• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Đồng Nai
  • KQXS Đồng Nai

Kết quả Đầu
KQXS Đồng Nai 07/07/2021
Giải đặc biệt 168076
Giải nhất 57577
Giải nhì 85992
Giải ba 27532-33860
Giải tư 68072-37158-96391-00778-29830-05992-04037
Giải năm 5683
Giải sáu 8714-0026-1678
Giải bảy 806
Giải tám 61
0: 06
1: 14
2: 26
3: 32,30,37
4:
5: 58
6: 60,61
7: 76,77,72,78,78
8: 83
9: 92,91,92
KQXS Đồng Nai 30/06/2021
Giải đặc biệt 235490
Giải nhất 85243
Giải nhì 33440
Giải ba 45940-80861
Giải tư 43615-22774-26364-29817-08035-17029-85617
Giải năm 5894
Giải sáu 6989-5552-0083
Giải bảy 387
Giải tám 52
0:
1: 15,17,17
2: 29
3: 35
4: 43,40,40
5: 52,52
6: 61,64
7: 74
8: 89,83,87
9: 90,94
KQXS Đồng Nai 23/06/2021
Giải đặc biệt 260023
Giải nhất 73708
Giải nhì 60416
Giải ba 14623-22613
Giải tư 68521-09536-43685-65256-71523-45742-74117
Giải năm 4934
Giải sáu 3987-6349-0929
Giải bảy 390
Giải tám 55
0: 08
1: 16,13,17
2: 23,23,21,23,29
3: 36,34
4: 42,49
5: 56,55
6:
7:
8: 85,87
9: 90
KQXS Đồng Nai 16/06/2021
Giải đặc biệt 503155
Giải nhất 61245
Giải nhì 61629
Giải ba 46793-09625
Giải tư 45901-82382-71048-58602-87408-49038-17039
Giải năm 3379
Giải sáu 7166-7940-3409
Giải bảy 758
Giải tám 62
0: 01,02,08,09
1:
2: 29,25
3: 38,39
4: 45,48,40
5: 55,58
6: 66,62
7: 79
8: 82
9: 93
KQXS Đồng Nai 09/06/2021
Giải đặc biệt 422435
Giải nhất 70802
Giải nhì 47438
Giải ba 87003-09850
Giải tư 85865-03801-16439-35682-79883-09634-03238
Giải năm 9999
Giải sáu 6504-8229-6711
Giải bảy 446
Giải tám 02
0: 02,03,01,04,02
1: 11
2: 29
3: 35,38,39,34,38
4: 46
5: 50
6: 65
7:
8: 82,83
9: 99
KQXS Đồng Nai 02/06/2021
Giải đặc biệt 860270
Giải nhất 48742
Giải nhì 89142
Giải ba 90555-36288
Giải tư 08041-46831-94498-15305-73907-60354-11098
Giải năm 2975
Giải sáu 5776-2717-3993
Giải bảy 336
Giải tám 11
0: 05,07
1: 17,11
2:
3: 31,36
4: 42,42,41
5: 55,54
6:
7: 70,75,76
8: 88
9: 98,98,93
KQXS Đồng Nai 26/05/2021
Giải đặc biệt 019035
Giải nhất 42159
Giải nhì 00778
Giải ba 77989-71783
Giải tư 15628-93019-25311-14890-12730-89072-17110
Giải năm 6492
Giải sáu 8825-9135-2453
Giải bảy 093
Giải tám 02
0: 02
1: 19,11,10
2: 28,25
3: 35,30,35
4:
5: 59,53
6:
7: 78,72
8: 89,83
9: 90,92,93
KQXS Đồng Nai 19/05/2021
Giải đặc biệt 172727
Giải nhất 13496
Giải nhì 33119
Giải ba 17748-02609
Giải tư 20734-52604-95536-57305-10612-28827-35656
Giải năm 9823
Giải sáu 9587-1850-5055
Giải bảy 885
Giải tám 98
0: 09,04,05
1: 19,12
2: 27,27,23
3: 34,36
4: 48
5: 56,50,55
6:
7:
8: 87,85
9: 96,98
KQXS Đồng Nai 12/05/2021
Giải đặc biệt 669266
Giải nhất 86521
Giải nhì 13958
Giải ba 71532-16806
Giải tư 53459-46250-03096-89496-80516-49081-01218
Giải năm 8189
Giải sáu 6846-5029-7096
Giải bảy 055
Giải tám 66
0: 06
1: 16,18
2: 21,29
3: 32
4: 46
5: 58,59,50,55
6: 66,66
7:
8: 81,89
9: 96,96,96
KQXS Đồng Nai 05/05/2021
Giải đặc biệt 074509
Giải nhất 55356
Giải nhì 97092
Giải ba 67208-80491
Giải tư 76066-85410-04078-88552-76067-27289-84130
Giải năm 8538
Giải sáu 4975-0023-1958
Giải bảy 255
Giải tám 55
0: 09,08
1: 10
2: 23
3: 30,38
4:
5: 56,52,58,55,55
6: 66,67
7: 78,75
8: 89
9: 92,91
KQXS Đồng Nai 28/04/2021
Giải đặc biệt 005553
Giải nhất 89174
Giải nhì 03226
Giải ba 26785-05959
Giải tư 60808-01690-44607-58595-29207-87704-90127
Giải năm 5274
Giải sáu 1056-8763-7366
Giải bảy 688
Giải tám 95
0: 08,07,07,04
1:
2: 26,27
3:
4:
5: 53,59,56
6: 63,66
7: 74,74
8: 85,88
9: 90,95,95
KQXS Đồng Nai 21/04/2021
Giải đặc biệt 134232
Giải nhất 69902
Giải nhì 65082
Giải ba 95214-03284
Giải tư 09219-86659-39644-28639-51416-93255-22430
Giải năm 6105
Giải sáu 5108-0607-5060
Giải bảy 874
Giải tám 27
0: 02,05,08,07
1: 14,19,16
2: 27
3: 32,39,30
4: 44
5: 59,55
6: 60
7: 74
8: 82,84
9:
KQXS Đồng Nai 14/04/2021
Giải đặc biệt 273677
Giải nhất 51503
Giải nhì 84541
Giải ba 47761-10874
Giải tư 27735-76678-76694-60997-54071-68183-27611
Giải năm 6734
Giải sáu 0170-8121-1524
Giải bảy 662
Giải tám 76
0: 03
1: 11
2: 21,24
3: 35,34
4: 41
5:
6: 61,62
7: 77,74,78,71,70,76
8: 83
9: 94,97
KQXS Đồng Nai 07/04/2021
Giải đặc biệt 702542
Giải nhất 91904
Giải nhì 90441
Giải ba 69330-84813
Giải tư 37457-37786-96909-98430-55426-98483-94543
Giải năm 8102
Giải sáu 1629-1394-4019
Giải bảy 918
Giải tám 40
0: 04,09,02
1: 13,19,18
2: 26,29
3: 30,30
4: 42,41,43,40
5: 57
6:
7:
8: 86,83
9: 94
KQXS Đồng Nai 31/03/2021
Giải đặc biệt 452523
Giải nhất 86091
Giải nhì 93623
Giải ba 85991-18989
Giải tư 03715-29718-75673-31781-46238-38009-60675
Giải năm 1560
Giải sáu 7594-5641-6745
Giải bảy 347
Giải tám 70
0: 09
1: 15,18
2: 23,23
3: 38
4: 41,45,47
5:
6: 60
7: 73,75,70
8: 89,81
9: 91,91,94
KQXS Đồng Nai 24/03/2021
Giải đặc biệt 794871
Giải nhất 21762
Giải nhì 83860
Giải ba 67059-00587
Giải tư 26175-99864-75486-55421-45086-62196-49709
Giải năm 5953
Giải sáu 4348-5641-7183
Giải bảy 581
Giải tám 73
0: 09
1:
2: 21
3:
4: 48,41
5: 59,53
6: 62,60,64
7: 71,75,73
8: 87,86,86,83,81
9: 96
KQXS Đồng Nai 17/03/2021
Giải đặc biệt 358405
Giải nhất 09813
Giải nhì 10116
Giải ba 65606-07642
Giải tư 89781-71944-87351-47650-48864-55872-12257
Giải năm 4518
Giải sáu 8658-7908-7171
Giải bảy 757
Giải tám 80
0: 05,06,08
1: 13,16,18
2:
3:
4: 42,44
5: 51,50,57,58,57
6: 64
7: 72,71
8: 81,80
9:
KQXS Đồng Nai 10/03/2021
Giải đặc biệt 271627
Giải nhất 04483
Giải nhì 88468
Giải ba 99600-69395
Giải tư 41247-60026-77766-69595-77275-25376-28110
Giải năm 8500
Giải sáu 8368-8357-0881
Giải bảy 631
Giải tám 39
0: 00,00
1: 10
2: 27,26
3: 31,39
4: 47
5: 57
6: 68,66,68
7: 75,76
8: 83,81
9: 95,95
KQXS Đồng Nai 03/03/2021
Giải đặc biệt 279699
Giải nhất 13499
Giải nhì 07745
Giải ba 05120-77404
Giải tư 05993-53444-48080-89559-16888-23744-12345
Giải năm 7193
Giải sáu 7558-6461-6842
Giải bảy 065
Giải tám 32
0: 04
1:
2: 20
3: 32
4: 45,44,44,45,42
5: 59,58
6: 61,65
7:
8: 80,88
9: 99,99,93,93
KQXS Đồng Nai 24/02/2021
Giải đặc biệt 967014
Giải nhất 39181
Giải nhì 07366
Giải ba 36599-28637
Giải tư 48901-93341-49473-45969-16624-41649-62305
Giải năm 9476
Giải sáu 0653-8217-3411
Giải bảy 578
Giải tám 88
0: 01,05
1: 14,17,11
2: 24
3: 37
4: 41,49
5: 53
6: 66,69
7: 73,76,78
8: 81,88
9: 99
KQXS Đồng Nai 17/02/2021
Giải đặc biệt 754727
Giải nhất 07564
Giải nhì 94053
Giải ba 89123-09534
Giải tư 47393-33118-03615-74589-14323-28882-46133
Giải năm 5429
Giải sáu 9487-7429-5204
Giải bảy 051
Giải tám 23
0: 04
1: 18,15
2: 27,23,23,29,29,23
3: 34,33
4:
5: 53,51
6: 64
7:
8: 89,82,87
9: 93
KQXS Đồng Nai 10/02/2021
Giải đặc biệt 465677
Giải nhất 29567
Giải nhì 40792
Giải ba 17883-18917
Giải tư 53532-47520-75556-96869-87308-69139-70362
Giải năm 7060
Giải sáu 0424-2677-9986
Giải bảy 878
Giải tám 58
0: 08
1: 17
2: 20,24
3: 32,39
4:
5: 56,58
6: 67,69,62,60
7: 77,77,78
8: 83,86
9: 92
KQXS Đồng Nai 03/02/2021
Giải đặc biệt 665134
Giải nhất 98479
Giải nhì 55120
Giải ba 38353-80031
Giải tư 18386-67682-42362-49623-38384-55225-85462
Giải năm 2057
Giải sáu 4337-9157-9717
Giải bảy 936
Giải tám 47
0:
1: 17
2: 20,23,25
3: 34,31,37,36
4: 47
5: 53,57,57
6: 62,62
7: 79
8: 86,82,84
9:
KQXS Đồng Nai 27/01/2021
Giải đặc biệt 330623
Giải nhất 71959
Giải nhì 80246
Giải ba 64202-11858
Giải tư 86844-88808-64573-68574-00925-55043-80738
Giải năm 0888
Giải sáu 7018-0631-0273
Giải bảy 116
Giải tám 58
0: 02,08
1: 18,16
2: 23,25
3: 38,31
4: 46,44,43
5: 59,58,58
6:
7: 73,74,73
8: 88
9:
KQXS Đồng Nai 20/01/2021
Giải đặc biệt 399042
Giải nhất 58974
Giải nhì 73849
Giải ba 27532-92249
Giải tư 97195-53335-36745-01728-94180-32228-79952
Giải năm 6016
Giải sáu 8215-2395-6818
Giải bảy 378
Giải tám 67
0:
1: 16,15,18
2: 28,28
3: 32,35
4: 42,49,49,45
5: 52
6: 67
7: 74,78
8: 80
9: 95,95
KQXS Đồng Nai 06/01/2021
Giải đặc biệt 768660
Giải nhất 55607
Giải nhì 41860
Giải ba 52123-56397
Giải tư 81552-64284-88010-52758-57044-21306-18921
Giải năm 5388
Giải sáu 3118-9746-6665
Giải bảy 958
Giải tám 01
0: 07,06,01
1: 10,18
2: 23,21
3:
4: 44,46
5: 52,58,58
6: 60,60,65
7:
8: 84,88
9: 97
KQXS Đồng Nai 30/12/2020
Giải đặc biệt 300918
Giải nhất 82351
Giải nhì 89016
Giải ba 87913-61747
Giải tư 10988-83983-01297-72980-38564-17182-01094
Giải năm 9570
Giải sáu 6765-0425-2746
Giải bảy 450
Giải tám 57
0:
1: 18,16,13
2: 25
3:
4: 47,46
5: 51,50,57
6: 64,65
7: 70
8: 88,83,80,82
9: 97,94
KQXS Đồng Nai 23/12/2020
Giải đặc biệt 703964
Giải nhất 93445
Giải nhì 28713
Giải ba 82734-22464
Giải tư 86923-10254-01021-46504-54433-27096-28749
Giải năm 8499
Giải sáu 5313-6659-7378
Giải bảy 414
Giải tám 72
0: 04
1: 13,13,14
2: 23,21
3: 34,33
4: 45,49
5: 54,59
6: 64,64
7: 78,72
8:
9: 96,99
KQXS Đồng Nai 16/12/2020
Giải đặc biệt 766901
Giải nhất 83494
Giải nhì 35319
Giải ba 76485-61289
Giải tư 47475-00365-58517-30241-06264-17891-84578
Giải năm 9703
Giải sáu 7070-2805-7844
Giải bảy 553
Giải tám 55
0: 01,03,05
1: 19,17
2:
3:
4: 41,44
5: 53,55
6: 65,64
7: 75,78,70
8: 85,89
9: 94,91
KQXS Đồng Nai 09/12/2020
Giải đặc biệt 512493
Giải nhất 21769
Giải nhì 18210
Giải ba 70311-79502
Giải tư 83298-17494-42861-69569-20890-37413-23234
Giải năm 0915
Giải sáu 8804-0110-4539
Giải bảy 567
Giải tám 20
0: 02,04
1: 10,11,13,15,10
2: 20
3: 34,39
4:
5:
6: 69,61,69,67
7:
8:
9: 93,98,94,90
KQXS Đồng Nai 02/12/2020
Giải đặc biệt 349463
Giải nhất 62182
Giải nhì 09161
Giải ba 45326-49968
Giải tư 75684-48253-13469-83434-06242-11662-07586
Giải năm 4587
Giải sáu 4411-8667-8636
Giải bảy 350
Giải tám 98
0:
1: 11
2: 26
3: 34,36
4: 42
5: 53,50
6: 63,61,68,69,62,67
7:
8: 82,84,86,87
9: 98

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/07/2021


Top Đặc Biệt: 26/07/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.