KQXS Quảng Ninh 30/11/2021
Giải đặc biệt 71738 Đầu - Nháy
Giải nhất 38779 0: 03,03
1:
2: 27
3: 38,38,30
4: 43,41
5: 58,50,57
6: 65,68,66,60
7: 79,76,72,75,76
8: 83,81,85
9: 98,96,96,92

2 Nháy: 03,38,76,96
Giải nhì 84283-61798
Giải ba 41376-90496-20265-95443-47296-52192
Giải tư 6327-3658-0772-2981
Giải năm 4403-8303-6050-0468-8166-1738
Giải sáu 975-730-557
Giải bảy 60-76-85-41
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 23/11/2021
Giải đặc biệt 24880 Đầu - Nháy
Giải nhất 45683 0: 06,09
1: 11,17,17,16
2: 23,25
3: 39,31,37,39,31
4: 42
5: 52,54
6: 63
7: 74
8: 80,83,81,89,89,80
9: 93,98,99

2 Nháy: 17,31,39,80,89
Giải nhì 59106-71511
Giải ba 29339-11331-12574-97909-05693-06437
Giải tư 5552-5223-4017-4698
Giải năm 0381-6589-7925-7789-5517-8799
Giải sáu 763-216-142
Giải bảy 80-39-31-54
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 16/11/2021
Giải đặc biệt 41405 Đầu - Nháy
Giải nhất 87612 0: 05,06,00,05
1: 12,16
2: 29,21
3: 37,33,30,32,30
4: 46,46
5: 56,59
6: 60,68,68
7: 77,74
8: 82,83
9: 90,95,95

2 Nháy: 05,30,46,68,95
Giải nhì 81360-78282
Giải ba 43090-95046-94177-57356-18737-45633
Giải tư 8106-5174-1330-1368
Giải năm 6800-1629-8416-7121-7432-8895
Giải sáu 159-505-895
Giải bảy 46-83-68-30
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 09/11/2021
Giải đặc biệt 71952 Đầu - Nháy
Giải nhất 38113 0: 04,09,02
1: 13,10,18,19,19
2: 25,23,21
3: 33,30,37,32
4: 44,47,44
5: 52,56,54,53
6: 67,62
7: 76
8: 86,80
9:

2 Nháy: 19,44
Giải nhì 49404-62456
Giải ba 78776-29210-17133-91667-44086-42109
Giải tư 3202-9254-4130-7525
Giải năm 5753-0323-8518-7744-1719-4247
Giải sáu 021-744-319
Giải bảy 80-62-37-32
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 02/11/2021
Giải đặc biệt 29510 Đầu - Nháy
Giải nhất 65284 0:
1: 10,13,10
2: 25,27
3: 33,38,30,30,31,36
4: 42,47,47
5: 57,55,50
6: 62,61,60,66,66
7: 71,79
8: 84
9: 91,96

2 Nháy: 10,30,47,66
Giải nhì 10262-66333
Giải ba 48657-77171-08542-37647-01138-62330
Giải tư 1155-3361-1330-4113
Giải năm 4760-8547-5679-7991-6131-2925
Giải sáu 027-566-450
Giải bảy 66-36-96-10
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 26/10/2021
Giải đặc biệt 75309 Đầu - Nháy
Giải nhất 29545 0: 09,08,06,04,01
1: 16,19,19,13
2: 25,23
3: 30,39
4: 45,42
5: 54,50
6: 61
7: 77,72
8: 87,80,82,83
9: 99,99,91

2 Nháy: 19,99
Giải nhì 67316-50608
Giải ba 06077-38587-54199-15606-18930-14980
Giải tư 8239-0619-3804-6025
Giải năm 1719-2313-6699-5523-1954-6972
Giải sáu 582-542-501
Giải bảy 50-61-83-91
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 19/10/2021
Giải đặc biệt 86847 Đầu - Nháy
Giải nhất 67039 0: 04,01,00,03
1: 12,18
2: 26,23,24,23
3: 39,34,30
4: 47,45,42
5: 50,54,55
6: 62,68,67
7:
8: 80,89
9: 93,91,98

2 Nháy: 23
Giải nhì 11804-30501
Giải ba 17762-21068-71626-80934-72550-58345
Giải tư 4230-5354-7655-4600
Giải năm 3012-7903-4093-4880-0723-5191
Giải sáu 824-718-423
Giải bảy 67-42-89-98
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 12/10/2021
Giải đặc biệt 05618 Đầu - Nháy
Giải nhất 73209 0: 09,07,00,07
1: 18
2: 22,26,26,25,20
3: 34
4: 47,48
5: 58,50
6: 68,62,66,64,68
7:
8: 86,81,88
9: 94,95,90,97

2 Nháy: 07,26,68
Giải nhì 47494-05368
Giải ba 46758-46707-32222-24995-44326-85162
Giải tư 3826-2625-5000-9607
Giải năm 2166-6490-7920-4986-4950-0247
Giải sáu 364-768-934
Giải bảy 81-97-48-88
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 05/10/2021
Giải đặc biệt 73967 Đầu - Nháy
Giải nhất 77123 0: 09,09,08,07
1: 11,13
2: 23,22,23,23
3: 30
4: 49,45,49
5: 59,56,56
6: 67,61
7: 77,77,71,70
8: 87
9: 96,93,98

2 Nháy: 09,49,56,77
3 Nháy: 23
Giải nhì 05811-34359
Giải ba 06377-13913-84309-93756-58430-52449
Giải tư 4377-1609-5971-5508
Giải năm 5445-7122-9723-7370-2023-9796
Giải sáu 493-161-849
Giải bảy 87-98-07-56
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 28/09/2021
Giải đặc biệt 03234 Đầu - Nháy
Giải nhất 84484 0: 07,01
1: 11,16,15
2: 25,21,23,26,22
3: 34
4: 47
5: 53,59
6: 65,68,63,61,63
7: 74,72,73,79
8: 84,83,80
9: 93

2 Nháy: 63
Giải nhì 90665-27193
Giải ba 84025-36607-88411-17783-68780-93121
Giải tư 0174-1668-1547-4223
Giải năm 1963-1853-8859-3026-5672-2473
Giải sáu 279-161-216
Giải bảy 22-01-15-63
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 21/09/2021
Giải đặc biệt 16083 Đầu - Nháy
Giải nhất 88718 0: 01,08
1: 18,19,12,13
2: 24,25,28,29
3: 30,36
4: 42,45
5: 55
6: 62,61,67
7: 77,72,72
8: 83,83,83,84
9: 94,91

2 Nháy: 72
3 Nháy: 83
Giải nhì 35830-21024
Giải ba 28362-42642-95525-13345-87483-89228
Giải tư 6183-4094-4091-2619
Giải năm 5877-4901-3912-9172-1608-9055
Giải sáu 013-061-667
Giải bảy 84-29-72-36
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 14/09/2021
Giải đặc biệt 32159 Đầu - Nháy
Giải nhất 81460 0: 04,00,08
1: 10,10,14
2: 26,21
3: 31,38
4: 49
5: 59,50,52,55,52
6: 60,64,67
7: 74,76,79,71
8: 84,84,82,84
9:

2 Nháy: 10,52
3 Nháy: 84
Giải nhì 01050-23826
Giải ba 50064-32174-32284-79576-35652-46767
Giải tư 2910-5131-4210-3314
Giải năm 3955-0979-1384-0082-7704-8538
Giải sáu 921-400-284
Giải bảy 08-71-52-49
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 07/09/2021
Giải đặc biệt 10765 Đầu - Nháy
Giải nhất 61705 0: 05,08,01,04
1: 19,15
2: 27,25,22
3: 37,36,35
4: 40,41,45
5: 56
6: 65,65,69,67,68,68
7: 76,75,70
8: 84
9: 92

2 Nháy: 65,68
Giải nhì 04965-95940
Giải ba 78027-81976-45092-54037-69856-05269
Giải tư 8236-3319-1375-3908
Giải năm 0025-8622-3484-7341-7235-5501
Giải sáu 367-568-645
Giải bảy 15-70-04-68
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 31/08/2021
Giải đặc biệt 49620 Đầu - Nháy
Giải nhất 58109 0: 09
1: 11
2: 20,29,24
3: 30,33,35,37
4: 40,45
5: 52,50,57,55
6: 64,60,66
7: 73,70
8: 86,80
9: 92,94,93,97,96
Giải nhì 65030-17633
Giải ba 39935-68764-93760-68586-87529-67680
Giải tư 0673-1952-7711-4450
Giải năm 8492-8070-6657-3594-8893-5537
Giải sáu 597-440-566
Giải bảy 96-45-24-55
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 24/08/2021
Giải đặc biệt 58389 Đầu - Nháy
Giải nhất 98560 0: 02,04
1: 18,18,14,17,10,11
2: 27,24
3:
4: 48,45,46
5: 58,51,57
6: 60,69,60,65
7: 70
8: 89,81,86
9: 91,93,99

2 Nháy: 18,60
Giải nhì 19948-41318
Giải ba 20418-18891-31681-79614-23958-03193
Giải tư 8202-5651-6217-4457
Giải năm 5499-9310-2445-8227-7504-9870
Giải sáu 186-669-660
Giải bảy 11-46-65-24
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 17/08/2021
Giải đặc biệt 68162 Đầu - Nháy
Giải nhất 90375 0: 04,06,09,02,02,02
1:
2: 21,24,26
3: 35,36
4: 40,41,46
5: 54,57
6: 62,63,69
7: 75,72,73
8: 86,89
9: 91,97,95

3 Nháy: 02
Giải nhì 42140-94491
Giải ba 18004-38721-71506-82372-84135-39909
Giải tư 1286-5954-8224-7563
Giải năm 3241-4669-4702-3226-8746-8089
Giải sáu 102-436-157
Giải bảy 02-97-95-73
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 10/08/2021
Giải đặc biệt 29771 Đầu - Nháy
Giải nhất 53969 0: 04,03,01,01
1: 15
2: 26
3: 34,36,30
4: 46
5: 50,57,59,53,51
6: 69,66
7: 71,75
8: 88,82,88,85,89
9: 91,95,90

2 Nháy: 01,88
Giải nhì 77104-40388
Giải ba 29591-38103-79150-98295-79557-46859
Giải tư 6934-8036-2353-5401
Giải năm 3501-8182-6388-3915-0830-3866
Giải sáu 185-926-390
Giải bảy 46-51-75-89
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 03/08/2021
Giải đặc biệt 10004 Đầu - Nháy
Giải nhất 11355 0: 04,07,05,01
1: 13,13
2: 20
3: 39,32,31
4: 45,45,42
5: 55,53
6: 69,66,61
7: 75
8: 83,83,81,80
9: 96,96,93,99

2 Nháy: 13,45,83,96
Giải nhì 59096-48107
Giải ba 92669-83783-21445-04439-83220-17396
Giải tư 6205-4183-7593-2181
Giải năm 6375-0632-1913-6866-5399-0180
Giải sáu 501-431-945
Giải bảy 42-13-61-53
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 27/07/2021
Giải đặc biệt 52371 Đầu - Nháy
Giải nhất 21944 0: 08,03,02,07
1:
2: 25,29
3: 35
4: 44
5: 53,55
6: 64,67,63
7: 71,77,77,74
8: 82,87,86,86,84
9: 96,98,97,92,96

2 Nháy: 77,86,96
Giải nhì 45782-12508
Giải ba 65935-63625-38577-86296-19864-47787
Giải tư 1667-2686-0829-5077
Giải năm 9403-9753-8698-5855-5174-7897
Giải sáu 463-186-684
Giải bảy 92-96-02-07
Giải tám
KQXS Quảng Ninh 20/07/2021
Giải đặc biệt 23036 Đầu - Nháy
Giải nhất 59156 0: 02,00
1: 17,18
2: 22,22
3: 36,37,38
4: 42,45
5: 56,50,52,55
6: 68,62
7: 71,72,78,73
8: 82,81,81,80,81
9: 99

2 Nháy: 22
3 Nháy: 81
Giải nhì 31102-27668
Giải ba 76971-87417-61450-34172-55399-47582
Giải tư 2381-2922-5300-1681
Giải năm 4918-4680-7142-2437-9252-9138
Giải sáu 862-922-178
Giải bảy 45-55-81-73
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.