liêu 28/06/2022
Giải đặc biệt 705311 Đầu - Nháy
Giải nhất 98652 0: 03,08,08
1: 11,16,17
2: 22,21
3: 31,38,37
4: 41
5: 52
6: 66
7: 73,75
8: 89
9: 99

2 Nháy: 08
Giải nhì 00603
Giải ba 54408-80489
Giải tư 42922-03641-26831-03016-88273-30975-04908
Giải năm 4338
Giải sáu 1466-5637-0199
Giải bảy 121
Giải tám 17
KQXS Bạc Liêu 21/06/2022
Giải đặc biệt 835167 Đầu - Nháy
Giải nhất 72642 0: 01
1: 13,17,11
2: 20,25
3: 32,38
4: 42,45
5: 58
6: 67,63
7: 78,76
8: 88
9: 94,99
Giải nhì 22658
Giải ba 91032-06913
Giải tư 02478-88817-78563-35845-02194-09820-20225
Giải năm 7899
Giải sáu 3988-0138-8411
Giải bảy 101
Giải tám 76
KQXS Bạc Liêu 14/06/2022
Giải đặc biệt 229309 Đầu - Nháy
Giải nhất 49209 0: 09,09,03,03,05
1: 14,14
2: 21,23
3: 38
4: 42
5: 56,59
6: 61,68
7: 73
8: 85
9: 96

2 Nháy: 03,09,14
Giải nhì 25385
Giải ba 82896-55714
Giải tư 42403-12921-01738-10414-01956-61661-02723
Giải năm 0968
Giải sáu 4542-1473-3659
Giải bảy 903
Giải tám 05
KQXS Bạc Liêu 07/06/2022
Giải đặc biệt 042795 Đầu - Nháy
Giải nhất 63665 0: 00
1:
2: 21,23
3: 38,32
4: 43,46,48,43
5: 55
6: 65,65,64
7: 79
8: 80
9: 95,95,95

2 Nháy: 43,65
3 Nháy: 95
Giải nhì 47221
Giải ba 75455-70523
Giải tư 06479-31080-07695-50200-78543-59346-75648
Giải năm 9265
Giải sáu 2795-6638-5232
Giải bảy 843
Giải tám 64
KQXS Bạc Liêu 31/05/2022
Giải đặc biệt 206487 Đầu - Nháy
Giải nhất 29236 0: 07,05
1: 15,11,10
2:
3: 36,39
4: 42
5: 51,54,59
6: 66,68
7: 72,78
8: 87,86
9: 95
Giải nhì 72086
Giải ba 24251-08172
Giải tư 01515-20066-06795-90011-62054-22942-71068
Giải năm 6459
Giải sáu 7978-8907-0910
Giải bảy 905
Giải tám 39
KQXS Bạc Liêu 24/05/2022
Giải đặc biệt 684451 Đầu - Nháy
Giải nhất 43679 0: 08
1: 15,16
2: 29,29
3: 38
4:
5: 51,52
6: 64,67
7: 79,77
8: 88,81,88
9: 97,90,94

2 Nháy: 29,88
Giải nhì 51664
Giải ba 42929-41088
Giải tư 53967-66097-52581-59588-06008-37415-12029
Giải năm 8090
Giải sáu 1152-7294-9338
Giải bảy 777
Giải tám 16
KQXS Bạc Liêu 17/05/2022
Giải đặc biệt 723666 Đầu - Nháy
Giải nhất 96768 0: 09,09
1: 18,19
2: 21
3:
4: 40,49,46
5: 51,51
6: 66,68,67,63
7: 74
8: 83,84
9: 95

2 Nháy: 09,51
Giải nhì 61440
Giải ba 94249-81251
Giải tư 12709-08109-66051-27118-98919-86983-75695
Giải năm 7821
Giải sáu 2667-9984-2163
Giải bảy 046
Giải tám 74
KQXS Bạc Liêu 10/05/2022
Giải đặc biệt 082306 Đầu - Nháy
Giải nhất 45521 0: 06
1:
2: 21,28,23,22,25
3: 32,35,39
4: 42,49
5: 50,51
6: 65
7: 79
8: 81
9: 90,99
Giải nhì 69090
Giải ba 04728-43723
Giải tư 05242-82950-92732-98635-75565-86149-19851
Giải năm 1099
Giải sáu 0779-4281-9122
Giải bảy 425
Giải tám 39
KQXS Bạc Liêu 03/05/2022
Giải đặc biệt 374593 Đầu - Nháy
Giải nhất 08785 0: 05,06,04
1: 10,13
2: 28,25
3:
4: 43,46
5: 59
6: 65,67
7: 70
8: 85,81,85
9: 93,91

2 Nháy: 85
Giải nhì 12128
Giải ba 65543-87581
Giải tư 80870-35159-15465-31705-78885-36110-40825
Giải năm 8406
Giải sáu 4846-3667-8604
Giải bảy 991
Giải tám 13
KQXS Bạc Liêu 26/04/2022
Giải đặc biệt 665542 Đầu - Nháy
Giải nhất 87709 0: 09,05,07
1: 17
2: 28
3: 35
4: 42,40
5: 55,50
6:
7: 74,73,76,76
8: 86,82
9: 95,97

2 Nháy: 76
Giải nhì 74805
Giải ba 64755-83040
Giải tư 69986-78095-93017-76550-42174-03935-30473
Giải năm 3207
Giải sáu 1897-3682-5176
Giải bảy 128
Giải tám 76
KQXS Bạc Liêu 19/04/2022
Giải đặc biệt 967126 Đầu - Nháy
Giải nhất 94419 0: 05
1: 19
2: 26,24,21,27
3: 30,32,30
4: 40,46
5: 51,57,53
6: 68
7: 74
8: 84,81
9:

2 Nháy: 30
Giải nhì 74324
Giải ba 48830-33521
Giải tư 74551-69032-85757-99584-24268-96853-61627
Giải năm 0440
Giải sáu 2305-2381-8030
Giải bảy 346
Giải tám 74
KQXS Bạc Liêu 12/04/2022
Giải đặc biệt 511343 Đầu - Nháy
Giải nhất 41248 0: 02,07
1: 11,11,14
2: 20
3: 36
4: 43,48,41
5: 57
6:
7: 79,75
8: 86,83
9: 98,98,99

2 Nháy: 11,98
Giải nhì 16441
Giải ba 40011-82986
Giải tư 94620-48498-72898-06736-96902-65011-28699
Giải năm 9657
Giải sáu 7907-0683-9379
Giải bảy 375
Giải tám 14
KQXS Bạc Liêu 05/04/2022
Giải đặc biệt 024221 Đầu - Nháy
Giải nhất 79242 0: 06,02,09
1: 19,10
2: 21,25
3: 31,37,39
4: 42,47
5: 53,58
6:
7:
8: 85
9: 91,95,99
Giải nhì 42285
Giải ba 59491-55131
Giải tư 24106-22253-35858-76602-65195-41937-13325
Giải năm 1739
Giải sáu 5747-6119-6910
Giải bảy 299
Giải tám 09
KQXS Bạc Liêu 29/03/2022
Giải đặc biệt 345763 Đầu - Nháy
Giải nhất 62914 0: 07
1: 14,15
2: 24
3: 39,34
4: 44,47
5: 58
6: 63,69
7: 71,71,73
8: 81,84,89
9: 94

2 Nháy: 71
Giải nhì 41044
Giải ba 17871-04715
Giải tư 15958-75039-07034-80107-51847-37581-43269
Giải năm 6371
Giải sáu 8124-5073-8984
Giải bảy 694
Giải tám 89
KQXS Bạc Liêu 22/03/2022
Giải đặc biệt 694882 Đầu - Nháy
Giải nhất 90505 0: 05,00,08
1: 13,15,14
2: 29,28
3: 33
4: 46,42,41
5:
6: 61
7:
8: 82,86,83,89
9: 97
Giải nhì 45800
Giải ba 45529-52513
Giải tư 36586-81997-55883-57246-84415-26642-30908
Giải năm 9541
Giải sáu 5561-5733-5289
Giải bảy 614
Giải tám 28
KQXS Bạc Liêu 15/03/2022
Giải đặc biệt 158326 Đầu - Nháy
Giải nhất 01565 0: 05
1: 12,16
2: 26,26,23
3: 34
4: 45
5: 58,51,58
6: 65,68,61
7:
8: 85,84
9: 97,94

2 Nháy: 26,58
Giải nhì 25126
Giải ba 61423-59497
Giải tư 67458-72705-50168-25545-89285-95261-38512
Giải năm 3794
Giải sáu 7016-2584-9951
Giải bảy 434
Giải tám 58
KQXS Bạc Liêu 08/03/2022
Giải đặc biệt 217241 Đầu - Nháy
Giải nhất 65078 0: 02
1: 17,15,16
2: 22,29,26,23
3: 35,39,33
4: 41,46
5: 53
6: 66
7: 78,72
8: 84
9:
Giải nhì 96922
Giải ba 76429-24126
Giải tư 68717-87135-23415-64116-84684-89923-51139
Giải năm 0933
Giải sáu 0872-7066-0953
Giải bảy 046
Giải tám 02
KQXS Bạc Liêu 01/03/2022
Giải đặc biệt 148102 Đầu - Nháy
Giải nhất 10084 0: 02
1: 18,14
2:
3: 32,37
4:
5: 53
6: 62
7: 74,72,72,73
8: 84,87,88,85,80
9: 98,95

2 Nháy: 72
Giải nhì 75698
Giải ba 85695-91787
Giải tư 89432-01688-28918-66037-21653-80574-38814
Giải năm 7862
Giải sáu 3885-4272-5672
Giải bảy 673
Giải tám 80
KQXS Bạc Liêu 22/02/2022
Giải đặc biệt 704258 Đầu - Nháy
Giải nhất 11810 0: 06,06,00
1: 10,11
2: 22
3: 36
4:
5: 58,52,58,55,59,52
6: 68
7: 72,71
8: 81,88
9:

2 Nháy: 06,52,58
Giải nhì 75852
Giải ba 55181-18806
Giải tư 03088-71972-40858-24268-95455-22536-13511
Giải năm 6359
Giải sáu 5252-1771-2822
Giải bảy 706
Giải tám 00
KQXS Bạc Liêu 15/02/2022
Giải đặc biệt 062262 Đầu - Nháy
Giải nhất 56727 0: 09,08
1: 14,14
2: 27,23,29
3: 33,30,33,36
4:
5: 54
6: 62,60
7:
8: 88,86,80
9: 98

2 Nháy: 14,33
Giải nhì 48360
Giải ba 85623-56988
Giải tư 87886-27933-59730-65414-38880-40233-73814
Giải năm 8609
Giải sáu 8436-0898-2108
Giải bảy 354
Giải tám 29

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 01/07/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.