KQXS Khánh Hòa 22/03/2023
Giải đặc biệt 995942 Đầu - Nháy
Giải nhất 69292 0: 03,01
1:
2: 22,27
3: 34
4: 42
5: 56,54,51,55,58,54
6: 62
7: 75
8: 81
9: 92,98,93

2 Nháy: 54
Giải nhì 90834
Giải ba 24881-66462
Giải tư 23598-93822-24675-26693-90556-23703-70954
Giải năm 3527
Giải sáu 0751-4255-4058
Giải bảy 601
Giải tám 54
KQXS Khánh Hòa 19/03/2023
Giải đặc biệt 936909 Đầu - Nháy
Giải nhất 19522 0: 09,06,02
1:
2: 22,26,27
3: 32
4: 46,48
5: 55
6: 64,69,68
7: 76
8: 86,87
9: 98,99
Giải nhì 16726
Giải ba 07246-18598
Giải tư 32755-07527-88786-02632-88606-71287-75076
Giải năm 0399
Giải sáu 7764-3669-2148
Giải bảy 768
Giải tám 02
KQXS Khánh Hòa 15/03/2023
Giải đặc biệt 931669 Đầu - Nháy
Giải nhất 51142 0: 08,09
1: 12
2: 21,27,28,29
3: 38,30
4: 42
5:
6: 69,69,66,61,69
7:
8: 88,87
9: 94

3 Nháy: 69
Giải nhì 41769
Giải ba 73538-74388
Giải tư 17412-57594-38766-56387-97421-18027-83261
Giải năm 2930
Giải sáu 6828-9808-0469
Giải bảy 329
Giải tám 09
KQXS Khánh Hòa 12/03/2023
Giải đặc biệt 166924 Đầu - Nháy
Giải nhất 63160 0: 09
1: 11
2: 24,29,28,29
3: 36,35
4: 45,49,40
5: 50
6: 60
7: 71,79
8: 87
9: 94,92

2 Nháy: 29
Giải nhì 50094
Giải ba 87829-51392
Giải tư 12911-77809-44950-33571-49745-30336-94128
Giải năm 7049
Giải sáu 0887-0529-5540
Giải bảy 279
Giải tám 35
KQXS Khánh Hòa 08/03/2023
Giải đặc biệt 805278 Đầu - Nháy
Giải nhất 50984 0: 01,00
1: 11,16
2: 22,25,29
3: 37,30
4: 44
5: 55,51
6:
7: 78,73,79
8: 84,82,81
9:
Giải nhì 59937
Giải ba 24244-88582
Giải tư 51522-64973-30325-20830-56255-20679-84811
Giải năm 2581
Giải sáu 5601-2000-9451
Giải bảy 129
Giải tám 16
KQXS Khánh Hòa 05/03/2023
Giải đặc biệt 874783 Đầu - Nháy
Giải nhất 76496 0:
1: 15,13
2: 24
3: 35,36
4: 44,49,44,41
5: 54
6:
7: 79,71,73
8: 83,82,86
9: 96,92

2 Nháy: 44
Giải nhì 81535
Giải ba 90844-58815
Giải tư 49849-44054-11944-07813-43682-79279-35586
Giải năm 0524
Giải sáu 3871-3336-7473
Giải bảy 741
Giải tám 92
KQXS Khánh Hòa 01/03/2023
Giải đặc biệt 139727 Đầu - Nháy
Giải nhất 06889 0:
1: 15
2: 27
3: 30,34,32,32
4: 49
5: 53,59,57
6:
7: 77,74
8: 89,88,81,88,84
9: 95

2 Nháy: 32,88
Giải nhì 59677
Giải ba 08274-77453
Giải tư 03688-51181-42049-33530-32334-80559-50432
Giải năm 6857
Giải sáu 9332-4895-9215
Giải bảy 388
Giải tám 84
KQXS Khánh Hòa 26/02/2023
Giải đặc biệt 533895 Đầu - Nháy
Giải nhất 60061 0:
1: 18
2: 20,20,28,22
3: 30
4: 44,44,49
5: 58,58,53,59
6: 61,66
7: 76,78
8:
9: 95

2 Nháy: 20,44,58
Giải nhì 96320
Giải ba 60058-46844
Giải tư 42458-68653-81130-74666-39720-14944-89876
Giải năm 8128
Giải sáu 4459-6778-0649
Giải bảy 018
Giải tám 22
KQXS Khánh Hòa 22/02/2023
Giải đặc biệt 163641 Đầu - Nháy
Giải nhất 74576 0: 02
1: 18
2: 28,29,24
3: 31,39
4: 41,41,44
5: 54,53,51
6: 64
7: 76,78
8: 87
9: 90

2 Nháy: 41
Giải nhì 78718
Giải ba 95387-80041
Giải tư 31354-80990-58531-22464-58053-66439-67828
Giải năm 0344
Giải sáu 0851-1578-2302
Giải bảy 529
Giải tám 24
KQXS Khánh Hòa 19/02/2023
Giải đặc biệt 612085 Đầu - Nháy
Giải nhất 69995 0:
1: 10,19,18
2:
3:
4: 47
5: 56,58,56
6: 69,64,68
7: 73
8: 85,88,89,88
9: 95,92,95

2 Nháy: 56,88,95
Giải nhì 66992
Giải ba 01069-89995
Giải tư 38364-20888-85210-06856-41168-94119-06018
Giải năm 0758
Giải sáu 7689-0656-1973
Giải bảy 747
Giải tám 88
KQXS Khánh Hòa 15/02/2023
Giải đặc biệt 279575 Đầu - Nháy
Giải nhất 78242 0: 09
1: 11,18
2: 29
3: 37
4: 42,48
5: 58,54
6:
7: 75,74,77,78
8: 87
9: 96,99,96,90

2 Nháy: 96
Giải nhì 09987
Giải ba 63037-39458
Giải tư 94574-97029-61877-36696-69811-98799-46409
Giải năm 1378
Giải sáu 5396-4848-2718
Giải bảy 954
Giải tám 90
KQXS Khánh Hòa 12/02/2023
Giải đặc biệt 647452 Đầu - Nháy
Giải nhất 89059 0: 05
1: 17,13,10
2:
3: 35,35
4: 45,45
5: 52,59,50,57,53,50,55
6: 67,68
7:
8: 83
9:

2 Nháy: 35,45,50
Giải nhì 55167
Giải ba 12417-76345
Giải tư 44735-01913-09250-85357-89353-92535-02505
Giải năm 1245
Giải sáu 8868-8683-5710
Giải bảy 150
Giải tám 55
KQXS Khánh Hòa 08/02/2023
Giải đặc biệt 747598 Đầu - Nháy
Giải nhất 62991 0: 00,03,05
1: 10
2: 22
3: 37
4: 42,40
5: 58
6: 61
7: 71
8: 85,81,87
9: 98,91,99,96
Giải nhì 65010
Giải ba 08585-69958
Giải tư 63981-27400-85187-85499-56103-74542-96696
Giải năm 4661
Giải sáu 8505-0422-8437
Giải bảy 740
Giải tám 71
KQXS Khánh Hòa 05/02/2023
Giải đặc biệt 478056 Đầu - Nháy
Giải nhất 77852 0: 04,08
1: 17,18
2: 20,29,21
3:
4: 42,49
5: 56,52,55
6: 63,67
7: 71,73
8: 86
9: 92
Giải nhì 78563
Giải ba 21742-26317
Giải tư 20104-62492-13155-79608-80867-87649-63220
Giải năm 8618
Giải sáu 7729-6521-7771
Giải bảy 073
Giải tám 86
KQXS Khánh Hòa 01/02/2023
Giải đặc biệt 796653 Đầu - Nháy
Giải nhất 32244 0:
1: 18,16,16
2: 26
3: 39
4: 44
5: 53,55,55,57
6: 61,66,68
7: 71,75
8: 82,80
9: 97

2 Nháy: 16,55
Giải nhì 58726
Giải ba 48461-64982
Giải tư 00655-43071-37318-98316-47655-54075-13997
Giải năm 9339
Giải sáu 1016-1680-4157
Giải bảy 666
Giải tám 68
KQXS Khánh Hòa 29/01/2023
Giải đặc biệt 703228 Đầu - Nháy
Giải nhất 11543 0: 00
1: 13,14
2: 28,28,20
3: 39,31
4: 43
5: 55
6: 64,64,63
7: 70,73,76
8: 87,82
9:

2 Nháy: 28,64
Giải nhì 32987
Giải ba 30164-71539
Giải tư 13913-26331-39564-22770-48173-64714-10182
Giải năm 8828
Giải sáu 2363-0100-1576
Giải bảy 455
Giải tám 20
KQXS Khánh Hòa 25/01/2023
Giải đặc biệt 568906 Đầu - Nháy
Giải nhất 93501 0: 06,01,07,05,08,08
1: 12
2: 24
3: 35,32,37,32
4:
5:
6:
7: 77,79,77
8:
9: 95,90,95

2 Nháy: 08,32,77,95
Giải nhì 13907
Giải ba 39895-27890
Giải tư 51805-75735-83777-31308-91895-88079-13824
Giải năm 4132
Giải sáu 4612-9537-9032
Giải bảy 077
Giải tám 08
KQXS Khánh Hòa 22/01/2023
Giải đặc biệt 344924 Đầu - Nháy
Giải nhất 71483 0: 08,02
1: 18
2: 24
3: 30,39
4: 47
5: 56
6: 68,63,60
7: 78,75,71
8: 83,81
9: 91,94
Giải nhì 56791
Giải ba 34668-71278
Giải tư 37030-27075-65063-07556-11018-26108-22094
Giải năm 3839
Giải sáu 8571-2060-0447
Giải bảy 302
Giải tám 81
KQXS Khánh Hòa 18/01/2023
Giải đặc biệt 582736 Đầu - Nháy
Giải nhất 25406 0: 06,08,04
1: 16,13
2: 24
3: 36,32,30,39,33,39
4: 49
5: 52
6: 66,62,63
7:
8:
9: 99

2 Nháy: 39
Giải nhì 86266
Giải ba 69652-64299
Giải tư 87408-48562-78732-89016-09230-58439-25733
Giải năm 6904
Giải sáu 3649-4563-4513
Giải bảy 939
Giải tám 24
KQXS Khánh Hòa 15/01/2023
Giải đặc biệt 416748 Đầu - Nháy
Giải nhất 98474 0: 00,07,02,02,00
1:
2:
3:
4: 48,44,45
5: 55
6: 69,67,66
7: 74,73,72
8: 86
9: 97,98

2 Nháy: 00,02
Giải nhì 63269
Giải ba 08873-96200
Giải tư 76044-14307-77067-22866-67697-12902-07372
Giải năm 4198
Giải sáu 8855-3986-9802
Giải bảy 145
Giải tám 00

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền