KQXS Đồng Nai 01/12/2021
Giải đặc biệt 440850 Đầu - Nháy
Giải nhất 66435 0: 01,01
1: 15
2: 26,25,27
3: 35,37
4: 48,43
5: 50
6: 64
7: 72,75
8: 87,82
9: 93,97

2 Nháy: 01
Giải nhì 87148
Giải ba 81643-39426
Giải tư 93801-57101-12593-15572-04037-38725-18175
Giải năm 6987
Giải sáu 7115-5797-5827
Giải bảy 364
Giải tám 82
KQXS Đồng Nai 24/11/2021
Giải đặc biệt 665654 Đầu - Nháy
Giải nhất 55861 0: 08
1: 14
2:
3: 30,33,38,33,33
4: 40,47
5: 54
6: 61,62,60,60
7: 79
8: 88,88
9: 99

2 Nháy: 60,88
3 Nháy: 33
Giải nhì 82488
Giải ba 72299-72862
Giải tư 50040-50130-36379-53833-66438-44947-90833
Giải năm 1760
Giải sáu 4433-3908-3514
Giải bảy 788
Giải tám 60
KQXS Đồng Nai 17/11/2021
Giải đặc biệt 579734 Đầu - Nháy
Giải nhất 47830 0: 00,03,05
1: 13
2: 28
3: 34,30,38
4: 45
5: 57
6:
7: 71,76
8: 80,82
9: 98,90,96,95
Giải nhì 55000
Giải ba 02498-15680
Giải tư 33182-76871-32028-08638-36245-83390-33303
Giải năm 6713
Giải sáu 1296-5057-8895
Giải bảy 676
Giải tám 05
KQXS Đồng Nai 10/11/2021
Giải đặc biệt 334906 Đầu - Nháy
Giải nhất 45848 0: 06,00,00
1: 14,11
2: 28
3: 36
4: 48,42
5: 54,51,57,50,50
6: 66
7: 79,72
8:
9: 90

2 Nháy: 00,50
Giải nhì 16454
Giải ba 87200-43851
Giải tư 20779-61557-07914-25100-88642-18336-69350
Giải năm 1272
Giải sáu 1611-9390-3228
Giải bảy 466
Giải tám 50
KQXS Đồng Nai 03/11/2021
Giải đặc biệt 141606 Đầu - Nháy
Giải nhất 28589 0: 06,09
1: 18
2:
3: 38
4: 43
5: 54,51
6: 62
7: 70,73
8: 89,81,80,89,89,87
9: 90,96

3 Nháy: 89
Giải nhì 26862
Giải ba 78181-84770
Giải tư 07580-72643-81754-38289-80289-74051-01873
Giải năm 9590
Giải sáu 1038-6487-5596
Giải bảy 409
Giải tám 18
KQXS Đồng Nai 27/10/2021
Giải đặc biệt 577299 Đầu - Nháy
Giải nhất 34359 0: 02
1: 14,17
2: 20
3: 37,33
4: 44,40
5: 59,57
6: 68,66
7: 73
8: 87
9: 99,96,90,94
Giải nhì 92196
Giải ba 62620-49237
Giải tư 00114-46333-35890-08668-43044-11194-62787
Giải năm 0573
Giải sáu 4517-6802-8866
Giải bảy 640
Giải tám 57
KQXS Đồng Nai 22/10/2021
Giải đặc biệt 673884 Đầu - Nháy
Giải nhất 46298 0: 00,01,08,06
1: 18,14
2: 28,29
3: 35,38,36
4: 43,44
5: 57
6: 64
7:
8: 84
9: 98,96
Giải nhì 38900
Giải ba 60343-31457
Giải tư 43201-87064-35508-04828-52335-70706-01929
Giải năm 4144
Giải sáu 5138-8336-7218
Giải bảy 996
Giải tám 14
KQXS Đồng Nai 07/07/2021
Giải đặc biệt 168076 Đầu - Nháy
Giải nhất 57577 0: 06
1: 14
2: 26
3: 32,30,37
4:
5: 58
6: 60,61
7: 76,77,72,78,78
8: 83
9: 92,91,92

2 Nháy: 78,92
Giải nhì 85992
Giải ba 27532-33860
Giải tư 68072-37158-96391-00778-29830-05992-04037
Giải năm 5683
Giải sáu 8714-0026-1678
Giải bảy 806
Giải tám 61
KQXS Đồng Nai 30/06/2021
Giải đặc biệt 235490 Đầu - Nháy
Giải nhất 85243 0:
1: 15,17,17
2: 29
3: 35
4: 43,40,40
5: 52,52
6: 61,64
7: 74
8: 89,83,87
9: 90,94

2 Nháy: 17,40,52
Giải nhì 33440
Giải ba 45940-80861
Giải tư 43615-22774-26364-29817-08035-17029-85617
Giải năm 5894
Giải sáu 6989-5552-0083
Giải bảy 387
Giải tám 52
KQXS Đồng Nai 23/06/2021
Giải đặc biệt 260023 Đầu - Nháy
Giải nhất 73708 0: 08
1: 16,13,17
2: 23,23,21,23,29
3: 36,34
4: 42,49
5: 56,55
6:
7:
8: 85,87
9: 90

3 Nháy: 23
Giải nhì 60416
Giải ba 14623-22613
Giải tư 68521-09536-43685-65256-71523-45742-74117
Giải năm 4934
Giải sáu 3987-6349-0929
Giải bảy 390
Giải tám 55
KQXS Đồng Nai 16/06/2021
Giải đặc biệt 503155 Đầu - Nháy
Giải nhất 61245 0: 01,02,08,09
1:
2: 29,25
3: 38,39
4: 45,48,40
5: 55,58
6: 66,62
7: 79
8: 82
9: 93
Giải nhì 61629
Giải ba 46793-09625
Giải tư 45901-82382-71048-58602-87408-49038-17039
Giải năm 3379
Giải sáu 7166-7940-3409
Giải bảy 758
Giải tám 62
KQXS Đồng Nai 09/06/2021
Giải đặc biệt 422435 Đầu - Nháy
Giải nhất 70802 0: 02,03,01,04,02
1: 11
2: 29
3: 35,38,39,34,38
4: 46
5: 50
6: 65
7:
8: 82,83
9: 99

2 Nháy: 02,38
Giải nhì 47438
Giải ba 87003-09850
Giải tư 85865-03801-16439-35682-79883-09634-03238
Giải năm 9999
Giải sáu 6504-8229-6711
Giải bảy 446
Giải tám 02
KQXS Đồng Nai 02/06/2021
Giải đặc biệt 860270 Đầu - Nháy
Giải nhất 48742 0: 05,07
1: 17,11
2:
3: 31,36
4: 42,42,41
5: 55,54
6:
7: 70,75,76
8: 88
9: 98,98,93

2 Nháy: 42,98
Giải nhì 89142
Giải ba 90555-36288
Giải tư 08041-46831-94498-15305-73907-60354-11098
Giải năm 2975
Giải sáu 5776-2717-3993
Giải bảy 336
Giải tám 11
KQXS Đồng Nai 26/05/2021
Giải đặc biệt 019035 Đầu - Nháy
Giải nhất 42159 0: 02
1: 19,11,10
2: 28,25
3: 35,30,35
4:
5: 59,53
6:
7: 78,72
8: 89,83
9: 90,92,93

2 Nháy: 35
Giải nhì 00778
Giải ba 77989-71783
Giải tư 15628-93019-25311-14890-12730-89072-17110
Giải năm 6492
Giải sáu 8825-9135-2453
Giải bảy 093
Giải tám 02
KQXS Đồng Nai 19/05/2021
Giải đặc biệt 172727 Đầu - Nháy
Giải nhất 13496 0: 09,04,05
1: 19,12
2: 27,27,23
3: 34,36
4: 48
5: 56,50,55
6:
7:
8: 87,85
9: 96,98

2 Nháy: 27
Giải nhì 33119
Giải ba 17748-02609
Giải tư 20734-52604-95536-57305-10612-28827-35656
Giải năm 9823
Giải sáu 9587-1850-5055
Giải bảy 885
Giải tám 98
KQXS Đồng Nai 12/05/2021
Giải đặc biệt 669266 Đầu - Nháy
Giải nhất 86521 0: 06
1: 16,18
2: 21,29
3: 32
4: 46
5: 58,59,50,55
6: 66,66
7:
8: 81,89
9: 96,96,96

2 Nháy: 66
3 Nháy: 96
Giải nhì 13958
Giải ba 71532-16806
Giải tư 53459-46250-03096-89496-80516-49081-01218
Giải năm 8189
Giải sáu 6846-5029-7096
Giải bảy 055
Giải tám 66
KQXS Đồng Nai 05/05/2021
Giải đặc biệt 074509 Đầu - Nháy
Giải nhất 55356 0: 09,08
1: 10
2: 23
3: 30,38
4:
5: 56,52,58,55,55
6: 66,67
7: 78,75
8: 89
9: 92,91

2 Nháy: 55
Giải nhì 97092
Giải ba 67208-80491
Giải tư 76066-85410-04078-88552-76067-27289-84130
Giải năm 8538
Giải sáu 4975-0023-1958
Giải bảy 255
Giải tám 55
KQXS Đồng Nai 28/04/2021
Giải đặc biệt 005553 Đầu - Nháy
Giải nhất 89174 0: 08,07,07,04
1:
2: 26,27
3:
4:
5: 53,59,56
6: 63,66
7: 74,74
8: 85,88
9: 90,95,95

2 Nháy: 07,74,95
Giải nhì 03226
Giải ba 26785-05959
Giải tư 60808-01690-44607-58595-29207-87704-90127
Giải năm 5274
Giải sáu 1056-8763-7366
Giải bảy 688
Giải tám 95
KQXS Đồng Nai 21/04/2021
Giải đặc biệt 134232 Đầu - Nháy
Giải nhất 69902 0: 02,05,08,07
1: 14,19,16
2: 27
3: 32,39,30
4: 44
5: 59,55
6: 60
7: 74
8: 82,84
9:
Giải nhì 65082
Giải ba 95214-03284
Giải tư 09219-86659-39644-28639-51416-93255-22430
Giải năm 6105
Giải sáu 5108-0607-5060
Giải bảy 874
Giải tám 27
KQXS Đồng Nai 14/04/2021
Giải đặc biệt 273677 Đầu - Nháy
Giải nhất 51503 0: 03
1: 11
2: 21,24
3: 35,34
4: 41
5:
6: 61,62
7: 77,74,78,71,70,76
8: 83
9: 94,97
Giải nhì 84541
Giải ba 47761-10874
Giải tư 27735-76678-76694-60997-54071-68183-27611
Giải năm 6734
Giải sáu 0170-8121-1524
Giải bảy 662
Giải tám 76

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.