KQXS Vĩnh Long 20/05/2022
Giải đặc biệt 521232 Đầu - Nháy
Giải nhất 95472 0: 02
1: 11
2: 20
3: 32,31
4: 48,45,46,49,48
5:
6: 67,67
7: 72,77,74
8: 86
9: 92,91

2 Nháy: 48,67
Giải nhì 18967
Giải ba 09848-52945
Giải tư 42667-83446-06131-00686-57677-25149-46392
Giải năm 8348
Giải sáu 4611-9974-9091
Giải bảy 502
Giải tám 20
KQXS Vĩnh Long 13/05/2022
Giải đặc biệt 500767 Đầu - Nháy
Giải nhất 19498 0: 03,01
1: 15
2: 23,24
3: 34,33,38,33
4: 43
5: 58
6: 67
7: 76
8: 83,87
9: 98,91,99

2 Nháy: 33
Giải nhì 35291
Giải ba 36158-46976
Giải tư 53403-37599-75683-94023-10834-48433-33838
Giải năm 7424
Giải sáu 6915-7943-0633
Giải bảy 087
Giải tám 01
KQXS Vĩnh Long 06/05/2022
Giải đặc biệt 890232 Đầu - Nháy
Giải nhất 06859 0: 02,09,07
1: 10,15
2: 25,27,21
3: 32,33
4: 49
5: 59,51,55,56
6:
7: 71
8: 82
9: 97
Giải nhì 36602
Giải ba 63925-28127
Giải tư 70871-46610-72882-65733-31551-99321-90355
Giải năm 6497
Giải sáu 1615-7456-0409
Giải bảy 707
Giải tám 49
KQXS Vĩnh Long 29/04/2022
Giải đặc biệt 835625 Đầu - Nháy
Giải nhất 46067 0: 04,04,06
1: 15,12
2: 25,28
3: 34
4: 45
5:
6: 67,68,66
7: 73,73,77,78
8: 89
9: 90

2 Nháy: 04,73
Giải nhì 59734
Giải ba 18828-97768
Giải tư 66673-53589-59904-76715-50273-81445-94104
Giải năm 6212
Giải sáu 8577-4278-4166
Giải bảy 006
Giải tám 90
KQXS Vĩnh Long 22/04/2022
Giải đặc biệt 411227 Đầu - Nháy
Giải nhất 78961 0: 03
1: 10,14,15
2: 27,20,29,26
3: 37
4: 46
5: 52,58
6: 61,60
7: 78,73
8: 81,83
9:
Giải nhì 06581
Giải ba 52437-37278
Giải tư 14220-92710-07252-03703-20758-27029-12926
Giải năm 5214
Giải sáu 5360-2815-6283
Giải bảy 146
Giải tám 73
KQXS Vĩnh Long 15/04/2022
Giải đặc biệt 991971 Đầu - Nháy
Giải nhất 03683 0: 01
1: 10
2: 24
3: 38
4: 49,40,48,48,42
5: 51,58
6: 66,62
7: 71,78
8: 83,84
9: 96

2 Nháy: 48
Giải nhì 49049
Giải ba 38666-34838
Giải tư 75940-33024-96548-40051-88284-18096-38478
Giải năm 6548
Giải sáu 4558-1901-4262
Giải bảy 842
Giải tám 10
KQXS Vĩnh Long 01/04/2022
Giải đặc biệt 539363 Đầu - Nháy
Giải nhất 94770 0: 06
1: 13,13,17,13
2: 25,22
3: 35
4: 42,45
5: 55
6: 63,64,63
7: 70,75,79
8: 80
9:

2 Nháy: 63
3 Nháy: 13
Giải nhì 47042
Giải ba 81775-81425
Giải tư 48764-29335-23113-49263-20955-18813-15317
Giải năm 1680
Giải sáu 9213-1979-1445
Giải bảy 306
Giải tám 22
KQXS Vĩnh Long 25/03/2022
Giải đặc biệt 662013 Đầu - Nháy
Giải nhất 45451 0: 02,01
1: 13,16
2: 24
3: 35
4: 41,48
5: 51,52,58
6: 65,68,60
7: 74
8: 80,84
9: 92
Giải nhì 32216
Giải ba 22492-89141
Giải tư 20624-57980-77602-69565-34901-35374-99948
Giải năm 5868
Giải sáu 2184-3852-2060
Giải bảy 958
Giải tám 35
KQXS Vĩnh Long 18/03/2022
Giải đặc biệt 071995 Đầu - Nháy
Giải nhất 61712 0:
1: 12,12,16,19
2:
3:
4: 46,48
5: 57
6:
7: 70,71,72,71,79,70,74
8: 80,85,83
9: 95

2 Nháy: 12,70,71
Giải nhì 83312
Giải ba 32816-41319
Giải tư 80970-27557-61980-08571-98972-94671-33185
Giải năm 8879
Giải sáu 0370-7674-5546
Giải bảy 383
Giải tám 48
KQXS Vĩnh Long 11/03/2022
Giải đặc biệt 345994 Đầu - Nháy
Giải nhất 41612 0:
1: 12,12
2: 21
3: 36,39,31
4: 40
5: 55
6: 63,65
7: 71,75,79
8: 83,82
9: 94,90,92

2 Nháy: 12
Giải nhì 59690
Giải ba 66571-35283
Giải tư 36482-98775-51363-24736-85040-13321-09779
Giải năm 3639
Giải sáu 7192-1231-7312
Giải bảy 155
Giải tám 65
KQXS Vĩnh Long 04/03/2022
Giải đặc biệt 156424 Đầu - Nháy
Giải nhất 30630 0:
1: 18,18,17
2: 24,21
3: 30,38,35
4: 41,41,41
5: 51
6: 62
7: 76,71,73
8: 80
9: 95

2 Nháy: 18
3 Nháy: 41
Giải nhì 46880
Giải ba 48141-86638
Giải tư 94518-39841-80051-58718-24776-81235-84871
Giải năm 8921
Giải sáu 4395-5841-3762
Giải bảy 917
Giải tám 73
KQXS Vĩnh Long 25/02/2022
Giải đặc biệt 549752 Đầu - Nháy
Giải nhất 23591 0: 07,03
1:
2: 20,22,24
3: 39,31
4:
5: 52,57,54,59,58,56,52
6:
7: 78
8: 81,89
9: 91

2 Nháy: 52
Giải nhì 88857
Giải ba 08820-53022
Giải tư 77181-77154-95724-53907-63059-63089-14478
Giải năm 8158
Giải sáu 3039-4256-3631
Giải bảy 352
Giải tám 03
KQXS Vĩnh Long 18/02/2022
Giải đặc biệt 383257 Đầu - Nháy
Giải nhất 18253 0: 08,03,00,00,01
1: 13
2: 28
3: 37,35,30
4: 41,47
5: 57,53
6: 63,69
7: 70
8:
9: 96

2 Nháy: 00
Giải nhì 44608
Giải ba 90213-43041
Giải tư 56503-59896-10247-06137-89100-91400-86163
Giải năm 3069
Giải sáu 2535-3530-8370
Giải bảy 101
Giải tám 28
KQXS Vĩnh Long 11/02/2022
Giải đặc biệt 342512 Đầu - Nháy
Giải nhất 97295 0: 07
1: 12
2: 23
3: 39
4: 47,47
5: 51,55
6: 65,66
7: 71,73,77
8: 85,87
9: 95,98,94

2 Nháy: 47
Giải nhì 68039
Giải ba 71471-71998
Giải tư 06185-53994-29665-78766-35747-40651-34723
Giải năm 8173
Giải sáu 7687-0855-4547
Giải bảy 507
Giải tám 77
KQXS Vĩnh Long 04/02/2022
Giải đặc biệt 687217 Đầu - Nháy
Giải nhất 68598 0: 00,09
1: 17
2: 21,29
3: 31,33,34
4: 49
5: 50
6: 67,66,68,64
7: 73,78
8:
9: 98,94
Giải nhì 59494
Giải ba 77567-51100
Giải tư 95773-82131-12266-16278-03721-25049-24333
Giải năm 6550
Giải sáu 4168-8229-6164
Giải bảy 234
Giải tám 09
KQXS Vĩnh Long 28/01/2022
Giải đặc biệt 583275 Đầu - Nháy
Giải nhất 59155 0: 06,03,07
1: 16,16
2: 21,28
3: 30,36
4:
5: 55,52,59,54,56
6: 63
7: 75
8:
9: 93,92

2 Nháy: 16
Giải nhì 94752
Giải ba 53521-42330
Giải tư 46406-34103-59663-06516-54307-46893-52292
Giải năm 9228
Giải sáu 6836-7016-9259
Giải bảy 254
Giải tám 56
KQXS Vĩnh Long 21/01/2022
Giải đặc biệt 570616 Đầu - Nháy
Giải nhất 62085 0: 03,06
1: 16,15,10,19
2: 20
3:
4: 43,40
5: 56,52
6: 67,60,64
7:
8: 85,87,83
9: 90
Giải nhì 45567
Giải ba 74920-11415
Giải tư 00703-46160-88206-51643-30840-05487-69683
Giải năm 2510
Giải sáu 4456-0490-1452
Giải bảy 264
Giải tám 19
KQXS Vĩnh Long 14/01/2022
Giải đặc biệt 805779 Đầu - Nháy
Giải nhất 43351 0: 06
1: 18,12,15
2: 21
3: 31
4: 44,41,43
5: 51,58
6: 63,67,69,67
7: 79,73
8:
9: 92

2 Nháy: 67
Giải nhì 30144
Giải ba 18906-26141
Giải tư 78063-45967-56358-94692-35373-91269-22721
Giải năm 3518
Giải sáu 3443-1512-9267
Giải bảy 331
Giải tám 15
KQXS Vĩnh Long 07/01/2022
Giải đặc biệt 247572 Đầu - Nháy
Giải nhất 83759 0: 02,03,00
1: 13,16
2:
3:
4: 48,48
5: 59,53,54
6:
7: 72,76,72,71,77,75,75
8: 80
9:

2 Nháy: 48,72,75
Giải nhì 40213
Giải ba 04416-00248
Giải tư 67353-97880-34302-14248-79276-63372-99503
Giải năm 4871
Giải sáu 2877-4900-3575
Giải bảy 354
Giải tám 75
KQXS Vĩnh Long 31/12/2021
Giải đặc biệt 013017 Đầu - Nháy
Giải nhất 07332 0: 01,00
1: 17,11,14
2: 24
3: 32
4: 41,47
5: 55,50
6: 62,62,60
7: 70,78
8: 80
9: 95

2 Nháy: 62
Giải nhì 93970
Giải ba 24741-55762
Giải tư 26155-52850-29524-00601-11800-71247-41662
Giải năm 6180
Giải sáu 2478-5411-5260
Giải bảy 814
Giải tám 95

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.