KQXS Khánh Hòa 21/09/2022
Giải đặc biệt 984745 Đầu - Nháy
Giải nhất 34843 0: 08
1: 10,11,15,13
2:
3: 31,35
4: 45,43,48,48,43
5: 50
6: 67
7: 74,72
8: 83
9: 99

2 Nháy: 43,48
Giải nhì 13231
Giải ba 42910-19274
Giải tư 15148-31172-60499-71235-92967-45211-30648
Giải năm 2008
Giải sáu 5583-4543-1815
Giải bảy 050
Giải tám 13
KQXS Khánh Hòa 18/09/2022
Giải đặc biệt 507708 Đầu - Nháy
Giải nhất 74090 0: 08,02,09
1: 18
2: 27,28
3: 33
4: 47,46,43,48
5: 56
6:
7: 79,76
8: 87,89
9: 90,94
Giải nhì 56018
Giải ba 57347-73302
Giải tư 50127-28746-51379-10643-71587-83894-61033
Giải năm 0228
Giải sáu 7989-1248-2376
Giải bảy 856
Giải tám 09
KQXS Khánh Hòa 28/08/2022
Giải đặc biệt 373724 Đầu - Nháy
Giải nhất 76853 0: 03
1: 16,11
2: 24
3: 36,38,37
4: 44,48
5: 53,52,53,51
6:
7: 70,77
8: 89,84
9: 96

2 Nháy: 53
Giải nhì 34603
Giải ba 84416-91136
Giải tư 72338-82452-85989-19970-75777-95544-06637
Giải năm 1784
Giải sáu 9711-0196-3548
Giải bảy 853
Giải tám 51
KQXS Khánh Hòa 24/08/2022
Giải đặc biệt 738527 Đầu - Nháy
Giải nhất 86160 0: 02,06
1: 12,12
2: 27,29
3: 35,31,39,34
4: 42,40,47
5:
6: 60,64,65,67
7: 77
8:
9:

2 Nháy: 12
Giải nhì 58035
Giải ba 81731-14142
Giải tư 61602-90739-19340-34112-48034-10306-39977
Giải năm 4464
Giải sáu 5065-0267-8029
Giải bảy 647
Giải tám 12
KQXS Khánh Hòa 21/08/2022
Giải đặc biệt 028483 Đầu - Nháy
Giải nhất 01108 0: 08,09,02
1: 10,11
2:
3: 32
4: 44,41
5: 51
6: 65,66
7: 75,75
8: 83,80,85
9: 93,90

2 Nháy: 75
Giải nhì 38993
Giải ba 03675-65109
Giải tư 12651-73510-52044-12565-45732-67175-31511
Giải năm 5790
Giải sáu 1680-4266-7385
Giải bảy 041
Giải tám 02
KQXS Khánh Hòa 17/08/2022
Giải đặc biệt 560571 Đầu - Nháy
Giải nhất 76409 0: 09,05
1: 11,18
2: 28
3: 31,37
4:
5: 51
6: 60,64,64
7: 71,72
8: 81
9: 99,98,97,95

2 Nháy: 64
Giải nhì 91711
Giải ba 59199-48260
Giải tư 17064-15918-36881-87364-17398-68905-34051
Giải năm 7831
Giải sáu 4297-8195-7072
Giải bảy 937
Giải tám 28
KQXS Khánh Hòa 14/08/2022
Giải đặc biệt 481534 Đầu - Nháy
Giải nhất 07284 0: 09,06
1: 10,10,13,13
2: 21
3: 34
4: 46
5: 51
6: 65,66
7: 77,70,77
8: 84
9: 95,96

2 Nháy: 10,13,77
Giải nhì 78910
Giải ba 03965-96695
Giải tư 39266-69409-27646-29810-34477-84551-84306
Giải năm 6313
Giải sáu 9496-1421-1513
Giải bảy 170
Giải tám 77
KQXS Khánh Hòa 10/08/2022
Giải đặc biệt 157623 Đầu - Nháy
Giải nhất 91145 0: 07,09,07
1:
2: 23,22,20,27
3: 39,30,31,37
4: 45,41,43
5: 50,55,57
6:
7:
8: 88
9:

2 Nháy: 07
Giải nhì 00141
Giải ba 98739-48130
Giải tư 43107-48731-81022-93643-42820-58850-44727
Giải năm 4655
Giải sáu 3188-2357-9837
Giải bảy 809
Giải tám 07
KQXS Khánh Hòa 07/08/2022
Giải đặc biệt 733571 Đầu - Nháy
Giải nhất 12154 0:
1: 11,17
2: 24
3: 39
4: 47,42
5: 54,50
6: 62,68
7: 71,70
8: 83
9: 93,93,90,93,98

3 Nháy: 93
Giải nhì 22483
Giải ba 36850-81839
Giải tư 86711-01893-85724-97717-54293-90570-25847
Giải năm 6062
Giải sáu 3290-6493-3742
Giải bảy 998
Giải tám 68
KQXS Khánh Hòa 03/08/2022
Giải đặc biệt 137075 Đầu - Nháy
Giải nhất 28595 0: 01,07,00
1: 11
2: 20
3: 36
4: 46,47
5: 57
6: 62,63,62
7: 75
8: 83,88
9: 95,99,99

2 Nháy: 62,99
Giải nhì 10483
Giải ba 41157-61946
Giải tư 46647-23999-86120-82862-73301-42507-81300
Giải năm 1511
Giải sáu 9563-4736-5788
Giải bảy 662
Giải tám 99
KQXS Khánh Hòa 31/07/2022
Giải đặc biệt 779336 Đầu - Nháy
Giải nhất 74670 0: 03
1: 18,17
2: 29,25
3: 36
4: 41
5: 50
6: 64,60,62,66
7: 70,78,79,78
8:
9: 92,98

2 Nháy: 78
Giải nhì 42841
Giải ba 50192-20664
Giải tư 90860-08050-32478-02762-90429-25718-82298
Giải năm 6825
Giải sáu 0703-2879-8378
Giải bảy 166
Giải tám 17
KQXS Khánh Hòa 27/07/2022
Giải đặc biệt 793897 Đầu - Nháy
Giải nhất 33166 0: 05,08
1: 12,16,14,16
2: 26
3: 39,33
4: 49,42,48
5: 53,52
6: 66
7:
8: 81
9: 97,93

2 Nháy: 16
Giải nhì 43339
Giải ba 38581-82133
Giải tư 76253-85412-14952-06416-19826-17214-88193
Giải năm 6449
Giải sáu 8242-6605-5248
Giải bảy 216
Giải tám 08
KQXS Khánh Hòa 24/07/2022
Giải đặc biệt 583024 Đầu - Nháy
Giải nhất 70880 0: 09,06
1: 15,17
2: 24,23
3: 37,30
4: 43,49
5: 51
6: 69
7:
8: 80,85,81,85
9: 92,99

2 Nháy: 85
Giải nhì 34423
Giải ba 43243-54092
Giải tư 96185-54015-91549-61199-91637-70630-74969
Giải năm 6917
Giải sáu 3451-1409-4981
Giải bảy 985
Giải tám 06
KQXS Khánh Hòa 20/07/2022
Giải đặc biệt 860889 Đầu - Nháy
Giải nhất 48831 0: 08,08
1:
2: 28
3: 31,37
4: 40,49,42,48,46
5:
6: 66,65,61,68
7:
8: 89,86,85,84
9:

2 Nháy: 08
Giải nhì 07440
Giải ba 92549-81108
Giải tư 41366-98442-79948-86208-37286-65365-23728
Giải năm 8761
Giải sáu 4285-6984-6246
Giải bảy 668
Giải tám 37
KQXS Khánh Hòa 17/07/2022
Giải đặc biệt 694108 Đầu - Nháy
Giải nhất 12417 0: 08
1: 17
2: 20
3: 30
4: 42
5: 59,56,57,57,58
6: 65,66,65
7: 75,73,76
8: 82
9: 96

2 Nháy: 57,65
Giải nhì 64259
Giải ba 77020-79465
Giải tư 91766-06730-53275-11256-74073-67242-22957
Giải năm 5757
Giải sáu 9182-8776-2165
Giải bảy 658
Giải tám 96
KQXS Khánh Hòa 13/07/2022
Giải đặc biệt 018537 Đầu - Nháy
Giải nhất 11184 0: 03,00,02
1: 12,17,11
2: 22,24
3: 37
4: 43
5: 56,59
6: 69
7: 76
8: 84
9: 94,92,98
Giải nhì 17869
Giải ba 02494-57376
Giải tư 68203-74522-85212-12992-91917-04098-10143
Giải năm 7911
Giải sáu 7556-3724-6400
Giải bảy 759
Giải tám 02
KQXS Khánh Hòa 10/07/2022
Giải đặc biệt 181011 Đầu - Nháy
Giải nhất 76877 0: 00
1: 11,13
2:
3: 38,36,31
4: 46
5:
6: 63,66
7: 77,72,78
8: 85,85,82,87
9: 92,99

2 Nháy: 85
Giải nhì 10385
Giải ba 68000-79585
Giải tư 10672-25182-14238-90563-85913-34336-52887
Giải năm 8331
Giải sáu 8578-7966-0892
Giải bảy 646
Giải tám 99
KQXS Khánh Hòa 06/07/2022
Giải đặc biệt 442525 Đầu - Nháy
Giải nhất 57880 0: 03,05,08
1: 16,19,17,16
2: 25
3: 38
4:
5: 59,52,59
6: 60,68
7: 79
8: 80,89
9: 90

2 Nháy: 16,59
Giải nhì 84889
Giải ba 37160-51259
Giải tư 36116-82390-48152-41503-20979-18859-71519
Giải năm 1205
Giải sáu 2608-9717-3168
Giải bảy 338
Giải tám 16
KQXS Khánh Hòa 03/07/2022
Giải đặc biệt 378413 Đầu - Nháy
Giải nhất 46102 0: 02,08,08
1: 13,13,10
2: 28
3: 32
4: 43
5:
6: 66,67
7: 71,73,79,70
8: 89,83,81
9:

2 Nháy: 08,13
Giải nhì 74808
Giải ba 11689-28283
Giải tư 53271-86413-25673-43366-51679-29181-23067
Giải năm 6643
Giải sáu 9632-2828-1370
Giải bảy 510
Giải tám 08
KQXS Khánh Hòa 29/06/2022
Giải đặc biệt 326189 Đầu - Nháy
Giải nhất 87402 0: 02,01,07
1: 13,19
2: 22
3: 30,30,37
4: 45
5: 54
6: 62,68,66
7: 78,76,78
8: 89
9:

2 Nháy: 30,78
Giải nhì 64222
Giải ba 86078-39954
Giải tư 01630-17762-29676-72645-09201-72430-52968
Giải năm 9207
Giải sáu 2578-5313-2637
Giải bảy 066
Giải tám 19

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.