KQXS Quảng Trị 25/09/2023
Giải đặc biệt 381444 Đầu - Nháy
Giải nhất 32969 0: 04,05,09
1: 15,10
2: 24,24,24,24
3: 30,33
4: 44
5: 52
6: 69,65
7:
8: 88
9: 90,96

4 Nháy: 24
Giải nhì 71404
Giải ba 52224-34788
Giải tư 07930-56015-29190-19305-68824-38052-47209
Giải năm 0824
Giải sáu 0024-5510-5496
Giải bảy 333
Giải tám 65
KQXS Quảng Trị 24/09/2023
Giải đặc biệt 381444 Đầu - Nháy
Giải nhất 32969 0: 04,05,09
1: 15,10
2: 24,24,24,24
3: 30,33
4: 44
5: 52
6: 69,65
7:
8: 88
9: 90,96

4 Nháy: 24
Giải nhì 71404
Giải ba 52224-34788
Giải tư 07930-56015-29190-19305-68824-38052-47209
Giải năm 0824
Giải sáu 0024-5510-5496
Giải bảy 333
Giải tám 65
KQXS Quảng Trị 23/09/2023
Giải đặc biệt 381444 Đầu - Nháy
Giải nhất 32969 0: 04,05,09
1: 15,10
2: 24,24,24,24
3: 30,33
4: 44
5: 52
6: 69,65
7:
8: 88
9: 90,96

4 Nháy: 24
Giải nhì 71404
Giải ba 52224-34788
Giải tư 07930-56015-29190-19305-68824-38052-47209
Giải năm 0824
Giải sáu 0024-5510-5496
Giải bảy 333
Giải tám 65
KQXS Quảng Trị 22/09/2023
Giải đặc biệt 381444 Đầu - Nháy
Giải nhất 32969 0: 04,05,09
1: 15,10
2: 24,24,24,24
3: 30,33
4: 44
5: 52
6: 69,65
7:
8: 88
9: 90,96

4 Nháy: 24
Giải nhì 71404
Giải ba 52224-34788
Giải tư 07930-56015-29190-19305-68824-38052-47209
Giải năm 0824
Giải sáu 0024-5510-5496
Giải bảy 333
Giải tám 65
KQXS Quảng Trị 21/09/2023
Giải đặc biệt 446168 Đầu - Nháy
Giải nhất 33300 0: 00
1: 19,10,13,12,10
2: 27
3: 31
4: 47,46,40
5: 58,53,50
6: 68
7:
8: 85,85
9: 96

2 Nháy: 10,85
Giải nhì 91547
Giải ba 36985-25258
Giải tư 42819-73810-54853-55313-16746-62350-38312
Giải năm 2827
Giải sáu 8385-7031-4996
Giải bảy 810
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 20/09/2023
Giải đặc biệt 446168 Đầu - Nháy
Giải nhất 33300 0: 00
1: 19,10,13,12,10
2: 27
3: 31
4: 47,46,40
5: 58,53,50
6: 68
7:
8: 85,85
9: 96

2 Nháy: 10,85
Giải nhì 91547
Giải ba 36985-25258
Giải tư 42819-73810-54853-55313-16746-62350-38312
Giải năm 2827
Giải sáu 8385-7031-4996
Giải bảy 810
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 19/09/2023
Giải đặc biệt 446168 Đầu - Nháy
Giải nhất 33300 0: 00
1: 19,10,13,12,10
2: 27
3: 31
4: 47,46,40
5: 58,53,50
6: 68
7:
8: 85,85
9: 96

2 Nháy: 10,85
Giải nhì 91547
Giải ba 36985-25258
Giải tư 42819-73810-54853-55313-16746-62350-38312
Giải năm 2827
Giải sáu 8385-7031-4996
Giải bảy 810
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 17/09/2023
Giải đặc biệt 446168 Đầu - Nháy
Giải nhất 33300 0: 00
1: 19,10,13,12,10
2: 27
3: 31
4: 47,46,40
5: 58,53,50
6: 68
7:
8: 85,85
9: 96

2 Nháy: 10,85
Giải nhì 91547
Giải ba 36985-25258
Giải tư 42819-73810-54853-55313-16746-62350-38312
Giải năm 2827
Giải sáu 8385-7031-4996
Giải bảy 810
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 16/09/2023
Giải đặc biệt 446168 Đầu - Nháy
Giải nhất 33300 0: 00
1: 19,10,13,12,10
2: 27
3: 31
4: 47,46,40
5: 58,53,50
6: 68
7:
8: 85,85
9: 96

2 Nháy: 10,85
Giải nhì 91547
Giải ba 36985-25258
Giải tư 42819-73810-54853-55313-16746-62350-38312
Giải năm 2827
Giải sáu 8385-7031-4996
Giải bảy 810
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 15/09/2023
Giải đặc biệt 446168 Đầu - Nháy
Giải nhất 33300 0: 00
1: 19,10,13,12,10
2: 27
3: 31
4: 47,46,40
5: 58,53,50
6: 68
7:
8: 85,85
9: 96

2 Nháy: 10,85
Giải nhì 91547
Giải ba 36985-25258
Giải tư 42819-73810-54853-55313-16746-62350-38312
Giải năm 2827
Giải sáu 8385-7031-4996
Giải bảy 810
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 14/09/2023
Giải đặc biệt 690031 Đầu - Nháy
Giải nhất 35072 0: 09
1: 16
2: 24,28
3: 31,33,33
4: 41,49
5:
6: 66
7: 72,74,72
8: 86,87,80,80,80
9:

2 Nháy: 33,72
3 Nháy: 80
Giải nhì 90086
Giải ba 06241-85274
Giải tư 02149-20487-64524-10028-70380-96080-99566
Giải năm 4380
Giải sáu 4409-6733-8933
Giải bảy 572
Giải tám 16
KQXS Quảng Trị 13/09/2023
Giải đặc biệt 690031 Đầu - Nháy
Giải nhất 35072 0: 09
1: 16
2: 24,28
3: 31,33,33
4: 41,49
5:
6: 66
7: 72,74,72
8: 86,87,80,80,80
9:

2 Nháy: 33,72
3 Nháy: 80
Giải nhì 90086
Giải ba 06241-85274
Giải tư 02149-20487-64524-10028-70380-96080-99566
Giải năm 4380
Giải sáu 4409-6733-8933
Giải bảy 572
Giải tám 16
KQXS Quảng Trị 12/09/2023
Giải đặc biệt 690031 Đầu - Nháy
Giải nhất 35072 0: 09
1: 16
2: 24,28
3: 31,33,33
4: 41,49
5:
6: 66
7: 72,74,72
8: 86,87,80,80,80
9:

2 Nháy: 33,72
3 Nháy: 80
Giải nhì 90086
Giải ba 06241-85274
Giải tư 02149-20487-64524-10028-70380-96080-99566
Giải năm 4380
Giải sáu 4409-6733-8933
Giải bảy 572
Giải tám 16
KQXS Quảng Trị 11/09/2023
Giải đặc biệt 690031 Đầu - Nháy
Giải nhất 35072 0: 09
1: 16
2: 24,28
3: 31,33,33
4: 41,49
5:
6: 66
7: 72,74,72
8: 86,87,80,80,80
9:

2 Nháy: 33,72
3 Nháy: 80
Giải nhì 90086
Giải ba 06241-85274
Giải tư 02149-20487-64524-10028-70380-96080-99566
Giải năm 4380
Giải sáu 4409-6733-8933
Giải bảy 572
Giải tám 16
KQXS Quảng Trị 07/09/2023
Giải đặc biệt 690031 Đầu - Nháy
Giải nhất 35072 0: 09
1: 16
2: 24,28
3: 31,33,33
4: 41,49
5:
6: 66
7: 72,74,72
8: 86,87,80,80,80
9:

2 Nháy: 33,72
3 Nháy: 80
Giải nhì 90086
Giải ba 06241-85274
Giải tư 02149-20487-64524-10028-70380-96080-99566
Giải năm 4380
Giải sáu 4409-6733-8933
Giải bảy 572
Giải tám 16
KQXS Quảng Trị 31/08/2023
Giải đặc biệt 227529 Đầu - Nháy
Giải nhất 18655 0: 02,03
1: 15
2: 29,24
3:
4: 44,44
5: 55,51,58,51,57
6: 63,67
7:
8: 80,80,85
9: 95

2 Nháy: 44,51,80
Giải nhì 06851
Giải ba 11244-06380
Giải tư 77158-27680-99244-99951-13502-74303-94863
Giải năm 9124
Giải sáu 2415-8067-9685
Giải bảy 557
Giải tám 95
KQXS Quảng Trị 24/08/2023
Giải đặc biệt 412987 Đầu - Nháy
Giải nhất 75397 0: 01
1:
2: 27
3:
4:
5: 54,50,55
6: 63
7: 72,75,73,75,76
8: 87,89,87,83
9: 97,94,91

2 Nháy: 75,87
Giải nhì 23289
Giải ba 05487-50983
Giải tư 90772-85475-09001-65254-02373-89275-42694
Giải năm 4950
Giải sáu 8363-1276-5155
Giải bảy 127
Giải tám 91
KQXS Quảng Trị 17/08/2023
Giải đặc biệt 395087 Đầu - Nháy
Giải nhất 30167 0: 09
1:
2: 29
3: 32
4: 47,43
5: 57
6: 67,64,65
7: 70,71,74
8: 87,81,85
9: 95,93,99
Giải nhì 03109
Giải ba 86947-49743
Giải tư 79095-08429-67664-64481-30870-38771-44957
Giải năm 2365
Giải sáu 7232-0493-6985
Giải bảy 974
Giải tám 99
KQXS Quảng Trị 10/08/2023
Giải đặc biệt 478402 Đầu - Nháy
Giải nhất 23984 0: 02
1: 10,13,11,15
2: 27,26,27,25
3: 37
4: 42,46
5:
6: 66,62
7: 72
8: 84,88,87
9:

2 Nháy: 27
Giải nhì 31210
Giải ba 87288-33027
Giải tư 28742-29513-88646-71687-34326-03527-54311
Giải năm 5272
Giải sáu 4015-6537-0866
Giải bảy 125
Giải tám 62
KQXS Quảng Trị 03/08/2023
Giải đặc biệt 308516 Đầu - Nháy
Giải nhất 30965 0:
1: 16
2: 24,29,23,27
3:
4: 41,42,47,48,44
5: 58,52
6: 65,66
7:
8: 85
9: 97,93,95
Giải nhì 16841
Giải ba 38697-46193
Giải tư 47924-07442-66529-93858-57785-03547-85048
Giải năm 6844
Giải sáu 2595-9966-0123
Giải bảy 652
Giải tám 27

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay