KQXS Quảng Trị 02/12/2021
Giải đặc biệt 243053 Đầu - Nháy
Giải nhất 51862 0: 05,04,04
1: 17,15,16,12
2: 20
3: 33,37,36
4: 48
5: 53,59
6: 62,63
7:
8:
9: 91,92

2 Nháy: 04
Giải nhì 80091
Giải ba 47533-35437
Giải tư 33017-47415-05905-46948-01104-99759-58920
Giải năm 3716
Giải sáu 1612-8036-6804
Giải bảy 692
Giải tám 63
KQXS Quảng Trị 25/11/2021
Giải đặc biệt 602425 Đầu - Nháy
Giải nhất 03014 0: 07
1: 14,14,14,15
2: 25
3: 36,39,37
4:
5: 51
6: 63,60
7: 70,78
8: 83
9: 90,96,90

2 Nháy: 90
3 Nháy: 14
Giải nhì 44990
Giải ba 96014-52914
Giải tư 56736-11251-50607-57715-04739-10937-57663
Giải năm 5583
Giải sáu 1296-2560-6370
Giải bảy 190
Giải tám 78
KQXS Quảng Trị 18/11/2021
Giải đặc biệt 914899 Đầu - Nháy
Giải nhất 51597 0: 03,08
1: 15
2: 23,25
3:
4: 49,49,40
5: 57
6: 65,62,64
7:
8: 88
9: 99,97,95,98,96

2 Nháy: 49
Giải nhì 69295
Giải ba 59957-92388
Giải tư 79149-13915-88049-22865-34923-03825-27962
Giải năm 6298
Giải sáu 0840-3896-9203
Giải bảy 064
Giải tám 08
KQXS Quảng Trị 11/11/2021
Giải đặc biệt 392172 Đầu - Nháy
Giải nhất 94059 0: 07,07
1: 16
2: 28,27,27,27
3: 37
4:
5: 59,54,50,53,50
6: 63,61
7: 72
8: 82,81
9:

2 Nháy: 07,50
3 Nháy: 27
Giải nhì 09128
Giải ba 10827-95982
Giải tư 96054-76427-81007-91227-80281-82950-66716
Giải năm 5553
Giải sáu 8963-0461-9937
Giải bảy 150
Giải tám 07
KQXS Quảng Trị 04/11/2021
Giải đặc biệt 182850 Đầu - Nháy
Giải nhất 12145 0: 07,03,02
1:
2: 25,22
3:
4: 45,46
5: 50,52,52
6: 69,68
7: 76,73
8: 84,82,80
9: 91

2 Nháy: 52
Giải nhì 62591
Giải ba 10784-06582
Giải tư 18076-63207-49969-56073-59868-01325-35022
Giải năm 2646
Giải sáu 0903-8702-9852
Giải bảy 552
Giải tám 80
KQXS Quảng Trị 28/10/2021
Giải đặc biệt 911210 Đầu - Nháy
Giải nhất 85312 0: 03
1: 10,12,10,14,10,19
2:
3: 38,39,36,33
4: 44
5: 51
6: 64
7: 71
8: 86,86
9: 97

2 Nháy: 86
3 Nháy: 10
Giải nhì 41410
Giải ba 74986-63644
Giải tư 92738-34597-14503-66239-93836-74933-30914
Giải năm 8810
Giải sáu 2819-5551-4264
Giải bảy 071
Giải tám 86
KQXS Quảng Trị 21/10/2021
Giải đặc biệt 431308 Đầu - Nháy
Giải nhất 62306 0: 08,06,09
1:
2:
3: 33,35
4: 45,41,48,41,44
5: 53
6: 69
7: 71,79,71,77,76
8:
9: 96

2 Nháy: 41,71
Giải nhì 08245
Giải ba 72341-72696
Giải tư 69271-17848-13753-88479-61071-49033-11135
Giải năm 6441
Giải sáu 0477-6176-7809
Giải bảy 044
Giải tám 69
KQXS Quảng Trị 14/10/2021
Giải đặc biệt 963167 Đầu - Nháy
Giải nhất 30849 0: 03
1:
2: 26
3: 37,37,33
4: 49,40,46
5: 55,50,58
6: 67,69
7: 75
8: 89,83
9: 94,96

2 Nháy: 37
Giải nhì 34137
Giải ba 42640-90794
Giải tư 03789-02237-52003-40075-92255-81326-54096
Giải năm 2569
Giải sáu 9650-8058-1033
Giải bảy 246
Giải tám 83
KQXS Quảng Trị 23/09/2021
Giải đặc biệt 667941 Đầu - Nháy
Giải nhất 28145 0:
1: 10,14
2: 29,27
3: 38,31,35,36
4: 41,45,40
5: 51,57
6:
7:
8: 86
9: 94,92,97,99
Giải nhì 78394
Giải ba 81751-85029
Giải tư 96792-60127-88910-21438-22214-05897-92731
Giải năm 5835
Giải sáu 8836-4899-2986
Giải bảy 557
Giải tám 40
KQXS Quảng Trị 16/09/2021
Giải đặc biệt 845213 Đầu - Nháy
Giải nhất 51659 0:
1: 13,17
2: 21
3:
4: 40,43,41,42
5: 59,50
6: 65
7: 76,79,75
8: 89,82,89
9: 93,91

2 Nháy: 89
Giải nhì 77489
Giải ba 09540-74217
Giải tư 35543-11376-58765-94079-18041-20082-11242
Giải năm 4621
Giải sáu 1593-9689-7675
Giải bảy 991
Giải tám 50
KQXS Quảng Trị 09/09/2021
Giải đặc biệt 620024 Đầu - Nháy
Giải nhất 79951 0: 00,03
1:
2: 24,26,20
3: 34
4: 44
5: 51,53,57
6: 66,69
7: 78,76
8: 84,83
9: 91,92
Giải nhì 80826
Giải ba 23200-48253
Giải tư 52891-69457-77434-77866-19703-95084-22978
Giải năm 2244
Giải sáu 3320-5492-3376
Giải bảy 983
Giải tám 69
KQXS Quảng Trị 02/09/2021
Giải đặc biệt 493965 Đầu - Nháy
Giải nhất 91820 0:
1: 14
2: 20,27,26,20,20
3: 39,34
4: 49,44,48
5:
6: 65,67
7: 72
8: 82,82,81
9: 99

2 Nháy: 82
3 Nháy: 20
Giải nhì 46282
Giải ba 37599-97439
Giải tư 35627-81934-27782-88549-12526-73167-65320
Giải năm 1644
Giải sáu 3372-1314-5720
Giải bảy 548
Giải tám 81
KQXS Quảng Trị 26/08/2021
Giải đặc biệt 946973 Đầu - Nháy
Giải nhất 28757 0: 00
1: 19,19,10
2: 27,28
3: 37
4:
5: 57,58,55,57,52
6: 65
7: 73
8:
9: 92,93,99,98

2 Nháy: 19,57
Giải nhì 07358
Giải ba 92865-91992
Giải tư 60527-75655-88700-14619-30937-85457-18052
Giải năm 9493
Giải sáu 7799-8198-2919
Giải bảy 010
Giải tám 28
KQXS Quảng Trị 19/08/2021
Giải đặc biệt 543468 Đầu - Nháy
Giải nhất 78194 0: 01,07
1: 16,12,18
2: 29,22,25,22,28
3:
4:
5: 53,53
6: 68
7: 74,74
8: 87
9: 94,98

2 Nháy: 22,53,74
Giải nhì 27953
Giải ba 89616-15401
Giải tư 83129-02374-99853-68122-04274-63512-77125
Giải năm 2407
Giải sáu 3598-9918-0922
Giải bảy 087
Giải tám 28
KQXS Quảng Trị 12/08/2021
Giải đặc biệt 799350 Đầu - Nháy
Giải nhất 39690 0: 07,04,05,05
1: 12
2: 29,25,27
3: 35
4: 48,41
5: 50
6:
7:
8: 82,89,89
9: 90,91,98

2 Nháy: 05,89
Giải nhì 90307
Giải ba 84804-21791
Giải tư 73405-93848-50782-28598-21589-40505-88529
Giải năm 8141
Giải sáu 4625-8127-9512
Giải bảy 389
Giải tám 35
KQXS Quảng Trị 05/08/2021
Giải đặc biệt 257192 Đầu - Nháy
Giải nhất 24758 0: 04,01
1: 18
2: 25,23,22
3: 31,33
4: 43
5: 58,58,58,54,51
6: 69
7: 72
8:
9: 92,97

3 Nháy: 58
Giải nhì 53125
Giải ba 30943-77404
Giải tư 24701-85997-34531-77958-85123-06718-03869
Giải năm 6222
Giải sáu 2133-5358-2972
Giải bảy 554
Giải tám 51
KQXS Quảng Trị 29/07/2021
Giải đặc biệt 427968 Đầu - Nháy
Giải nhất 49852 0: 06
1:
2: 20,26
3:
4: 42
5: 52,58
6: 68,67,66,66,68
7: 78,70,71,77
8: 82,89
9: 90

2 Nháy: 66,68
Giải nhì 55958
Giải ba 95582-17778
Giải tư 37567-15370-21066-88571-27866-24577-15020
Giải năm 7006
Giải sáu 4389-7168-8790
Giải bảy 126
Giải tám 42
KQXS Quảng Trị 22/07/2021
Giải đặc biệt 455972 Đầu - Nháy
Giải nhất 31770 0: 03,07
1: 14
2: 22,29,29
3:
4:
5: 54,53
6: 69
7: 72,70,78,78,76,76,75
8: 84
9: 92

2 Nháy: 29,76,78
Giải nhì 67078
Giải ba 72478-19784
Giải tư 86903-45454-49576-85922-28676-75275-43992
Giải năm 1114
Giải sáu 0969-5129-6007
Giải bảy 729
Giải tám 53
KQXS Quảng Trị 15/07/2021
Giải đặc biệt 035507 Đầu - Nháy
Giải nhất 56831 0: 07,06,06,05
1: 17
2:
3: 31,36
4: 46,48
5: 59,59,50
6: 68,61
7:
8: 84,80,82,82
9:

2 Nháy: 06,59,82
Giải nhì 20959
Giải ba 14384-91780
Giải tư 46406-47468-59406-79717-97305-82136-81746
Giải năm 7259
Giải sáu 6882-9461-8250
Giải bảy 582
Giải tám 48
KQXS Quảng Trị 08/07/2021
Giải đặc biệt 943546 Đầu - Nháy
Giải nhất 71323 0: 04
1: 10
2: 23,21,24
3: 38,30
4: 46,44
5:
6: 65,69,60,63,60
7: 76
8: 85,80
9: 96

2 Nháy: 60
Giải nhì 31065
Giải ba 56469-77038
Giải tư 24460-16163-96376-02930-87721-85285-84544
Giải năm 9110
Giải sáu 0960-9524-1096
Giải bảy 004
Giải tám 80

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.