KQXS Quảng Trị 18/06/2024
Giải đặc biệt 289941 Đầu - Nháy
Giải nhất 22050 0:
1: 15,17
2: 22,23
3: 31,32
4: 41,45
5: 50,53,50,59
6: 68,64,64,65
7:
8:
9: 95,91

2 Nháy: 50,64
Giải nhì 72395
Giải ba 90322-38691
Giải tư 11815-04168-05264-04864-51517-01231-00965
Giải năm 1232
Giải sáu 5053-0045-2950
Giải bảy 223
Giải tám 59
KQXS Quảng Trị 17/06/2024
Giải đặc biệt 289941 Đầu - Nháy
Giải nhất 22050 0:
1: 15,17
2: 22,23
3: 31,32
4: 41,45
5: 50,53,50,59
6: 68,64,64,65
7:
8:
9: 95,91

2 Nháy: 50,64
Giải nhì 72395
Giải ba 90322-38691
Giải tư 11815-04168-05264-04864-51517-01231-00965
Giải năm 1232
Giải sáu 5053-0045-2950
Giải bảy 223
Giải tám 59
KQXS Quảng Trị 16/06/2024
Giải đặc biệt 289941 Đầu - Nháy
Giải nhất 22050 0:
1: 15,17
2: 22,23
3: 31,32
4: 41,45
5: 50,53,50,59
6: 68,64,64,65
7:
8:
9: 95,91

2 Nháy: 50,64
Giải nhì 72395
Giải ba 90322-38691
Giải tư 11815-04168-05264-04864-51517-01231-00965
Giải năm 1232
Giải sáu 5053-0045-2950
Giải bảy 223
Giải tám 59
KQXS Quảng Trị 15/06/2024
Giải đặc biệt 289941 Đầu - Nháy
Giải nhất 22050 0:
1: 15,17
2: 22,23
3: 31,32
4: 41,45
5: 50,53,50,59
6: 68,64,64,65
7:
8:
9: 95,91

2 Nháy: 50,64
Giải nhì 72395
Giải ba 90322-38691
Giải tư 11815-04168-05264-04864-51517-01231-00965
Giải năm 1232
Giải sáu 5053-0045-2950
Giải bảy 223
Giải tám 59
KQXS Quảng Trị 14/06/2024
Giải đặc biệt 289941 Đầu - Nháy
Giải nhất 22050 0:
1: 15,17
2: 22,23
3: 31,32
4: 41,45
5: 50,53,50,59
6: 68,64,64,65
7:
8:
9: 95,91

2 Nháy: 50,64
Giải nhì 72395
Giải ba 90322-38691
Giải tư 11815-04168-05264-04864-51517-01231-00965
Giải năm 1232
Giải sáu 5053-0045-2950
Giải bảy 223
Giải tám 59
KQXS Quảng Trị 13/06/2024
Giải đặc biệt 574749 Đầu - Nháy
Giải nhất 86356 0:
1: 18,18,13,15
2: 28
3: 39
4: 49,40,40
5: 56,50
6: 65
7: 75
8: 85
9: 96,94,96,92

2 Nháy: 18,40,96
Giải nhì 26596
Giải ba 09718-81075
Giải tư 11894-95565-69818-02596-32228-37013-79139
Giải năm 7085
Giải sáu 7440-9950-4115
Giải bảy 692
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 12/06/2024
Giải đặc biệt 574749 Đầu - Nháy
Giải nhất 86356 0:
1: 18,18,13,15
2: 28
3: 39
4: 49,40,40
5: 56,50
6: 65
7: 75
8: 85
9: 96,94,96,92

2 Nháy: 18,40,96
Giải nhì 26596
Giải ba 09718-81075
Giải tư 11894-95565-69818-02596-32228-37013-79139
Giải năm 7085
Giải sáu 7440-9950-4115
Giải bảy 692
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 11/06/2024
Giải đặc biệt 574749 Đầu - Nháy
Giải nhất 86356 0:
1: 18,18,13,15
2: 28
3: 39
4: 49,40,40
5: 56,50
6: 65
7: 75
8: 85
9: 96,94,96,92

2 Nháy: 18,40,96
Giải nhì 26596
Giải ba 09718-81075
Giải tư 11894-95565-69818-02596-32228-37013-79139
Giải năm 7085
Giải sáu 7440-9950-4115
Giải bảy 692
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 10/06/2024
Giải đặc biệt 574749 Đầu - Nháy
Giải nhất 86356 0:
1: 18,18,13,15
2: 28
3: 39
4: 49,40,40
5: 56,50
6: 65
7: 75
8: 85
9: 96,94,96,92

2 Nháy: 18,40,96
Giải nhì 26596
Giải ba 09718-81075
Giải tư 11894-95565-69818-02596-32228-37013-79139
Giải năm 7085
Giải sáu 7440-9950-4115
Giải bảy 692
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 09/06/2024
Giải đặc biệt 574749 Đầu - Nháy
Giải nhất 86356 0:
1: 18,18,13,15
2: 28
3: 39
4: 49,40,40
5: 56,50
6: 65
7: 75
8: 85
9: 96,94,96,92

2 Nháy: 18,40,96
Giải nhì 26596
Giải ba 09718-81075
Giải tư 11894-95565-69818-02596-32228-37013-79139
Giải năm 7085
Giải sáu 7440-9950-4115
Giải bảy 692
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 08/06/2024
Giải đặc biệt 574749 Đầu - Nháy
Giải nhất 86356 0:
1: 18,18,13,15
2: 28
3: 39
4: 49,40,40
5: 56,50
6: 65
7: 75
8: 85
9: 96,94,96,92

2 Nháy: 18,40,96
Giải nhì 26596
Giải ba 09718-81075
Giải tư 11894-95565-69818-02596-32228-37013-79139
Giải năm 7085
Giải sáu 7440-9950-4115
Giải bảy 692
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 07/06/2024
Giải đặc biệt 574749 Đầu - Nháy
Giải nhất 86356 0:
1: 18,18,13,15
2: 28
3: 39
4: 49,40,40
5: 56,50
6: 65
7: 75
8: 85
9: 96,94,96,92

2 Nháy: 18,40,96
Giải nhì 26596
Giải ba 09718-81075
Giải tư 11894-95565-69818-02596-32228-37013-79139
Giải năm 7085
Giải sáu 7440-9950-4115
Giải bảy 692
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 06/06/2024
Giải đặc biệt 791206 Đầu - Nháy
Giải nhất 94252 0: 06,08,02,01
1:
2: 25
3:
4: 42,41
5: 52,50,51
6: 62,66
7: 72,70,74
8: 82
9: 93,95
Giải nhì 78893
Giải ba 53572-73770
Giải tư 80342-13395-13625-61962-13382-11466-57550
Giải năm 6041
Giải sáu 5608-7774-6502
Giải bảy 151
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 05/06/2024
Giải đặc biệt 791206 Đầu - Nháy
Giải nhất 94252 0: 06,08,02,01
1:
2: 25
3:
4: 42,41
5: 52,50,51
6: 62,66
7: 72,70,74
8: 82
9: 93,95
Giải nhì 78893
Giải ba 53572-73770
Giải tư 80342-13395-13625-61962-13382-11466-57550
Giải năm 6041
Giải sáu 5608-7774-6502
Giải bảy 151
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 04/06/2024
Giải đặc biệt 791206 Đầu - Nháy
Giải nhất 94252 0: 06,08,02,01
1:
2: 25
3:
4: 42,41
5: 52,50,51
6: 62,66
7: 72,70,74
8: 82
9: 93,95
Giải nhì 78893
Giải ba 53572-73770
Giải tư 80342-13395-13625-61962-13382-11466-57550
Giải năm 6041
Giải sáu 5608-7774-6502
Giải bảy 151
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 03/06/2024
Giải đặc biệt 791206 Đầu - Nháy
Giải nhất 94252 0: 06,08,02,01
1:
2: 25
3:
4: 42,41
5: 52,50,51
6: 62,66
7: 72,70,74
8: 82
9: 93,95
Giải nhì 78893
Giải ba 53572-73770
Giải tư 80342-13395-13625-61962-13382-11466-57550
Giải năm 6041
Giải sáu 5608-7774-6502
Giải bảy 151
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 02/06/2024
Giải đặc biệt 791206 Đầu - Nháy
Giải nhất 94252 0: 06,08,02,01
1:
2: 25
3:
4: 42,41
5: 52,50,51
6: 62,66
7: 72,70,74
8: 82
9: 93,95
Giải nhì 78893
Giải ba 53572-73770
Giải tư 80342-13395-13625-61962-13382-11466-57550
Giải năm 6041
Giải sáu 5608-7774-6502
Giải bảy 151
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 01/06/2024
Giải đặc biệt 791206 Đầu - Nháy
Giải nhất 94252 0: 06,08,02,01
1:
2: 25
3:
4: 42,41
5: 52,50,51
6: 62,66
7: 72,70,74
8: 82
9: 93,95
Giải nhì 78893
Giải ba 53572-73770
Giải tư 80342-13395-13625-61962-13382-11466-57550
Giải năm 6041
Giải sáu 5608-7774-6502
Giải bảy 151
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 31/05/2024
Giải đặc biệt 791206 Đầu - Nháy
Giải nhất 94252 0: 06,08,02,01
1:
2: 25
3:
4: 42,41
5: 52,50,51
6: 62,66
7: 72,70,74
8: 82
9: 93,95
Giải nhì 78893
Giải ba 53572-73770
Giải tư 80342-13395-13625-61962-13382-11466-57550
Giải năm 6041
Giải sáu 5608-7774-6502
Giải bảy 151
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 30/05/2024
Giải đặc biệt 193859 Đầu - Nháy
Giải nhất 65927 0: 08
1: 11,19,14
2: 27,20,29
3: 39,32
4: 40
5: 59,54
6: 62
7:
8: 80,89,88
9: 94,97
Giải nhì 44011
Giải ba 34039-62519
Giải tư 92594-30420-51114-98332-45629-40880-11289
Giải năm 1862
Giải sáu 2997-0888-7340
Giải bảy 954
Giải tám 08

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay