KQXS Hậu Giang 23/10/2021
Giải đặc biệt 780272 Đầu - Nháy
Giải nhất 35743 0: 09,06
1: 12
2: 21
3: 38
4: 43,47
5: 54
6: 68,69
7: 72,73,70
8: 80,86,82
9: 99,94
Giải nhì 32647
Giải ba 08709-58406
Giải tư 55321-73499-32268-00838-59454-22380-66594
Giải năm 5886
Giải sáu 5569-0473-9282
Giải bảy 712
Giải tám 70
KQXS Hậu Giang 03/07/2021
Giải đặc biệt 951718 Đầu - Nháy
Giải nhất 96292 0: 08,09,02
1: 18,11
2: 29,21,25,22
3:
4:
5: 55,55
6: 66
7: 73,73
8: 85
9: 92,97,98

2 Nháy: 55,73
Giải nhì 63455
Giải ba 87555-92773
Giải tư 55829-24597-09473-19108-61566-75621-54609
Giải năm 7925
Giải sáu 7285-1498-0211
Giải bảy 402
Giải tám 22
KQXS Hậu Giang 26/06/2021
Giải đặc biệt 475269 Đầu - Nháy
Giải nhất 25760 0:
1: 13
2: 25,22,27
3: 31,31,37
4: 48
5: 52,57
6: 69,60
7: 73,71,75
8: 83,83,84
9:

2 Nháy: 31,83
Giải nhì 42283
Giải ba 13683-02531
Giải tư 49252-44248-01857-29125-98973-83322-44213
Giải năm 0327
Giải sáu 0584-5271-1475
Giải bảy 431
Giải tám 37
KQXS Hậu Giang 19/06/2021
Giải đặc biệt 355910 Đầu - Nháy
Giải nhất 56267 0: 03,01,04
1: 10,16,15,15
2: 24,20
3: 33
4: 48
5: 53,55,54
6: 67,69
7:
8: 89,80
9:

2 Nháy: 15
Giải nhì 44403
Giải ba 90769-31689
Giải tư 32353-75148-03655-26333-84680-26516-18401
Giải năm 8115
Giải sáu 5415-0924-6454
Giải bảy 320
Giải tám 04
KQXS Hậu Giang 12/06/2021
Giải đặc biệt 514345 Đầu - Nháy
Giải nhất 42260 0: 08,08
1: 17,19
2: 23
3: 31,39,37
4: 45,47
5:
6: 60,67,69,63
7: 71,74
8:
9: 99,93

2 Nháy: 08
Giải nhì 92617
Giải ba 16547-95531
Giải tư 55219-74799-77471-16108-26593-70923-13267
Giải năm 8069
Giải sáu 2708-0139-5874
Giải bảy 663
Giải tám 37
KQXS Hậu Giang 05/06/2021
Giải đặc biệt 482668 Đầu - Nháy
Giải nhất 80513 0: 08
1: 13,14,11
2: 27
3: 39,35
4: 41
5: 50,50,57,51,58
6: 68,60,69
7:
8: 84
9: 92

2 Nháy: 50
Giải nhì 53760
Giải ba 49414-65150
Giải tư 72892-83639-10950-73141-00557-66384-91369
Giải năm 6851
Giải sáu 1158-8608-2427
Giải bảy 411
Giải tám 35
KQXS Hậu Giang 29/05/2021
Giải đặc biệt 127077 Đầu - Nháy
Giải nhất 38027 0: 05,09
1: 10,12,18
2: 27,24
3:
4: 42,49
5:
6: 65,63,61
7: 77,75
8: 85,89
9: 92,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 62505
Giải ba 99265-37863
Giải tư 29785-13609-52392-31092-83924-27989-29110
Giải năm 8642
Giải sáu 3912-4261-6618
Giải bảy 949
Giải tám 75
KQXS Hậu Giang 22/05/2021
Giải đặc biệt 034070 Đầu - Nháy
Giải nhất 54733 0: 03
1:
2: 25
3: 33,35,32,33,38
4: 46,41
5:
6: 63,63
7: 70,78,72
8: 85,85,83
9: 93

2 Nháy: 33,63,85
Giải nhì 58535
Giải ba 80985-01232
Giải tư 69885-55578-13393-23146-56033-97963-53863
Giải năm 5983
Giải sáu 6172-0725-7338
Giải bảy 441
Giải tám 03
KQXS Hậu Giang 15/05/2021
Giải đặc biệt 259699 Đầu - Nháy
Giải nhất 95513 0: 07
1: 13,19,17,10
2: 20
3: 32
4: 49
5: 50,54
6: 69
7: 77,79,73
8: 85,82
9: 99,93
Giải nhì 51850
Giải ba 94054-10085
Giải tư 37549-59120-40782-09277-12532-88479-27669
Giải năm 1507
Giải sáu 2493-9019-0173
Giải bảy 117
Giải tám 10
KQXS Hậu Giang 08/05/2021
Giải đặc biệt 169022 Đầu - Nháy
Giải nhất 70258 0: 04,06,06
1: 16
2: 22,25,25
3: 37,35,32
4:
5: 58,59,54,52,50
6: 64
7: 70
8:
9: 98

2 Nháy: 06,25
Giải nhì 79016
Giải ba 18737-22859
Giải tư 00654-03252-49204-58050-92035-74398-00806
Giải năm 1225
Giải sáu 8270-6806-9225
Giải bảy 632
Giải tám 64
KQXS Hậu Giang 01/05/2021
Giải đặc biệt 930599 Đầu - Nháy
Giải nhất 60857 0: 03,04
1: 13
2: 21
3: 34,38,30
4: 47,44,47
5: 57,57,58
6: 67
7: 73
8:
9: 99,91,96

2 Nháy: 47,57
Giải nhì 17767
Giải ba 56173-14913
Giải tư 68821-95134-78991-35057-44258-43247-25303
Giải năm 4838
Giải sáu 5244-8130-1104
Giải bảy 647
Giải tám 96
KQXS Hậu Giang 24/04/2021
Giải đặc biệt 989182 Đầu - Nháy
Giải nhất 34447 0:
1:
2: 28,26
3: 39
4: 47,41
5: 56
6: 65,68
7: 74,71,75
8: 82,89,85,83
9: 90,95,93
Giải nhì 60890
Giải ba 71628-73989
Giải tư 64195-12185-06239-47065-93993-86256-93674
Giải năm 7468
Giải sáu 7971-0183-9426
Giải bảy 775
Giải tám 41
KQXS Hậu Giang 17/04/2021
Giải đặc biệt 629901 Đầu - Nháy
Giải nhất 12014 0: 01,04,06,01,08
1: 14,15,15
2: 28
3: 33
4: 42,41,47,45
5:
6:
7: 74
8: 89
9: 95,95

2 Nháy: 01,15,95
Giải nhì 80815
Giải ba 93042-88404
Giải tư 32989-86541-59595-87047-90733-27506-78628
Giải năm 5301
Giải sáu 4295-1345-9608
Giải bảy 515
Giải tám 74
KQXS Hậu Giang 10/04/2021
Giải đặc biệt 380130 Đầu - Nháy
Giải nhất 40289 0: 02,06
1: 15
2:
3: 30,38
4: 41,42
5: 59
6: 67,67,66
7: 73,77
8: 89,86
9: 92,93,95

2 Nháy: 67
Giải nhì 48292
Giải ba 15567-57815
Giải tư 79693-89667-13895-48086-79759-46566-06802
Giải năm 8641
Giải sáu 5242-0538-3706
Giải bảy 973
Giải tám 77
KQXS Hậu Giang 03/04/2021
Giải đặc biệt 671567 Đầu - Nháy
Giải nhất 11040 0: 08
1: 15,12
2: 25,29,28
3: 32
4: 40,40
5: 57,53
6: 67,69
7: 73
8: 82
9: 91,96,97

2 Nháy: 40
Giải nhì 19325
Giải ba 16708-30429
Giải tư 40657-38473-25891-30596-21997-35369-24815
Giải năm 4212
Giải sáu 0340-8228-0082
Giải bảy 132
Giải tám 53
KQXS Hậu Giang 27/03/2021
Giải đặc biệt 654767 Đầu - Nháy
Giải nhất 33461 0:
1: 10
2: 29,24
3: 39
4: 44
5: 53,55
6: 67,61,67,64,60,68
7: 74
8: 84,80,87
9: 92

2 Nháy: 67
Giải nhì 31667
Giải ba 54392-49374
Giải tư 48484-02739-67053-25744-25229-86680-73587
Giải năm 1624
Giải sáu 4110-9955-3364
Giải bảy 360
Giải tám 68
KQXS Hậu Giang 20/03/2021
Giải đặc biệt 570766 Đầu - Nháy
Giải nhất 03940 0: 06
1: 12,19
2: 25,23,20
3: 39
4: 40,43,46,40
5: 51,56
6: 66,68
7: 73,72
8:
9: 91

2 Nháy: 40
Giải nhì 69973
Giải ba 43468-66306
Giải tư 92612-21425-95243-00339-61051-32446-86923
Giải năm 4891
Giải sáu 8672-7019-1520
Giải bảy 156
Giải tám 40
KQXS Hậu Giang 13/03/2021
Giải đặc biệt 676757 Đầu - Nháy
Giải nhất 92831 0: 07,04
1: 14,18
2: 22
3: 31
4:
5: 57,56,54
6: 66
7: 70,73
8: 86,89,85
9: 93,95,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 05393
Giải ba 38656-54722
Giải tư 59507-43286-99189-36814-22604-99066-97695
Giải năm 4770
Giải sáu 6173-3395-9885
Giải bảy 654
Giải tám 18
KQXS Hậu Giang 06/03/2021
Giải đặc biệt 269792 Đầu - Nháy
Giải nhất 75378 0:
1: 17,19
2: 27,29
3:
4:
5: 50,53
6: 62,66,61
7: 78,71,70
8: 89,87
9: 92,99,96,93
Giải nhì 78517
Giải ba 35762-81871
Giải tư 09850-06919-84566-46753-72089-48399-20896
Giải năm 5687
Giải sáu 2627-5870-4229
Giải bảy 461
Giải tám 93
KQXS Hậu Giang 27/02/2021
Giải đặc biệt 732534 Đầu - Nháy
Giải nhất 90932 0: 02,08
1: 11
2: 28,20
3: 34,32,31,35
4: 43
5: 52,52,51
6: 67
7:
8: 85,84
9: 92,95

2 Nháy: 52
Giải nhì 97011
Giải ba 39643-25731
Giải tư 83585-54952-27402-89752-96628-08551-66335
Giải năm 6384
Giải sáu 3120-6292-8795
Giải bảy 467
Giải tám 08

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.