KQXS Đồng Nai 21/09/2022
Giải đặc biệt 600470 Đầu - Nháy
Giải nhất 59793 0: 05,00,09,02,08
1: 16
2: 25,23
3: 39,32,36,31
4: 49
5: 57
6: 68
7: 70,70
8:
9: 93

2 Nháy: 70
Giải nhì 12905
Giải ba 78439-85049
Giải tư 70968-62032-18100-05136-90216-33070-81725
Giải năm 8909
Giải sáu 8723-8557-8502
Giải bảy 831
Giải tám 08
KQXS Đồng Nai 24/08/2022
Giải đặc biệt 010375 Đầu - Nháy
Giải nhất 14005 0: 05
1: 16,17
2: 29
3: 36
4: 48,42
5: 58,51
6: 64
7: 75,78,72,70
8: 88
9: 91,93,99
Giải nhì 36029
Giải ba 17648-62242
Giải tư 00488-98658-94178-90964-71191-03372-83570
Giải năm 4316
Giải sáu 6293-4436-3817
Giải bảy 351
Giải tám 99
KQXS Đồng Nai 17/08/2022
Giải đặc biệt 308173 Đầu - Nháy
Giải nhất 56782 0:
1:
2: 29
3: 32,30,39
4: 46,44,42
5: 50
6:
7: 73,73,76
8: 82,88,81,87
9: 97,94,96

2 Nháy: 73
Giải nhì 19232
Giải ba 29388-41597
Giải tư 93529-93994-70446-40130-14881-07850-93744
Giải năm 5873
Giải sáu 4239-1396-8542
Giải bảy 376
Giải tám 87
KQXS Đồng Nai 10/08/2022
Giải đặc biệt 930509 Đầu - Nháy
Giải nhất 61521 0: 09,05,00
1:
2: 21,20
3: 32,37
4:
5:
6: 60,64
7: 77
8: 81,84
9: 99,95,94,96,94,94

3 Nháy: 94
Giải nhì 18732
Giải ba 27881-21377
Giải tư 22805-78060-56920-97199-39900-98595-33694
Giải năm 8696
Giải sáu 4894-1994-6264
Giải bảy 037
Giải tám 84
KQXS Đồng Nai 03/08/2022
Giải đặc biệt 011869 Đầu - Nháy
Giải nhất 34081 0: 05,02,04,08,04
1: 17,13,12
2: 22,24,24
3: 31
4:
5:
6: 69
7: 75
8: 81,81,84
9: 94

2 Nháy: 04,24,81
Giải nhì 13905
Giải ba 12481-42222
Giải tư 87324-47117-94613-23675-62394-78912-78402
Giải năm 1524
Giải sáu 2904-1208-2404
Giải bảy 484
Giải tám 31
KQXS Đồng Nai 27/07/2022
Giải đặc biệt 249874 Đầu - Nháy
Giải nhất 90598 0: 06
1:
2: 23,29
3: 33,39
4: 46,46,49
5: 50
6: 67,65
7: 74,75,70
8: 89,80
9: 98,97

2 Nháy: 46
Giải nhì 26133
Giải ba 76497-59789
Giải tư 28175-80867-46039-33150-97006-49646-49046
Giải năm 8523
Giải sáu 0765-0849-6529
Giải bảy 580
Giải tám 70
KQXS Đồng Nai 20/07/2022
Giải đặc biệt 231866 Đầu - Nháy
Giải nhất 89432 0: 05
1: 15,11,17,10,14
2: 28,20,25
3: 32,34
4:
5:
6: 66,62,68
7:
8: 81
9: 90,96,98
Giải nhì 52515
Giải ba 50134-88428
Giải tư 95190-14381-86011-13762-76996-55217-39720
Giải năm 2510
Giải sáu 4614-8725-8968
Giải bảy 298
Giải tám 05
KQXS Đồng Nai 13/07/2022
Giải đặc biệt 063036 Đầu - Nháy
Giải nhất 24787 0: 03
1: 16
2:
3: 36
4: 42,48,44
5: 58,53,53,57
6:
7:
8: 87,80,88,86,88,80
9: 91,93

2 Nháy: 53,80,88
Giải nhì 13458
Giải ba 82642-05291
Giải tư 00716-10453-83603-72948-85444-20880-74488
Giải năm 8753
Giải sáu 7986-8057-1588
Giải bảy 080
Giải tám 93
KQXS Đồng Nai 06/07/2022
Giải đặc biệt 834226 Đầu - Nháy
Giải nhất 86636 0: 03
1: 18,11
2: 26,27,22,22
3: 36,32
4: 45,47,41
5:
6: 65
7: 78
8: 85,85,87
9: 95

2 Nháy: 22,85
Giải nhì 48018
Giải ba 48278-83503
Giải tư 47545-73585-17727-57795-35011-95685-59387
Giải năm 3747
Giải sáu 1222-6941-3532
Giải bảy 665
Giải tám 22
KQXS Đồng Nai 29/06/2022
Giải đặc biệt 560146 Đầu - Nháy
Giải nhất 90152 0: 04
1: 14
2: 23,20,25
3: 34,35,31
4: 46,40
5: 52,50,51,56
6:
7: 76
8: 88,82
9: 94
Giải nhì 07250
Giải ba 50834-26451
Giải tư 76356-04188-17576-10935-21704-39114-41423
Giải năm 4040
Giải sáu 7220-8025-7882
Giải bảy 994
Giải tám 31
KQXS Đồng Nai 22/06/2022
Giải đặc biệt 358145 Đầu - Nháy
Giải nhất 28458 0: 07,07,08
1: 17
2: 22
3: 36,34,32
4: 45,43
5: 58,56
6: 60,65
7: 71
8: 83
9: 93,99

2 Nháy: 07
Giải nhì 97371
Giải ba 72993-83836
Giải tư 24399-44843-79660-20817-80407-23734-89656
Giải năm 5407
Giải sáu 4365-7532-5208
Giải bảy 722
Giải tám 83
KQXS Đồng Nai 15/06/2022
Giải đặc biệt 215188 Đầu - Nháy
Giải nhất 96599 0: 01
1: 18
2:
3: 34,34,37,30
4: 43,46
5:
6: 61,66,68
7: 70,76,74
8: 88,83
9: 99,96

2 Nháy: 34
Giải nhì 27696
Giải ba 50134-63161
Giải tư 15034-50743-81246-42183-88466-39837-66401
Giải năm 9230
Giải sáu 7870-0718-8176
Giải bảy 074
Giải tám 68
KQXS Đồng Nai 08/06/2022
Giải đặc biệt 976738 Đầu - Nháy
Giải nhất 73847 0: 04
1:
2: 29,24
3: 38,37,39,36
4: 47
5: 52,54,51
6: 68
7: 75,72,79
8: 84,87,85
9:
Giải nhì 08937
Giải ba 04175-10372
Giải tư 48704-55984-81629-78787-53368-50552-13039
Giải năm 6324
Giải sáu 0379-2754-0936
Giải bảy 185
Giải tám 51
KQXS Đồng Nai 01/06/2022
Giải đặc biệt 719540 Đầu - Nháy
Giải nhất 61416 0: 08,06
1: 16,12,18,11
2:
3: 31,35
4: 40,40,41
5: 56
6: 69,67
7: 75
8: 82,80
9: 95

2 Nháy: 40
Giải nhì 76112
Giải ba 84418-02556
Giải tư 83382-72469-19440-51641-23775-91380-55531
Giải năm 5367
Giải sáu 7295-2708-6906
Giải bảy 635
Giải tám 11
KQXS Đồng Nai 25/05/2022
Giải đặc biệt 693866 Đầu - Nháy
Giải nhất 46667 0: 05,01,00
1: 13
2: 23
3: 32
4:
5: 53,51,54,50
6: 66,67,66,67,65,61
7:
8: 82,87
9:

2 Nháy: 66,67
Giải nhì 72413
Giải ba 86153-10705
Giải tư 24351-75166-94823-01767-26565-83401-60882
Giải năm 9754
Giải sáu 4432-2200-8561
Giải bảy 750
Giải tám 87
KQXS Đồng Nai 18/05/2022
Giải đặc biệt 117782 Đầu - Nháy
Giải nhất 18325 0: 01,08,09
1: 14,17
2: 25,28
3: 35,34
4: 40
5: 51,59
6: 60
7: 76
8: 82,84
9: 99,95
Giải nhì 12901
Giải ba 24151-34314
Giải tư 69140-70099-34435-69517-25695-54476-35528
Giải năm 1584
Giải sáu 2134-3808-0709
Giải bảy 860
Giải tám 59
KQXS Đồng Nai 11/05/2022
Giải đặc biệt 376634 Đầu - Nháy
Giải nhất 32374 0: 09,06
1:
2: 25,28,27
3: 34,35,38
4: 42
5: 54,52
6: 68,60
7: 74,77,71
8:
9: 98,93
Giải nhì 15498
Giải ba 56168-32809
Giải tư 34993-02677-29106-23971-80942-12460-48335
Giải năm 3325
Giải sáu 6038-0728-0954
Giải bảy 427
Giải tám 52
KQXS Đồng Nai 04/05/2022
Giải đặc biệt 033323 Đầu - Nháy
Giải nhất 32704 0: 04,04
1:
2: 23,25,23
3: 35,38,31,39
4: 42,43
5: 52,55
6: 65
7:
8: 87,82
9: 97,99

2 Nháy: 04,23
Giải nhì 04804
Giải ba 76452-38065
Giải tư 24542-82987-39635-99055-54638-59531-92739
Giải năm 1997
Giải sáu 2699-0825-3423
Giải bảy 643
Giải tám 82
KQXS Đồng Nai 27/04/2022
Giải đặc biệt 171529 Đầu - Nháy
Giải nhất 09110 0: 09
1: 10,19
2: 29
3: 36,38
4: 48
5:
6: 67,63,69
7: 79,71
8: 84,83,89
9: 94,92,99
Giải nhì 28094
Giải ba 09492-31436
Giải tư 19079-28938-85471-10709-66884-93399-71667
Giải năm 9083
Giải sáu 0648-6119-0163
Giải bảy 569
Giải tám 89
KQXS Đồng Nai 20/04/2022
Giải đặc biệt 907299 Đầu - Nháy
Giải nhất 65619 0:
1: 19
2: 23,22
3: 31,37
4: 40,41,44
5: 57,58,54,50
6: 69,61,63
7:
8: 87
9: 99,95
Giải nhì 70057
Giải ba 81423-25287
Giải tư 71340-37758-79154-34631-73141-45344-46395
Giải năm 4337
Giải sáu 7069-3150-4822
Giải bảy 961
Giải tám 63

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.