KQXS Quảng Ninh 20/09/2022
Giải đặc biệt 50221 Đầu - Nháy
Giải nhất 51429 0: 07,08,08,04
1: 18,10
2: 21,29,26,27
3: 36,31
4: 46,40
5: 56
6: 64,65
7: 76,71
8:
9: 94,92,92,99,93,99,94,99

2 Nháy: 08,92,94
3 Nháy: 99
Giải nhì 03694-87656
Giải ba 84226-05736-37676-53627-63292-57192
Giải tư 9164-3207-6899-0093
Giải năm 0799-2165-7646-4794-0908-0008
Giải sáu 818-799-831
Giải bảy 71-10-04-40
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 13/09/2022
Giải đặc biệt 21776 Đầu - Nháy
Giải nhất 55643 0: 05,01,03
1: 10,17,13,18
2: 29
3: 31,36,39,38
4: 43
5: 52,55
6: 67,66,68
7: 76,78,70
8: 86,84,85
9: 97,91,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 39452-83110
Giải ba 59555-55905-20167-47278-21686-14131
Giải tư 7684-5001-9636-8397
Giải năm 9117-6829-9603-5470-7539-1013
Giải sáu 291-438-718
Giải bảy 66-68-97-85
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 23/08/2022
Giải đặc biệt 63437 Đầu - Nháy
Giải nhất 69177 0: 00,09
1: 13,17,15
2: 29,20
3: 37,30
4: 43,42,47
5: 52,56,54
6: 69,64
7: 77,75
8: 84,84,81,84,88
9: 91,91,96

2 Nháy: 91
3 Nháy: 84
Giải nhì 52091-44029
Giải ba 22569-63552-95456-60454-11084-01964
Giải tư 3630-3584-9481-9213
Giải năm 6817-9484-5120-5343-8191-7915
Giải sáu 296-275-142
Giải bảy 00-09-47-88
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 16/08/2022
Giải đặc biệt 05904 Đầu - Nháy
Giải nhất 06952 0: 04,06,08,09,05
1: 14
2: 21,21,29,20
3: 39,30,33
4: 41,45,46,42
5: 52,57
6: 66
7: 78,72,74,78
8: 83
9: 92,99

2 Nháy: 21,78
Giải nhì 68041-20939
Giải ba 60378-64066-12692-84872-11430-60174
Giải tư 2899-1421-4333-6106
Giải năm 2708-4857-7045-5878-0546-5721
Giải sáu 609-529-320
Giải bảy 42-83-05-14
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 09/08/2022
Giải đặc biệt 00180 Đầu - Nháy
Giải nhất 08818 0: 01
1: 18,14,17,15
2: 25,29,29,26
3: 33,33,37,31,30,37
4:
5: 58,53,56
6:
7: 70,71,78
8: 80,89,87
9: 96,91,90

2 Nháy: 29,33,37
Giải nhì 76858-40225
Giải ba 72014-12353-22770-77701-09071-86478
Giải tư 2496-0033-3491-3756
Giải năm 9133-9537-9829-7490-4817-6589
Giải sáu 487-431-615
Giải bảy 29-26-30-37
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 02/08/2022
Giải đặc biệt 36335 Đầu - Nháy
Giải nhất 79490 0: 08,03,06
1: 11
2: 25,29,21
3: 35,30,38
4: 45,43
5:
6: 67
7: 70,77,76,70
8: 82,83,85,80
9: 90,91,92,91,98,93

2 Nháy: 70,91
Giải nhì 10945-04382
Giải ba 97683-25643-03670-62577-76608-23625
Giải tư 1076-7029-2491-7292
Giải năm 5511-1170-1403-4791-6830-1185
Giải sáu 138-098-480
Giải bảy 67-21-06-93
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 26/07/2022
Giải đặc biệt 00558 Đầu - Nháy
Giải nhất 96583 0: 02
1: 16,13,17,13
2: 26
3: 39,37,30,35
4: 44
5: 58,53,55,55
6: 67
7: 77,76,79
8: 83,85,81,82
9: 99,91,96,98

2 Nháy: 13,55
Giải nhì 14877-72399
Giải ba 55785-71653-68381-74791-63855-46439
Giải tư 2344-6667-0716-5682
Giải năm 5996-4337-0076-2698-1030-4113
Giải sáu 217-279-802
Giải bảy 13-35-26-55
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 19/07/2022
Giải đặc biệt 53393 Đầu - Nháy
Giải nhất 88480 0: 03,03,06
1: 10,19,18
2: 29,24,29,26,22
3: 36,32
4: 46,41,46
5: 55,59
6: 67,67,64,66
7:
8: 80,81,87
9: 93,90

2 Nháy: 03,29,46,67
Giải nhì 98910-16736
Giải ba 45267-23019-53467-28429-38832-40046
Giải tư 6803-6055-3124-0841
Giải năm 4290-7564-9959-6429-4218-2126
Giải sáu 866-403-681
Giải bảy 87-46-22-06
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 12/07/2022
Giải đặc biệt 23151 Đầu - Nháy
Giải nhất 77007 0: 07
1: 12,19,15,10,13
2: 27,26,20,27
3: 31,38,31
4: 40,41,40
5: 51,57,56,52
6: 65,62
7: 71,74,77,74
8:
9: 98

2 Nháy: 27,31,40,74
Giải nhì 67040-03531
Giải ba 41712-21419-28438-70715-94371-65998
Giải tư 6974-2427-7626-2777
Giải năm 8657-2320-6341-0831-5456-2452
Giải sáu 965-562-310
Giải bảy 40-27-74-13
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 05/07/2022
Giải đặc biệt 68404 Đầu - Nháy
Giải nhất 87375 0: 04,09,03,06
1: 13,11,14,12
2: 25,25,27
3: 31,30,34
4: 43
5: 51,54,54
6: 66,66
7: 75,73
8: 86,86
9: 90,94,94

2 Nháy: 25,54,66,86,94
Giải nhì 99531-72909
Giải ba 16651-85886-17190-97486-12030-22813
Giải tư 4054-1125-5766-2925
Giải năm 2043-8711-6194-4454-5014-7003
Giải sáu 694-206-634
Giải bảy 73-27-12-66
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 28/06/2022
Giải đặc biệt 13149 Đầu - Nháy
Giải nhất 50944 0: 08,03
1: 16,18,12,16
2: 26,21
3: 37,31
4: 49,44,40,41,40,49
5: 55
6: 64,63
7: 77,77,72
8:
9: 99,99,96,95,91

2 Nháy: 16,40,49,77,99
Giải nhì 56408-12899
Giải ba 51240-26016-34018-37677-75677-71155
Giải tư 8612-4064-5037-2526
Giải năm 2699-1231-9403-2172-8141-3796
Giải sáu 163-640-049
Giải bảy 95-91-16-21
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 21/06/2022
Giải đặc biệt 81571 Đầu - Nháy
Giải nhất 37576 0: 05,05,00,08,06,05,04
1: 10
2: 28,21,28
3: 39,34,38,37
4: 43,47,40
5: 51,54
6: 61
7: 71,76,78,78,72
8:
9: 95

2 Nháy: 28,78
3 Nháy: 05
Giải nhì 55878-19205
Giải ba 29243-70739-42034-44247-47378-17728
Giải tư 2161-9095-9921-5105
Giải năm 8400-0640-6451-4308-4306-4105
Giải sáu 004-972-310
Giải bảy 38-37-54-28
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 14/06/2022
Giải đặc biệt 52762 Đầu - Nháy
Giải nhất 47624 0: 08,00
1: 10,17
2: 24,29
3: 38,30,39,37
4: 44,40,40
5: 59,57,53
6: 62,61
7: 78,71,73,78,74
8: 80
9: 93,95,92

2 Nháy: 40,78
Giải nhì 42638-87278
Giải ba 62910-59571-64073-66129-38593-84244
Giải tư 6959-1357-5717-0740
Giải năm 0680-5940-0830-8208-8500-9839
Giải sáu 937-378-574
Giải bảy 95-92-61-53
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 07/06/2022
Giải đặc biệt 87525 Đầu - Nháy
Giải nhất 77223 0: 05,05,00,08
1: 17,12,10,19
2: 25,23
3: 30,35
4: 41,46
5: 59,51,58
6: 60,63
7: 70,74
8: 84
9: 90,95,99,94,95

2 Nháy: 05,95
Giải nhì 93290-74117
Giải ba 93159-63705-38570-33305-34112-44451
Giải tư 8100-7008-4260-4130
Giải năm 7241-8235-4384-5874-2658-6610
Giải sáu 495-363-799
Giải bảy 19-94-46-95
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 31/05/2022
Giải đặc biệt 39725 Đầu - Nháy
Giải nhất 23112 0: 03
1: 12,19,17,10
2: 25,26,27,21
3: 36,34,36,38
4: 46,44,41
5: 50,59
6: 61,60
7:
8: 82,84,83
9: 90,92,93,96

2 Nháy: 36
Giải nhì 94003-94061
Giải ba 12526-60746-72450-16619-85382-33517
Giải tư 7627-5084-7836-3990
Giải năm 9992-2983-3134-5021-5244-1810
Giải sáu 259-636-493
Giải bảy 96-60-38-41
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 24/05/2022
Giải đặc biệt 97218 Đầu - Nháy
Giải nhất 58758 0: 01,01
1: 18,19,19,15,15,19
2: 26
3: 38,37,30
4: 41,49
5: 58,55,56,57
6: 68
7: 77,76
8: 84,85,85,87
9: 93,94

2 Nháy: 01,15,85
3 Nháy: 19
Giải nhì 87719-05801
Giải ba 31319-32255-69356-87026-37101-22493
Giải tư 2857-7477-7015-3584
Giải năm 2738-9768-6715-3837-0376-5285
Giải sáu 785-619-594
Giải bảy 30-87-41-49
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 17/05/2022
Giải đặc biệt 58553 Đầu - Nháy
Giải nhất 76496 0: 02,06,02
1: 15,11,19
2: 21
3: 32,34,32
4: 48,46,49,41,48
5: 53,58,56
6: 66,60,60,68
7: 76
8:
9: 96,98,95,90

2 Nháy: 02,32,48,60
Giải nhì 45698-57221
Giải ba 59976-69948-14446-44215-92866-39702
Giải tư 9732-0906-5734-5995
Giải năm 4858-5190-0611-2960-6460-9568
Giải sáu 849-632-541
Giải bảy 56-19-02-48
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 10/05/2022
Giải đặc biệt 35106 Đầu - Nháy
Giải nhất 02963 0: 06,04,03,04,07,05,09,05
1: 17
2: 23,29,20
3: 37
4: 48
5: 53
6: 63,66,60
7: 72,73,77,71,79
8: 88,86
9: 96,90

2 Nháy: 04,05
Giải nhì 45272-06423
Giải ba 55588-98486-28204-41573-93196-25429
Giải tư 0203-0677-8066-1620
Giải năm 5404-4607-9171-8579-3205-0817
Giải sáu 848-860-909
Giải bảy 90-37-53-05
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 03/05/2022
Giải đặc biệt 48243 Đầu - Nháy
Giải nhất 95479 0: 09,08
1: 15,10
2: 28,21,28
3: 38,34,39
4: 43,44,41
5: 56,57,55
6:
7: 79,71,72,70,72
8: 80,84
9: 91,99,96,97

2 Nháy: 28,72
Giải nhì 47271-94238
Giải ba 37334-69572-66415-39128-32644-13370
Giải tư 7191-3656-1839-2841
Giải năm 1380-1610-4457-6672-1409-9108
Giải sáu 721-928-384
Giải bảy 99-55-96-97
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 26/04/2022
Giải đặc biệt 32047 Đầu - Nháy
Giải nhất 94835 0: 06,01,00,06
1: 18,14,10,13
2: 26,22
3: 35,36,38,31,31
4: 47,40,45,47
5: 58,52,54
6: 65
7: 75,76
8:
9: 94,92

2 Nháy: 06,31,47
Giải nhì 58258-21275
Giải ba 32494-91718-09414-51826-44036-62410
Giải tư 2340-3638-4306-2765
Giải năm 6952-7231-2113-1845-4876-8901
Giải sáu 454-700-631
Giải bảy 22-47-06-92
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay