KQXS Vĩnh Long 22/10/2021
Giải đặc biệt 673884 Đầu - Nháy
Giải nhất 46298 0: 00,01,08,06
1: 18,14
2: 28,29
3: 35,38,36
4: 43,44
5: 57
6: 64
7:
8: 84
9: 98,96
Giải nhì 38900
Giải ba 60343-31457
Giải tư 43201-87064-35508-04828-52335-70706-01929
Giải năm 4144
Giải sáu 5138-8336-7218
Giải bảy 996
Giải tám 14
KQXS Vĩnh Long 02/07/2021
Giải đặc biệt 065068 Đầu - Nháy
Giải nhất 94484 0: 03,04
1: 11,10
2: 28
3: 39,39,31
4: 45
5: 57,50
6: 68,69,64
7:
8: 84,89
9: 91,98

2 Nháy: 39
Giải nhì 92989
Giải ba 83657-09203
Giải tư 71239-29750-01939-21431-29591-93311-31169
Giải năm 4198
Giải sáu 1610-7245-0064
Giải bảy 028
Giải tám 04
KQXS Vĩnh Long 25/06/2021
Giải đặc biệt 823143 Đầu - Nháy
Giải nhất 58240 0: 01
1: 16,16
2: 22
3: 37
4: 43,40,40,47
5:
6: 69
7: 70,79
8: 86,88,88
9: 95,97,90

2 Nháy: 16,40,88
Giải nhì 25022
Giải ba 22886-79740
Giải tư 21647-82688-13801-04795-42537-80497-04969
Giải năm 0788
Giải sáu 7670-1916-8979
Giải bảy 916
Giải tám 90
KQXS Vĩnh Long 18/06/2021
Giải đặc biệt 132596 Đầu - Nháy
Giải nhất 78044 0: 04,00
1: 18,17
2: 22,23
3: 37,37,36
4: 44,40,49
5: 50
6:
7: 75
8:
9: 96,98,91,95

2 Nháy: 37
Giải nhì 17822
Giải ba 51540-91298
Giải tư 49737-83004-90300-24023-84291-93949-14718
Giải năm 6050
Giải sáu 9795-2437-6136
Giải bảy 875
Giải tám 17
KQXS Vĩnh Long 11/06/2021
Giải đặc biệt 754874 Đầu - Nháy
Giải nhất 48743 0: 02
1: 16,11
2: 21,20,29
3: 34
4: 43,46,43,44
5:
6: 61
7: 74,72,78,74
8: 81,81
9:

2 Nháy: 43,74,81
Giải nhì 68021
Giải ba 80746-91181
Giải tư 08872-78016-30602-77643-53634-77481-76311
Giải năm 3344
Giải sáu 2761-1878-2220
Giải bảy 374
Giải tám 29
KQXS Vĩnh Long 04/06/2021
Giải đặc biệt 742628 Đầu - Nháy
Giải nhất 65567 0: 03
1: 17,13
2: 28,28
3: 31
4: 45,45,44
5:
6: 67,65,61
7: 77,70,71
8: 89,87
9: 98

2 Nháy: 28,45
Giải nhì 91489
Giải ba 43677-38365
Giải tư 45717-51161-37387-71945-31828-02831-15303
Giải năm 8613
Giải sáu 1545-9070-5344
Giải bảy 598
Giải tám 71
KQXS Vĩnh Long 28/05/2021
Giải đặc biệt 150365 Đầu - Nháy
Giải nhất 06499 0: 00,02,07,07
1: 11
2: 24,27
3: 30,35
4: 43,46
5:
6: 65,64,65
7: 78
8:
9: 99,93,93

2 Nháy: 07,65,93
Giải nhì 37093
Giải ba 51400-83330
Giải tư 28043-43111-21464-04902-49135-54307-43093
Giải năm 9224
Giải sáu 9078-5046-1127
Giải bảy 607
Giải tám 65
KQXS Vĩnh Long 21/05/2021
Giải đặc biệt 579595 Đầu - Nháy
Giải nhất 72396 0:
1: 12,19
2: 29
3: 37,35,33
4: 40,40,47
5:
6: 65,64
7: 76,79,76
8: 84,86
9: 95,96

2 Nháy: 40,76
Giải nhì 89240
Giải ba 26276-91037
Giải tư 13129-23084-08840-16765-06312-73079-28635
Giải năm 0719
Giải sáu 9933-3964-7447
Giải bảy 286
Giải tám 76
KQXS Vĩnh Long 14/05/2021
Giải đặc biệt 831978 Đầu - Nháy
Giải nhất 34817 0: 02,09
1: 17
2: 29
3: 32,30,37
4: 42
5: 58
6: 63
7: 78,78,75
8: 84,89
9: 98,99,99

2 Nháy: 78,99
Giải nhì 75129
Giải ba 57802-60878
Giải tư 51375-68532-05784-12198-17589-05463-23899
Giải năm 8430
Giải sáu 8509-9237-9299
Giải bảy 658
Giải tám 42
KQXS Vĩnh Long 07/05/2021
Giải đặc biệt 246959 Đầu - Nháy
Giải nhất 39252 0: 08,00,05
1: 18,10
2: 21,20
3:
4: 40,45
5: 59,52,59
6: 66,69,63
7: 72
8: 80
9: 90

2 Nháy: 59
Giải nhì 98308
Giải ba 05972-29966
Giải tư 44280-27500-59821-82020-51018-31559-68169
Giải năm 0590
Giải sáu 6410-2905-4063
Giải bảy 040
Giải tám 45
KQXS Vĩnh Long 23/04/2021
Giải đặc biệt 453651 Đầu - Nháy
Giải nhất 66597 0: 00,02,04
1: 15
2: 28,28
3: 38,34
4: 41
5: 51
6: 61
7: 71
8: 88,84,83
9: 97,93,95

2 Nháy: 28
Giải nhì 40538
Giải ba 85228-02641
Giải tư 26393-48988-10871-62828-10715-49995-22534
Giải năm 3500
Giải sáu 8202-0784-4783
Giải bảy 204
Giải tám 61
KQXS Vĩnh Long 16/04/2021
Giải đặc biệt 613263 Đầu - Nháy
Giải nhất 96502 0: 02,02,02
1:
2: 28,22
3: 34,35
4:
5: 57,58
6: 63,62,67
7: 79,75
8: 83,87,82
9: 95

3 Nháy: 02
Giải nhì 28483
Giải ba 36395-73128
Giải tư 62057-02087-97479-57822-25102-96562-61102
Giải năm 5134
Giải sáu 5775-1135-0382
Giải bảy 267
Giải tám 58
KQXS Vĩnh Long 09/04/2021
Giải đặc biệt 442542 Đầu - Nháy
Giải nhất 43943 0: 04,04,00,02,03
1: 15
2:
3: 33
4: 42,43,40
5: 59,59
6: 66,66,66
7: 79
8: 83
9: 95

2 Nháy: 04,59
3 Nháy: 66
Giải nhì 45466
Giải ba 92904-23233
Giải tư 27966-15115-57204-82100-13759-14783-79240
Giải năm 2166
Giải sáu 4402-5359-8903
Giải bảy 995
Giải tám 79
KQXS Vĩnh Long 02/04/2021
Giải đặc biệt 975179 Đầu - Nháy
Giải nhất 30182 0: 02
1: 17
2: 28
3: 31,31,34,38
4:
5: 50,50,55
6:
7: 79,72,76
8: 82,84
9: 93,91,94

2 Nháy: 31,50
Giải nhì 06631
Giải ba 30950-80531
Giải tư 63393-93372-42634-47791-99950-84094-66776
Giải năm 1202
Giải sáu 9684-2538-5217
Giải bảy 655
Giải tám 28
KQXS Vĩnh Long 26/03/2021
Giải đặc biệt 849537 Đầu - Nháy
Giải nhất 87254 0:
1: 11,14,10
2: 26
3: 37,32,36
4: 48
5: 54,57,59
6:
7: 72,72,70
8: 83
9: 90,90,91

2 Nháy: 72,90
Giải nhì 85526
Giải ba 89811-42690
Giải tư 01657-73683-81572-48859-95990-08172-18648
Giải năm 9614
Giải sáu 0091-4532-8936
Giải bảy 310
Giải tám 70
KQXS Vĩnh Long 19/03/2021
Giải đặc biệt 118289 Đầu - Nháy
Giải nhất 52077 0: 06,01
1: 16,11
2: 27
3: 36,35
4:
5: 50,59
6: 65,68,69
7: 77,79,71
8: 89,88,83
9:
Giải nhì 39965
Giải ba 11636-13006
Giải tư 07116-19468-21469-16427-08088-12250-53079
Giải năm 5471
Giải sáu 8959-8735-4483
Giải bảy 201
Giải tám 11
KQXS Vĩnh Long 12/03/2021
Giải đặc biệt 288490 Đầu - Nháy
Giải nhất 60901 0: 01,09,00,05
1:
2: 29,20
3: 35,34
4: 48,42,47,43,49
5:
6:
7: 72,77
8: 82
9: 90,94
Giải nhì 49148
Giải ba 58882-31435
Giải tư 79242-66329-92809-33372-28347-37243-06277
Giải năm 6134
Giải sáu 7620-8900-7805
Giải bảy 494
Giải tám 49
KQXS Vĩnh Long 05/03/2021
Giải đặc biệt 231921 Đầu - Nháy
Giải nhất 43125 0: 08,06
1:
2: 21,25,20,20,21,20,21
3: 30,30
4: 46,48,41,41
5:
6:
7: 76
8:
9: 97,99

2 Nháy: 30,41
3 Nháy: 20,21
Giải nhì 68420
Giải ba 49508-22530
Giải tư 54146-26420-90930-70648-10421-67306-30876
Giải năm 2297
Giải sáu 7020-9441-4599
Giải bảy 421
Giải tám 41
KQXS Vĩnh Long 26/02/2021
Giải đặc biệt 046384 Đầu - Nháy
Giải nhất 07257 0: 03,00,05,05
1: 11
2: 25,23
3: 39
4: 46
5: 57
6: 69,68
7: 71
8: 84
9: 91,98,90,90

2 Nháy: 05,90
Giải nhì 93891
Giải ba 07069-80125
Giải tư 61398-31268-91771-44203-46290-97390-64000
Giải năm 3005
Giải sáu 7405-6739-0823
Giải bảy 446
Giải tám 11
KQXS Vĩnh Long 19/02/2021
Giải đặc biệt 560838 Đầu - Nháy
Giải nhất 82016 0: 02
1: 16
2: 21,29
3: 38,36,39,32,37
4: 43,45,40
5: 57,57,59
6: 69
7: 75
8:
9: 93

2 Nháy: 57
Giải nhì 32157
Giải ba 76636-21357
Giải tư 80202-44639-09493-43843-79145-11175-92740
Giải năm 5669
Giải sáu 1032-0337-9821
Giải bảy 959
Giải tám 29

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.