KQXS Khánh Hòa 17/06/2024
Giải đặc biệt 168831 Đầu - Nháy
Giải nhất 88134 0: 01
1: 14,19,13
2: 20
3: 31,34,36,38,33
4: 45,42
5: 54
6:
7: 77,75,76,73
8: 82
9:
Giải nhì 37145
Giải ba 43477-49775
Giải tư 73401-12082-61136-51238-71154-11014-74719
Giải năm 4876
Giải sáu 2633-6973-9013
Giải bảy 620
Giải tám 42
KQXS Khánh Hòa 16/06/2024
Giải đặc biệt 268689 Đầu - Nháy
Giải nhất 04189 0: 01,02
1: 14,10
2: 21
3: 38
4: 47,44,47,43
5: 57,57
6:
7: 78
8: 89,89,83,81
9: 90

2 Nháy: 47,57,89
Giải nhì 78547
Giải ba 50957-41738
Giải tư 45383-48590-51721-94444-22781-75101-81247
Giải năm 8414
Giải sáu 5443-6402-7710
Giải bảy 657
Giải tám 78
KQXS Khánh Hòa 15/06/2024
Giải đặc biệt 268689 Đầu - Nháy
Giải nhất 04189 0: 01,02
1: 14,10
2: 21
3: 38
4: 47,44,47,43
5: 57,57
6:
7: 78
8: 89,89,83,81
9: 90

2 Nháy: 47,57,89
Giải nhì 78547
Giải ba 50957-41738
Giải tư 45383-48590-51721-94444-22781-75101-81247
Giải năm 8414
Giải sáu 5443-6402-7710
Giải bảy 657
Giải tám 78
KQXS Khánh Hòa 14/06/2024
Giải đặc biệt 268689 Đầu - Nháy
Giải nhất 04189 0: 01,02
1: 14,10
2: 21
3: 38
4: 47,44,47,43
5: 57,57
6:
7: 78
8: 89,89,83,81
9: 90

2 Nháy: 47,57,89
Giải nhì 78547
Giải ba 50957-41738
Giải tư 45383-48590-51721-94444-22781-75101-81247
Giải năm 8414
Giải sáu 5443-6402-7710
Giải bảy 657
Giải tám 78
KQXS Khánh Hòa 13/06/2024
Giải đặc biệt 268689 Đầu - Nháy
Giải nhất 04189 0: 01,02
1: 14,10
2: 21
3: 38
4: 47,44,47,43
5: 57,57
6:
7: 78
8: 89,89,83,81
9: 90

2 Nháy: 47,57,89
Giải nhì 78547
Giải ba 50957-41738
Giải tư 45383-48590-51721-94444-22781-75101-81247
Giải năm 8414
Giải sáu 5443-6402-7710
Giải bảy 657
Giải tám 78
KQXS Khánh Hòa 12/06/2024
Giải đặc biệt 720703 Đầu - Nháy
Giải nhất 68310 0: 03,07,03,02
1: 10,18
2: 22
3: 39,37
4: 40,47
5: 55,50
6: 60
7:
8: 87,89
9: 96,98

2 Nháy: 03
Giải nhì 62907
Giải ba 87560-34287
Giải tư 88096-09398-75555-68340-44903-34139-53589
Giải năm 2747
Giải sáu 0050-8918-5702
Giải bảy 937
Giải tám 22
KQXS Khánh Hòa 11/06/2024
Giải đặc biệt 720703 Đầu - Nháy
Giải nhất 68310 0: 03,07,03,02
1: 10,18
2: 22
3: 39,37
4: 40,47
5: 55,50
6: 60
7:
8: 87,89
9: 96,98

2 Nháy: 03
Giải nhì 62907
Giải ba 87560-34287
Giải tư 88096-09398-75555-68340-44903-34139-53589
Giải năm 2747
Giải sáu 0050-8918-5702
Giải bảy 937
Giải tám 22
KQXS Khánh Hòa 10/06/2024
Giải đặc biệt 720703 Đầu - Nháy
Giải nhất 68310 0: 03,07,03,02
1: 10,18
2: 22
3: 39,37
4: 40,47
5: 55,50
6: 60
7:
8: 87,89
9: 96,98

2 Nháy: 03
Giải nhì 62907
Giải ba 87560-34287
Giải tư 88096-09398-75555-68340-44903-34139-53589
Giải năm 2747
Giải sáu 0050-8918-5702
Giải bảy 937
Giải tám 22
KQXS Khánh Hòa 09/06/2024
Giải đặc biệt 206039 Đầu - Nháy
Giải nhất 76366 0: 08,08,04
1: 18
2:
3: 39,38,31
4: 47
5: 50
6: 66,69,67
7: 77,78
8: 85
9: 94,95,98

2 Nháy: 08
Giải nhì 20908
Giải ba 13038-94150
Giải tư 45677-27647-42031-16608-45285-53304-48394
Giải năm 4769
Giải sáu 3195-1167-0278
Giải bảy 418
Giải tám 98
KQXS Khánh Hòa 08/06/2024
Giải đặc biệt 206039 Đầu - Nháy
Giải nhất 76366 0: 08,08,04
1: 18
2:
3: 39,38,31
4: 47
5: 50
6: 66,69,67
7: 77,78
8: 85
9: 94,95,98

2 Nháy: 08
Giải nhì 20908
Giải ba 13038-94150
Giải tư 45677-27647-42031-16608-45285-53304-48394
Giải năm 4769
Giải sáu 3195-1167-0278
Giải bảy 418
Giải tám 98
KQXS Khánh Hòa 07/06/2024
Giải đặc biệt 206039 Đầu - Nháy
Giải nhất 76366 0: 08,08,04
1: 18
2:
3: 39,38,31
4: 47
5: 50
6: 66,69,67
7: 77,78
8: 85
9: 94,95,98

2 Nháy: 08
Giải nhì 20908
Giải ba 13038-94150
Giải tư 45677-27647-42031-16608-45285-53304-48394
Giải năm 4769
Giải sáu 3195-1167-0278
Giải bảy 418
Giải tám 98
KQXS Khánh Hòa 06/06/2024
Giải đặc biệt 206039 Đầu - Nháy
Giải nhất 76366 0: 08,08,04
1: 18
2:
3: 39,38,31
4: 47
5: 50
6: 66,69,67
7: 77,78
8: 85
9: 94,95,98

2 Nháy: 08
Giải nhì 20908
Giải ba 13038-94150
Giải tư 45677-27647-42031-16608-45285-53304-48394
Giải năm 4769
Giải sáu 3195-1167-0278
Giải bảy 418
Giải tám 98
KQXS Khánh Hòa 05/06/2024
Giải đặc biệt 084132 Đầu - Nháy
Giải nhất 55513 0: 04,06
1: 13,10
2: 21,20,23,20,22
3: 32,39,34
4: 46,47
5: 51
6:
7: 75,72
8:
9: 92

2 Nháy: 20
Giải nhì 61804
Giải ba 58346-75275
Giải tư 28421-40072-95592-37620-68406-76710-05247
Giải năm 8751
Giải sáu 9123-8720-3539
Giải bảy 422
Giải tám 34
KQXS Khánh Hòa 04/06/2024
Giải đặc biệt 084132 Đầu - Nháy
Giải nhất 55513 0: 04,06
1: 13,10
2: 21,20,23,20,22
3: 32,39,34
4: 46,47
5: 51
6:
7: 75,72
8:
9: 92

2 Nháy: 20
Giải nhì 61804
Giải ba 58346-75275
Giải tư 28421-40072-95592-37620-68406-76710-05247
Giải năm 8751
Giải sáu 9123-8720-3539
Giải bảy 422
Giải tám 34
KQXS Khánh Hòa 03/06/2024
Giải đặc biệt 084132 Đầu - Nháy
Giải nhất 55513 0: 04,06
1: 13,10
2: 21,20,23,20,22
3: 32,39,34
4: 46,47
5: 51
6:
7: 75,72
8:
9: 92

2 Nháy: 20
Giải nhì 61804
Giải ba 58346-75275
Giải tư 28421-40072-95592-37620-68406-76710-05247
Giải năm 8751
Giải sáu 9123-8720-3539
Giải bảy 422
Giải tám 34
KQXS Khánh Hòa 02/06/2024
Giải đặc biệt 749809 Đầu - Nháy
Giải nhất 16049 0: 09,02
1: 14,19
2: 28,27,29,21
3:
4: 49,44
5: 52
6: 64,62
7: 73,74,79
8:
9: 93,91
Giải nhì 18628
Giải ba 26127-63914
Giải tư 35202-36593-77991-11864-21473-49762-15619
Giải năm 8944
Giải sáu 9329-2274-5079
Giải bảy 552
Giải tám 21
KQXS Khánh Hòa 01/06/2024
Giải đặc biệt 749809 Đầu - Nháy
Giải nhất 16049 0: 09,02
1: 14,19
2: 28,27,29,21
3:
4: 49,44
5: 52
6: 64,62
7: 73,74,79
8:
9: 93,91
Giải nhì 18628
Giải ba 26127-63914
Giải tư 35202-36593-77991-11864-21473-49762-15619
Giải năm 8944
Giải sáu 9329-2274-5079
Giải bảy 552
Giải tám 21
KQXS Khánh Hòa 31/05/2024
Giải đặc biệt 749809 Đầu - Nháy
Giải nhất 16049 0: 09,02
1: 14,19
2: 28,27,29,21
3:
4: 49,44
5: 52
6: 64,62
7: 73,74,79
8:
9: 93,91
Giải nhì 18628
Giải ba 26127-63914
Giải tư 35202-36593-77991-11864-21473-49762-15619
Giải năm 8944
Giải sáu 9329-2274-5079
Giải bảy 552
Giải tám 21
KQXS Khánh Hòa 30/05/2024
Giải đặc biệt 749809 Đầu - Nháy
Giải nhất 16049 0: 09,02
1: 14,19
2: 28,27,29,21
3:
4: 49,44
5: 52
6: 64,62
7: 73,74,79
8:
9: 93,91
Giải nhì 18628
Giải ba 26127-63914
Giải tư 35202-36593-77991-11864-21473-49762-15619
Giải năm 8944
Giải sáu 9329-2274-5079
Giải bảy 552
Giải tám 21
KQXS Khánh Hòa 29/05/2024
Giải đặc biệt 051987 Đầu - Nháy
Giải nhất 83429 0: 07
1: 16,18,12
2: 29
3: 39,34
4: 43
5: 52,51
6:
7: 79
8: 87,83,84,81,85
9: 97,96
Giải nhì 85452
Giải ba 02839-96116
Giải tư 98918-21097-92334-65407-28483-25384-85512
Giải năm 8751
Giải sáu 5196-3481-3243
Giải bảy 285
Giải tám 79

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 18/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay