KQXS Khánh Hòa 01/12/2021
Giải đặc biệt 551882 Đầu - Nháy
Giải nhất 96039 0:
1: 16,17,17,13
2:
3: 39,37
4: 42,45,42
5: 52,53
6: 69,61,66
7:
8: 82,86
9: 99,92

2 Nháy: 17,42
Giải nhì 55386
Giải ba 47269-49616
Giải tư 73752-97053-11117-91142-13661-21099-25445
Giải năm 8217
Giải sáu 4242-9713-3866
Giải bảy 637
Giải tám 92
KQXS Khánh Hòa 28/11/2021
Giải đặc biệt 467908 Đầu - Nháy
Giải nhất 88959 0: 08,03,05,06,06
1: 16
2: 29
3: 35
4: 47,42,45
5: 59,59
6: 62
7: 74,72,78
8: 88
9:

2 Nháy: 06,59
Giải nhì 38503
Giải ba 02047-71474
Giải tư 64572-98605-97616-49506-86635-82342-37662
Giải năm 9688
Giải sáu 7006-3559-7945
Giải bảy 378
Giải tám 29
KQXS Khánh Hòa 24/11/2021
Giải đặc biệt 594992 Đầu - Nháy
Giải nhất 91162 0:
1: 19,14
2: 28,27
3: 38,39
4: 46
5: 51,55,50,55
6: 62,67
7: 78
8: 88
9: 92,95,97

2 Nháy: 55
Giải nhì 80651
Giải ba 95795-50155
Giải tư 82288-81597-07119-53246-49467-77938-18650
Giải năm 5555
Giải sáu 5714-2728-3027
Giải bảy 039
Giải tám 78
KQXS Khánh Hòa 21/11/2021
Giải đặc biệt 163825 Đầu - Nháy
Giải nhất 13576 0:
1: 19,11
2: 25,29,23,20
3: 32,31
4: 46
5: 55,55
6: 62
7: 76,77
8: 84,86
9: 96,99

2 Nháy: 55
Giải nhì 66355
Giải ba 31277-02684
Giải tư 38396-71462-20819-13586-99999-50032-41011
Giải năm 1329
Giải sáu 3331-3723-3946
Giải bảy 555
Giải tám 20
KQXS Khánh Hòa 17/11/2021
Giải đặc biệt 662055 Đầu - Nháy
Giải nhất 39863 0: 03,09
1: 13,18,10
2:
3: 32
4: 41
5: 55,51
6: 63,60
7: 79,76,79
8: 82,83
9: 91,91

2 Nháy: 79,91
Giải nhì 55932
Giải ba 46113-79318
Giải tư 84403-54082-30779-02441-15191-46991-23060
Giải năm 2683
Giải sáu 1609-1576-8910
Giải bảy 051
Giải tám 79
KQXS Khánh Hòa 14/11/2021
Giải đặc biệt 944964 Đầu - Nháy
Giải nhất 09248 0:
1:
2: 23,25
3: 39
4: 48,44,48
5: 55,53
6: 64,63,64
7: 70,73,71,70
8: 83
9: 95,91

2 Nháy: 48,64,70
Giải nhì 78755
Giải ba 70670-14573
Giải tư 28483-83295-19944-60191-17871-75763-59853
Giải năm 0770
Giải sáu 1764-6323-4939
Giải bảy 448
Giải tám 25
KQXS Khánh Hòa 10/11/2021
Giải đặc biệt 497660 Đầu - Nháy
Giải nhất 89774 0: 05
1: 14,15
2: 23,27,22
3: 36,30,37
4:
5: 58
6: 60
7: 74,78,75,70
8: 85
9: 91,98
Giải nhì 74305
Giải ba 70191-56623
Giải tư 84298-25536-25114-03978-54427-76230-53475
Giải năm 9137
Giải sáu 5358-3022-9870
Giải bảy 615
Giải tám 85
KQXS Khánh Hòa 07/11/2021
Giải đặc biệt 582257 Đầu - Nháy
Giải nhất 85876 0:
1: 17,17,10
2: 21,24,26
3: 35
4: 46,41,41,46
5: 57,50
6: 65
7: 76,70,70
8:
9: 92

2 Nháy: 17,41,46,70
Giải nhì 38921
Giải ba 90524-19217
Giải tư 99317-32946-46192-59541-13110-35526-71565
Giải năm 8850
Giải sáu 0170-4035-0870
Giải bảy 441
Giải tám 46
KQXS Khánh Hòa 03/11/2021
Giải đặc biệt 124286 Đầu - Nháy
Giải nhất 44460 0: 08
1: 16
2:
3: 35,33
4: 42,44,41
5:
6: 60,67,68
7: 75,75,70,75
8: 86,83,85,88
9:

3 Nháy: 75
Giải nhì 06075
Giải ba 54335-39342
Giải tư 45675-08183-43385-50344-01070-01667-87575
Giải năm 5788
Giải sáu 9533-7616-4268
Giải bảy 208
Giải tám 41
KQXS Khánh Hòa 31/10/2021
Giải đặc biệt 664225 Đầu - Nháy
Giải nhất 26237 0:
1: 18,17
2: 25
3: 37,30,39,32
4: 46,42,44
5:
6: 68,63,66
7: 71
8: 88,80,80
9: 99

2 Nháy: 80
Giải nhì 20146
Giải ba 93068-40988
Giải tư 83518-46830-08471-97599-97439-26017-66380
Giải năm 4742
Giải sáu 2863-1132-5480
Giải bảy 044
Giải tám 66
KQXS Khánh Hòa 27/10/2021
Giải đặc biệt 776377 Đầu - Nháy
Giải nhất 64514 0: 01
1: 14,17
2: 23,20
3: 33
4: 41,45,43
5: 57,56,53,55
6: 65
7: 77,75
8: 88
9: 92
Giải nhì 87857
Giải ba 55601-86341
Giải tư 06592-79133-45923-01475-90345-13056-79053
Giải năm 2817
Giải sáu 5455-7643-4765
Giải bảy 788
Giải tám 20
KQXS Khánh Hòa 24/10/2021
Giải đặc biệt 780249 Đầu - Nháy
Giải nhất 04333 0: 02,00,01
1: 12,13
2:
3: 33,31,34,35
4: 49,47
5: 57,55,50
6:
7: 70
8: 83,88
9: 97
Giải nhì 57731
Giải ba 61434-49847
Giải tư 26983-42712-44802-47397-78057-83688-68600
Giải năm 5635
Giải sáu 2155-0750-1913
Giải bảy 801
Giải tám 70
KQXS Khánh Hòa 20/10/2021
Giải đặc biệt 431308 Đầu - Nháy
Giải nhất 62306 0: 08,06,01,01
1:
2:
3: 33,35,36
4: 45,41,48
5: 53
6: 63
7: 79,71,78
8: 82,85
9: 96

2 Nháy: 01
Giải nhì 08245
Giải ba 72341-72696
Giải tư 15363-17848-13753-88479-61071-49033-11135
Giải năm 3078
Giải sáu 8936-8182-5301
Giải bảy 601
Giải tám 85
KQXS Khánh Hòa 17/10/2021
Giải đặc biệt 848313 Đầu - Nháy
Giải nhất 54783 0:
1: 13,15
2:
3: 35,33
4: 45,44
5: 55
6: 65,63,67,67
7:
8: 83,87,85,85
9: 93,98,99

2 Nháy: 67,85
Giải nhì 22635
Giải ba 33955-86893
Giải tư 41987-83885-93385-58033-93865-41498-51545
Giải năm 4963
Giải sáu 0667-2215-7344
Giải bảy 599
Giải tám 67
KQXS Khánh Hòa 13/10/2021
Giải đặc biệt 631435 Đầu - Nháy
Giải nhất 13916 0: 09,05
1: 16,12,18,17
2: 28
3: 35,39
4: 46,45,49,47
5: 57,50
6: 67,67
7: 78
8:
9:

2 Nháy: 67
Giải nhì 49009
Giải ba 35178-40105
Giải tư 35839-72312-60357-12946-62167-92550-63518
Giải năm 9045
Giải sáu 5449-6847-4217
Giải bảy 928
Giải tám 67
KQXS Khánh Hòa 10/10/2021
Giải đặc biệt 746396 Đầu - Nháy
Giải nhất 50453 0:
1: 18
2:
3: 32
4: 49
5: 53,52
6: 64,60,68,67
7: 78,76,77,71
8: 80,83
9: 96,92,94
Giải nhì 26192
Giải ba 07078-73152
Giải tư 02876-97380-34149-53818-16883-01694-46064
Giải năm 8932
Giải sáu 4277-9771-8260
Giải bảy 168
Giải tám 67
KQXS Khánh Hòa 03/10/2021
Giải đặc biệt 619113 Đầu - Nháy
Giải nhất 76572 0: 01
1: 13,13,18
2: 20
3: 34
4: 47
5:
6: 65,67
7: 72,76,72,79
8:
9: 96,98,99,95,93

2 Nháy: 13,72
Giải nhì 34096
Giải ba 81747-27013
Giải tư 64918-58765-21920-85276-98798-80272-69234
Giải năm 2401
Giải sáu 4667-4299-9895
Giải bảy 793
Giải tám 79
KQXS Khánh Hòa 26/09/2021
Giải đặc biệt 293851 Đầu - Nháy
Giải nhất 33236 0:
1: 13,11,17,19
2:
3: 36,35,39,39
4: 42,41
5: 51
6: 65,65
7: 71
8: 87,81,84
9: 97

2 Nháy: 39,65
Giải nhì 11413
Giải ba 23871-73087
Giải tư 83142-58981-13911-90341-90435-98865-20639
Giải năm 5197
Giải sáu 9765-2217-0384
Giải bảy 419
Giải tám 39
KQXS Khánh Hòa 22/09/2021
Giải đặc biệt 676117 Đầu - Nháy
Giải nhất 97832 0: 07
1: 17
2: 25,20,29
3: 32,34
4: 46,40
5: 56
6: 60,69,62
7: 77
8: 82,89,81
9: 99
Giải nhì 60825
Giải ba 86234-25382
Giải tư 03060-09446-25956-90577-11307-86989-68620
Giải năm 9099
Giải sáu 5281-5169-3762
Giải bảy 329
Giải tám 40
KQXS Khánh Hòa 19/09/2021
Giải đặc biệt 201479 Đầu - Nháy
Giải nhất 74201 0: 01,07
1: 13,11
2:
3: 36,39,35,32
4:
5: 54,54,57,55,55
6: 60,64
7: 79
8:
9: 91,99

2 Nháy: 54,55
Giải nhì 28691
Giải ba 29536-18754
Giải tư 82939-94299-47007-79135-14213-17154-55732
Giải năm 8457
Giải sáu 2860-5355-4564
Giải bảy 655
Giải tám 11

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.