KQXS Vĩnh Long 18/06/2024
Giải đặc biệt 908718 Đầu - Nháy
Giải nhất 68104 0: 04,08
1: 18,16,13,10,15
2: 24,29,22
3:
4:
5: 56,52
6: 68,60
7: 75
8:
9: 99,90,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 40856
Giải ba 10516-10724
Giải tư 85713-32799-68075-44929-84652-25990-31390
Giải năm 5822
Giải sáu 2968-5410-4760
Giải bảy 508
Giải tám 15
KQXS Vĩnh Long 17/06/2024
Giải đặc biệt 908718 Đầu - Nháy
Giải nhất 68104 0: 04,08
1: 18,16,13,10,15
2: 24,29,22
3:
4:
5: 56,52
6: 68,60
7: 75
8:
9: 99,90,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 40856
Giải ba 10516-10724
Giải tư 85713-32799-68075-44929-84652-25990-31390
Giải năm 5822
Giải sáu 2968-5410-4760
Giải bảy 508
Giải tám 15
KQXS Vĩnh Long 16/06/2024
Giải đặc biệt 908718 Đầu - Nháy
Giải nhất 68104 0: 04,08
1: 18,16,13,10,15
2: 24,29,22
3:
4:
5: 56,52
6: 68,60
7: 75
8:
9: 99,90,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 40856
Giải ba 10516-10724
Giải tư 85713-32799-68075-44929-84652-25990-31390
Giải năm 5822
Giải sáu 2968-5410-4760
Giải bảy 508
Giải tám 15
KQXS Vĩnh Long 15/06/2024
Giải đặc biệt 908718 Đầu - Nháy
Giải nhất 68104 0: 04,08
1: 18,16,13,10,15
2: 24,29,22
3:
4:
5: 56,52
6: 68,60
7: 75
8:
9: 99,90,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 40856
Giải ba 10516-10724
Giải tư 85713-32799-68075-44929-84652-25990-31390
Giải năm 5822
Giải sáu 2968-5410-4760
Giải bảy 508
Giải tám 15
KQXS Vĩnh Long 14/06/2024
Giải đặc biệt 908718 Đầu - Nháy
Giải nhất 68104 0: 04,08
1: 18,16,13,10,15
2: 24,29,22
3:
4:
5: 56,52
6: 68,60
7: 75
8:
9: 99,90,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 40856
Giải ba 10516-10724
Giải tư 85713-32799-68075-44929-84652-25990-31390
Giải năm 5822
Giải sáu 2968-5410-4760
Giải bảy 508
Giải tám 15
KQXS Vĩnh Long 13/06/2024
Giải đặc biệt 025072 Đầu - Nháy
Giải nhất 12138 0: 05,06,04,03
1: 16,16
2: 27,22
3: 38,34,31
4: 49,41
5:
6: 69,67
7: 72
8: 89
9: 91

2 Nháy: 16
Giải nhì 01916
Giải ba 99869-87005
Giải tư 18106-40949-12389-08227-77091-59134-07467
Giải năm 6516
Giải sáu 3304-3322-0541
Giải bảy 103
Giải tám 31
KQXS Vĩnh Long 12/06/2024
Giải đặc biệt 025072 Đầu - Nháy
Giải nhất 12138 0: 05,06,04,03
1: 16,16
2: 27,22
3: 38,34,31
4: 49,41
5:
6: 69,67
7: 72
8: 89
9: 91

2 Nháy: 16
Giải nhì 01916
Giải ba 99869-87005
Giải tư 18106-40949-12389-08227-77091-59134-07467
Giải năm 6516
Giải sáu 3304-3322-0541
Giải bảy 103
Giải tám 31
KQXS Vĩnh Long 11/06/2024
Giải đặc biệt 025072 Đầu - Nháy
Giải nhất 12138 0: 05,06,04,03
1: 16,16
2: 27,22
3: 38,34,31
4: 49,41
5:
6: 69,67
7: 72
8: 89
9: 91

2 Nháy: 16
Giải nhì 01916
Giải ba 99869-87005
Giải tư 18106-40949-12389-08227-77091-59134-07467
Giải năm 6516
Giải sáu 3304-3322-0541
Giải bảy 103
Giải tám 31
KQXS Vĩnh Long 10/06/2024
Giải đặc biệt 025072 Đầu - Nháy
Giải nhất 12138 0: 05,06,04,03
1: 16,16
2: 27,22
3: 38,34,31
4: 49,41
5:
6: 69,67
7: 72
8: 89
9: 91

2 Nháy: 16
Giải nhì 01916
Giải ba 99869-87005
Giải tư 18106-40949-12389-08227-77091-59134-07467
Giải năm 6516
Giải sáu 3304-3322-0541
Giải bảy 103
Giải tám 31
KQXS Vĩnh Long 09/06/2024
Giải đặc biệt 025072 Đầu - Nháy
Giải nhất 12138 0: 05,06,04,03
1: 16,16
2: 27,22
3: 38,34,31
4: 49,41
5:
6: 69,67
7: 72
8: 89
9: 91

2 Nháy: 16
Giải nhì 01916
Giải ba 99869-87005
Giải tư 18106-40949-12389-08227-77091-59134-07467
Giải năm 6516
Giải sáu 3304-3322-0541
Giải bảy 103
Giải tám 31
KQXS Vĩnh Long 08/06/2024
Giải đặc biệt 025072 Đầu - Nháy
Giải nhất 12138 0: 05,06,04,03
1: 16,16
2: 27,22
3: 38,34,31
4: 49,41
5:
6: 69,67
7: 72
8: 89
9: 91

2 Nháy: 16
Giải nhì 01916
Giải ba 99869-87005
Giải tư 18106-40949-12389-08227-77091-59134-07467
Giải năm 6516
Giải sáu 3304-3322-0541
Giải bảy 103
Giải tám 31
KQXS Vĩnh Long 07/06/2024
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 12138 0: 05,06,04,03
1: 16,16
2: 27,22
3: 38,34,31
4: 49,41
5:
6: 69,67
7:
8: 89
9: 91

2 Nháy: 16
Giải nhì 01916
Giải ba 99869-87005
Giải tư 18106-40949-12389-08227-77091-59134-07467
Giải năm 6516
Giải sáu 3304-3322-0541
Giải bảy 103
Giải tám 31
KQXS Vĩnh Long 06/06/2024
Giải đặc biệt 944233 Đầu - Nháy
Giải nhất 40021 0:
1: 14,11
2: 21,22
3: 33,37,34,37
4: 46,42
5:
6: 64,67
7: 78,73
8: 83,88,81,81
9:

2 Nháy: 37,81
Giải nhì 03737
Giải ba 99746-02364
Giải tư 12283-26588-17722-62178-36181-70742-56914
Giải năm 3211
Giải sáu 8873-7567-0934
Giải bảy 381
Giải tám 37
KQXS Vĩnh Long 05/06/2024
Giải đặc biệt 944233 Đầu - Nháy
Giải nhất 40021 0:
1: 14,11
2: 21,22
3: 33,37,34,37
4: 46,42
5:
6: 64,67
7: 78,73
8: 83,88,81,81
9:

2 Nháy: 37,81
Giải nhì 03737
Giải ba 99746-02364
Giải tư 12283-26588-17722-62178-36181-70742-56914
Giải năm 3211
Giải sáu 8873-7567-0934
Giải bảy 381
Giải tám 37
KQXS Vĩnh Long 04/06/2024
Giải đặc biệt 944233 Đầu - Nháy
Giải nhất 40021 0:
1: 14,11
2: 21,22
3: 33,37,34,37
4: 46,42
5:
6: 64,67
7: 78,73
8: 83,88,81,81
9:

2 Nháy: 37,81
Giải nhì 03737
Giải ba 99746-02364
Giải tư 12283-26588-17722-62178-36181-70742-56914
Giải năm 3211
Giải sáu 8873-7567-0934
Giải bảy 381
Giải tám 37
KQXS Vĩnh Long 03/06/2024
Giải đặc biệt 944233 Đầu - Nháy
Giải nhất 40021 0:
1: 14,11
2: 21,22
3: 33,37,34,37
4: 46,42
5:
6: 64,67
7: 78,73
8: 83,88,81,81
9:

2 Nháy: 37,81
Giải nhì 03737
Giải ba 99746-02364
Giải tư 12283-26588-17722-62178-36181-70742-56914
Giải năm 3211
Giải sáu 8873-7567-0934
Giải bảy 381
Giải tám 37
KQXS Vĩnh Long 02/06/2024
Giải đặc biệt 944233 Đầu - Nháy
Giải nhất 40021 0:
1: 14,11
2: 21,22
3: 33,37,34,37
4: 46,42
5:
6: 64,67
7: 78,73
8: 83,88,81,81
9:

2 Nháy: 37,81
Giải nhì 03737
Giải ba 99746-02364
Giải tư 12283-26588-17722-62178-36181-70742-56914
Giải năm 3211
Giải sáu 8873-7567-0934
Giải bảy 381
Giải tám 37
KQXS Vĩnh Long 01/06/2024
Giải đặc biệt 944233 Đầu - Nháy
Giải nhất 40021 0:
1: 14,11
2: 21,22
3: 33,37,34,37
4: 46,42
5:
6: 64,67
7: 78,73
8: 83,88,81,81
9:

2 Nháy: 37,81
Giải nhì 03737
Giải ba 99746-02364
Giải tư 12283-26588-17722-62178-36181-70742-56914
Giải năm 3211
Giải sáu 8873-7567-0934
Giải bảy 381
Giải tám 37
KQXS Vĩnh Long 31/05/2024
Giải đặc biệt 022364 Đầu - Nháy
Giải nhất 48373 0: 00
1: 13,16
2: 21
3: 39,33,32
4: 41,40
5: 51,53,50
6: 64,64,68
7: 73
8: 88
9: 97

2 Nháy: 64
Giải nhì 13939
Giải ba 73713-29800
Giải tư 17764-63997-80151-67821-90241-70353-81116
Giải năm 7950
Giải sáu 0140-7533-3368
Giải bảy 632
Giải tám 88
KQXS Vĩnh Long 30/05/2024
Giải đặc biệt 022364 Đầu - Nháy
Giải nhất 48373 0: 00
1: 13,16
2: 21
3: 39,33,32
4: 41,40
5: 51,53,50
6: 64,64,68
7: 73
8: 88
9: 97

2 Nháy: 64
Giải nhì 13939
Giải ba 73713-29800
Giải tư 17764-63997-80151-67821-90241-70353-81116
Giải năm 7950
Giải sáu 0140-7533-3368
Giải bảy 632
Giải tám 88

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay