KQXS Hậu Giang 26/09/2023
Giải đặc biệt 877781 Đầu - Nháy
Giải nhất 19111 0: 05
1: 11,13,12,17
2: 23,29,25
3: 39,33
4: 47,45,41
5: 54
6: 68
7: 70
8: 81
9: 90
Giải nhì 52123
Giải ba 02947-73668
Giải tư 55445-19229-09313-04005-15112-39539-60625
Giải năm 4590
Giải sáu 4517-8370-7041
Giải bảy 533
Giải tám 54
KQXS Hậu Giang 25/09/2023
Giải đặc biệt 877781 Đầu - Nháy
Giải nhất 19111 0: 05
1: 11,13,12,17
2: 23,29,25
3: 39,33
4: 47,45,41
5: 54
6: 68
7: 70
8: 81
9: 90
Giải nhì 52123
Giải ba 02947-73668
Giải tư 55445-19229-09313-04005-15112-39539-60625
Giải năm 4590
Giải sáu 4517-8370-7041
Giải bảy 533
Giải tám 54
KQXS Hậu Giang 24/09/2023
Giải đặc biệt 877781 Đầu - Nháy
Giải nhất 19111 0: 05
1: 11,13,12,17
2: 23,29,25
3: 39,33
4: 47,45,41
5: 54
6: 68
7: 70
8: 81
9: 90
Giải nhì 52123
Giải ba 02947-73668
Giải tư 55445-19229-09313-04005-15112-39539-60625
Giải năm 4590
Giải sáu 4517-8370-7041
Giải bảy 533
Giải tám 54
KQXS Hậu Giang 23/09/2023
Giải đặc biệt 877781 Đầu - Nháy
Giải nhất 19111 0: 05
1: 11,13,12,17
2: 23,29,25
3: 39,33
4: 47,45,41
5: 54
6: 68
7: 70
8: 81
9: 90
Giải nhì 52123
Giải ba 02947-73668
Giải tư 55445-19229-09313-04005-15112-39539-60625
Giải năm 4590
Giải sáu 4517-8370-7041
Giải bảy 533
Giải tám 54
KQXS Hậu Giang 22/09/2023
Giải đặc biệt 987278 Đầu - Nháy
Giải nhất 82723 0: 07,06
1: 16,14,10,13,12
2: 23
3:
4: 49
5: 57,55,56
6: 60,68,60
7: 78
8: 88
9: 95

2 Nháy: 60
Giải nhì 51116
Giải ba 13414-97060
Giải tư 09010-63595-48968-60313-21912-33388-58360
Giải năm 1757
Giải sáu 8507-2149-7355
Giải bảy 656
Giải tám 06
KQXS Hậu Giang 21/09/2023
Giải đặc biệt 987278 Đầu - Nháy
Giải nhất 82723 0: 07,06
1: 16,14,10,13,12
2: 23
3:
4: 49
5: 57,55,56
6: 60,68,60
7: 78
8: 88
9: 95

2 Nháy: 60
Giải nhì 51116
Giải ba 13414-97060
Giải tư 09010-63595-48968-60313-21912-33388-58360
Giải năm 1757
Giải sáu 8507-2149-7355
Giải bảy 656
Giải tám 06
KQXS Hậu Giang 20/09/2023
Giải đặc biệt 987278 Đầu - Nháy
Giải nhất 82723 0: 07,06
1: 16,14,10,13,12
2: 23
3:
4: 49
5: 57,55,56
6: 60,68,60
7: 78
8: 88
9: 95

2 Nháy: 60
Giải nhì 51116
Giải ba 13414-97060
Giải tư 09010-63595-48968-60313-21912-33388-58360
Giải năm 1757
Giải sáu 8507-2149-7355
Giải bảy 656
Giải tám 06
KQXS Hậu Giang 19/09/2023
Giải đặc biệt 987278 Đầu - Nháy
Giải nhất 82723 0: 07,06
1: 16,14,10,13,12
2: 23
3:
4: 49
5: 57,55,56
6: 60,68,60
7: 78
8: 88
9: 95

2 Nháy: 60
Giải nhì 51116
Giải ba 13414-97060
Giải tư 09010-63595-48968-60313-21912-33388-58360
Giải năm 1757
Giải sáu 8507-2149-7355
Giải bảy 656
Giải tám 06
KQXS Hậu Giang 17/09/2023
Giải đặc biệt 987278 Đầu - Nháy
Giải nhất 82723 0: 07,06
1: 16,14,10,13,12
2: 23
3:
4: 49
5: 57,55,56
6: 60,68,60
7: 78
8: 88
9: 95

2 Nháy: 60
Giải nhì 51116
Giải ba 13414-97060
Giải tư 09010-63595-48968-60313-21912-33388-58360
Giải năm 1757
Giải sáu 8507-2149-7355
Giải bảy 656
Giải tám 06
KQXS Hậu Giang 16/09/2023
Giải đặc biệt 987278 Đầu - Nháy
Giải nhất 82723 0: 07,06
1: 16,14,10,13,12
2: 23
3:
4: 49
5: 57,55,56
6: 60,68,60
7: 78
8: 88
9: 95

2 Nháy: 60
Giải nhì 51116
Giải ba 13414-97060
Giải tư 09010-63595-48968-60313-21912-33388-58360
Giải năm 1757
Giải sáu 8507-2149-7355
Giải bảy 656
Giải tám 06
KQXS Hậu Giang 15/09/2023
Giải đặc biệt 426075 Đầu - Nháy
Giải nhất 74090 0: 05
1: 15,16,19
2: 28
3: 35
4: 41
5: 57,50
6: 62
7: 75,70
8: 81,88,88
9: 90,94,95

2 Nháy: 88
Giải nhì 14815
Giải ba 29828-73470
Giải tư 44894-31916-03119-85581-21657-59888-10041
Giải năm 9050
Giải sáu 3888-5662-8535
Giải bảy 105
Giải tám 95
KQXS Hậu Giang 14/09/2023
Giải đặc biệt 426075 Đầu - Nháy
Giải nhất 74090 0: 05
1: 15,16,19
2: 28
3: 35
4: 41
5: 57,50
6: 62
7: 75,70
8: 81,88,88
9: 90,94,95

2 Nháy: 88
Giải nhì 14815
Giải ba 29828-73470
Giải tư 44894-31916-03119-85581-21657-59888-10041
Giải năm 9050
Giải sáu 3888-5662-8535
Giải bảy 105
Giải tám 95
KQXS Hậu Giang 13/09/2023
Giải đặc biệt 426075 Đầu - Nháy
Giải nhất 74090 0: 05
1: 15,16,19
2: 28
3: 35
4: 41
5: 57,50
6: 62
7: 75,70
8: 81,88,88
9: 90,94,95

2 Nháy: 88
Giải nhì 14815
Giải ba 29828-73470
Giải tư 44894-31916-03119-85581-21657-59888-10041
Giải năm 9050
Giải sáu 3888-5662-8535
Giải bảy 105
Giải tám 95
KQXS Hậu Giang 12/09/2023
Giải đặc biệt 426075 Đầu - Nháy
Giải nhất 74090 0: 05
1: 15,16,19
2: 28
3: 35
4: 41
5: 57,50
6: 62
7: 75,70
8: 81,88,88
9: 90,94,95

2 Nháy: 88
Giải nhì 14815
Giải ba 29828-73470
Giải tư 44894-31916-03119-85581-21657-59888-10041
Giải năm 9050
Giải sáu 3888-5662-8535
Giải bảy 105
Giải tám 95
KQXS Hậu Giang 11/09/2023
Giải đặc biệt 426075 Đầu - Nháy
Giải nhất 74090 0: 05
1: 15,16,19
2: 28
3: 35
4: 41
5: 57,50
6: 62
7: 75,70
8: 81,88,88
9: 90,94,95

2 Nháy: 88
Giải nhì 14815
Giải ba 29828-73470
Giải tư 44894-31916-03119-85581-21657-59888-10041
Giải năm 9050
Giải sáu 3888-5662-8535
Giải bảy 105
Giải tám 95
KQXS Hậu Giang 09/09/2023
Giải đặc biệt 426075 Đầu - Nháy
Giải nhất 74090 0: 05
1: 15,16,19
2: 28
3: 35
4: 41
5: 57,50
6: 62
7: 75,70
8: 81,88,88
9: 90,94,95

2 Nháy: 88
Giải nhì 14815
Giải ba 29828-73470
Giải tư 44894-31916-03119-85581-21657-59888-10041
Giải năm 9050
Giải sáu 3888-5662-8535
Giải bảy 105
Giải tám 95
KQXS Hậu Giang 02/09/2023
Giải đặc biệt 732599 Đầu - Nháy
Giải nhất 89356 0:
1: 13,17,12
2: 22
3: 35
4:
5: 56,57
6: 60
7: 73,70,73,74,72,74,79
8:
9: 99,90,95

2 Nháy: 73,74
Giải nhì 47390
Giải ba 43573-41870
Giải tư 62373-19574-14272-46113-18117-68060-58974
Giải năm 3512
Giải sáu 3135-3357-2679
Giải bảy 322
Giải tám 95
KQXS Hậu Giang 26/08/2023
Giải đặc biệt 195397 Đầu - Nháy
Giải nhất 77079 0: 07,03,01
1: 12,12,15,10
2: 28
3: 31,33
4: 47,47
5: 54,52
6:
7: 79,77
8: 85
9: 97

2 Nháy: 12,47
Giải nhì 35447
Giải ba 42012-60112
Giải tư 62407-52654-31477-41203-68952-60385-87531
Giải năm 3915
Giải sáu 1228-9601-1647
Giải bảy 710
Giải tám 33
KQXS Hậu Giang 19/08/2023
Giải đặc biệt 041033 Đầu - Nháy
Giải nhất 69936 0: 03,04
1:
2:
3: 33,36,34,31
4:
5: 51,56,54,56
6: 62,64,69
7: 77
8: 80,81
9: 95,94

2 Nháy: 56
Giải nhì 78377
Giải ba 06462-64995
Giải tư 32264-28903-41980-62351-83994-20156-12634
Giải năm 3654
Giải sáu 2304-5931-8356
Giải bảy 381
Giải tám 69
KQXS Hậu Giang 12/08/2023
Giải đặc biệt 799891 Đầu - Nháy
Giải nhất 10120 0: 09,03,05,00
1: 17,13
2: 20,29
3:
4: 44,44
5: 53
6:
7: 76
8:
9: 91,91,96,99,98,90

2 Nháy: 44,91
Giải nhì 10691
Giải ba 01909-71944
Giải tư 98017-90829-66196-54244-85199-07898-00390
Giải năm 0113
Giải sáu 8803-3005-3600
Giải bảy 353
Giải tám 76

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay