KQXS Hậu Giang 21/05/2024
Giải đặc biệt 713531 Đầu - Nháy
Giải nhất 46806 0: 06,00
1: 16,18
2:
3: 31,39
4: 43,43
5:
6: 68,61,64,69,62
7: 71,79,79
8: 82
9: 97

2 Nháy: 43,79
Giải nhì 90943
Giải ba 60300-86797
Giải tư 80182-08471-99668-64861-33143-84079-37064
Giải năm 6816
Giải sáu 6869-0462-4179
Giải bảy 518
Giải tám 39
KQXS Hậu Giang 20/05/2024
Giải đặc biệt 713531 Đầu - Nháy
Giải nhất 46806 0: 06,00
1: 16,18
2:
3: 31,39
4: 43,43
5:
6: 68,61,64,69,62
7: 71,79,79
8: 82
9: 97

2 Nháy: 43,79
Giải nhì 90943
Giải ba 60300-86797
Giải tư 80182-08471-99668-64861-33143-84079-37064
Giải năm 6816
Giải sáu 6869-0462-4179
Giải bảy 518
Giải tám 39
KQXS Hậu Giang 19/05/2024
Giải đặc biệt 713531 Đầu - Nháy
Giải nhất 46806 0: 06,00
1: 16,18
2:
3: 31,39
4: 43,43
5:
6: 68,61,64,69,62
7: 71,79,79
8: 82
9: 97

2 Nháy: 43,79
Giải nhì 90943
Giải ba 60300-86797
Giải tư 80182-08471-99668-64861-33143-84079-37064
Giải năm 6816
Giải sáu 6869-0462-4179
Giải bảy 518
Giải tám 39
KQXS Hậu Giang 18/05/2024
Giải đặc biệt 713531 Đầu - Nháy
Giải nhất 46806 0: 06,00
1: 16,18
2:
3: 31,39
4: 43,43
5:
6: 68,61,64,69,62
7: 71,79,79
8: 82
9: 97

2 Nháy: 43,79
Giải nhì 90943
Giải ba 60300-86797
Giải tư 80182-08471-99668-64861-33143-84079-37064
Giải năm 6816
Giải sáu 6869-0462-4179
Giải bảy 518
Giải tám 39
KQXS Hậu Giang 17/05/2024
Giải đặc biệt 218726 Đầu - Nháy
Giải nhất 31196 0:
1: 14
2: 26,21,25,25
3: 38,30
4: 49,42
5: 51
6: 61,61,67
7: 71,77
8: 84
9: 96,96

2 Nháy: 25,61,96
Giải nhì 29621
Giải ba 88761-77071
Giải tư 76238-00214-68249-06951-02661-02277-16242
Giải năm 8184
Giải sáu 2567-4125-9496
Giải bảy 330
Giải tám 25
KQXS Hậu Giang 16/05/2024
Giải đặc biệt 218726 Đầu - Nháy
Giải nhất 31196 0:
1: 14
2: 26,21,25,25
3: 38,30
4: 49,42
5: 51
6: 61,61,67
7: 71,77
8: 84
9: 96,96

2 Nháy: 25,61,96
Giải nhì 29621
Giải ba 88761-77071
Giải tư 76238-00214-68249-06951-02661-02277-16242
Giải năm 8184
Giải sáu 2567-4125-9496
Giải bảy 330
Giải tám 25
KQXS Hậu Giang 15/05/2024
Giải đặc biệt 218726 Đầu - Nháy
Giải nhất 31196 0:
1: 14
2: 26,21,25,25
3: 38,30
4: 49,42
5: 51
6: 61,61,67
7: 71,77
8: 84
9: 96,96

2 Nháy: 25,61,96
Giải nhì 29621
Giải ba 88761-77071
Giải tư 76238-00214-68249-06951-02661-02277-16242
Giải năm 8184
Giải sáu 2567-4125-9496
Giải bảy 330
Giải tám 25
KQXS Hậu Giang 14/05/2024
Giải đặc biệt 218726 Đầu - Nháy
Giải nhất 31196 0:
1: 14
2: 26,21,25,25
3: 38,30
4: 49,42
5: 51
6: 61,61,67
7: 71,77
8: 84
9: 96,96

2 Nháy: 25,61,96
Giải nhì 29621
Giải ba 88761-77071
Giải tư 76238-00214-68249-06951-02661-02277-16242
Giải năm 8184
Giải sáu 2567-4125-9496
Giải bảy 330
Giải tám 25
KQXS Hậu Giang 13/05/2024
Giải đặc biệt 218726 Đầu - Nháy
Giải nhất 31196 0:
1: 14
2: 26,21,25,25
3: 38,30
4: 49,42
5: 51
6: 61,61,67
7: 71,77
8: 84
9: 96,96

2 Nháy: 25,61,96
Giải nhì 29621
Giải ba 88761-77071
Giải tư 76238-00214-68249-06951-02661-02277-16242
Giải năm 8184
Giải sáu 2567-4125-9496
Giải bảy 330
Giải tám 25
KQXS Hậu Giang 12/05/2024
Giải đặc biệt 218726 Đầu - Nháy
Giải nhất 31196 0:
1: 14
2: 26,21,25,25
3: 38,30
4: 49,42
5: 51
6: 61,61,67
7: 71,77
8: 84
9: 96,96

2 Nháy: 25,61,96
Giải nhì 29621
Giải ba 88761-77071
Giải tư 76238-00214-68249-06951-02661-02277-16242
Giải năm 8184
Giải sáu 2567-4125-9496
Giải bảy 330
Giải tám 25
KQXS Hậu Giang 11/05/2024
Giải đặc biệt 757837 Đầu - Nháy
Giải nhất 72502 0: 02
1: 19,10,11
2: 26,24
3: 37,30,37,39,34
4:
5:
6: 60,69,61
7: 73,73
8:
9: 95,99

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 53430
Giải ba 44760-13019
Giải tư 25137-98526-77310-64973-71839-74169-55811
Giải năm 1895
Giải sáu 3034-3324-7499
Giải bảy 261
Giải tám 73
KQXS Hậu Giang 10/05/2024
Giải đặc biệt 757837 Đầu - Nháy
Giải nhất 72502 0: 02
1: 19,10,11
2: 26,24
3: 37,30,37,39,34
4:
5:
6: 60,69,61
7: 73,73
8:
9: 95,99

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 53430
Giải ba 44760-13019
Giải tư 25137-98526-77310-64973-71839-74169-55811
Giải năm 1895
Giải sáu 3034-3324-7499
Giải bảy 261
Giải tám 73
KQXS Hậu Giang 09/05/2024
Giải đặc biệt 757837 Đầu - Nháy
Giải nhất 72502 0: 02
1: 19,10,11
2: 26,24
3: 37,30,37,39,34
4:
5:
6: 60,69,61
7: 73,73
8:
9: 95,99

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 53430
Giải ba 44760-13019
Giải tư 25137-98526-77310-64973-71839-74169-55811
Giải năm 1895
Giải sáu 3034-3324-7499
Giải bảy 261
Giải tám 73
KQXS Hậu Giang 08/05/2024
Giải đặc biệt 757837 Đầu - Nháy
Giải nhất 72502 0: 02
1: 19,10,11
2: 26,24
3: 37,30,37,39,34
4:
5:
6: 60,69,61
7: 73,73
8:
9: 95,99

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 53430
Giải ba 44760-13019
Giải tư 25137-98526-77310-64973-71839-74169-55811
Giải năm 1895
Giải sáu 3034-3324-7499
Giải bảy 261
Giải tám 73
KQXS Hậu Giang 07/05/2024
Giải đặc biệt 757837 Đầu - Nháy
Giải nhất 72502 0: 02
1: 19,10,11
2: 26,24
3: 37,30,37,39,34
4:
5:
6: 60,69,61
7: 73,73
8:
9: 95,99

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 53430
Giải ba 44760-13019
Giải tư 25137-98526-77310-64973-71839-74169-55811
Giải năm 1895
Giải sáu 3034-3324-7499
Giải bảy 261
Giải tám 73
KQXS Hậu Giang 06/05/2024
Giải đặc biệt 757837 Đầu - Nháy
Giải nhất 72502 0: 02
1: 19,10,11
2: 26,24
3: 37,30,37,39,34
4:
5:
6: 60,69,61
7: 73,73
8:
9: 95,99

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 53430
Giải ba 44760-13019
Giải tư 25137-98526-77310-64973-71839-74169-55811
Giải năm 1895
Giải sáu 3034-3324-7499
Giải bảy 261
Giải tám 73
KQXS Hậu Giang 05/05/2024
Giải đặc biệt 757837 Đầu - Nháy
Giải nhất 72502 0: 02
1: 19,10,11
2: 26,24
3: 37,30,37,39,34
4:
5:
6: 60,69,61
7: 73,73
8:
9: 95,99

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 53430
Giải ba 44760-13019
Giải tư 25137-98526-77310-64973-71839-74169-55811
Giải năm 1895
Giải sáu 3034-3324-7499
Giải bảy 261
Giải tám 73
KQXS Hậu Giang 04/05/2024
Giải đặc biệt 751084 Đầu - Nháy
Giải nhất 04301 0: 01,00
1:
2:
3: 39
4: 48,41
5: 50,59,52,51
6: 64,63,69
7:
8: 84,85,89,87
9: 99,93
Giải nhì 32650
Giải ba 53000-72959
Giải tư 47952-32248-43941-02885-99864-70263-64589
Giải năm 9151
Giải sáu 7339-7987-1499
Giải bảy 993
Giải tám 69
KQXS Hậu Giang 03/05/2024
Giải đặc biệt 751084 Đầu - Nháy
Giải nhất 04301 0: 01,00
1:
2:
3: 39
4: 48,41
5: 50,59,52,51
6: 64,63,69
7:
8: 84,85,89,87
9: 99,93
Giải nhì 32650
Giải ba 53000-72959
Giải tư 47952-32248-43941-02885-99864-70263-64589
Giải năm 9151
Giải sáu 7339-7987-1499
Giải bảy 993
Giải tám 69
KQXS Hậu Giang 02/05/2024
Giải đặc biệt 751084 Đầu - Nháy
Giải nhất 04301 0: 01,00
1:
2:
3: 39
4: 48,41
5: 50,59,52,51
6: 64,63,69
7:
8: 84,85,89,87
9: 99,93
Giải nhì 32650
Giải ba 53000-72959
Giải tư 47952-32248-43941-02885-99864-70263-64589
Giải năm 9151
Giải sáu 7339-7987-1499
Giải bảy 993
Giải tám 69

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay