KQXS Khánh Hòa 29/06/2022
Giải đặc biệt 326189 Đầu - Nháy
Giải nhất 87402 0: 02,01,07
1: 13,19
2: 22
3: 30,30,37
4: 45
5: 54
6: 62,68,66
7: 78,76,78
8: 89
9:

2 Nháy: 30,78
Giải nhì 64222
Giải ba 86078-39954
Giải tư 01630-17762-29676-72645-09201-72430-52968
Giải năm 9207
Giải sáu 2578-5313-2637
Giải bảy 066
Giải tám 19
KQXS Khánh Hòa 26/06/2022
Giải đặc biệt 164786 Đầu - Nháy
Giải nhất 12455 0: 06,02,06,00
1: 18,19
2: 21,27
3: 31,33
4: 47,44
5: 55
6:
7: 70,77
8: 86,86
9: 93

2 Nháy: 06,86
Giải nhì 90847
Giải ba 50318-70631
Giải tư 38886-43393-67444-82270-48506-69002-79906
Giải năm 2021
Giải sáu 6527-9419-1877
Giải bảy 200
Giải tám 33
KQXS Khánh Hòa 22/06/2022
Giải đặc biệt 942153 Đầu - Nháy
Giải nhất 33941 0:
1: 18,15
2: 23,21
3: 30,38,39
4: 41
5: 53,56
6: 64,67,63
7: 73,79,75
8: 84
9: 99
Giải nhì 47264
Giải ba 10184-22367
Giải tư 13473-03623-24830-58118-29179-30221-72538
Giải năm 4415
Giải sáu 9839-2663-1499
Giải bảy 575
Giải tám 56
KQXS Khánh Hòa 19/06/2022
Giải đặc biệt 084513 Đầu - Nháy
Giải nhất 11026 0: 06,03,09,07,05
1: 13
2: 26,29
3: 33,38
4:
5: 57
6: 67,69
7:
8: 85,82,83
9: 96,99
Giải nhì 71296
Giải ba 06399-52433
Giải tư 33929-26785-62982-18957-35406-54583-23667
Giải năm 2838
Giải sáu 5603-9209-6769
Giải bảy 307
Giải tám 05
KQXS Khánh Hòa 15/06/2022
Giải đặc biệt 029256 Đầu - Nháy
Giải nhất 32037 0: 01
1:
2: 26,29
3: 37,33
4: 43,47
5: 56,52
6: 68,67
7: 73,70
8: 82,86
9: 99,96,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 39499
Giải ba 77273-15282
Giải tư 98668-07496-94343-44426-30447-53501-37867
Giải năm 0152
Giải sáu 7699-6329-5533
Giải bảy 386
Giải tám 70
KQXS Khánh Hòa 12/06/2022
Giải đặc biệt 195597 Đầu - Nháy
Giải nhất 58860 0:
1: 10,16
2: 26,25,26
3: 35,30
4: 43,43,42
5: 57,55
6: 60
7: 70,76
8: 87,82
9: 97

2 Nháy: 26,43
Giải nhì 85010
Giải ba 80587-32335
Giải tư 50226-19543-43757-81630-91116-45025-51655
Giải năm 6070
Giải sáu 2576-7082-0143
Giải bảy 242
Giải tám 26
KQXS Khánh Hòa 08/06/2022
Giải đặc biệt 022074 Đầu - Nháy
Giải nhất 93808 0: 08,07
1:
2: 28
3: 36,39,31,39
4: 40,40,40
5: 51,51
6: 67
7: 74,78,77
8: 80,88
9:

2 Nháy: 39,51
3 Nháy: 40
Giải nhì 74140
Giải ba 30740-08678
Giải tư 89836-25851-16180-61788-84339-07207-20931
Giải năm 7967
Giải sáu 3451-4777-7439
Giải bảy 528
Giải tám 40
KQXS Khánh Hòa 05/06/2022
Giải đặc biệt 084554 Đầu - Nháy
Giải nhất 73506 0: 06
1:
2: 29,27,22
3: 36
4:
5: 54,52,50,57
6: 67,63,67
7: 75,72,73,70,77
8:
9: 94

2 Nháy: 67
Giải nhì 03794
Giải ba 78636-27475
Giải tư 24629-66572-17367-30627-70373-48363-19570
Giải năm 7552
Giải sáu 8977-0550-1922
Giải bảy 667
Giải tám 57
KQXS Khánh Hòa 01/06/2022
Giải đặc biệt 676212 Đầu - Nháy
Giải nhất 19295 0: 04,05
1: 12,11,14
2: 28,28,27,22
3:
4:
5: 53
6: 60
7: 76
8: 88,85
9: 95,95,91,94

2 Nháy: 28,95
Giải nhì 09204
Giải ba 71895-18453
Giải tư 18228-95491-44394-75111-31105-71660-57128
Giải năm 0888
Giải sáu 6514-1027-3885
Giải bảy 722
Giải tám 76
KQXS Khánh Hòa 29/05/2022
Giải đặc biệt 437272 Đầu - Nháy
Giải nhất 87479 0: 01
1: 13,13
2: 29,25
3: 38,36,35
4: 49
5: 56,50
6:
7: 72,79,74
8: 84,88
9: 93,94

2 Nháy: 13
Giải nhì 09601
Giải ba 23413-48784
Giải tư 50756-88750-50113-06829-22538-83688-80493
Giải năm 3436
Giải sáu 7294-2774-7735
Giải bảy 449
Giải tám 25
KQXS Khánh Hòa 25/05/2022
Giải đặc biệt 633266 Đầu - Nháy
Giải nhất 98238 0: 09,07
1: 16
2: 28
3: 38,38,39
4: 41
5: 59
6: 66,60
7: 76,76,77
8: 82
9: 97,92,92

2 Nháy: 38,76,92
Giải nhì 32338
Giải ba 87639-75997
Giải tư 89409-54176-84428-44392-97976-82992-36841
Giải năm 1682
Giải sáu 4677-8459-2560
Giải bảy 507
Giải tám 16
KQXS Khánh Hòa 22/05/2022
Giải đặc biệt 399918 Đầu - Nháy
Giải nhất 76858 0: 08
1: 18,16,10
2: 21,26,21
3: 32,32
4: 42,40
5: 58
6: 62,65,67,69,60
7:
8:
9: 91

2 Nháy: 21,32
Giải nhì 13116
Giải ba 66208-91562
Giải tư 26210-13991-03632-57742-15565-84921-52426
Giải năm 3767
Giải sáu 9332-2921-8540
Giải bảy 869
Giải tám 60
KQXS Khánh Hòa 18/05/2022
Giải đặc biệt 824337 Đầu - Nháy
Giải nhất 95955 0:
1: 19,15
2: 22,29,21
3: 37,32,33
4: 44,45,49
5: 55
6: 61
7: 71
8: 80,81,81
9: 95

2 Nháy: 81
Giải nhì 60761
Giải ba 87544-69980
Giải tư 72045-26581-90822-13419-79615-79632-09281
Giải năm 8371
Giải sáu 3329-2833-8149
Giải bảy 595
Giải tám 21
KQXS Khánh Hòa 15/05/2022
Giải đặc biệt 387627 Đầu - Nháy
Giải nhất 68712 0: 06,04,03
1: 12,17,12
2: 27,25
3: 37
4: 40
5: 51,51
6: 66
7: 72
8: 84
9: 96,93,92

2 Nháy: 12,51
Giải nhì 77684
Giải ba 69206-01072
Giải tư 52666-92637-72896-08951-73304-93225-05393
Giải năm 2292
Giải sáu 0717-1240-3912
Giải bảy 551
Giải tám 03
KQXS Khánh Hòa 11/05/2022
Giải đặc biệt 269222 Đầu - Nháy
Giải nhất 54251 0:
1:
2: 22
3: 35,30
4: 47
5: 51,53,57
6: 67,66
7: 70,75
8: 87,86,86
9: 92,99,98,90

2 Nháy: 86
Giải nhì 81335
Giải ba 75467-76992
Giải tư 33953-67099-83887-01498-57686-35947-90557
Giải năm 8090
Giải sáu 2530-1086-8470
Giải bảy 166
Giải tám 75
KQXS Khánh Hòa 08/05/2022
Giải đặc biệt 154202 Đầu - Nháy
Giải nhất 96519 0: 02,04,05
1: 19,19,13
2: 25,20
3: 32
4: 45
5: 53
6: 67,60,64
7:
8: 86
9: 90,99,93

2 Nháy: 19
Giải nhì 96945
Giải ba 65532-34604
Giải tư 30319-17790-52199-09525-62553-13705-10520
Giải năm 2593
Giải sáu 3267-3813-9060
Giải bảy 486
Giải tám 64
KQXS Khánh Hòa 04/05/2022
Giải đặc biệt 130603 Đầu - Nháy
Giải nhất 88662 0: 03,09
1: 11,14
2: 24,25
3: 33,36,34
4: 42,40,44
5: 52
6: 62
7: 74
8: 85
9: 91,96
Giải nhì 81952
Giải ba 37442-40891
Giải tư 11333-76111-17536-46540-05685-20596-37414
Giải năm 6024
Giải sáu 4725-9809-3674
Giải bảy 734
Giải tám 44
KQXS Khánh Hòa 01/05/2022
Giải đặc biệt 562960 Đầu - Nháy
Giải nhất 46069 0: 03,08
1: 11
2:
3: 33
4: 41
5: 57
6: 60,69,61,62,66
7: 75,70,75,79
8: 86,81,83
9:

2 Nháy: 75
Giải nhì 85586
Giải ba 92781-34675
Giải tư 15933-04870-10803-58575-26861-57741-15408
Giải năm 1779
Giải sáu 3111-7262-3866
Giải bảy 357
Giải tám 83
KQXS Khánh Hòa 27/04/2022
Giải đặc biệt 244246 Đầu - Nháy
Giải nhất 96357 0: 02,05
1: 14,13
2: 25,21,22,21
3: 36,37
4: 46,47
5: 57
6:
7: 79
8: 88,87
9: 95,98

2 Nháy: 21
Giải nhì 31479
Giải ba 34925-13902
Giải tư 13621-31095-95698-15147-52322-34588-98036
Giải năm 1921
Giải sáu 9537-7714-3105
Giải bảy 287
Giải tám 13
KQXS Khánh Hòa 24/04/2022
Giải đặc biệt 784089 Đầu - Nháy
Giải nhất 57919 0: 03
1: 19,10
2: 24,22,21
3: 34
4: 49
5:
6: 69,62
7: 74,76
8: 89,85
9: 98,91,99,96
Giải nhì 59549
Giải ba 86224-48734
Giải tư 22710-38398-68474-87422-98369-49391-72499
Giải năm 3262
Giải sáu 7385-1121-2396
Giải bảy 976
Giải tám 03

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 01/07/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.