KQXS Hậu Giang 06/08/2022
Giải đặc biệt 969472 Đầu - Nháy
Giải nhất 93249 0:
1: 15,14
2: 26,20,24
3: 30
4: 49,43,49,46
5: 58,58
6:
7: 72,79,78,77
8: 89,89
9:

2 Nháy: 49,58,89
Giải nhì 90558
Giải ba 72889-95626
Giải tư 59915-57089-36514-74230-58879-20878-14643
Giải năm 3949
Giải sáu 0277-6746-9458
Giải bảy 920
Giải tám 24
KQXS Hậu Giang 30/07/2022
Giải đặc biệt 700699 Đầu - Nháy
Giải nhất 56638 0: 05
1: 10
2:
3: 38,37,31,34,35
4: 42,48
5: 52,56
6: 67
7: 76,74
8:
9: 99,90,94,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 09237
Giải ba 25576-69631
Giải tư 70690-64094-71910-40274-92594-03305-50234
Giải năm 0335
Giải sáu 3742-6748-9552
Giải bảy 067
Giải tám 56
KQXS Hậu Giang 23/07/2022
Giải đặc biệt 624994 Đầu - Nháy
Giải nhất 24791 0: 07,06
1: 12
2: 25,29
3: 30,38,38
4: 41
5: 58
6:
7: 70,72,75
8: 88
9: 94,91,95,95

2 Nháy: 38,95
Giải nhì 10230
Giải ba 91541-43558
Giải tư 40112-21670-28438-60872-92607-17695-00495
Giải năm 9125
Giải sáu 9438-7106-7875
Giải bảy 729
Giải tám 88
KQXS Hậu Giang 16/07/2022
Giải đặc biệt 286260 Đầu - Nháy
Giải nhất 32722 0: 04,05,01,08
1: 11
2: 22,20,23
3: 34,32,30,30,36
4: 42
5:
6: 60
7: 73
8:
9: 97,97

2 Nháy: 30,97
Giải nhì 04897
Giải ba 72034-05304
Giải tư 62732-28297-22620-39023-52473-28305-04801
Giải năm 8842
Giải sáu 7730-1808-0330
Giải bảy 636
Giải tám 11
KQXS Hậu Giang 09/07/2022
Giải đặc biệt 662452 Đầu - Nháy
Giải nhất 90213 0:
1: 13,12,17
2: 24,26,26
3: 39,36
4: 45,45
5: 52,57,52
6: 61,65
7: 73
8: 83,88
9:

2 Nháy: 26,45,52
Giải nhì 97973
Giải ba 58024-95961
Giải tư 59126-90939-30336-25683-04257-63245-83852
Giải năm 7026
Giải sáu 4488-0545-3765
Giải bảy 312
Giải tám 17
KQXS Hậu Giang 02/07/2022
Giải đặc biệt 077193 Đầu - Nháy
Giải nhất 84061 0: 06,03,08
1: 14,18
2: 25,20
3: 32,39
4: 41
5: 55
6: 61
7: 79,79
8: 80,83
9: 93,99

2 Nháy: 79
Giải nhì 61725
Giải ba 32279-82455
Giải tư 70214-25641-98420-80006-35780-73083-48518
Giải năm 0632
Giải sáu 2539-4499-9679
Giải bảy 303
Giải tám 08
KQXS Hậu Giang 25/06/2022
Giải đặc biệt 854130 Đầu - Nháy
Giải nhất 43728 0: 08,02,02,01
1:
2: 28,21
3: 30,35,30
4: 42,42
5:
6: 63
7: 77
8: 83,84
9: 96,95,91

2 Nháy: 02,30,42
Giải nhì 01321
Giải ba 19442-56383
Giải tư 38708-67502-82677-47096-27884-71702-67195
Giải năm 2442
Giải sáu 7535-8063-3491
Giải bảy 130
Giải tám 01
KQXS Hậu Giang 18/06/2022
Giải đặc biệt 343594 Đầu - Nháy
Giải nhất 10793 0: 05,04
1: 19,15
2: 21,21
3:
4: 48,49
5:
6: 63,62,60
7: 77
8: 85
9: 94,93,97,96,98

2 Nháy: 21
Giải nhì 44919
Giải ba 10363-00162
Giải tư 68377-33805-18085-79315-05948-92549-68621
Giải năm 6897
Giải sáu 0396-3621-9798
Giải bảy 360
Giải tám 04
KQXS Hậu Giang 11/06/2022
Giải đặc biệt 479752 Đầu - Nháy
Giải nhất 44496 0: 01
1: 19,13,15
2: 21,20
3: 32,39
4:
5: 52,58,51
6: 68,64
7: 72
8:
9: 96,91,94,90
Giải nhì 43668
Giải ba 86932-85891
Giải tư 46519-41494-48913-44639-79358-26821-63690
Giải năm 3820
Giải sáu 1951-0101-5315
Giải bảy 064
Giải tám 72
KQXS Hậu Giang 04/06/2022
Giải đặc biệt 894328 Đầu - Nháy
Giải nhất 68249 0: 01,06,01
1: 16,14,12,15
2: 28,26,29,27
3:
4: 49
5: 51,56
6: 67,62
7: 79
8:
9: 95

2 Nháy: 01
Giải nhì 73616
Giải ba 32826-40267
Giải tư 43262-28914-64995-17829-30101-12912-60251
Giải năm 7315
Giải sáu 3379-8327-1356
Giải bảy 706
Giải tám 01
KQXS Hậu Giang 28/05/2022
Giải đặc biệt 434925 Đầu - Nháy
Giải nhất 86417 0: 01,02
1: 17
2: 25,23
3: 34
4: 45
5: 59,52
6: 63,65,65,62
7: 79
8: 83,81
9: 91,91

2 Nháy: 65,91
Giải nhì 26783
Giải ba 72963-74291
Giải tư 68681-94965-37965-74701-93859-84702-61723
Giải năm 5979
Giải sáu 0991-9645-4052
Giải bảy 534
Giải tám 62
KQXS Hậu Giang 21/05/2022
Giải đặc biệt 048784 Đầu - Nháy
Giải nhất 15253 0:
1: 10
2: 27,25
3:
4: 48
5: 53,52,56,57,53,50
6: 60
7: 73
8: 84,80,88,80,87,88
9:

2 Nháy: 53,80,88
Giải nhì 43627
Giải ba 91352-87756
Giải tư 89957-88480-13160-31888-63980-55353-54587
Giải năm 6348
Giải sáu 3273-6210-2088
Giải bảy 550
Giải tám 25
KQXS Hậu Giang 14/05/2022
Giải đặc biệt 025549 Đầu - Nháy
Giải nhất 55344 0: 05
1:
2:
3: 38,32,38
4: 49,44,47
5: 50,57,50,59,53
6: 61,68
7:
8: 89,82
9: 92,91

2 Nháy: 38,50
Giải nhì 74038
Giải ba 65261-46747
Giải tư 02350-32857-44192-68789-58650-54282-88891
Giải năm 4568
Giải sáu 0305-9532-2559
Giải bảy 753
Giải tám 38
KQXS Hậu Giang 07/05/2022
Giải đặc biệt 011646 Đầu - Nháy
Giải nhất 21602 0: 02,02,02
1: 13,19
2: 20,26
3: 30
4: 46,40,43
5: 51
6: 63,67
7: 79,76,77
8:
9: 94

3 Nháy: 02
Giải nhì 77802
Giải ba 52102-03279
Giải tư 04213-50420-70530-23126-63463-45640-75519
Giải năm 0876
Giải sáu 2977-1851-6194
Giải bảy 743
Giải tám 67
KQXS Hậu Giang 30/04/2022
Giải đặc biệt 755883 Đầu - Nháy
Giải nhất 50957 0: 02,06,05,02,01
1: 17
2: 21,23
3: 31
4: 45
5: 57,58
6: 68,61
7: 75
8: 83,84,86
9:

2 Nháy: 02
Giải nhì 36684
Giải ba 24021-24302
Giải tư 98845-95106-11858-11005-03002-49301-35768
Giải năm 4523
Giải sáu 8731-2375-9261
Giải bảy 086
Giải tám 17
KQXS Hậu Giang 23/04/2022
Giải đặc biệt 123353 Đầu - Nháy
Giải nhất 45759 0: 08,08,03,05
1:
2: 20,23,24,24
3: 38,33,32
4:
5: 53,59,52,52
6:
7: 71,70
8:
9: 91

2 Nháy: 08,24,52
Giải nhì 09738
Giải ba 47752-95952
Giải tư 74120-59933-76608-14391-31223-46832-67508
Giải năm 1324
Giải sáu 8903-0771-8905
Giải bảy 470
Giải tám 24
KQXS Hậu Giang 16/04/2022
Giải đặc biệt 340709 Đầu - Nháy
Giải nhất 72807 0: 09,07,06,08
1: 10
2: 24
3: 35,38,33
4: 41,42
5: 57
6: 63
7: 78,76
8: 82,89
9: 99
Giải nhì 45906
Giải ba 84978-82782
Giải tư 05124-47335-37510-71389-76438-23363-28057
Giải năm 4633
Giải sáu 2741-0808-4176
Giải bảy 699
Giải tám 42
KQXS Hậu Giang 09/04/2022
Giải đặc biệt 286358 Đầu - Nháy
Giải nhất 59355 0: 07
1: 16,14
2:
3:
4: 43
5: 58,55,57,57,59
6: 64,66,63
7: 79
8: 81,85
9: 93,99,91

2 Nháy: 57
Giải nhì 37943
Giải ba 03707-51964
Giải tư 08081-80657-93257-73016-41793-59885-07966
Giải năm 0299
Giải sáu 7991-6614-0479
Giải bảy 663
Giải tám 59
KQXS Hậu Giang 02/04/2022
Giải đặc biệt 252270 Đầu - Nháy
Giải nhất 87483 0: 00,00
1: 19
2:
3: 34,37
4: 49
5: 57,59
6: 68,67
7: 70,71
8: 83,82,80
9: 92,97,98

2 Nháy: 00
Giải nhì 84292
Giải ba 71071-96782
Giải tư 92900-38449-41597-22380-81734-37019-27868
Giải năm 5200
Giải sáu 8867-3637-4998
Giải bảy 257
Giải tám 59
KQXS Hậu Giang 26/03/2022
Giải đặc biệt 557499 Đầu - Nháy
Giải nhất 28718 0: 02
1: 18,12,17
2:
3: 39
4: 41,40,43,46
5: 53,53,59,53
6: 60
7: 73
8:
9: 99,95,98

3 Nháy: 53
Giải nhì 18541
Giải ba 80340-13443
Giải tư 48573-47853-88539-82312-02617-50760-75946
Giải năm 9753
Giải sáu 8995-6059-5498
Giải bảy 502
Giải tám 53

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 11/08/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.