KQXS Quảng Trị 23/03/2023
Giải đặc biệt 554993 Đầu - Nháy
Giải nhất 10996 0: 07
1: 11,17,10,13
2:
3: 39
4: 44
5: 53
6: 66,69
7: 76,78,76,78
8: 80,81
9: 93,96

2 Nháy: 76,78
Giải nhì 62711
Giải ba 00380-30307
Giải tư 61866-15139-77276-82844-43978-22376-12617
Giải năm 3169
Giải sáu 1581-6053-1710
Giải bảy 113
Giải tám 78
KQXS Quảng Trị 16/03/2023
Giải đặc biệt 265537 Đầu - Nháy
Giải nhất 46867 0: 04
1: 13,16
2: 22,22
3: 37,31,39,37,34
4: 40
5: 59
6: 67,69
7:
8: 84
9: 99,98,96

2 Nháy: 22,37
Giải nhì 48140
Giải ba 82399-93313
Giải tư 62731-29739-26398-90404-70159-02216-06696
Giải năm 3984
Giải sáu 7437-6622-3269
Giải bảy 934
Giải tám 22
KQXS Quảng Trị 09/03/2023
Giải đặc biệt 773793 Đầu - Nháy
Giải nhất 51629 0: 07,00,03
1:
2: 29,21,29,29
3: 34
4: 47
5: 57
6:
7: 72
8: 87,85,88,85,85,83
9: 93

3 Nháy: 29,85
Giải nhì 63707
Giải ba 39187-42500
Giải tư 13485-45157-35203-55421-20247-75188-26929
Giải năm 1785
Giải sáu 4672-0685-3683
Giải bảy 529
Giải tám 34
KQXS Quảng Trị 02/03/2023
Giải đặc biệt 480645 Đầu - Nháy
Giải nhất 39467 0: 03
1: 18,18
2: 22
3: 32
4: 45,43,45,46
5: 50,51,53
6: 67,63,66
7:
8: 84
9: 94,98

2 Nháy: 18,45
Giải nhì 49863
Giải ba 44218-92932
Giải tư 37003-12243-75694-23545-91350-29622-89598
Giải năm 9251
Giải sáu 5166-5818-8484
Giải bảy 846
Giải tám 53
KQXS Quảng Trị 23/02/2023
Giải đặc biệt 036980 Đầu - Nháy
Giải nhất 64951 0: 06
1: 18
2:
3: 34,35,34
4:
5: 51,57,51
6: 64,65,62,69
7: 74
8: 80
9: 95,93,91,99

2 Nháy: 34,51
Giải nhì 80034
Giải ba 36595-44206
Giải tư 04093-94674-57418-42864-75035-01365-13762
Giải năm 9034
Giải sáu 7957-8891-8451
Giải bảy 899
Giải tám 69
KQXS Quảng Trị 16/02/2023
Giải đặc biệt 622887 Đầu - Nháy
Giải nhất 54078 0:
1: 13
2: 23,23
3: 31
4: 42,42,48
5: 53
6: 65
7: 78,73,73,79,79
8: 87,87
9: 95,91

2 Nháy: 23,42,73,79,87
Giải nhì 73742
Giải ba 51665-03713
Giải tư 96473-14253-93342-15248-28073-61895-70231
Giải năm 9779
Giải sáu 7891-9487-4823
Giải bảy 023
Giải tám 79
KQXS Quảng Trị 09/02/2023
Giải đặc biệt 446761 Đầu - Nháy
Giải nhất 82524 0: 01,02,00
1: 18
2: 24
3:
4: 46,43,44,47
5: 55,54,58
6: 61,64
7: 73
8: 88
9: 99,98
Giải nhì 75188
Giải ba 81173-11699
Giải tư 39701-01164-54755-72602-03698-57454-68300
Giải năm 0118
Giải sáu 6746-2243-0758
Giải bảy 244
Giải tám 47
KQXS Quảng Trị 02/02/2023
Giải đặc biệt 706593 Đầu - Nháy
Giải nhất 92667 0: 05,01
1: 14
2: 21
3: 33,38,38,39,30
4: 42,48
5:
6: 67
7: 72,76
8: 87
9: 93,96,94

2 Nháy: 38
Giải nhì 19133
Giải ba 89938-13305
Giải tư 47142-75348-24638-91721-59187-63896-27539
Giải năm 7594
Giải sáu 8801-2314-0672
Giải bảy 230
Giải tám 76
KQXS Quảng Trị 26/01/2023
Giải đặc biệt 791751 Đầu - Nháy
Giải nhất 14572 0:
1: 18,14
2: 24
3: 37,30
4: 49
5: 51,55,57
6: 66,64,69
7: 72,77
8: 82,89,81,86
9:
Giải nhì 87037
Giải ba 25782-72049
Giải tư 81966-13264-75424-81289-92777-40630-61855
Giải năm 8618
Giải sáu 9769-7681-3414
Giải bảy 986
Giải tám 57
KQXS Quảng Trị 19/01/2023
Giải đặc biệt 349148 Đầu - Nháy
Giải nhất 06888 0: 00,02
1:
2: 20,21,25,24
3: 35,31,36,33,39
4: 48,42,49
5: 56
6:
7: 70
8: 88,82
9:
Giải nhì 26842
Giải ba 43520-54656
Giải tư 60921-60700-30582-51402-46225-67635-92231
Giải năm 2424
Giải sáu 1436-6233-8449
Giải bảy 370
Giải tám 39
KQXS Quảng Trị 12/01/2023
Giải đặc biệt 424873 Đầu - Nháy
Giải nhất 54741 0: 01,02
1: 17,16
2: 21,26
3: 36,37,39
4: 41
5: 52,52
6: 66
7: 73,71,75
8: 83,80
9:

2 Nháy: 52
Giải nhì 16783
Giải ba 38252-84317
Giải tư 66466-02771-96136-96301-27621-79702-19452
Giải năm 0280
Giải sáu 2116-6637-6026
Giải bảy 375
Giải tám 39
KQXS Quảng Trị 05/01/2023
Giải đặc biệt 373200 Đầu - Nháy
Giải nhất 21726 0: 00
1:
2: 26
3: 37,36,39
4: 41
5: 52,54
6: 66,65,63,62,65
7:
8: 86,87,86,89
9: 95

2 Nháy: 65,86
Giải nhì 16852
Giải ba 00854-19786
Giải tư 96387-41786-80466-68295-85437-28636-79189
Giải năm 9565
Giải sáu 1641-4539-2063
Giải bảy 762
Giải tám 65
KQXS Quảng Trị 29/12/2022
Giải đặc biệt 399272 Đầu - Nháy
Giải nhất 90145 0: 03
1: 13,10,17
2:
3:
4: 45
5: 58,56,55,57
6: 66,63,63
7: 72,77,74,75
8: 82,81
9:

2 Nháy: 63
Giải nhì 32158
Giải ba 42777-77613
Giải tư 54966-11974-16882-61056-82881-60410-71563
Giải năm 0303
Giải sáu 1655-4457-2317
Giải bảy 775
Giải tám 63
KQXS Quảng Trị 22/12/2022
Giải đặc biệt 839597 Đầu - Nháy
Giải nhất 10669 0:
1: 12,19,16,15
2: 27,24,27
3:
4: 41,42
5: 59,50
6: 69,63
7: 72
8: 88
9: 97,99,99

2 Nháy: 27,99
Giải nhì 08759
Giải ba 39863-72572
Giải tư 27212-75699-20241-73127-03788-99750-15542
Giải năm 7319
Giải sáu 3216-0524-1115
Giải bảy 599
Giải tám 27
KQXS Quảng Trị 15/12/2022
Giải đặc biệt 116008 Đầu - Nháy
Giải nhất 88766 0: 08,09,01,02
1:
2: 26,20
3: 33,34
4: 41
5: 55,58,55,50,51
6: 66,60
7: 79,73
8:
9:

2 Nháy: 55
Giải nhì 74460
Giải ba 08909-83326
Giải tư 55555-29033-33334-85701-24902-41658-77055
Giải năm 6450
Giải sáu 5479-4120-8441
Giải bảy 551
Giải tám 73
KQXS Quảng Trị 08/12/2022
Giải đặc biệt 167251 Đầu - Nháy
Giải nhất 45132 0: 08,09,05,02
1: 19,16
2: 23
3: 32
4: 45,46
5: 51,51,56,50
6: 67,62
7:
8:
9: 99,99

2 Nháy: 51,99
Giải nhì 46219
Giải ba 79608-77951
Giải tư 54145-94456-04967-99223-06950-65409-53499
Giải năm 7416
Giải sáu 2405-7546-8899
Giải bảy 762
Giải tám 02
KQXS Quảng Trị 01/12/2022
Giải đặc biệt 315809 Đầu - Nháy
Giải nhất 60121 0: 09,00,06
1: 14,12
2: 21,29,28
3: 37,30
4:
5: 59,55
6: 61,65
7: 79,70
8:
9: 90,97
Giải nhì 58229
Giải ba 64614-91237
Giải tư 87179-63500-64690-98861-25959-73170-64865
Giải năm 6028
Giải sáu 5755-6112-8797
Giải bảy 530
Giải tám 06
KQXS Quảng Trị 24/11/2022
Giải đặc biệt 428887 Đầu - Nháy
Giải nhất 79879 0: 06
1: 19
2: 29,20,22
3:
4: 40,40
5: 55,55
6: 68,60
7: 79,76,73
8: 87,89
9: 94,94

2 Nháy: 40,55,94
Giải nhì 35394
Giải ba 16068-60760
Giải tư 57329-40276-40794-36720-02922-55306-51740
Giải năm 7440
Giải sáu 3089-1019-9155
Giải bảy 655
Giải tám 73
KQXS Quảng Trị 17/11/2022
Giải đặc biệt 708171 Đầu - Nháy
Giải nhất 05532 0:
1: 11,17
2: 23
3: 32,38,34,38,32
4: 48,42,41,44
5:
6: 66,64
7: 71,70,75
8:
9: 99

2 Nháy: 32,38
Giải nhì 05938
Giải ba 41611-84934
Giải tư 22623-43066-48370-86148-96738-58242-44399
Giải năm 8341
Giải sáu 3475-0617-3944
Giải bảy 764
Giải tám 32
KQXS Quảng Trị 10/11/2022
Giải đặc biệt 369775 Đầu - Nháy
Giải nhất 45504 0: 04
1: 11
2:
3: 31
4: 41
5: 52,56
6: 61,64,66,68,62
7: 75,73,72
8:
9: 99,95,94,97
Giải nhì 40699
Giải ba 17561-68011
Giải tư 84995-98573-11464-37066-79894-33352-15672
Giải năm 0197
Giải sáu 2668-2041-0756
Giải bảy 762
Giải tám 31

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền