KQXS Hà Nội 19/09/2022
Giải đặc biệt 62198 Đầu - Nháy
Giải nhất 45485 0: 08,02,08,04
1:
2: 26,24,27,22
3: 39,34,39
4: 42,46
5: 53,50,56
6: 60,61,62
7: 74,77,72
8: 85,84
9: 98,94,95

2 Nháy: 08,39
Giải nhì 76774-74253
Giải ba 18739-41960-51934-31194-39042-78008
Giải tư 2546-5002-0826-2950
Giải năm 7124-9884-5639-3108-6204-5861
Giải sáu 927-362-456
Giải bảy 95-77-72-22
Giải tám
KQXS Hà Nội 15/09/2022
Giải đặc biệt 87354 Đầu - Nháy
Giải nhất 95705 0: 05,06,04
1: 18
2: 25,21,27,21,24,23
3:
4: 47
5: 54,57,58,50
6: 69,66
7: 77,71,78,72
8: 83,88,81
9: 92,96,95

2 Nháy: 21
Giải nhì 63025-08721
Giải ba 37527-77157-47318-04777-03121-08569
Giải tư 6606-8058-1050-3792
Giải năm 3383-3124-5188-4666-1071-0378
Giải sáu 296-672-723
Giải bảy 47-04-81-95
Giải tám
KQXS Hà Nội 29/08/2022
Giải đặc biệt 75965 Đầu - Nháy
Giải nhất 38820 0: 07,01
1: 13,12,12,19
2: 20,25,21
3: 31,35,39
4: 43
5: 52
6: 65,67
7: 75,73,75,70
8: 82
9: 95,92,90,94,91,92

2 Nháy: 12,75,92
Giải nhì 71575-21773
Giải ba 11467-84675-61952-95607-14201-55425
Giải tư 2131-9835-4095-9439
Giải năm 8213-2982-1312-9421-7692-0890
Giải sáu 343-694-012
Giải bảy 19-70-91-92
Giải tám
KQXS Hà Nội 25/08/2022
Giải đặc biệt 28670 Đầu - Nháy
Giải nhất 79137 0: 01,00,05
1: 12,18
2: 29
3: 37,33,35,39,35
4: 42,42,44
5: 52
6: 67,64,60
7: 70,74,74,74
8: 83,85,81,87
9: 96

2 Nháy: 35,42
3 Nháy: 74
Giải nhì 56442-84712
Giải ba 87818-27183-80085-51167-33296-77942
Giải tư 5364-0801-3433-1535
Giải năm 5500-3252-4260-9739-5644-8974
Giải sáu 781-074-605
Giải bảy 74-87-35-29
Giải tám
KQXS Hà Nội 22/08/2022
Giải đặc biệt 60652 Đầu - Nháy
Giải nhất 61027 0: 00
1: 17,16,18,16,12
2: 27,20,29
3: 35,34,31
4: 42,47
5: 52,59,56,58
6: 64,69
7: 72,74,72
8: 84,80
9: 91,94

2 Nháy: 16,72
Giải nhì 38872-08164
Giải ba 30974-87817-00516-93800-35859-72718
Giải tư 9816-5220-5935-3029
Giải năm 5672-5791-6269-6512-7642-5634
Giải sáu 284-547-080
Giải bảy 56-31-58-94
Giải tám
KQXS Hà Nội 18/08/2022
Giải đặc biệt 92993 Đầu - Nháy
Giải nhất 46562 0:
1: 14,14,15
2: 28,25,28
3: 34,36
4: 42
5: 59
6: 62,60,68,63,60
7: 75,73,75,75,75,70
8: 85,88,86,87
9: 93,92

2 Nháy: 14,28,60
4 Nháy: 75
Giải nhì 68475-79592
Giải ba 79028-40725-23685-37742-80014-55460
Giải tư 6168-7173-8075-2828
Giải năm 8775-8859-2714-4575-5934-7036
Giải sáu 570-463-988
Giải bảy 15-86-87-60
Giải tám
KQXS Hà Nội 15/08/2022
Giải đặc biệt 19117 Đầu - Nháy
Giải nhất 51486 0: 02,07,07
1: 17,12,17,17,13,16
2: 24,28,25
3: 34,31,33,35
4: 43,47
5: 57
6: 67
7: 74,71
8: 86,83
9: 91,93,93

2 Nháy: 07,93
3 Nháy: 17
Giải nhì 27002-45812
Giải ba 22224-52091-57517-09993-31743-66134
Giải tư 4783-1074-4928-0171
Giải năm 0247-7431-9917-7825-0207-5207
Giải sáu 313-533-535
Giải bảy 16-67-93-57
Giải tám
KQXS Hà Nội 11/08/2022
Giải đặc biệt 44082 Đầu - Nháy
Giải nhất 54663 0: 08,01
1: 18
2: 26,21,21,24,23,22
3: 37,38
4: 40,44
5: 54,57,51,52,50
6: 63,64
7: 74,78,73
8: 82
9: 94,97,97

2 Nháy: 21,97
Giải nhì 92964-99837
Giải ba 22054-43808-55157-92026-05240-67821
Giải tư 2738-7721-9324-8774
Giải năm 9294-5523-0851-6678-6552-6797
Giải sáu 222-573-344
Giải bảy 18-50-01-97
Giải tám
KQXS Hà Nội 08/08/2022
Giải đặc biệt 76821 Đầu - Nháy
Giải nhất 26769 0: 07,07,03,06
1: 14,16,15,12
2: 21,27,29,23,24,26
3: 34,35,38,31
4: 46,43
5: 56,52,58
6: 69
7: 71
8:
9: 97,92

2 Nháy: 07
Giải nhì 25934-27097
Giải ba 43807-18207-37835-64746-96956-71714
Giải tư 9638-3327-2771-8852
Giải năm 5803-4206-1658-8429-7592-1323
Giải sáu 531-716-624
Giải bảy 26-15-12-43
Giải tám
KQXS Hà Nội 04/08/2022
Giải đặc biệt 27492 Đầu - Nháy
Giải nhất 50569 0: 06,01,01
1: 19,17,12
2: 29,24
3: 31,39,37,36
4: 42,43
5: 53
6: 69,65,62,68
7: 70,73,72
8: 85,89
9: 92,94,93

2 Nháy: 01
Giải nhì 07770-83906
Giải ba 50365-06019-82717-45685-55631-41612
Giải tư 2894-4553-2442-6401
Giải năm 3139-6062-4573-1868-9701-0743
Giải sáu 972-393-289
Giải bảy 37-36-29-24
Giải tám
KQXS Hà Nội 01/08/2022
Giải đặc biệt 46555 Đầu - Nháy
Giải nhất 11459 0: 07,05,08
1: 11
2: 22,28
3: 31,38,33
4: 40,40,48
5: 55,59
6: 66,62,62
7: 70,77
8: 81
9: 91,93,97,91,93,93,97

2 Nháy: 40,62,91,97
3 Nháy: 93
Giải nhì 44331-72670
Giải ba 09791-21977-96540-46622-69528-69111
Giải tư 8040-4166-2393-5238
Giải năm 5081-2597-1948-0507-0291-3793
Giải sáu 693-962-297
Giải bảy 05-62-33-08
Giải tám
KQXS Hà Nội 28/07/2022
Giải đặc biệt 56590 Đầu - Nháy
Giải nhất 61023 0: 01,02
1: 13,10,15
2: 23,25
3: 32,37,34,32
4: 49,40
5: 50,58,54
6: 60,64,66,60
7: 72,75,76,70
8:
9: 90,90,94

2 Nháy: 32,60,90
Giải nhì 98472-09449
Giải ba 04650-98701-87625-84140-86675-56960
Giải tư 7664-1132-0337-7758
Giải năm 7166-9054-3476-1670-5560-5790
Giải sáu 413-902-034
Giải bảy 10-94-32-15
Giải tám
KQXS Hà Nội 25/07/2022
Giải đặc biệt 69502 Đầu - Nháy
Giải nhất 72642 0: 02,04,02
1: 18,16,18
2: 24,28
3: 36,33,37,37
4: 42,40,40
5: 56,55,53
6: 64,69,60,61,60
7: 74,76
8: 88
9: 93

2 Nháy: 02,18,37,40,60
Giải nhì 04474-23788
Giải ba 99464-91324-13169-61240-37704-66460
Giải tư 1056-6840-0293-3918
Giải năm 3061-5636-5228-4776-9816-9033
Giải sáu 755-637-737
Giải bảy 18-60-02-53
Giải tám
KQXS Hà Nội 21/07/2022
Giải đặc biệt 27404 Đầu - Nháy
Giải nhất 63031 0: 04,04,06,04,02
1: 11,16
2: 20
3: 31,36,31,39,31
4: 47,46,40
5: 54
6: 64,65
7:
8: 86,85,83,84
9: 96,91,90,93

3 Nháy: 04,31
Giải nhì 07886-87611
Giải ba 64104-40247-35636-99985-97920-16806
Giải tư 3604-3302-1483-7684
Giải năm 2046-7396-6791-7731-3754-0516
Giải sáu 440-964-439
Giải bảy 31-90-65-93
Giải tám
KQXS Hà Nội 18/07/2022
Giải đặc biệt 36713 Đầu - Nháy
Giải nhất 35519 0: 06,05,01
1: 13,19,14,10
2: 27,29
3: 32,33
4: 49,49,48
5: 50,50,56,50,56
6: 62,66
7: 72
8: 81
9: 94,98,94,95

2 Nháy: 49,56,94
3 Nháy: 50
Giải nhì 42106-16732
Giải ba 56205-07801-71250-96549-48172-53627
Giải tư 6514-7649-3048-9094
Giải năm 4750-4156-4362-2281-3698-8250
Giải sáu 866-829-556
Giải bảy 94-95-33-10
Giải tám
KQXS Hà Nội 14/07/2022
Giải đặc biệt 32850 Đầu - Nháy
Giải nhất 20310 0: 00,01,01
1: 10,12,10
2: 22
3: 36,34,35
4: 42,43,47
5: 50,55,52
6: 69,62,61
7: 71,79
8: 85,84,88
9: 93,98,97

2 Nháy: 01,10
Giải nhì 24969-49922
Giải ba 45362-68493-83385-53498-47684-82242
Giải tư 8236-2734-0600-6701
Giải năm 6335-8588-1855-3212-9001-5671
Giải sáu 943-461-647
Giải bảy 10-97-79-52
Giải tám
KQXS Hà Nội 11/07/2022
Giải đặc biệt 02801 Đầu - Nháy
Giải nhất 41033 0: 01,00,00
1: 19,16,12,13,14,10
2: 25
3: 33,39
4: 44,44,42
5: 50,54,58,54,55,59
6: 68,61
7: 79,77,72
8:
9: 95

2 Nháy: 00,44,54
Giải nhì 53525-62479
Giải ba 22019-17268-62761-31216-35900-02995
Giải tư 4612-7050-6100-4244
Giải năm 8244-5477-7413-5254-6758-0354
Giải sáu 555-559-514
Giải bảy 10-39-42-72
Giải tám
KQXS Hà Nội 07/07/2022
Giải đặc biệt 91796 Đầu - Nháy
Giải nhất 13278 0: 00,07
1: 12
2: 29,27,29,20
3: 35,35,31,38
4: 41
5: 52,55,54,56
6: 67
7: 78,79,71,76,78,75
8: 83
9: 96,93,95

2 Nháy: 29,35,78
Giải nhì 44393-94079
Giải ba 96852-37100-53212-35235-92655-90235
Giải tư 2554-5829-0927-1156
Giải năm 1241-4871-8129-6476-0831-6220
Giải sáu 678-595-783
Giải bảy 07-67-75-38
Giải tám
KQXS Hà Nội 04/07/2022
Giải đặc biệt 50239 Đầu - Nháy
Giải nhất 18777 0: 01,08
1: 14,11,10
2: 20
3: 39,31,38,34
4: 49,40
5: 53,52,50,58
6: 64,62,68
7: 77,75,73,70
8: 88,84,85
9: 93
Giải nhì 50753-62864
Giải ba 16731-96862-69049-55288-95452-71575
Giải tư 6884-0301-9014-1040
Giải năm 2311-8973-3138-4068-9350-9570
Giải sáu 534-520-085
Giải bảy 93-10-08-58
Giải tám
KQXS Hà Nội 30/06/2022
Giải đặc biệt 58839 Đầu - Nháy
Giải nhất 82672 0: 01
1: 18
2: 28,28
3: 39,30,30,32,37
4: 41,43,46
5: 51,50
6: 64,67
7: 72,76,76,75
8: 88,88,88,88
9: 91,95,91

2 Nháy: 28,30,76,91
4 Nháy: 88
Giải nhì 21676-00588
Giải ba 73018-20288-12676-79851-99201-63830
Giải tư 4128-1064-3591-3830
Giải năm 3632-9550-8367-7541-6643-2495
Giải sáu 775-137-088
Giải bảy 88-28-91-46
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay