KQXS Khánh Hòa 25/09/2023
Giải đặc biệt 023054 Đầu - Nháy
Giải nhất 08803 0: 03,08,02
1: 14
2: 26
3:
4:
5: 54,51,56,50
6: 62,67,60
7: 77
8: 85,84,88,85
9: 94

2 Nháy: 85
Giải nhì 89762
Giải ba 14351-84767
Giải tư 59214-63985-97684-39588-19108-04526-27656
Giải năm 7260
Giải sáu 4650-8285-2902
Giải bảy 294
Giải tám 77
KQXS Khánh Hòa 24/09/2023
Giải đặc biệt 221985 Đầu - Nháy
Giải nhất 97446 0: 03,05
1: 10
2: 21,20
3: 37,36
4: 46,49
5:
6: 60,69
7: 72,78
8: 85,85,89
9: 98,98

2 Nháy: 85,98
Giải nhì 45585
Giải ba 89472-25303
Giải tư 83805-51621-30737-40360-78898-52869-47736
Giải năm 6078
Giải sáu 9920-9610-8989
Giải bảy 398
Giải tám 49
KQXS Khánh Hòa 23/09/2023
Giải đặc biệt 221985 Đầu - Nháy
Giải nhất 97446 0: 03,05
1: 10
2: 21,20
3: 37,36
4: 46,49
5:
6: 60,69
7: 72,78
8: 85,85,89
9: 98,98

2 Nháy: 85,98
Giải nhì 45585
Giải ba 89472-25303
Giải tư 83805-51621-30737-40360-78898-52869-47736
Giải năm 6078
Giải sáu 9920-9610-8989
Giải bảy 398
Giải tám 49
KQXS Khánh Hòa 22/09/2023
Giải đặc biệt 221985 Đầu - Nháy
Giải nhất 97446 0: 03,05
1: 10
2: 21,20
3: 37,36
4: 46,49
5:
6: 60,69
7: 72,78
8: 85,85,89
9: 98,98

2 Nháy: 85,98
Giải nhì 45585
Giải ba 89472-25303
Giải tư 83805-51621-30737-40360-78898-52869-47736
Giải năm 6078
Giải sáu 9920-9610-8989
Giải bảy 398
Giải tám 49
KQXS Khánh Hòa 21/09/2023
Giải đặc biệt 221985 Đầu - Nháy
Giải nhất 97446 0: 03,05
1: 10
2: 21,20
3: 37,36
4: 46,49
5:
6: 60,69
7: 72,78
8: 85,85,89
9: 98,98

2 Nháy: 85,98
Giải nhì 45585
Giải ba 89472-25303
Giải tư 83805-51621-30737-40360-78898-52869-47736
Giải năm 6078
Giải sáu 9920-9610-8989
Giải bảy 398
Giải tám 49
KQXS Khánh Hòa 20/09/2023
Giải đặc biệt 276788 Đầu - Nháy
Giải nhất 61640 0: 00
1: 19
2: 29,29,21,22
3:
4: 40,47,47
5: 50,52,52
6: 67
7: 78,71
8: 88
9: 97,98

2 Nháy: 29,47,52
Giải nhì 73129
Giải ba 94867-03750
Giải tư 02819-84047-59247-01352-11978-34597-58100
Giải năm 1398
Giải sáu 4152-2429-5621
Giải bảy 071
Giải tám 22
KQXS Khánh Hòa 19/09/2023
Giải đặc biệt 276788 Đầu - Nháy
Giải nhất 61640 0: 00
1: 19
2: 29,29,21,22
3:
4: 40,47,47
5: 50,52,52
6: 67
7: 78,71
8: 88
9: 97,98

2 Nháy: 29,47,52
Giải nhì 73129
Giải ba 94867-03750
Giải tư 02819-84047-59247-01352-11978-34597-58100
Giải năm 1398
Giải sáu 4152-2429-5621
Giải bảy 071
Giải tám 22
KQXS Khánh Hòa 17/09/2023
Giải đặc biệt 424317 Đầu - Nháy
Giải nhất 38478 0: 02,06
1: 17,19
2: 23,25
3: 33,39,37
4: 46,42
5: 57,55
6: 68,62
7: 78
8:
9: 90,97
Giải nhì 25833
Giải ba 96302-86823
Giải tư 86906-59590-35757-52539-68646-68325-76419
Giải năm 2255
Giải sáu 6537-6268-1397
Giải bảy 362
Giải tám 42
KQXS Khánh Hòa 16/09/2023
Giải đặc biệt 424317 Đầu - Nháy
Giải nhất 38478 0: 02,06
1: 17,19
2: 23,25
3: 33,39,37
4: 46,42
5: 57,55
6: 68,62
7: 78
8:
9: 90,97
Giải nhì 25833
Giải ba 96302-86823
Giải tư 86906-59590-35757-52539-68646-68325-76419
Giải năm 2255
Giải sáu 6537-6268-1397
Giải bảy 362
Giải tám 42
KQXS Khánh Hòa 15/09/2023
Giải đặc biệt 424317 Đầu - Nháy
Giải nhất 38478 0: 02,06
1: 17,19
2: 23,25
3: 33,39,37
4: 46,42
5: 57,55
6: 68,62
7: 78
8:
9: 90,97
Giải nhì 25833
Giải ba 96302-86823
Giải tư 86906-59590-35757-52539-68646-68325-76419
Giải năm 2255
Giải sáu 6537-6268-1397
Giải bảy 362
Giải tám 42
KQXS Khánh Hòa 14/09/2023
Giải đặc biệt 424317 Đầu - Nháy
Giải nhất 38478 0: 02,06
1: 17,19
2: 23,25
3: 33,39,37
4: 46,42
5: 57,55
6: 68,62
7: 78
8:
9: 90,97
Giải nhì 25833
Giải ba 96302-86823
Giải tư 86906-59590-35757-52539-68646-68325-76419
Giải năm 2255
Giải sáu 6537-6268-1397
Giải bảy 362
Giải tám 42
KQXS Khánh Hòa 13/09/2023
Giải đặc biệt 936350 Đầu - Nháy
Giải nhất 32354 0: 03,07,00
1: 15,13,17
2: 20
3: 37,33,35
4:
5: 50,54,59
6: 65
7: 71,73
8: 88
9: 98
Giải nhì 04503
Giải ba 65371-95959
Giải tư 17298-54207-14837-09200-02833-70265-61615
Giải năm 3413
Giải sáu 1788-8417-8435
Giải bảy 873
Giải tám 20
KQXS Khánh Hòa 12/09/2023
Giải đặc biệt 936350 Đầu - Nháy
Giải nhất 32354 0: 03,07,00
1: 15,13,17
2: 20
3: 37,33,35
4:
5: 50,54,59
6: 65
7: 71,73
8: 88
9: 98
Giải nhì 04503
Giải ba 65371-95959
Giải tư 17298-54207-14837-09200-02833-70265-61615
Giải năm 3413
Giải sáu 1788-8417-8435
Giải bảy 873
Giải tám 20
KQXS Khánh Hòa 11/09/2023
Giải đặc biệt 936350 Đầu - Nháy
Giải nhất 32354 0: 03,07,00
1: 15,13,17
2: 20
3: 37,33,35
4:
5: 50,54,59
6: 65
7: 71,73
8: 88
9: 98
Giải nhì 04503
Giải ba 65371-95959
Giải tư 17298-54207-14837-09200-02833-70265-61615
Giải năm 3413
Giải sáu 1788-8417-8435
Giải bảy 873
Giải tám 20
KQXS Khánh Hòa 10/09/2023
Giải đặc biệt 936350 Đầu - Nháy
Giải nhất 32354 0: 03,07,00
1: 15,13,17
2: 20
3: 37,33,35
4:
5: 50,54,59
6: 65
7: 71,73
8: 88
9: 98
Giải nhì 04503
Giải ba 65371-95959
Giải tư 17298-54207-14837-09200-02833-70265-61615
Giải năm 3413
Giải sáu 1788-8417-8435
Giải bảy 873
Giải tám 20
KQXS Khánh Hòa 06/09/2023
Giải đặc biệt 392296 Đầu - Nháy
Giải nhất 90252 0: 00,04
1:
2: 21,27,21
3: 39
4: 45,47,41
5: 52,55
6: 66,62
7: 71,71
8: 88
9: 96,98

2 Nháy: 21,71
Giải nhì 22471
Giải ba 81088-48245
Giải tư 46139-98421-34800-24766-51255-08147-74704
Giải năm 7327
Giải sáu 5698-5262-1741
Giải bảy 371
Giải tám 21
KQXS Khánh Hòa 03/09/2023
Giải đặc biệt 020954 Đầu - Nháy
Giải nhất 72627 0:
1:
2: 27,22,29,20,20
3: 30,37,34,38
4:
5: 54,56,51,57,52
6: 64,66
7:
8:
9: 97,95

2 Nháy: 20
Giải nhì 87630
Giải ba 27456-62422
Giải tư 92737-33997-18851-60864-32334-93266-82895
Giải năm 4029
Giải sáu 4438-2920-1320
Giải bảy 457
Giải tám 52
KQXS Khánh Hòa 30/08/2023
Giải đặc biệt 008755 Đầu - Nháy
Giải nhất 40520 0: 02
1:
2: 20,24,20,27
3: 34
4: 42,44
5: 55,51
6: 61,63
7:
8: 84,83,80
9: 99,91,94

2 Nháy: 20
Giải nhì 33442
Giải ba 12961-03984
Giải tư 94383-68799-96463-18751-81834-08902-19024
Giải năm 9991
Giải sáu 2280-2320-7827
Giải bảy 594
Giải tám 44
KQXS Khánh Hòa 27/08/2023
Giải đặc biệt 131029 Đầu - Nháy
Giải nhất 06178 0: 04,00,08
1: 10,18
2: 29
3: 32
4: 45,47
5:
6: 64,68
7: 78,71,74
8: 86,89
9: 92,96
Giải nhì 28064
Giải ba 88392-11932
Giải tư 28404-74500-29610-95871-92174-42796-84786
Giải năm 6668
Giải sáu 1918-1708-0089
Giải bảy 845
Giải tám 47
KQXS Khánh Hòa 23/08/2023
Giải đặc biệt 579877 Đầu - Nháy
Giải nhất 78371 0: 03,06
1: 16,19
2: 21,28,20,25
3: 33,34,31
4:
5: 56
6: 69,68
7: 77,71,70
8: 85
9:
Giải nhì 38703
Giải ba 51321-58928
Giải tư 93006-05833-18369-47468-04685-44534-21416
Giải năm 2819
Giải sáu 4120-2470-1725
Giải bảy 356
Giải tám 31

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay