KQXS Hậu Giang 25/03/2023
Giải đặc biệt 922815 Đầu - Nháy
Giải nhất 08783 0:
1: 15,13,19,11
2: 26,21
3: 39
4: 45
5:
6:
7: 75,75,75,74
8: 83,88,88
9: 94,90,92

2 Nháy: 88
3 Nháy: 75
Giải nhì 56775
Giải ba 50594-48175
Giải tư 80775-30390-72526-37892-27821-25074-50245
Giải năm 8213
Giải sáu 3519-9188-0211
Giải bảy 639
Giải tám 88
KQXS Hậu Giang 18/03/2023
Giải đặc biệt 459103 Đầu - Nháy
Giải nhất 21913 0: 03,09,01,07
1: 13
2: 25,23
3: 30
4:
5: 56,57,50,55,58
6: 61,65
7: 78
8: 84,81
9:
Giải nhì 02661
Giải ba 28956-88609
Giải tư 60301-70757-01284-27465-58330-69025-22878
Giải năm 1381
Giải sáu 3007-6250-9555
Giải bảy 558
Giải tám 23
KQXS Hậu Giang 11/03/2023
Giải đặc biệt 882900 Đầu - Nháy
Giải nhất 54444 0: 00,08,02
1: 16
2: 24
3: 38,37
4: 44,48
5: 57
6: 67
7: 75,72,75
8: 85,80,84
9: 90

2 Nháy: 75
Giải nhì 42308
Giải ba 04185-67567
Giải tư 95980-09657-79875-90524-74402-40084-21138
Giải năm 1516
Giải sáu 3772-9090-0837
Giải bảy 748
Giải tám 75
KQXS Hậu Giang 04/03/2023
Giải đặc biệt 531480 Đầu - Nháy
Giải nhất 04339 0: 03,05
1:
2: 21,21
3: 39,33
4: 40,43
5: 55,56,52
6: 64,65,61,69
7: 76,70
8: 80
9:

2 Nháy: 21
Giải nhì 96164
Giải ba 98855-62165
Giải tư 27561-19221-41456-40776-22152-50421-16503
Giải năm 7669
Giải sáu 9405-2140-4643
Giải bảy 070
Giải tám 33
KQXS Hậu Giang 25/02/2023
Giải đặc biệt 877086 Đầu - Nháy
Giải nhất 94547 0: 06
1: 13
2:
3:
4: 47,44,46,40,47
5: 56,53,56
6: 68
7:
8: 86,85,88,82,89
9: 91,94

2 Nháy: 47,56
Giải nhì 03944
Giải ba 34785-58646
Giải tư 54756-79891-74988-48906-58253-01140-46056
Giải năm 8682
Giải sáu 5194-4189-0868
Giải bảy 947
Giải tám 13
KQXS Hậu Giang 18/02/2023
Giải đặc biệt 182031 Đầu - Nháy
Giải nhất 36274 0: 05,01,06
1:
2: 29,20,21
3: 31,33
4: 40,49,49
5:
6: 60,64
7: 74,75,77
8: 85,86
9:

2 Nháy: 49
Giải nhì 30160
Giải ba 91540-45229
Giải tư 95264-48905-07420-32249-91801-12475-75585
Giải năm 1577
Giải sáu 3521-7833-6606
Giải bảy 049
Giải tám 86
KQXS Hậu Giang 11/02/2023
Giải đặc biệt 977946 Đầu - Nháy
Giải nhất 65564 0: 03
1: 14,11,12
2: 24,22
3: 39,30
4: 46,41,42,46,40
5: 56,55
6: 64,63,68
7:
8:
9:

2 Nháy: 46
Giải nhì 74463
Giải ba 61514-55011
Giải tư 46841-27203-27339-41342-89824-57822-32956
Giải năm 8230
Giải sáu 1646-4555-3168
Giải bảy 540
Giải tám 12
KQXS Hậu Giang 04/02/2023
Giải đặc biệt 698205 Đầu - Nháy
Giải nhất 03761 0: 05
1: 17
2: 20,28
3: 39
4: 47,42
5: 56,53
6: 61,62
7: 78
8: 83,80,80
9: 93,92,94

2 Nháy: 80
Giải nhì 17647
Giải ba 31593-98620
Giải tư 94162-96983-32480-45417-97742-85092-56394
Giải năm 9328
Giải sáu 1556-1680-8578
Giải bảy 053
Giải tám 39
KQXS Hậu Giang 28/01/2023
Giải đặc biệt 923650 Đầu - Nháy
Giải nhất 57083 0: 01,03
1:
2: 22,21,24
3: 31,32
4:
5: 50
6: 61,62
7: 70,70
8: 83,88
9: 94,97,99,94

2 Nháy: 70,94
Giải nhì 12201
Giải ba 27722-18921
Giải tư 79288-14694-82524-93597-32631-20203-37270
Giải năm 3699
Giải sáu 3661-7170-9862
Giải bảy 532
Giải tám 94
KQXS Hậu Giang 21/01/2023
Giải đặc biệt 026185 Đầu - Nháy
Giải nhất 68906 0: 06,01,07
1: 19
2: 29
3: 32
4: 42
5: 53,55
6: 66,66,60
7:
8: 85,88,88
9: 96,97,95

2 Nháy: 66,88
Giải nhì 09396
Giải ba 72453-92329
Giải tư 73366-56732-15788-08866-55901-30388-03807
Giải năm 9555
Giải sáu 8360-6542-5297
Giải bảy 219
Giải tám 95
KQXS Hậu Giang 14/01/2023
Giải đặc biệt 475709 Đầu - Nháy
Giải nhất 51249 0: 09,07,02
1: 16
2: 29
3: 37,34
4: 49
5: 53,52
6: 66,60,62
7: 71,70,71
8:
9: 96,93

2 Nháy: 71
Giải nhì 81396
Giải ba 97253-26916
Giải tư 04429-55437-23907-89171-01266-74270-94652
Giải năm 4360
Giải sáu 9362-0171-5834
Giải bảy 702
Giải tám 93
KQXS Hậu Giang 07/01/2023
Giải đặc biệt 660600 Đầu - Nháy
Giải nhất 88824 0: 00,04
1: 13
2: 24,22
3: 33,39,38
4: 42,46,46
5: 59,53,52
6:
7:
8: 88
9: 99,92,97

2 Nháy: 46
Giải nhì 14833
Giải ba 69922-62039
Giải tư 62442-91459-59946-72838-63746-99388-66999
Giải năm 2192
Giải sáu 8953-0504-5352
Giải bảy 997
Giải tám 13
KQXS Hậu Giang 31/12/2022
Giải đặc biệt 954840 Đầu - Nháy
Giải nhất 77400 0: 00,07
1: 13
2: 25
3: 34,34,35
4: 40,41,44
5: 54,54
6: 69,64
7:
8: 88,89,87
9: 95

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 32341
Giải ba 22188-91325
Giải tư 62513-59954-53795-98744-93669-09589-39207
Giải năm 6834
Giải sáu 4887-3554-0464
Giải bảy 234
Giải tám 35
KQXS Hậu Giang 24/12/2022
Giải đặc biệt 035032 Đầu - Nháy
Giải nhất 58937 0: 00,05
1:
2:
3: 32,37,33,30
4: 42,43,47
5: 55,50
6: 68,61,63
7: 75,71
8:
9: 94,97
Giải nhì 69068
Giải ba 35761-37842
Giải tư 93633-87730-39655-88143-51900-68975-53894
Giải năm 2597
Giải sáu 3047-7463-7305
Giải bảy 550
Giải tám 71
KQXS Hậu Giang 17/12/2022
Giải đặc biệt 973507 Đầu - Nháy
Giải nhất 54242 0: 07,04
1: 17,15,13
2:
3: 34,30
4: 42,46,41,44
5:
6: 67,64,60
7:
8: 83
9: 95,98,90
Giải nhì 33334
Giải ba 10246-82717
Giải tư 69795-28941-65667-17664-61330-25404-90215
Giải năm 3013
Giải sáu 7383-5598-8890
Giải bảy 960
Giải tám 44
KQXS Hậu Giang 10/12/2022
Giải đặc biệt 498598 Đầu - Nháy
Giải nhất 20693 0:
1: 14,13,19,16
2: 21,22
3: 37
4: 45
5: 57,58
6: 60,65
7: 72
8:
9: 98,93,94,95,97
Giải nhì 78360
Giải ba 13214-54294
Giải tư 35621-06913-65557-45665-38045-90058-15095
Giải năm 2872
Giải sáu 4597-8819-8616
Giải bảy 122
Giải tám 37
KQXS Hậu Giang 03/12/2022
Giải đặc biệt 444811 Đầu - Nháy
Giải nhất 02775 0: 02
1: 11,17,15,16
2:
3: 37,32,38
4:
5: 52,57
6: 64,61
7: 75,73
8: 86,84
9: 98,95
Giải nhì 75786
Giải ba 82252-62417
Giải tư 48137-91857-93464-17502-40015-75684-58798
Giải năm 2495
Giải sáu 5016-7332-8561
Giải bảy 738
Giải tám 73
KQXS Hậu Giang 26/11/2022
Giải đặc biệt 046233 Đầu - Nháy
Giải nhất 61946 0: 02
1: 19,19
2: 25,26
3: 33,38,34
4: 46
5: 51,54,55
6: 65
7: 75
8: 83,84
9: 97,94

2 Nháy: 19
Giải nhì 37583
Giải ba 68651-70365
Giải tư 25925-19384-11575-47654-77602-95026-92597
Giải năm 2255
Giải sáu 7994-5938-7234
Giải bảy 219
Giải tám 19
KQXS Hậu Giang 19/11/2022
Giải đặc biệt 167038 Đầu - Nháy
Giải nhất 98239 0: 09
1: 17
2: 20,23
3: 38,39
4: 45,46,44,43
5: 57
6: 60
7: 73,73,79
8: 86
9: 98,96

2 Nháy: 73
Giải nhì 21817
Giải ba 74720-94345
Giải tư 01798-19660-32246-04223-88596-21409-67457
Giải năm 8386
Giải sáu 2473-8373-2144
Giải bảy 179
Giải tám 43
KQXS Hậu Giang 12/11/2022
Giải đặc biệt 780807 Đầu - Nháy
Giải nhất 79748 0: 07,03,00,06
1: 19,12
2: 27,25,28
3:
4: 48
5: 54,59
6: 61
7:
8: 85,89,83,85
9: 92

2 Nháy: 85
Giải nhì 68785
Giải ba 89654-63889
Giải tư 47027-45003-42861-93625-94019-48228-37083
Giải năm 1500
Giải sáu 9992-1385-3812
Giải bảy 406
Giải tám 59

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền