KQXS Vĩnh Long 24/03/2023
Giải đặc biệt 450166 Đầu - Nháy
Giải nhất 69618 0: 00
1: 18,19,13
2:
3:
4: 48,44,43
5: 51,53
6: 66,66,67,67,60
7: 70
8:
9: 97,90,91

2 Nháy: 66,67
Giải nhì 44166
Giải ba 73919-32251
Giải tư 51067-14697-30748-91200-76590-36644-57353
Giải năm 3791
Giải sáu 5113-0043-8767
Giải bảy 270
Giải tám 60
KQXS Vĩnh Long 17/03/2023
Giải đặc biệt 004976 Đầu - Nháy
Giải nhất 43971 0: 03
1: 14,12,15,14
2: 21,24,21
3: 30,37
4:
5: 51
6:
7: 76,71,72,72
8: 87
9: 97,98

2 Nháy: 14,21,72
Giải nhì 42297
Giải ba 28514-71387
Giải tư 02598-38430-72112-78721-79972-34803-30672
Giải năm 3637
Giải sáu 0615-9514-3751
Giải bảy 424
Giải tám 21
KQXS Vĩnh Long 10/03/2023
Giải đặc biệt 171751 Đầu - Nháy
Giải nhất 72674 0: 06
1: 17
2:
3:
4: 40,46
5: 51,54
6: 68,63,64,63
7: 74,73,70
8: 88,86,81
9: 92,90

2 Nháy: 63
Giải nhì 10417
Giải ba 84473-01768
Giải tư 37688-90870-10654-23263-23540-36164-75686
Giải năm 6546
Giải sáu 3892-9206-6990
Giải bảy 781
Giải tám 63
KQXS Vĩnh Long 03/03/2023
Giải đặc biệt 617002 Đầu - Nháy
Giải nhất 11931 0: 02,05,01,05
1:
2:
3: 31,35,30
4: 43
5: 55,57
6: 60,61,63
7: 79,75
8: 89,88
9: 94

2 Nháy: 05
Giải nhì 53855
Giải ba 18060-41089
Giải tư 24188-61461-68435-32079-88705-58694-84330
Giải năm 6301
Giải sáu 1075-6643-7557
Giải bảy 505
Giải tám 63
KQXS Vĩnh Long 24/02/2023
Giải đặc biệt 850541 Đầu - Nháy
Giải nhất 36266 0: 07,06
1:
2: 24,25
3: 37,32
4: 41,46
5: 54,54
6: 66,60,61
7: 73
8: 85,86
9: 96,99

2 Nháy: 54
Giải nhì 11296
Giải ba 96546-76573
Giải tư 59224-66960-58499-46837-56125-51507-23885
Giải năm 6061
Giải sáu 2354-8232-3906
Giải bảy 954
Giải tám 86
KQXS Vĩnh Long 17/02/2023
Giải đặc biệt 452122 Đầu - Nháy
Giải nhất 57688 0: 04,02,07
1: 12,19,18,13
2: 22,24,27
3: 37
4:
5:
6: 65,65
7:
8: 88,88,86
9: 92,96

2 Nháy: 65,88
Giải nhì 78037
Giải ba 62612-32619
Giải tư 52004-28702-44518-13988-83713-46486-67165
Giải năm 6092
Giải sáu 5165-5707-5124
Giải bảy 727
Giải tám 96
KQXS Vĩnh Long 10/02/2023
Giải đặc biệt 465844 Đầu - Nháy
Giải nhất 18484 0: 05,06
1: 14
2: 24,28,26
3: 37,33
4: 44,48
5: 56
6: 69,66,68
7: 77
8: 84
9: 93,96
Giải nhì 43437
Giải ba 09648-27105
Giải tư 72669-73524-52977-40693-86866-29214-48256
Giải năm 2028
Giải sáu 4026-8933-3368
Giải bảy 406
Giải tám 96
KQXS Vĩnh Long 03/02/2023
Giải đặc biệt 170217 Đầu - Nháy
Giải nhất 32496 0: 08
1: 17,16
2: 20,28
3: 39
4: 46
5: 50
6: 63,64,66,67
7: 77,79
8: 84,83
9: 96,94
Giải nhì 71320
Giải ba 79184-15563
Giải tư 57864-74877-30479-72508-41266-56146-07528
Giải năm 5794
Giải sáu 3083-9567-4250
Giải bảy 016
Giải tám 39
KQXS Vĩnh Long 27/01/2023
Giải đặc biệt 528265 Đầu - Nháy
Giải nhất 81031 0:
1: 17,14
2: 28
3: 31
4: 47,44,45
5: 52,57,53
6: 65,65
7: 74,75,78
8:
9: 92,94,98

2 Nháy: 65
Giải nhì 80817
Giải ba 14392-45874
Giải tư 91447-75644-16375-63365-08545-93752-53057
Giải năm 2694
Giải sáu 9228-3053-9514
Giải bảy 978
Giải tám 98
KQXS Vĩnh Long 20/01/2023
Giải đặc biệt 293317 Đầu - Nháy
Giải nhất 32367 0: 02
1: 17,12
2: 28,22
3: 36,37
4: 40,40,45,42
5: 52
6: 67,61
7: 79
8: 84,81,88
9:

2 Nháy: 40
Giải nhì 27479
Giải ba 66040-73912
Giải tư 93940-97284-30461-85152-19381-72136-75088
Giải năm 3045
Giải sáu 0242-9428-3402
Giải bảy 937
Giải tám 22
KQXS Vĩnh Long 13/01/2023
Giải đặc biệt 951703 Đầu - Nháy
Giải nhất 90592 0: 03,00
1: 12,14
2: 24,24,29,22
3: 39,36
4: 46
5:
6: 67,68
7:
8:
9: 92,94,90,92,96

2 Nháy: 24,92
Giải nhì 62239
Giải ba 59036-66767
Giải tư 55968-53846-67624-44994-33290-03800-13892
Giải năm 1824
Giải sáu 9429-2796-0412
Giải bảy 814
Giải tám 22
KQXS Vĩnh Long 06/01/2023
Giải đặc biệt 945974 Đầu - Nháy
Giải nhất 41598 0: 08,05,00
1: 14,14,11,19,16
2: 26,28,29
3: 32
4: 45
5:
6:
7: 74,75
8: 84
9: 98,94

2 Nháy: 14
Giải nhì 53426
Giải ba 09708-53175
Giải tư 03184-77105-60600-85214-07014-79111-94019
Giải năm 8716
Giải sáu 8132-7445-4194
Giải bảy 228
Giải tám 29
KQXS Vĩnh Long 30/12/2022
Giải đặc biệt 553129 Đầu - Nháy
Giải nhất 76706 0: 06,03,09,00,03
1: 10
2: 29
3:
4: 49
5:
6: 64,65,62,65
7: 75,75
8: 86
9: 97,98,96

2 Nháy: 03,65,75
Giải nhì 59875
Giải ba 74486-99464
Giải tư 00065-61175-29503-39362-31997-48598-70909
Giải năm 5096
Giải sáu 9649-4100-0803
Giải bảy 010
Giải tám 65
KQXS Vĩnh Long 23/12/2022
Giải đặc biệt 012355 Đầu - Nháy
Giải nhất 84681 0: 02,02,06,02
1:
2: 29
3: 33,35,32
4: 40,40
5: 55
6: 60,64
7: 78,76
8: 81,85
9: 96

2 Nháy: 40
3 Nháy: 02
Giải nhì 45733
Giải ba 93285-60602
Giải tư 62735-22178-75929-61740-59902-34296-06606
Giải năm 4840
Giải sáu 3260-9364-9502
Giải bảy 232
Giải tám 76
KQXS Vĩnh Long 16/12/2022
Giải đặc biệt 876196 Đầu - Nháy
Giải nhất 90270 0: 07,02,02
1: 18,12,17
2: 21,26
3:
4: 40
5:
6: 67,63,69
7: 70
8: 83,82,82
9: 96,90

2 Nháy: 02,82
Giải nhì 53821
Giải ba 08267-49383
Giải tư 29107-07390-03282-18918-85063-69702-23469
Giải năm 7712
Giải sáu 9302-3526-7540
Giải bảy 517
Giải tám 82
KQXS Vĩnh Long 09/12/2022
Giải đặc biệt 779683 Đầu - Nháy
Giải nhất 67258 0: 03,00
1: 15,19
2: 26,29
3:
4: 45,42,48
5: 58,59
6:
7: 72,77
8: 83,89,81,89
9: 99

2 Nháy: 89
Giải nhì 24899
Giải ba 82589-67826
Giải tư 20172-63559-26645-57742-53077-11981-03503
Giải năm 0429
Giải sáu 4248-0900-4089
Giải bảy 115
Giải tám 19
KQXS Vĩnh Long 02/12/2022
Giải đặc biệt 798559 Đầu - Nháy
Giải nhất 77336 0: 01,01,05,03
1: 12,10,11,14
2:
3: 36
4:
5: 59,56
6: 65,63
7: 79,70
8: 84,89
9: 99

2 Nháy: 01
Giải nhì 59784
Giải ba 05665-03179
Giải tư 37912-83910-42601-34299-67601-22689-46856
Giải năm 8111
Giải sáu 7570-8705-2863
Giải bảy 314
Giải tám 03
KQXS Vĩnh Long 25/11/2022
Giải đặc biệt 365567 Đầu - Nháy
Giải nhất 23728 0: 06
1: 15,13
2: 28,28,29,23,29
3: 30,32
4:
5:
6: 67
7: 78,77,79
8: 88,83
9: 91,97

2 Nháy: 28,29
Giải nhì 40878
Giải ba 06077-36191
Giải tư 78028-26729-98130-08388-60132-46579-25097
Giải năm 7615
Giải sáu 5623-5013-2029
Giải bảy 083
Giải tám 06
KQXS Vĩnh Long 18/11/2022
Giải đặc biệt 280219 Đầu - Nháy
Giải nhất 49480 0: 09
1: 19,18,13
2: 26,21
3:
4: 44
5: 52,55
6: 69,66
7: 76
8: 80,84,85
9: 96,96,96

3 Nháy: 96
Giải nhì 20284
Giải ba 10196-31809
Giải tư 60218-15269-17976-36796-26813-87966-31685
Giải năm 2544
Giải sáu 4896-2726-8752
Giải bảy 455
Giải tám 21
KQXS Vĩnh Long 11/11/2022
Giải đặc biệt 820665 Đầu - Nháy
Giải nhất 42149 0:
1:
2: 28,27
3:
4: 49,44,44,46,41
5: 57
6: 65,60,60,61
7: 73,77,70
8: 89,86
9: 96

2 Nháy: 44,60
Giải nhì 81173
Giải ba 89389-65328
Giải tư 24944-01860-62844-11277-77057-25327-66596
Giải năm 5560
Giải sáu 5746-2286-1841
Giải bảy 570
Giải tám 61

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền