• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Quảng Trị
  • KQXS Quảng Trị

Kết quả Đầu
KQXS Quảng Trị 10/06/2021
Giải đặc biệt 503143
Giải nhất 08974
Giải nhì 68353
Giải ba 72552-00522
Giải tư 03202-52606-49533-07404-32518-51981-78352
Giải năm 0181
Giải sáu 8737-2793-8990
Giải bảy 829
Giải tám 20
0: 02,06,04
1: 18
2: 22,29,20
3: 33,37
4: 43
5: 53,52,52
6:
7: 74
8: 81,81
9: 93,90
KQXS Quảng Trị 03/06/2021
Giải đặc biệt 486219
Giải nhất 07667
Giải nhì 09442
Giải ba 27370-74688
Giải tư 70785-93245-22405-65262-44512-40169-61142
Giải năm 5900
Giải sáu 2349-6475-4619
Giải bảy 761
Giải tám 18
0: 05,00
1: 19,12,19,18
2:
3:
4: 42,45,42,49
5:
6: 67,62,69,61
7: 70,75
8: 88,85
9:
KQXS Quảng Trị 27/05/2021
Giải đặc biệt 369712
Giải nhất 26886
Giải nhì 54838
Giải ba 62440-35836
Giải tư 22213-68133-25625-25425-53358-02922-84991
Giải năm 5720
Giải sáu 3387-2764-6401
Giải bảy 157
Giải tám 91
0: 01
1: 12,13
2: 25,25,22,20
3: 38,36,33
4: 40
5: 58,57
6: 64
7:
8: 86,87
9: 91,91
KQXS Quảng Trị 20/05/2021
Giải đặc biệt 946384
Giải nhất 66622
Giải nhì 27554
Giải ba 69182-44721
Giải tư 61734-17342-40996-25326-08660-78258-57043
Giải năm 4619
Giải sáu 4436-9242-0030
Giải bảy 282
Giải tám 94
0:
1: 19
2: 22,21,26
3: 34,36,30
4: 42,43,42
5: 54,58
6: 60
7:
8: 84,82,82
9: 96,94
KQXS Quảng Trị 13/05/2021
Giải đặc biệt 189202
Giải nhất 30209
Giải nhì 71157
Giải ba 43416-35602
Giải tư 68731-36720-24333-13465-40207-29524-95494
Giải năm 5037
Giải sáu 6239-8974-1353
Giải bảy 974
Giải tám 60
0: 02,09,02,07
1: 16
2: 20,24
3: 31,33,37,39
4:
5: 57,53
6: 65,60
7: 74,74
8:
9: 94
KQXS Quảng Trị 06/05/2021
Giải đặc biệt 534826
Giải nhất 36310
Giải nhì 70812
Giải ba 75056-24313
Giải tư 74668-99386-72153-82092-56635-02918-71047
Giải năm 5840
Giải sáu 8049-1847-7988
Giải bảy 571
Giải tám 30
0:
1: 10,12,13,18
2: 26
3: 35,30
4: 47,40,49,47
5: 56,53
6: 68
7: 71
8: 86,88
9: 92
KQXS Quảng Trị 29/04/2021
Giải đặc biệt 380101
Giải nhất 58924
Giải nhì 98918
Giải ba 04105-52009
Giải tư 32034-26381-23014-97637-74104-95021-98301
Giải năm 4460
Giải sáu 8771-3938-8660
Giải bảy 440
Giải tám 61
0: 01,05,09,04,01
1: 18,14
2: 24,21
3: 34,37,38
4: 40
5:
6: 60,60,61
7: 71
8: 81
9:
KQXS Quảng Trị 15/04/2021
Giải đặc biệt 642407
Giải nhất 38724
Giải nhì 72437
Giải ba 03706-07117
Giải tư 39174-78546-08473-00100-71374-14724-89597
Giải năm 4835
Giải sáu 1664-0620-2423
Giải bảy 737
Giải tám 57
0: 07,06,00
1: 17
2: 24,24,20,23
3: 37,35,37
4: 46
5: 57
6: 64
7: 74,73,74
8:
9: 97
KQXS Quảng Trị 08/04/2021
Giải đặc biệt 783287
Giải nhất 90614
Giải nhì 28204
Giải ba 00769-80879
Giải tư 72515-88610-12312-36225-61181-39266-36854
Giải năm 6684
Giải sáu 9415-5412-9455
Giải bảy 697
Giải tám 71
0: 04
1: 14,15,10,12,15,12
2: 25
3:
4:
5: 54,55
6: 69,66
7: 79,71
8: 87,81,84
9: 97
KQXS Quảng Trị 01/04/2021
Giải đặc biệt 834349
Giải nhất 95169
Giải nhì 38279
Giải ba 32251-08302
Giải tư 10307-40915-52941-34496-50124-19605-56055
Giải năm 4318
Giải sáu 1751-9126-0917
Giải bảy 139
Giải tám 90
0: 02,07,05
1: 15,18,17
2: 24,26
3: 39
4: 49,41
5: 51,55,51
6: 69
7: 79
8:
9: 96,90
KQXS Quảng Trị 25/03/2021
Giải đặc biệt 698137
Giải nhất 34676
Giải nhì 22828
Giải ba 00404-79949
Giải tư 80012-09816-63394-79248-61964-10617-38924
Giải năm 4729
Giải sáu 5382-4113-2923
Giải bảy 390
Giải tám 82
0: 04
1: 12,16,17,13
2: 28,24,29,23
3: 37
4: 49,48
5:
6: 64
7: 76
8: 82,82
9: 94,90
KQXS Quảng Trị 18/03/2021
Giải đặc biệt 013239
Giải nhất 41864
Giải nhì 30080
Giải ba 22274-90365
Giải tư 40040-61232-28573-20757-60747-09870-03524
Giải năm 6629
Giải sáu 6366-9565-0874
Giải bảy 315
Giải tám 65
0:
1: 15
2: 24,29
3: 39,32
4: 40,47
5: 57
6: 64,65,66,65,65
7: 74,73,70,74
8: 80
9:
KQXS Quảng Trị 11/03/2021
Giải đặc biệt 059090
Giải nhất 25906
Giải nhì 70352
Giải ba 07305-33147
Giải tư 69856-35497-09188-79366-76356-77849-94699
Giải năm 7182
Giải sáu 5669-2799-6282
Giải bảy 904
Giải tám 82
0: 06,05,04
1:
2:
3:
4: 47,49
5: 52,56,56
6: 66,69
7:
8: 88,82,82,82
9: 90,97,99,99
KQXS Quảng Trị 04/03/2021
Giải đặc biệt 472594
Giải nhất 29225
Giải nhì 01300
Giải ba 91101-41863
Giải tư 43180-95429-34005-19857-59992-67190-15077
Giải năm 6488
Giải sáu 9293-1477-5804
Giải bảy 261
Giải tám 01
0: 00,01,05,04,01
1:
2: 25,29
3:
4:
5: 57
6: 63,61
7: 77,77
8: 80,88
9: 94,92,90,93
KQXS Quảng Trị 25/02/2021
Giải đặc biệt 692827
Giải nhất 46060
Giải nhì 96283
Giải ba 18865-93510
Giải tư 80859-79367-75681-16128-46231-78373-69099
Giải năm 6275
Giải sáu 9104-2718-9202
Giải bảy 261
Giải tám 43
0: 04,02
1: 10,18
2: 27,28
3: 31
4: 43
5: 59
6: 60,65,67,61
7: 73,75
8: 83,81
9: 99
KQXS Quảng Trị 18/02/2021
Giải đặc biệt 552872
Giải nhất 19004
Giải nhì 86197
Giải ba 64343-01256
Giải tư 87683-75804-83889-91890-69546-67149-86381
Giải năm 8256
Giải sáu 9097-9490-1931
Giải bảy 425
Giải tám 06
0: 04,04,06
1:
2: 25
3: 31
4: 43,46,49
5: 56,56
6:
7: 72
8: 83,89,81
9: 97,90,97,90
KQXS Quảng Trị 11/02/2021
Giải đặc biệt 102103
Giải nhất 43703
Giải nhì 24720
Giải ba 17477-17846
Giải tư 40066-49395-58044-82435-89420-68049-65978
Giải năm 7560
Giải sáu 0454-4751-9032
Giải bảy 535
Giải tám 39
0: 03,03
1:
2: 20,20
3: 35,32,35,39
4: 46,44,49
5: 54,51
6: 66,60
7: 77,78
8:
9: 95
KQXS Quảng Trị 04/02/2021
Giải đặc biệt 093590
Giải nhất 20344
Giải nhì 33334
Giải ba 80298-73467
Giải tư 34942-01014-76436-16652-35224-82636-62600
Giải năm 9963
Giải sáu 7015-7726-0992
Giải bảy 884
Giải tám 53
0: 00
1: 14,15
2: 24,26
3: 34,36,36
4: 44,42
5: 52,53
6: 67,63
7:
8: 84
9: 90,98,92
KQXS Quảng Trị 28/01/2021
Giải đặc biệt 920495
Giải nhất 88894
Giải nhì 45027
Giải ba 18674-43354
Giải tư 07076-59936-56220-52424-84806-67787-11613
Giải năm 9581
Giải sáu 6743-8847-3421
Giải bảy 559
Giải tám 63
0: 06
1: 13
2: 27,20,24,21
3: 36
4: 43,47
5: 54,59
6: 63
7: 74,76
8: 87,81
9: 95,94
KQXS Quảng Trị 21/01/2021
Giải đặc biệt 016036
Giải nhất 70518
Giải nhì 61393
Giải ba 09620-62636
Giải tư 59021-47597-92568-81998-61074-82292-78382
Giải năm 3906
Giải sáu 0576-1168-2164
Giải bảy 069
Giải tám 52
0: 06
1: 18
2: 20,21
3: 36,36
4:
5: 52
6: 68,68,64,69
7: 74,76
8: 82
9: 93,97,98,92
KQXS Quảng Trị 14/01/2021
Giải đặc biệt 414048
Giải nhất 04004
Giải nhì 75336
Giải ba 52275-05616
Giải tư 42173-09609-86623-34133-00074-45660-55934
Giải năm 5366
Giải sáu 8822-4588-2304
Giải bảy 671
Giải tám 81
0: 04,09,04
1: 16
2: 23,22
3: 36,33,34
4: 48
5:
6: 60,66
7: 75,73,74,71
8: 88,81
9:
KQXS Quảng Trị 31/12/2020
Giải đặc biệt 244187
Giải nhất 20012
Giải nhì 73231
Giải ba 97793-15233
Giải tư 60033-61384-73061-42516-37749-19073-48301
Giải năm 7427
Giải sáu 8678-5153-3931
Giải bảy 477
Giải tám 39
0: 01
1: 12,16
2: 27
3: 31,33,33,31,39
4: 49
5: 53
6: 61
7: 73,78,77
8: 87,84
9: 93
KQXS Quảng Trị 24/12/2020
Giải đặc biệt 151500
Giải nhất 90146
Giải nhì 37067
Giải ba 11379-44367
Giải tư 23386-94375-45774-55646-77931-70899-91849
Giải năm 6233
Giải sáu 3535-4847-0397
Giải bảy 160
Giải tám 45
0: 00
1:
2:
3: 31,33,35
4: 46,46,49,47,45
5:
6: 67,67,60
7: 79,75,74
8: 86
9: 99,97
KQXS Quảng Trị 17/12/2020
Giải đặc biệt 536331
Giải nhất 15134
Giải nhì 34912
Giải ba 84193-22912
Giải tư 72123-13784-35133-50496-38238-03588-13222
Giải năm 5917
Giải sáu 9238-5585-7834
Giải bảy 792
Giải tám 35
0:
1: 12,12,17
2: 23,22
3: 31,34,33,38,38,34,35
4:
5:
6:
7:
8: 84,88,85
9: 93,96,92
KQXS Quảng Trị 10/12/2020
Giải đặc biệt 893626
Giải nhất 88954
Giải nhì 32335
Giải ba 45956-22157
Giải tư 73461-86609-75046-24715-37418-17322-18899
Giải năm 0741
Giải sáu 7622-2519-9754
Giải bảy 469
Giải tám 34
0: 09
1: 15,18,19
2: 26,22,22
3: 35,34
4: 46,41
5: 54,56,57,54
6: 61,69
7:
8:
9: 99
KQXS Quảng Trị 03/12/2020
Giải đặc biệt 252762
Giải nhất 54383
Giải nhì 00064
Giải ba 06361-54079
Giải tư 06818-49512-86559-46961-85289-41300-12600
Giải năm 9930
Giải sáu 8100-2905-9538
Giải bảy 152
Giải tám 94
0: 00,00,00,05
1: 18,12
2:
3: 30,38
4:
5: 59,52
6: 62,64,61,61
7: 79
8: 83,89
9: 94
KQXS Quảng Trị 26/11/2020
Giải đặc biệt 846481
Giải nhất 56935
Giải nhì 71400
Giải ba 97460-64863
Giải tư 04618-50059-37736-11572-67854-11275-78825
Giải năm 1267
Giải sáu 7672-5512-5721
Giải bảy 249
Giải tám 22
0: 00
1: 18,12
2: 25,21,22
3: 35,36
4: 49
5: 59,54
6: 60,63,67
7: 72,75,72
8: 81
9:
KQXS Quảng Trị 19/11/2020
Giải đặc biệt 070765
Giải nhất 59141
Giải nhì 88192
Giải ba 46891-48334
Giải tư 38741-81933-81115-54151-88171-39748-20222
Giải năm 6036
Giải sáu 2754-8606-5985
Giải bảy 916
Giải tám 12
0: 06
1: 15,16,12
2: 22
3: 34,33,36
4: 41,41,48
5: 51,54
6: 65
7: 71
8: 85
9: 92,91
KQXS Quảng Trị 12/11/2020
Giải đặc biệt 594540
Giải nhất 32841
Giải nhì 83554
Giải ba 01292-93998
Giải tư 84994-73980-29880-76744-60456-06179-99736
Giải năm 7737
Giải sáu 1926-9874-7480
Giải bảy 922
Giải tám 87
0:
1:
2: 26,22
3: 36,37
4: 40,41,44
5: 54,56
6:
7: 79,74
8: 80,80,80,87
9: 92,98,94
KQXS Quảng Trị 05/11/2020
Giải đặc biệt 348667
Giải nhất 17561
Giải nhì 08492
Giải ba 89723-36195
Giải tư 61424-74225-89168-89056-23158-58730-97092
Giải năm 4081
Giải sáu 8021-7809-8104
Giải bảy 761
Giải tám 55
0: 09,04
1:
2: 23,24,25,21
3: 30
4:
5: 56,58,55
6: 67,61,68,61
7:
8: 81
9: 92,95,92
KQXS Quảng Trị 29/10/2020
Giải đặc biệt 807261
Giải nhất 91914
Giải nhì 33649
Giải ba 49078-65769
Giải tư 88265-10551-51077-30082-80097-98926-22878
Giải năm 4321
Giải sáu 6994-3394-9062
Giải bảy 625
Giải tám 13
0:
1: 14,13
2: 26,21,25
3:
4: 49
5: 51
6: 61,69,65,62
7: 78,77,78
8: 82
9: 97,94,94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.