vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Quảng Trị 22/09/2022
Giải đặc biệt 671066 Đầu - Nháy
Giải nhất 05518 0: 07
1: 18,14,16
2: 20
3: 37,39,39,34
4: 40,48,48
5:
6: 66,63,60
7: 75
8:
9: 93,91

2 Nháy: 39,48
Giải nhì 06140
Giải ba 78675-28914
Giải tư 65693-43307-42037-49748-09639-24339-09348
Giải năm 7663
Giải sáu 8134-4291-3920
Giải bảy 860
Giải tám 16
KQXS Quảng Trị 15/09/2022
Giải đặc biệt 325861 Đầu - Nháy
Giải nhất 68256 0:
1: 14,10
2: 27,25
3:
4: 45
5: 56,51,52,56
6: 61,62,63,67
7: 70
8: 83,89,89,89
9:

2 Nháy: 56
3 Nháy: 89
Giải nhì 13770
Giải ba 96883-84651
Giải tư 44289-80227-08462-65289-43925-48863-60052
Giải năm 2314
Giải sáu 1267-6310-3489
Giải bảy 045
Giải tám 56
KQXS Quảng Trị 25/08/2022
Giải đặc biệt 992119 Đầu - Nháy
Giải nhất 44385 0: 07
1: 19
2: 29,29
3: 34,36
4: 40,48
5: 55,51,51,53
6: 60,64,62
7:
8: 85,81
9: 92

2 Nháy: 29,51
Giải nhì 06955
Giải ba 30134-40029
Giải tư 09951-84751-01060-03907-07181-56664-02929
Giải năm 2640
Giải sáu 7192-6848-5836
Giải bảy 762
Giải tám 53
KQXS Quảng Trị 18/08/2022
Giải đặc biệt 461392 Đầu - Nháy
Giải nhất 73237 0: 02,08,08
1: 16,14
2:
3: 37,36
4: 44
5: 56,54
6: 61
7: 70,78
8: 82,85
9: 92,92,90

2 Nháy: 08,92
Giải nhì 27502
Giải ba 99482-49161
Giải tư 73408-37985-94156-09692-20816-44908-50244
Giải năm 1470
Giải sáu 4514-9478-5236
Giải bảy 190
Giải tám 54
KQXS Quảng Trị 11/08/2022
Giải đặc biệt 244044 Đầu - Nháy
Giải nhất 16183 0: 05
1: 11
2: 21
3: 30,35
4: 44,45,48
5:
6: 68,64,66
7: 74,74,76
8: 83,84
9: 95,93

2 Nháy: 74
Giải nhì 41668
Giải ba 71564-08374
Giải tư 27311-74130-75445-59274-64621-88095-55505
Giải năm 6493
Giải sáu 7335-6648-2784
Giải bảy 366
Giải tám 76
KQXS Quảng Trị 04/08/2022
Giải đặc biệt 726237 Đầu - Nháy
Giải nhất 88144 0:
1: 16
2: 29
3: 37
4: 44,43
5: 58,55,54,54
6: 65,66,69
7: 71
8: 87,88,84
9: 91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 05558
Giải ba 53555-23787
Giải tư 03065-48888-72766-64891-07554-76790-26569
Giải năm 6384
Giải sáu 0954-9843-4116
Giải bảy 871
Giải tám 29
KQXS Quảng Trị 28/07/2022
Giải đặc biệt 715956 Đầu - Nháy
Giải nhất 27620 0: 06,02,07,03,01
1:
2: 20
3: 33,37
4:
5: 56,54,51
6: 64,63
7: 70,71
8: 87,83
9: 91
Giải nhì 77233
Giải ba 11806-45102
Giải tư 41354-93507-73003-05264-43163-24187-83083
Giải năm 2270
Giải sáu 2891-1871-7901
Giải bảy 337
Giải tám 51
KQXS Quảng Trị 21/07/2022
Giải đặc biệt 563540 Đầu - Nháy
Giải nhất 50129 0: 03
1: 13
2: 29,22,21,25
3: 32
4: 40,46,45
5:
6: 61,66,60
7: 73,74
8: 83
9: 97,93
Giải nhì 62461
Giải ba 70997-82346
Giải tư 92422-42821-11666-57203-51873-17513-87325
Giải năm 1645
Giải sáu 9183-5932-0993
Giải bảy 960
Giải tám 74
KQXS Quảng Trị 14/07/2022
Giải đặc biệt 496218 Đầu - Nháy
Giải nhất 02445 0: 09,02,02,04,07,07
1: 18,15,11
2: 20
3: 39
4: 45,42,43,45
5: 55
6: 68
7:
8:
9: 93

2 Nháy: 02,07,45
Giải nhì 80309
Giải ba 70239-22520
Giải tư 51155-83468-06402-91202-81304-48442-00107
Giải năm 1743
Giải sáu 2693-0045-0415
Giải bảy 607
Giải tám 11
KQXS Quảng Trị 07/07/2022
Giải đặc biệt 668234 Đầu - Nháy
Giải nhất 38328 0: 05,07,02
1: 19
2: 28
3: 34
4: 45,46
5: 51,54,57,50,59
6: 66,67
7: 73,71
8: 80
9:
Giải nhì 13751
Giải ba 65166-35945
Giải tư 47754-18057-02750-81105-97973-34619-55346
Giải năm 8067
Giải sáu 4171-0980-2607
Giải bảy 802
Giải tám 59
KQXS Quảng Trị 30/06/2022
Giải đặc biệt 667576 Đầu - Nháy
Giải nhất 06694 0: 08,03,01
1: 17,11
2: 24,27,24,27
3: 31,34
4:
5: 52
6: 69,60
7: 76
8:
9: 94,97,91

2 Nháy: 24,27
Giải nhì 49869
Giải ba 09517-87308
Giải tư 10424-09931-64611-87297-85391-28334-96927
Giải năm 9724
Giải sáu 2103-1660-4527
Giải bảy 252
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 23/06/2022
Giải đặc biệt 184161 Đầu - Nháy
Giải nhất 59599 0: 08
1: 10,14,13
2: 21,29
3: 36
4: 43,43
5: 53,57
6: 61
7: 77,76
8: 87,83
9: 99,96

2 Nháy: 43
Giải nhì 82187
Giải ba 21910-53121
Giải tư 65996-03114-37936-17108-27077-32843-28953
Giải năm 4857
Giải sáu 8313-3783-5376
Giải bảy 329
Giải tám 43
KQXS Quảng Trị 16/06/2022
Giải đặc biệt 572986 Đầu - Nháy
Giải nhất 51515 0: 00
1: 15,15,14
2: 26
3: 33,31
4: 42,45
5: 59,54
6: 65
7:
8: 86,89
9: 90,90,95,90

2 Nháy: 15
3 Nháy: 90
Giải nhì 51633
Giải ba 50290-08390
Giải tư 91215-68495-48865-42042-57559-30054-04700
Giải năm 9114
Giải sáu 3189-5031-5226
Giải bảy 890
Giải tám 45
KQXS Quảng Trị 09/06/2022
Giải đặc biệt 454443 Đầu - Nháy
Giải nhất 66170 0: 09,06
1: 18,19
2: 22,23,24
3:
4: 43,48,41,43
5: 51,58
6: 60,63
7: 70
8: 86,83
9:

2 Nháy: 43
Giải nhì 96660
Giải ba 66522-72318
Giải tư 44809-82463-74323-70948-27186-82683-79424
Giải năm 6141
Giải sáu 4451-7743-7619
Giải bảy 158
Giải tám 06
KQXS Quảng Trị 02/06/2022
Giải đặc biệt 796166 Đầu - Nháy
Giải nhất 95261 0: 06,03,00
1: 12
2:
3: 37,32
4: 49
5: 57,56,55
6: 66,61,64
7:
8: 83,84,85,89
9: 97
Giải nhì 12983
Giải ba 25957-58097
Giải tư 51737-33884-38912-23985-08249-17856-39989
Giải năm 7464
Giải sáu 5432-8306-1755
Giải bảy 703
Giải tám 00
KQXS Quảng Trị 26/05/2022
Giải đặc biệt 455147 Đầu - Nháy
Giải nhất 95383 0: 08,03
1: 10
2: 24,26,24
3: 39
4: 47,49
5:
6:
7: 76,75,77,78,77
8: 83,82
9: 93,97

2 Nháy: 24,77
Giải nhì 97710
Giải ba 32476-95108
Giải tư 31493-48275-49682-93197-05124-27749-06103
Giải năm 7526
Giải sáu 5924-1377-5878
Giải bảy 339
Giải tám 77
KQXS Quảng Trị 19/05/2022
Giải đặc biệt 509098 Đầu - Nháy
Giải nhất 02469 0: 00,08
1: 13,14,17
2: 21,20,27,28
3: 38
4: 47
5:
6: 69,67
7: 72,79,73
8:
9: 98,91
Giải nhì 17313
Giải ba 34521-59272
Giải tư 90791-64147-44114-68300-84020-57179-66617
Giải năm 6727
Giải sáu 2338-2573-2008
Giải bảy 728
Giải tám 67
KQXS Quảng Trị 12/05/2022
Giải đặc biệt 123573 Đầu - Nháy
Giải nhất 07191 0: 05
1: 16
2: 28
3: 38,33,38
4: 45,46
5: 55
6:
7: 73,79,74
8: 80
9: 91,96,98,92,91

2 Nháy: 38,91
Giải nhì 78005
Giải ba 02396-68298
Giải tư 35580-96079-95038-27155-65133-06392-81845
Giải năm 9516
Giải sáu 9091-5938-4574
Giải bảy 246
Giải tám 28
KQXS Quảng Trị 05/05/2022
Giải đặc biệt 921538 Đầu - Nháy
Giải nhất 94243 0: 09
1: 16
2: 21
3: 38,37,32
4: 43,45,46,43
5: 58
6: 63,62
7: 70,77
8: 83
9: 97,94

2 Nháy: 43
Giải nhì 72421
Giải ba 45545-71016
Giải tư 22809-07570-05683-50346-22363-88743-04362
Giải năm 5897
Giải sáu 6437-2132-3758
Giải bảy 994
Giải tám 77
KQXS Quảng Trị 28/04/2022
Giải đặc biệt 980724 Đầu - Nháy
Giải nhất 17885 0: 09,07
1: 13,12
2: 24,28
3:
4:
5: 56,50
6: 62,67
7: 70,71,70
8: 85,89
9: 92,99,90

2 Nháy: 70
Giải nhì 10028
Giải ba 23589-77262
Giải tư 09492-69899-35213-53456-85070-77809-85312
Giải năm 8767
Giải sáu 8890-3771-9950
Giải bảy 807
Giải tám 70

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.