KQXS Quảng Trị 30/06/2022
Giải đặc biệt 667576 Đầu - Nháy
Giải nhất 06694 0: 08,03,01
1: 17,11
2: 24,27,24,27
3: 31,34
4:
5: 52
6: 69,60
7: 76
8:
9: 94,97,91

2 Nháy: 24,27
Giải nhì 49869
Giải ba 09517-87308
Giải tư 10424-09931-64611-87297-85391-28334-96927
Giải năm 9724
Giải sáu 2103-1660-4527
Giải bảy 252
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 23/06/2022
Giải đặc biệt 184161 Đầu - Nháy
Giải nhất 59599 0: 08
1: 10,14,13
2: 21,29
3: 36
4: 43,43
5: 53,57
6: 61
7: 77,76
8: 87,83
9: 99,96

2 Nháy: 43
Giải nhì 82187
Giải ba 21910-53121
Giải tư 65996-03114-37936-17108-27077-32843-28953
Giải năm 4857
Giải sáu 8313-3783-5376
Giải bảy 329
Giải tám 43
KQXS Quảng Trị 16/06/2022
Giải đặc biệt 572986 Đầu - Nháy
Giải nhất 51515 0: 00
1: 15,15,14
2: 26
3: 33,31
4: 42,45
5: 59,54
6: 65
7:
8: 86,89
9: 90,90,95,90

2 Nháy: 15
3 Nháy: 90
Giải nhì 51633
Giải ba 50290-08390
Giải tư 91215-68495-48865-42042-57559-30054-04700
Giải năm 9114
Giải sáu 3189-5031-5226
Giải bảy 890
Giải tám 45
KQXS Quảng Trị 09/06/2022
Giải đặc biệt 454443 Đầu - Nháy
Giải nhất 66170 0: 09,06
1: 18,19
2: 22,23,24
3:
4: 43,48,41,43
5: 51,58
6: 60,63
7: 70
8: 86,83
9:

2 Nháy: 43
Giải nhì 96660
Giải ba 66522-72318
Giải tư 44809-82463-74323-70948-27186-82683-79424
Giải năm 6141
Giải sáu 4451-7743-7619
Giải bảy 158
Giải tám 06
KQXS Quảng Trị 02/06/2022
Giải đặc biệt 796166 Đầu - Nháy
Giải nhất 95261 0: 06,03,00
1: 12
2:
3: 37,32
4: 49
5: 57,56,55
6: 66,61,64
7:
8: 83,84,85,89
9: 97
Giải nhì 12983
Giải ba 25957-58097
Giải tư 51737-33884-38912-23985-08249-17856-39989
Giải năm 7464
Giải sáu 5432-8306-1755
Giải bảy 703
Giải tám 00
KQXS Quảng Trị 26/05/2022
Giải đặc biệt 455147 Đầu - Nháy
Giải nhất 95383 0: 08,03
1: 10
2: 24,26,24
3: 39
4: 47,49
5:
6:
7: 76,75,77,78,77
8: 83,82
9: 93,97

2 Nháy: 24,77
Giải nhì 97710
Giải ba 32476-95108
Giải tư 31493-48275-49682-93197-05124-27749-06103
Giải năm 7526
Giải sáu 5924-1377-5878
Giải bảy 339
Giải tám 77
KQXS Quảng Trị 19/05/2022
Giải đặc biệt 509098 Đầu - Nháy
Giải nhất 02469 0: 00,08
1: 13,14,17
2: 21,20,27,28
3: 38
4: 47
5:
6: 69,67
7: 72,79,73
8:
9: 98,91
Giải nhì 17313
Giải ba 34521-59272
Giải tư 90791-64147-44114-68300-84020-57179-66617
Giải năm 6727
Giải sáu 2338-2573-2008
Giải bảy 728
Giải tám 67
KQXS Quảng Trị 12/05/2022
Giải đặc biệt 123573 Đầu - Nháy
Giải nhất 07191 0: 05
1: 16
2: 28
3: 38,33,38
4: 45,46
5: 55
6:
7: 73,79,74
8: 80
9: 91,96,98,92,91

2 Nháy: 38,91
Giải nhì 78005
Giải ba 02396-68298
Giải tư 35580-96079-95038-27155-65133-06392-81845
Giải năm 9516
Giải sáu 9091-5938-4574
Giải bảy 246
Giải tám 28
KQXS Quảng Trị 05/05/2022
Giải đặc biệt 921538 Đầu - Nháy
Giải nhất 94243 0: 09
1: 16
2: 21
3: 38,37,32
4: 43,45,46,43
5: 58
6: 63,62
7: 70,77
8: 83
9: 97,94

2 Nháy: 43
Giải nhì 72421
Giải ba 45545-71016
Giải tư 22809-07570-05683-50346-22363-88743-04362
Giải năm 5897
Giải sáu 6437-2132-3758
Giải bảy 994
Giải tám 77
KQXS Quảng Trị 28/04/2022
Giải đặc biệt 980724 Đầu - Nháy
Giải nhất 17885 0: 09,07
1: 13,12
2: 24,28
3:
4:
5: 56,50
6: 62,67
7: 70,71,70
8: 85,89
9: 92,99,90

2 Nháy: 70
Giải nhì 10028
Giải ba 23589-77262
Giải tư 09492-69899-35213-53456-85070-77809-85312
Giải năm 8767
Giải sáu 8890-3771-9950
Giải bảy 807
Giải tám 70
KQXS Quảng Trị 21/04/2022
Giải đặc biệt 792159 Đầu - Nháy
Giải nhất 36733 0: 06
1:
2: 27
3: 33,30,34,38
4: 43,44
5: 59,51
6: 66
7: 73,76,74
8: 88
9: 90,98,92
Giải nhì 32190
Giải ba 21930-44698
Giải tư 29943-25566-52934-69973-75988-35951-09138
Giải năm 6144
Giải sáu 2376-3192-9174
Giải bảy 627
Giải tám 06
KQXS Quảng Trị 14/04/2022
Giải đặc biệt 218330 Đầu - Nháy
Giải nhất 19286 0:
1:
2: 24,27,23,21
3: 30,34
4:
5: 52,58,59
6: 65,64,61,68
7: 72
8: 86,84,86
9: 97

2 Nháy: 86
Giải nhì 86234
Giải ba 88684-54165
Giải tư 05186-63824-77952-13358-41664-68927-51661
Giải năm 3297
Giải sáu 6559-1023-6621
Giải bảy 768
Giải tám 72
KQXS Quảng Trị 07/04/2022
Giải đặc biệt 401380 Đầu - Nháy
Giải nhất 01125 0: 04
1: 11,18,14
2: 25,20
3:
4: 47
5: 58,56,59,57
6: 60
7: 73
8: 80,88,89,84
9: 92
Giải nhì 01458
Giải ba 30756-11620
Giải tư 84911-01060-08992-59047-97888-79459-20818
Giải năm 6404
Giải sáu 4573-7489-7757
Giải bảy 684
Giải tám 14
KQXS Quảng Trị 31/03/2022
Giải đặc biệt 568290 Đầu - Nháy
Giải nhất 85239 0: 08
1:
2: 25,28,23
3: 39
4: 41,45,46,48
5: 51,51,50,58,59
6:
7: 73
8: 80
9: 90,93

2 Nháy: 51
Giải nhì 87925
Giải ba 87680-35728
Giải tư 69223-14251-31341-90251-25550-74945-77758
Giải năm 3093
Giải sáu 6073-8046-1348
Giải bảy 108
Giải tám 59
KQXS Quảng Trị 24/03/2022
Giải đặc biệt 799269 Đầu - Nháy
Giải nhất 23681 0: 05
1: 10
2: 29
3: 38,33,36
4:
5:
6: 69,69,63,62
7:
8: 81,85,81,85,82,81
9: 97,97

2 Nháy: 69,85,97
3 Nháy: 81
Giải nhì 67269
Giải ba 81563-71510
Giải tư 97285-97481-05997-05138-82033-97097-39236
Giải năm 5229
Giải sáu 6062-9085-8282
Giải bảy 405
Giải tám 81
KQXS Quảng Trị 17/03/2022
Giải đặc biệt 783020 Đầu - Nháy
Giải nhất 04462 0: 07,04
1: 19
2: 20
3: 35
4: 45,45
5:
6: 62,62,60,63,66,62
7: 75,77
8: 85,80
9: 91

2 Nháy: 45
3 Nháy: 62
Giải nhì 65135
Giải ba 11291-53262
Giải tư 43260-71745-05363-79185-75107-31575-91666
Giải năm 7062
Giải sáu 7080-1345-0619
Giải bảy 577
Giải tám 04
KQXS Quảng Trị 03/03/2022
Giải đặc biệt 813978 Đầu - Nháy
Giải nhất 11291 0: 04,00,09
1: 16,14
2:
3: 35
4: 45
5: 58,52
6: 61,60,67
7: 78,70,74,76
8: 82
9: 91
Giải nhì 38204
Giải ba 77535-27245
Giải tư 52900-83416-71009-93470-74974-23082-73714
Giải năm 0476
Giải sáu 2261-8858-1252
Giải bảy 960
Giải tám 67
KQXS Quảng Trị 24/02/2022
Giải đặc biệt 570718 Đầu - Nháy
Giải nhất 01060 0: 09,01,02
1: 18,14,16,14
2: 26,29,26,24
3: 37
4: 41
5:
6: 60
7: 72
8: 87,86,86
9:

2 Nháy: 14,26,86
Giải nhì 59209
Giải ba 60387-58314
Giải tư 81416-09841-02326-27686-19129-00072-67301
Giải năm 3686
Giải sáu 5626-7737-3414
Giải bảy 702
Giải tám 24
KQXS Quảng Trị 17/02/2022
Giải đặc biệt 078483 Đầu - Nháy
Giải nhất 52778 0: 07,06
1: 10,15
2: 22,27
3: 30
4: 40,46,45
5: 59,56
6: 61,66
7: 78
8: 83
9: 97,96
Giải nhì 45197
Giải ba 18996-30440
Giải tư 29146-05907-75822-68627-79006-87961-62259
Giải năm 3030
Giải sáu 2610-3866-2415
Giải bảy 145
Giải tám 56
KQXS Quảng Trị 10/02/2022
Giải đặc biệt 946042 Đầu - Nháy
Giải nhất 15820 0: 04,00,04
1: 14,10
2: 20,27
3:
4: 42,49,41
5: 58,57
6:
7: 79
8: 86,81
9: 90,95,90

2 Nháy: 04,90
Giải nhì 79604
Giải ba 53890-12749
Giải tư 27486-26127-04895-17500-97681-11890-86179
Giải năm 3641
Giải sáu 1858-4757-8114
Giải bảy 704
Giải tám 10

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 01/07/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.