• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Khánh Hòa
  • KQXS Khánh Hòa

Kết quả Đầu
KQXS Khánh Hòa 09/06/2021
Giải đặc biệt 082789
Giải nhất 05520
Giải nhì 30821
Giải ba 82051-60011
Giải tư 84721-48691-88176-18216-59298-06478-57604
Giải năm 1444
Giải sáu 4612-6411-9102
Giải bảy 999
Giải tám 18
0: 04,02
1: 11,16,12,11,18
2: 20,21,21
3:
4: 44
5: 51
6:
7: 76,78
8: 89
9: 91,98,99
KQXS Khánh Hòa 06/06/2021
Giải đặc biệt 572857
Giải nhất 13620
Giải nhì 93663
Giải ba 54379-25450
Giải tư 10632-34895-71380-65715-40679-29402-29604
Giải năm 2149
Giải sáu 8275-0558-3220
Giải bảy 774
Giải tám 67
0: 02,04
1: 15
2: 20,20
3: 32
4: 49
5: 57,50,58
6: 63,67
7: 79,79,75,74
8: 80
9: 95
KQXS Khánh Hòa 02/06/2021
Giải đặc biệt 094222
Giải nhất 82704
Giải nhì 38618
Giải ba 64555-10084
Giải tư 03432-37589-21464-72544-00955-52164-65060
Giải năm 1939
Giải sáu 0701-9175-1058
Giải bảy 457
Giải tám 45
0: 04,01
1: 18
2: 22
3: 32,39
4: 44,45
5: 55,55,58,57
6: 64,64,60
7: 75
8: 84,89
9:
KQXS Khánh Hòa 30/05/2021
Giải đặc biệt 938452
Giải nhất 62547
Giải nhì 20384
Giải ba 26741-04193
Giải tư 38387-26079-68937-78146-43835-64937-60591
Giải năm 6850
Giải sáu 6711-5521-4118
Giải bảy 721
Giải tám 23
0:
1: 11,18
2: 21,21,23
3: 37,35,37
4: 47,41,46
5: 52,50
6:
7: 79
8: 84,87
9: 93,91
KQXS Khánh Hòa 26/05/2021
Giải đặc biệt 631010
Giải nhất 71505
Giải nhì 22752
Giải ba 88278-29747
Giải tư 56744-62117-97997-57006-38486-70486-06823
Giải năm 9683
Giải sáu 0343-6971-9945
Giải bảy 764
Giải tám 32
0: 05,06
1: 10,17
2: 23
3: 32
4: 47,44,43,45
5: 52
6: 64
7: 78,71
8: 86,86,83
9: 97
KQXS Khánh Hòa 23/05/2021
Giải đặc biệt 874062
Giải nhất 96826
Giải nhì 87253
Giải ba 18506-02242
Giải tư 98886-14061-00486-25961-46847-08028-15097
Giải năm 6142
Giải sáu 4060-4320-5224
Giải bảy 526
Giải tám 98
0: 06
1:
2: 26,28,20,24,26
3:
4: 42,47,42
5: 53
6: 62,61,61,60
7:
8: 86,86
9: 97,98
KQXS Khánh Hòa 19/05/2021
Giải đặc biệt 146642
Giải nhất 79985
Giải nhì 91763
Giải ba 10276-44363
Giải tư 89654-03792-66937-32598-90974-16775-40680
Giải năm 8321
Giải sáu 1138-9116-8340
Giải bảy 090
Giải tám 32
0:
1: 16
2: 21
3: 37,38,32
4: 42,40
5: 54
6: 63,63
7: 76,74,75
8: 85,80
9: 92,98,90
KQXS Khánh Hòa 16/05/2021
Giải đặc biệt 650162
Giải nhất 23622
Giải nhì 46614
Giải ba 10993-87601
Giải tư 90340-44042-02667-63925-94258-64295-07587
Giải năm 5972
Giải sáu 3224-3550-0801
Giải bảy 207
Giải tám 79
0: 01,01,07
1: 14
2: 22,25,24
3:
4: 40,42
5: 58,50
6: 62,67
7: 72,79
8: 87
9: 93,95
KQXS Khánh Hòa 12/05/2021
Giải đặc biệt 951922
Giải nhất 39232
Giải nhì 93844
Giải ba 34173-41738
Giải tư 27923-83857-83809-58747-22687-98206-19472
Giải năm 3526
Giải sáu 0139-1879-3463
Giải bảy 387
Giải tám 15
0: 09,06
1: 15
2: 22,23,26
3: 32,38,39
4: 44,47
5: 57
6: 63
7: 73,72,79
8: 87,87
9:
KQXS Khánh Hòa 09/05/2021
Giải đặc biệt 871627
Giải nhất 10740
Giải nhì 39445
Giải ba 33647-59917
Giải tư 77139-40007-21149-32268-60984-72497-41865
Giải năm 7653
Giải sáu 2513-8945-5659
Giải bảy 078
Giải tám 54
0: 07
1: 17,13
2: 27
3: 39
4: 40,45,47,49,45
5: 53,59,54
6: 68,65
7: 78
8: 84
9: 97
KQXS Khánh Hòa 05/05/2021
Giải đặc biệt 726801
Giải nhất 07141
Giải nhì 27884
Giải ba 57750-61055
Giải tư 78061-93144-76828-89514-47630-22366-57143
Giải năm 5529
Giải sáu 4053-9183-6112
Giải bảy 639
Giải tám 89
0: 01
1: 14,12
2: 28,29
3: 30,39
4: 41,44,43
5: 50,55,53
6: 61,66
7:
8: 84,83,89
9:
KQXS Khánh Hòa 02/05/2021
Giải đặc biệt 689925
Giải nhất 83050
Giải nhì 60931
Giải ba 22140-18375
Giải tư 10474-28586-67741-71985-16482-92652-09087
Giải năm 1891
Giải sáu 0069-9756-0432
Giải bảy 984
Giải tám 64
0:
1:
2: 25
3: 31,32
4: 40,41
5: 50,52,56
6: 69,64
7: 75,74
8: 86,85,82,87,84
9: 91
KQXS Khánh Hòa 28/04/2021
Giải đặc biệt 927843
Giải nhất 31338
Giải nhì 93117
Giải ba 25337-77736
Giải tư 32675-89144-82190-99335-04450-06583-46016
Giải năm 4185
Giải sáu 1882-7179-7024
Giải bảy 001
Giải tám 59
0: 01
1: 17,16
2: 24
3: 38,37,36,35
4: 43,44
5: 50,59
6:
7: 75,79
8: 83,85,82
9: 90
KQXS Khánh Hòa 25/04/2021
Giải đặc biệt 290568
Giải nhất 92204
Giải nhì 60315
Giải ba 46584-74507
Giải tư 27715-73790-25442-82012-57875-44514-09337
Giải năm 6245
Giải sáu 9190-9641-5119
Giải bảy 881
Giải tám 90
0: 04,07
1: 15,15,12,14,19
2:
3: 37
4: 42,45,41
5:
6: 68
7: 75
8: 84,81
9: 90,90,90
KQXS Khánh Hòa 21/04/2021
Giải đặc biệt 090424
Giải nhất 22926
Giải nhì 17357
Giải ba 17187-22532
Giải tư 56143-42674-16993-63418-93281-57718-79551
Giải năm 3036
Giải sáu 3433-1404-4974
Giải bảy 318
Giải tám 87
0: 04
1: 18,18,18
2: 24,26
3: 32,36,33
4: 43
5: 57,51
6:
7: 74,74
8: 87,81,87
9: 93
KQXS Khánh Hòa 18/04/2021
Giải đặc biệt 179576
Giải nhất 31946
Giải nhì 41771
Giải ba 60062-26258
Giải tư 27684-68194-38097-70786-78111-80279-17439
Giải năm 3936
Giải sáu 4561-3571-7874
Giải bảy 387
Giải tám 51
0:
1: 11
2:
3: 39,36
4: 46
5: 58,51
6: 62,61
7: 76,71,79,71,74
8: 84,86,87
9: 94,97
KQXS Khánh Hòa 14/04/2021
Giải đặc biệt 872207
Giải nhất 85623
Giải nhì 77709
Giải ba 67932-76196
Giải tư 38896-20078-28922-36695-95905-06101-25074
Giải năm 7793
Giải sáu 7360-0291-1501
Giải bảy 545
Giải tám 99
0: 07,09,05,01,01
1:
2: 23,22
3: 32
4: 45
5:
6: 60
7: 78,74
8:
9: 96,96,95,93,91,99
KQXS Khánh Hòa 11/04/2021
Giải đặc biệt 741494
Giải nhất 70651
Giải nhì 44995
Giải ba 96669-74475
Giải tư 92305-54058-17603-80519-53392-56099-69741
Giải năm 2992
Giải sáu 4256-7226-5911
Giải bảy 633
Giải tám 33
0: 05,03
1: 19,11
2: 26
3: 33,33
4: 41
5: 51,58,56
6: 69
7: 75
8:
9: 94,95,92,99,92
KQXS Khánh Hòa 07/04/2021
Giải đặc biệt 147653
Giải nhất 05352
Giải nhì 38642
Giải ba 11474-66143
Giải tư 10516-96208-98947-83457-70050-41798-22835
Giải năm 3241
Giải sáu 6274-4091-1981
Giải bảy 571
Giải tám 66
0: 08
1: 16
2:
3: 35
4: 42,43,47,41
5: 53,52,57,50
6: 66
7: 74,74,71
8: 81
9: 98,91
KQXS Khánh Hòa 31/03/2021
Giải đặc biệt 205383
Giải nhất 01087
Giải nhì 16932
Giải ba 90673-63145
Giải tư 83018-51983-27756-47018-32263-09672-57402
Giải năm 8580
Giải sáu 3939-9956-4204
Giải bảy 844
Giải tám 42
0: 02,04
1: 18,18
2:
3: 32,39
4: 45,44,42
5: 56,56
6: 63
7: 73,72
8: 83,87,83,80
9:
KQXS Khánh Hòa 28/03/2021
Giải đặc biệt 175368
Giải nhất 88666
Giải nhì 26283
Giải ba 94796-39407
Giải tư 02359-07980-11841-02982-37052-65514-32574
Giải năm 1117
Giải sáu 1290-6514-0345
Giải bảy 949
Giải tám 04
0: 07,04
1: 14,17,14
2:
3:
4: 41,45,49
5: 59,52
6: 68,66
7: 74
8: 83,80,82
9: 96,90
KQXS Khánh Hòa 24/03/2021
Giải đặc biệt 508348
Giải nhất 84316
Giải nhì 96871
Giải ba 28109-34923
Giải tư 12817-95210-97762-81006-80234-06161-56123
Giải năm 5151
Giải sáu 2202-0284-8175
Giải bảy 424
Giải tám 40
0: 09,06,02
1: 16,17,10
2: 23,23,24
3: 34
4: 48,40
5: 51
6: 62,61
7: 71,75
8: 84
9:
KQXS Khánh Hòa 21/03/2021
Giải đặc biệt 984122
Giải nhất 72626
Giải nhì 39220
Giải ba 77005-92538
Giải tư 78797-24766-94998-93502-99072-44510-00936
Giải năm 6447
Giải sáu 3131-7459-9187
Giải bảy 083
Giải tám 17
0: 05,02
1: 10,17
2: 22,26,20
3: 38,36,31
4: 47
5: 59
6: 66
7: 72
8: 87,83
9: 97,98
KQXS Khánh Hòa 17/03/2021
Giải đặc biệt 728479
Giải nhất 81088
Giải nhì 02860
Giải ba 35473-37395
Giải tư 34891-26553-47947-21809-25629-29803-40307
Giải năm 6060
Giải sáu 6143-5622-9463
Giải bảy 055
Giải tám 91
0: 09,03,07
1:
2: 29,22
3:
4: 47,43
5: 53,55
6: 60,60,63
7: 79,73
8: 88
9: 95,91,91
KQXS Khánh Hòa 10/03/2021
Giải đặc biệt 173514
Giải nhất 13395
Giải nhì 95342
Giải ba 41968-05405
Giải tư 99234-72694-51948-67760-93631-63793-57665
Giải năm 7378
Giải sáu 7575-8191-7347
Giải bảy 193
Giải tám 29
0: 05
1: 14
2: 29
3: 34,31
4: 42,48,47
5:
6: 68,60,65
7: 78,75
8:
9: 95,94,93,91,93
KQXS Khánh Hòa 07/03/2021
Giải đặc biệt 201920
Giải nhất 24926
Giải nhì 66662
Giải ba 09537-41485
Giải tư 71498-75925-33315-12060-41860-94374-01614
Giải năm 4150
Giải sáu 9290-6362-1644
Giải bảy 850
Giải tám 92
0:
1: 15,14
2: 20,26,25
3: 37
4: 44
5: 50,50
6: 62,60,60,62
7: 74
8: 85
9: 98,90,92
KQXS Khánh Hòa 03/03/2021
Giải đặc biệt 080579
Giải nhất 66621
Giải nhì 61081
Giải ba 90043-50642
Giải tư 88785-11239-31515-03503-29448-48425-96144
Giải năm 5852
Giải sáu 3845-3582-7215
Giải bảy 676
Giải tám 76
0: 03
1: 15,15
2: 21,25
3: 39
4: 43,42,48,44,45
5: 52
6:
7: 79,76,76
8: 81,85,82
9:
KQXS Khánh Hòa 28/02/2021
Giải đặc biệt 344865
Giải nhất 90667
Giải nhì 83434
Giải ba 02911-02255
Giải tư 33135-13762-96403-36207-50264-89838-24318
Giải năm 5252
Giải sáu 2725-9645-9326
Giải bảy 134
Giải tám 38
0: 03,07
1: 11,18
2: 25,26
3: 34,35,38,34,38
4: 45
5: 55,52
6: 65,67,62,64
7:
8:
9:
KQXS Khánh Hòa 24/02/2021
Giải đặc biệt 313273
Giải nhất 28950
Giải nhì 96754
Giải ba 32005-31999
Giải tư 24689-79788-86635-45206-96819-54322-34964
Giải năm 3320
Giải sáu 9098-3285-8168
Giải bảy 077
Giải tám 48
0: 05,06
1: 19
2: 22,20
3: 35
4: 48
5: 50,54
6: 64,68
7: 73,77
8: 89,88,85
9: 99,98
KQXS Khánh Hòa 21/02/2021
Giải đặc biệt 206729
Giải nhất 90887
Giải nhì 67004
Giải ba 50682-54942
Giải tư 13143-43953-95555-56414-06525-60032-74041
Giải năm 8052
Giải sáu 9661-7919-8066
Giải bảy 727
Giải tám 89
0: 04
1: 14,19
2: 29,25,27
3: 32
4: 42,43,41
5: 53,55,52
6: 61,66
7:
8: 87,82,89
9:
KQXS Khánh Hòa 17/02/2021
Giải đặc biệt 547650
Giải nhất 51580
Giải nhì 57207
Giải ba 90814-82807
Giải tư 39088-03691-54337-99017-75646-26337-82445
Giải năm 5128
Giải sáu 0727-7837-2534
Giải bảy 891
Giải tám 36
0: 07,07
1: 14,17
2: 28,27
3: 37,37,37,34,36
4: 46,45
5: 50
6:
7:
8: 80,88
9: 91,91

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.