• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Vĩnh Long
  • KQXS Vĩnh Long

Kết quả Đầu
KQXS Vĩnh Long 11/06/2021
Giải đặc biệt 754874
Giải nhất 48743
Giải nhì 68021
Giải ba 80746-91181
Giải tư 08872-78016-30602-77643-53634-77481-76311
Giải năm 3344
Giải sáu 2761-1878-2220
Giải bảy 374
Giải tám 29
0: 02
1: 16,11
2: 21,20,29
3: 34
4: 43,46,43,44
5:
6: 61
7: 74,72,78,74
8: 81,81
9:
KQXS Vĩnh Long 04/06/2021
Giải đặc biệt 742628
Giải nhất 65567
Giải nhì 91489
Giải ba 43677-38365
Giải tư 45717-51161-37387-71945-31828-02831-15303
Giải năm 8613
Giải sáu 1545-9070-5344
Giải bảy 598
Giải tám 71
0: 03
1: 17,13
2: 28,28
3: 31
4: 45,45,44
5:
6: 67,65,61
7: 77,70,71
8: 89,87
9: 98
KQXS Vĩnh Long 28/05/2021
Giải đặc biệt 150365
Giải nhất 06499
Giải nhì 37093
Giải ba 51400-83330
Giải tư 28043-43111-21464-04902-49135-54307-43093
Giải năm 9224
Giải sáu 9078-5046-1127
Giải bảy 607
Giải tám 65
0: 00,02,07,07
1: 11
2: 24,27
3: 30,35
4: 43,46
5:
6: 65,64,65
7: 78
8:
9: 99,93,93
KQXS Vĩnh Long 21/05/2021
Giải đặc biệt 579595
Giải nhất 72396
Giải nhì 89240
Giải ba 26276-91037
Giải tư 13129-23084-08840-16765-06312-73079-28635
Giải năm 0719
Giải sáu 9933-3964-7447
Giải bảy 286
Giải tám 76
0:
1: 12,19
2: 29
3: 37,35,33
4: 40,40,47
5:
6: 65,64
7: 76,79,76
8: 84,86
9: 95,96
KQXS Vĩnh Long 14/05/2021
Giải đặc biệt 831978
Giải nhất 34817
Giải nhì 75129
Giải ba 57802-60878
Giải tư 51375-68532-05784-12198-17589-05463-23899
Giải năm 8430
Giải sáu 8509-9237-9299
Giải bảy 658
Giải tám 42
0: 02,09
1: 17
2: 29
3: 32,30,37
4: 42
5: 58
6: 63
7: 78,78,75
8: 84,89
9: 98,99,99
KQXS Vĩnh Long 07/05/2021
Giải đặc biệt 246959
Giải nhất 39252
Giải nhì 98308
Giải ba 05972-29966
Giải tư 44280-27500-59821-82020-51018-31559-68169
Giải năm 0590
Giải sáu 6410-2905-4063
Giải bảy 040
Giải tám 45
0: 08,00,05
1: 18,10
2: 21,20
3:
4: 40,45
5: 59,52,59
6: 66,69,63
7: 72
8: 80
9: 90
KQXS Vĩnh Long 23/04/2021
Giải đặc biệt 453651
Giải nhất 66597
Giải nhì 40538
Giải ba 85228-02641
Giải tư 26393-48988-10871-62828-10715-49995-22534
Giải năm 3500
Giải sáu 8202-0784-4783
Giải bảy 204
Giải tám 61
0: 00,02,04
1: 15
2: 28,28
3: 38,34
4: 41
5: 51
6: 61
7: 71
8: 88,84,83
9: 97,93,95
KQXS Vĩnh Long 16/04/2021
Giải đặc biệt 613263
Giải nhất 96502
Giải nhì 28483
Giải ba 36395-73128
Giải tư 62057-02087-97479-57822-25102-96562-61102
Giải năm 5134
Giải sáu 5775-1135-0382
Giải bảy 267
Giải tám 58
0: 02,02,02
1:
2: 28,22
3: 34,35
4:
5: 57,58
6: 63,62,67
7: 79,75
8: 83,87,82
9: 95
KQXS Vĩnh Long 09/04/2021
Giải đặc biệt 442542
Giải nhất 43943
Giải nhì 45466
Giải ba 92904-23233
Giải tư 27966-15115-57204-82100-13759-14783-79240
Giải năm 2166
Giải sáu 4402-5359-8903
Giải bảy 995
Giải tám 79
0: 04,04,00,02,03
1: 15
2:
3: 33
4: 42,43,40
5: 59,59
6: 66,66,66
7: 79
8: 83
9: 95
KQXS Vĩnh Long 02/04/2021
Giải đặc biệt 975179
Giải nhất 30182
Giải nhì 06631
Giải ba 30950-80531
Giải tư 63393-93372-42634-47791-99950-84094-66776
Giải năm 1202
Giải sáu 9684-2538-5217
Giải bảy 655
Giải tám 28
0: 02
1: 17
2: 28
3: 31,31,34,38
4:
5: 50,50,55
6:
7: 79,72,76
8: 82,84
9: 93,91,94
KQXS Vĩnh Long 26/03/2021
Giải đặc biệt 849537
Giải nhất 87254
Giải nhì 85526
Giải ba 89811-42690
Giải tư 01657-73683-81572-48859-95990-08172-18648
Giải năm 9614
Giải sáu 0091-4532-8936
Giải bảy 310
Giải tám 70
0:
1: 11,14,10
2: 26
3: 37,32,36
4: 48
5: 54,57,59
6:
7: 72,72,70
8: 83
9: 90,90,91
KQXS Vĩnh Long 19/03/2021
Giải đặc biệt 118289
Giải nhất 52077
Giải nhì 39965
Giải ba 11636-13006
Giải tư 07116-19468-21469-16427-08088-12250-53079
Giải năm 5471
Giải sáu 8959-8735-4483
Giải bảy 201
Giải tám 11
0: 06,01
1: 16,11
2: 27
3: 36,35
4:
5: 50,59
6: 65,68,69
7: 77,79,71
8: 89,88,83
9:
KQXS Vĩnh Long 12/03/2021
Giải đặc biệt 288490
Giải nhất 60901
Giải nhì 49148
Giải ba 58882-31435
Giải tư 79242-66329-92809-33372-28347-37243-06277
Giải năm 6134
Giải sáu 7620-8900-7805
Giải bảy 494
Giải tám 49
0: 01,09,00,05
1:
2: 29,20
3: 35,34
4: 48,42,47,43,49
5:
6:
7: 72,77
8: 82
9: 90,94
KQXS Vĩnh Long 05/03/2021
Giải đặc biệt 231921
Giải nhất 43125
Giải nhì 68420
Giải ba 49508-22530
Giải tư 54146-26420-90930-70648-10421-67306-30876
Giải năm 2297
Giải sáu 7020-9441-4599
Giải bảy 421
Giải tám 41
0: 08,06
1:
2: 21,25,20,20,21,20,21
3: 30,30
4: 46,48,41,41
5:
6:
7: 76
8:
9: 97,99
KQXS Vĩnh Long 26/02/2021
Giải đặc biệt 046384
Giải nhất 07257
Giải nhì 93891
Giải ba 07069-80125
Giải tư 61398-31268-91771-44203-46290-97390-64000
Giải năm 3005
Giải sáu 7405-6739-0823
Giải bảy 446
Giải tám 11
0: 03,00,05,05
1: 11
2: 25,23
3: 39
4: 46
5: 57
6: 69,68
7: 71
8: 84
9: 91,98,90,90
KQXS Vĩnh Long 19/02/2021
Giải đặc biệt 560838
Giải nhất 82016
Giải nhì 32157
Giải ba 76636-21357
Giải tư 80202-44639-09493-43843-79145-11175-92740
Giải năm 5669
Giải sáu 1032-0337-9821
Giải bảy 959
Giải tám 29
0: 02
1: 16
2: 21,29
3: 38,36,39,32,37
4: 43,45,40
5: 57,57,59
6: 69
7: 75
8:
9: 93
KQXS Vĩnh Long 12/02/2021
Giải đặc biệt 223686
Giải nhất 37020
Giải nhì 54691
Giải ba 06508-14853
Giải tư 75738-91881-30688-14543-97706-22955-88139
Giải năm 4242
Giải sáu 1709-1327-3042
Giải bảy 691
Giải tám 67
0: 08,06,09
1:
2: 20,27
3: 38,39
4: 43,42,42
5: 53,55
6: 67
7:
8: 86,81,88
9: 91,91
KQXS Vĩnh Long 05/02/2021
Giải đặc biệt 462856
Giải nhất 05955
Giải nhì 23676
Giải ba 22079-77532
Giải tư 40215-96875-64267-81872-06687-72508-30902
Giải năm 4181
Giải sáu 9316-3491-0331
Giải bảy 704
Giải tám 38
0: 08,02,04
1: 15,16
2:
3: 32,31,38
4:
5: 56,55
6: 67
7: 76,79,75,72
8: 87,81
9: 91
KQXS Vĩnh Long 29/01/2021
Giải đặc biệt 899155
Giải nhất 03631
Giải nhì 61163
Giải ba 59999-24448
Giải tư 85554-53825-84554-08635-43485-56058-41203
Giải năm 9544
Giải sáu 8189-7524-8751
Giải bảy 544
Giải tám 00
0: 03,00
1:
2: 25,24
3: 31,35
4: 48,44,44
5: 55,54,54,58,51
6: 63
7:
8: 85,89
9: 99
KQXS Vĩnh Long 22/01/2021
Giải đặc biệt 247149
Giải nhất 83789
Giải nhì 93843
Giải ba 57088-65292
Giải tư 01453-99800-19250-41769-41544-19814-53395
Giải năm 0470
Giải sáu 6650-6322-5739
Giải bảy 628
Giải tám 54
0: 00
1: 14
2: 22,28
3: 39
4: 49,43,44
5: 53,50,50,54
6: 69
7: 70
8: 89,88
9: 92,95
KQXS Vĩnh Long 15/01/2021
Giải đặc biệt 753821
Giải nhất 56178
Giải nhì 69294
Giải ba 53878-32267
Giải tư 94639-56524-07188-34311-59713-29579-29817
Giải năm 5605
Giải sáu 5111-9371-7488
Giải bảy 747
Giải tám 69
0: 05
1: 11,13,17,11
2: 21,24
3: 39
4: 47
5:
6: 67,69
7: 78,78,79,71
8: 88,88
9: 94
KQXS Vĩnh Long 01/01/2021
Giải đặc biệt 145743
Giải nhất 00806
Giải nhì 16524
Giải ba 57169-67303
Giải tư 74391-52329-22843-20521-46477-69086-83924
Giải năm 9070
Giải sáu 2535-3415-5888
Giải bảy 972
Giải tám 75
0: 06,03
1: 15
2: 24,29,21,24
3: 35
4: 43,43
5:
6: 69
7: 77,70,72,75
8: 86,88
9: 91
KQXS Vĩnh Long 25/12/2020
Giải đặc biệt 381510
Giải nhất 19210
Giải nhì 71983
Giải ba 43519-19270
Giải tư 27590-81053-96917-37652-44439-27487-14944
Giải năm 5182
Giải sáu 0621-6250-9024
Giải bảy 793
Giải tám 82
0:
1: 10,10,19,17
2: 21,24
3: 39
4: 44
5: 53,52,50
6:
7: 70
8: 83,87,82,82
9: 90,93
KQXS Vĩnh Long 18/12/2020
Giải đặc biệt 596860
Giải nhất 21726
Giải nhì 98311
Giải ba 31269-95940
Giải tư 77111-40949-29121-00300-46442-91423-13245
Giải năm 3930
Giải sáu 3850-3180-8164
Giải bảy 256
Giải tám 35
0: 00
1: 11,11
2: 26,21,23
3: 30,35
4: 40,49,42,45
5: 50,56
6: 60,69,64
7:
8: 80
9:
KQXS Vĩnh Long 11/12/2020
Giải đặc biệt 296215
Giải nhất 47565
Giải nhì 16769
Giải ba 17110-23891
Giải tư 91452-58043-44654-89905-87973-80549-47827
Giải năm 0841
Giải sáu 3855-4729-6085
Giải bảy 719
Giải tám 65
0: 05
1: 15,10,19
2: 27,29
3:
4: 43,49,41
5: 52,54,55
6: 65,69,65
7: 73
8: 85
9: 91
KQXS Vĩnh Long 04/12/2020
Giải đặc biệt 327742
Giải nhất 35199
Giải nhì 52541
Giải ba 64265-20653
Giải tư 18513-98884-41148-86498-97905-19833-22139
Giải năm 9523
Giải sáu 0199-7577-6966
Giải bảy 720
Giải tám 15
0: 05
1: 13,15
2: 23,20
3: 33,39
4: 42,41,48
5: 53
6: 65,66
7: 77
8: 84
9: 99,98,99
KQXS Vĩnh Long 27/11/2020
Giải đặc biệt 952289
Giải nhất 36746
Giải nhì 39255
Giải ba 24824-85966
Giải tư 95020-13415-17563-48539-06065-83658-55974
Giải năm 7492
Giải sáu 5913-3635-8638
Giải bảy 487
Giải tám 65
0:
1: 15,13
2: 24,20
3: 39,35,38
4: 46
5: 55,58
6: 66,63,65,65
7: 74
8: 89,87
9: 92
KQXS Vĩnh Long 20/11/2020
Giải đặc biệt 107953
Giải nhất 29169
Giải nhì 44038
Giải ba 32536-93716
Giải tư 53324-22886-38765-51295-55130-04076-11710
Giải năm 8112
Giải sáu 6299-1228-4551
Giải bảy 510
Giải tám 21
0:
1: 16,10,12,10
2: 24,28,21
3: 38,36,30
4:
5: 53,51
6: 69,65
7: 76
8: 86
9: 95,99
KQXS Vĩnh Long 13/11/2020
Giải đặc biệt 430340
Giải nhất 49071
Giải nhì 68136
Giải ba 32030-82766
Giải tư 91179-22838-58660-56737-57297-75444-27752
Giải năm 3184
Giải sáu 1148-6015-2028
Giải bảy 139
Giải tám 80
0:
1: 15
2: 28
3: 36,30,38,37,39
4: 40,44,48
5: 52
6: 66,60
7: 71,79
8: 84,80
9: 97
KQXS Vĩnh Long 06/11/2020
Giải đặc biệt 026530
Giải nhất 92922
Giải nhì 80290
Giải ba 61473-24933
Giải tư 38728-18790-93753-06016-78445-92163-03781
Giải năm 0741
Giải sáu 0313-7548-0546
Giải bảy 505
Giải tám 74
0: 05
1: 16,13
2: 22,28
3: 30,33
4: 45,41,48,46
5: 53
6: 63
7: 73,74
8: 81
9: 90,90
KQXS Vĩnh Long 30/10/2020
Giải đặc biệt 766039
Giải nhất 85259
Giải nhì 01736
Giải ba 50245-53494
Giải tư 68628-56911-48525-38116-50157-36412-84575
Giải năm 2471
Giải sáu 2015-0004-9892
Giải bảy 277
Giải tám 79
0: 04
1: 11,16,12,15
2: 28,25
3: 39,36
4: 45
5: 59,57
6:
7: 75,71,77,79
8:
9: 94,92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.