vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Vĩnh Long 16/09/2022
Giải đặc biệt 143375 Đầu - Nháy
Giải nhất 26794 0: 03,06,04,08
1: 18
2:
3:
4: 49,45,42
5: 59
6: 64
7: 75,70,74,71,72
8: 88
9: 94,95
Giải nhì 63449
Giải ba 16018-78388
Giải tư 47095-82103-60806-83259-52070-73904-66874
Giải năm 9145
Giải sáu 3242-4071-3672
Giải bảy 208
Giải tám 64
KQXS Vĩnh Long 26/08/2022
Giải đặc biệt 357766 Đầu - Nháy
Giải nhất 73477 0: 02,01,02
1: 12,17
2:
3: 37,32
4:
5: 56
6: 66,61,60
7: 77,79,76,72
8: 86,88,83
9:

2 Nháy: 02
Giải nhì 59412
Giải ba 00202-57579
Giải tư 76261-68956-71917-81337-40086-64776-87101
Giải năm 3588
Giải sáu 1360-1683-6502
Giải bảy 372
Giải tám 32
KQXS Vĩnh Long 19/08/2022
Giải đặc biệt 285212 Đầu - Nháy
Giải nhất 81085 0:
1: 12,11
2: 27
3: 33,39
4: 45,41,40
5: 56
6: 65
7: 73,70,74
8: 85,82,89
9: 93,96
Giải nhì 90845
Giải ba 81582-07093
Giải tư 57541-12756-14333-25740-90573-15196-12365
Giải năm 0470
Giải sáu 2189-7174-1727
Giải bảy 211
Giải tám 39
KQXS Vĩnh Long 12/08/2022
Giải đặc biệt 603527 Đầu - Nháy
Giải nhất 85899 0: 05,04,09,04
1: 17,14
2: 27,29
3:
4:
5:
6: 69,61
7: 71,71
8: 87,81
9: 99,94,92,97

2 Nháy: 04,71
Giải nhì 56994
Giải ba 26669-83305
Giải tư 71371-96271-38587-03829-59917-08904-21409
Giải năm 7392
Giải sáu 4814-8397-5661
Giải bảy 604
Giải tám 81
KQXS Vĩnh Long 05/08/2022
Giải đặc biệt 041859 Đầu - Nháy
Giải nhất 48250 0: 07
1: 16
2: 24
3:
4:
5: 59,50,54,52,51
6: 66,66
7: 76,71,71,78
8: 87
9: 98,96,99

2 Nháy: 66,71
Giải nhì 90976
Giải ba 16598-05371
Giải tư 26866-20587-21896-09954-44916-66499-14571
Giải năm 7752
Giải sáu 4578-9224-1666
Giải bảy 151
Giải tám 07
KQXS Vĩnh Long 29/07/2022
Giải đặc biệt 087978 Đầu - Nháy
Giải nhất 20809 0: 09,07
1: 12
2: 25,24,27
3: 39
4: 48
5:
6: 69,65,67,63
7: 78,78,70,74
8:
9: 93,96

2 Nháy: 78
Giải nhì 99978
Giải ba 72869-33912
Giải tư 28225-68970-45748-93907-79065-35393-90967
Giải năm 9363
Giải sáu 4596-4074-0939
Giải bảy 324
Giải tám 27
KQXS Vĩnh Long 22/07/2022
Giải đặc biệt 985859 Đầu - Nháy
Giải nhất 62790 0: 01,07,09,07
1: 19
2: 25
3:
4: 42
5: 59,51,53,56,50,58
6: 67,61
7: 75,70
8:
9: 90

2 Nháy: 07
Giải nhì 89801
Giải ba 34975-55951
Giải tư 02353-00807-04170-31356-61609-31367-55161
Giải năm 4819
Giải sáu 7150-9742-7707
Giải bảy 825
Giải tám 58
KQXS Vĩnh Long 15/07/2022
Giải đặc biệt 492030 Đầu - Nháy
Giải nhất 10780 0: 04,01,04,08
1: 19,13
2: 23,23
3: 30,36
4: 49
5:
6: 62
7: 75,77
8: 80,80
9: 97,91

2 Nháy: 04,23,80
Giải nhì 28880
Giải ba 32897-75623
Giải tư 37504-09201-96249-55675-22404-95623-24219
Giải năm 1208
Giải sáu 9236-3091-5077
Giải bảy 762
Giải tám 13
KQXS Vĩnh Long 08/07/2022
Giải đặc biệt 351338 Đầu - Nháy
Giải nhất 84346 0: 09
1: 19,11,11
2: 20,24
3: 38,30,30,35
4: 46,43,47
5: 57
6: 61
7:
8: 89
9: 99,97

2 Nháy: 11,30
Giải nhì 66919
Giải ba 35120-58743
Giải tư 49311-93789-78199-62909-58547-64524-51411
Giải năm 5130
Giải sáu 1830-7135-0357
Giải bảy 397
Giải tám 61
KQXS Vĩnh Long 01/07/2022
Giải đặc biệt 242578 Đầu - Nháy
Giải nhất 61782 0: 04,00
1:
2: 26
3: 33,33
4: 40,41,43
5: 58,51,54
6: 60
7: 78
8: 82,83,86
9: 93,96

2 Nháy: 33
Giải nhì 69183
Giải ba 80540-93433
Giải tư 24693-54304-41100-28041-17896-40833-75326
Giải năm 8543
Giải sáu 7186-0658-6451
Giải bảy 354
Giải tám 60
KQXS Vĩnh Long 24/06/2022
Giải đặc biệt 431608 Đầu - Nháy
Giải nhất 71964 0: 08,06,07,01
1: 17
2: 29
3: 38
4: 41,44
5: 58
6: 64,65,63
7: 78
8:
9: 94,93,94,93

2 Nháy: 93,94
Giải nhì 04106
Giải ba 85241-15965
Giải tư 91458-14307-83394-68317-62301-89178-85993
Giải năm 9063
Giải sáu 1694-8493-8738
Giải bảy 544
Giải tám 29
KQXS Vĩnh Long 17/06/2022
Giải đặc biệt 645326 Đầu - Nháy
Giải nhất 44414 0: 08,04
1: 14,14
2: 26,26
3: 37
4: 49,47,45
5: 57,58
6: 66,69
7:
8: 82
9: 94,92,95

2 Nháy: 14,26
Giải nhì 00149
Giải ba 74366-78094
Giải tư 86337-20282-17592-53947-19957-33558-88395
Giải năm 7745
Giải sáu 4614-7926-0708
Giải bảy 304
Giải tám 69
KQXS Vĩnh Long 10/06/2022
Giải đặc biệt 755513 Đầu - Nháy
Giải nhất 83069 0:
1: 13
2:
3: 34,36
4: 45
5: 56
6: 69,62,65
7: 73,73,79
8: 88,82
9: 95,96,93,98,95

2 Nháy: 73,95
Giải nhì 89045
Giải ba 18588-66095
Giải tư 43782-33434-16496-65993-21798-57973-02362
Giải năm 0573
Giải sáu 7056-5195-1836
Giải bảy 965
Giải tám 79
KQXS Vĩnh Long 03/06/2022
Giải đặc biệt 961258 Đầu - Nháy
Giải nhất 95975 0: 04,02,00
1: 17,12,14,19
2: 28,26
3: 37
4: 47
5: 58,58,56,55
6: 62
7: 75,74
8:
9:

2 Nháy: 58
Giải nhì 01217
Giải ba 41528-99804
Giải tư 12658-41002-89756-02555-97700-13562-80174
Giải năm 2412
Giải sáu 9314-6826-8537
Giải bảy 747
Giải tám 19
KQXS Vĩnh Long 27/05/2022
Giải đặc biệt 807337 Đầu - Nháy
Giải nhất 87631 0: 03,09,03,02,07,08
1: 14,16
2: 26
3: 37,31
4: 48
5: 55
6: 62,60,60
7: 79
8:
9: 99

2 Nháy: 03,60
Giải nhì 62448
Giải ba 13703-36009
Giải tư 59099-30162-25926-26160-87403-34114-45979
Giải năm 8202
Giải sáu 1960-6807-8855
Giải bảy 416
Giải tám 08
KQXS Vĩnh Long 20/05/2022
Giải đặc biệt 521232 Đầu - Nháy
Giải nhất 95472 0: 02
1: 11
2: 20
3: 32,31
4: 48,45,46,49,48
5:
6: 67,67
7: 72,77,74
8: 86
9: 92,91

2 Nháy: 48,67
Giải nhì 18967
Giải ba 09848-52945
Giải tư 42667-83446-06131-00686-57677-25149-46392
Giải năm 8348
Giải sáu 4611-9974-9091
Giải bảy 502
Giải tám 20
KQXS Vĩnh Long 13/05/2022
Giải đặc biệt 500767 Đầu - Nháy
Giải nhất 19498 0: 03,01
1: 15
2: 23,24
3: 34,33,38,33
4: 43
5: 58
6: 67
7: 76
8: 83,87
9: 98,91,99

2 Nháy: 33
Giải nhì 35291
Giải ba 36158-46976
Giải tư 53403-37599-75683-94023-10834-48433-33838
Giải năm 7424
Giải sáu 6915-7943-0633
Giải bảy 087
Giải tám 01
KQXS Vĩnh Long 06/05/2022
Giải đặc biệt 890232 Đầu - Nháy
Giải nhất 06859 0: 02,09,07
1: 10,15
2: 25,27,21
3: 32,33
4: 49
5: 59,51,55,56
6:
7: 71
8: 82
9: 97
Giải nhì 36602
Giải ba 63925-28127
Giải tư 70871-46610-72882-65733-31551-99321-90355
Giải năm 6497
Giải sáu 1615-7456-0409
Giải bảy 707
Giải tám 49
KQXS Vĩnh Long 29/04/2022
Giải đặc biệt 835625 Đầu - Nháy
Giải nhất 46067 0: 04,04,06
1: 15,12
2: 25,28
3: 34
4: 45
5:
6: 67,68,66
7: 73,73,77,78
8: 89
9: 90

2 Nháy: 04,73
Giải nhì 59734
Giải ba 18828-97768
Giải tư 66673-53589-59904-76715-50273-81445-94104
Giải năm 6212
Giải sáu 8577-4278-4166
Giải bảy 006
Giải tám 90
KQXS Vĩnh Long 22/04/2022
Giải đặc biệt 411227 Đầu - Nháy
Giải nhất 78961 0: 03
1: 10,14,15
2: 27,20,29,26
3: 37
4: 46
5: 52,58
6: 61,60
7: 78,73
8: 81,83
9:
Giải nhì 06581
Giải ba 52437-37278
Giải tư 14220-92710-07252-03703-20758-27029-12926
Giải năm 5214
Giải sáu 5360-2815-6283
Giải bảy 146
Giải tám 73

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.