KQXS Bắc Ninh 01/12/2021
Giải đặc biệt 62712 Đầu - Nháy
Giải nhất 70945 0: 05
1: 12,18,10,17
2: 21,21,29
3: 38,38
4: 45,40,40,41
5: 51
6:
7: 79,76,77
8: 88,85,83,85
9: 92,95,98,93,99

2 Nháy: 21,38,40,85
Giải nhì 26438-57221
Giải ba 09918-08592-11995-12421-98540-52751
Giải tư 3188-7829-8910-2040
Giải năm 3005-1798-8185-9883-7738-4979
Giải sáu 193-717-085
Giải bảy 76-77-99-41
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 24/11/2021
Giải đặc biệt 85856 Đầu - Nháy
Giải nhất 14730 0: 03,06
1: 11,15
2: 23,20
3: 30,32
4: 45,47,40
5: 56,52,55
6: 69,61
7: 71,70,79,70,74
8: 83,85,88,87
9: 94,92

2 Nháy: 70
Giải nhì 32232-32652
Giải ba 00769-73055-50883-82745-99811-09085
Giải tư 6471-6503-8288-6323
Giải năm 0815-1047-2206-2694-1420-5992
Giải sáu 070-761-587
Giải bảy 79-70-40-74
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 17/11/2021
Giải đặc biệt 99342 Đầu - Nháy
Giải nhất 53462 0: 01
1: 10,10,17,15
2: 21,24,28,29,23
3: 37,32
4: 42,44,46,46
5: 56,57
6: 62,63,61,66
7: 72
8: 84,87
9: 92,92

2 Nháy: 10,46,92
Giải nhì 60892-76010
Giải ba 08172-04710-89384-38556-56517-44121
Giải tư 6524-9263-8444-5561
Giải năm 8015-8646-4057-6037-3332-3728
Giải sáu 192-729-801
Giải bảy 87-23-66-46
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 10/11/2021
Giải đặc biệt 43595 Đầu - Nháy
Giải nhất 16549 0: 00,06
1: 10,19,11
2: 21
3: 32,32
4: 49
5: 53
6: 63,63,66,67,60
7: 72,70,75,78,71,76
8: 84,87,81
9: 95,91,96

2 Nháy: 32,63
Giải nhì 57132-84372
Giải ba 15670-55432-05691-97496-48100-98921
Giải tư 7384-0606-4163-2810
Giải năm 4875-0087-5578-0863-7466-0519
Giải sáu 267-811-781
Giải bảy 71-60-53-76
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 03/11/2021
Giải đặc biệt 07267 Đầu - Nháy
Giải nhất 18214 0: 04,02
1: 14,12
2: 24,24,28,22
3: 39
4: 44,47
5: 52,50,50,56
6: 67,61,69
7: 78,79,74,76,78
8: 80,87
9: 99,91

2 Nháy: 24,50,78
Giải nhì 36604-45461
Giải ba 30178-97124-17724-24779-77674-48280
Giải tư 4552-0450-3344-6928
Giải năm 9247-9087-8812-7576-5399-7902
Giải sáu 050-978-222
Giải bảy 91-56-69-39
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 27/10/2021
Giải đặc biệt 92046 Đầu - Nháy
Giải nhất 41811 0: 04,07,09
1: 11,16,16,13,12,14
2: 22,27
3: 36,36
4: 46,48,41,46
5:
6: 68,60,60,66,64
7: 74
8: 80,83
9: 97,94

2 Nháy: 16,36,46,60
Giải nhì 48897-06816
Giải ba 12136-10194-66604-25468-22916-35760
Giải tư 6813-7060-6512-0466
Giải năm 5836-8148-5480-1722-8341-1074
Giải sáu 427-683-514
Giải bảy 46-07-64-09
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 20/10/2021
Giải đặc biệt 56449 Đầu - Nháy
Giải nhất 76644 0: 01
1: 17,11,10
2: 24,29,29
3: 33,38,30
4: 49,44,46,47
5: 56,55,57
6: 64
7: 73,79,78,72
8: 81,87
9: 97,99,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 26081-29056
Giải ba 10246-09333-44287-03397-31724-46347
Giải tư 5064-2617-1255-9438
Giải năm 5101-5329-9957-6899-7173-1079
Giải sáu 078-211-930
Giải bảy 93-72-10-29
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 13/10/2021
Giải đặc biệt 49502 Đầu - Nháy
Giải nhất 34123 0: 02,09,05
1: 18,14,11,13,11,13
2: 23,23,23,21,20,26
3: 32,35,39,38,31
4: 47,49
5:
6: 65
7: 76,76
8:
9: 90,97

2 Nháy: 11,13,76
3 Nháy: 23
Giải nhì 78632-64623
Giải ba 56223-06547-09009-89576-92818-86214
Giải tư 2021-5690-8849-0711
Giải năm 2113-8065-6311-6205-2776-7435
Giải sáu 397-539-413
Giải bảy 20-26-38-31
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 06/10/2021
Giải đặc biệt 82245 Đầu - Nháy
Giải nhất 66283 0:
1: 16,16,19,13
2: 29,20,20
3: 36,30,38,30
4: 45,40,40,45,41
5: 55
6: 68,66,66,60
7: 73
8: 83,80,80
9: 94,90

2 Nháy: 16,20,30,40,45,66,80
Giải nhì 69636-77240
Giải ba 52616-64268-27166-71829-21630-00238
Giải tư 0730-2073-5794-2355
Giải năm 5416-8580-7666-4490-3140-4119
Giải sáu 645-320-613
Giải bảy 41-20-80-60
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 29/09/2021
Giải đặc biệt 76477 Đầu - Nháy
Giải nhất 24728 0: 03,09
1:
2: 28,21,27,21
3: 32,35,38,39,32
4: 41
5: 53,54,50,55,54,57
6: 63,66
7: 77,76,77,78
8: 85,80
9: 96

2 Nháy: 21,32,54,77
Giải nhì 82153-20385
Giải ba 09463-95654-14232-41721-92050-74476
Giải tư 7366-9727-5435-7638
Giải năm 0921-9039-7180-4555-3303-1709
Giải sáu 941-832-396
Giải bảy 77-78-54-57
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 22/09/2021
Giải đặc biệt 53873 Đầu - Nháy
Giải nhất 69507 0: 07,03,09,01
1: 13,18,12
2: 25
3: 30,31,31
4: 43,42
5: 56,59
6: 68,69,69,69
7: 73,71,73
8: 80,81,86
9: 93,99

2 Nháy: 31,73
3 Nháy: 69
Giải nhì 02330-17980
Giải ba 73268-26143-12181-96869-58203-78909
Giải tư 8925-3956-3169-7059
Giải năm 1193-3871-8569-0231-5486-4973
Giải sáu 013-531-299
Giải bảy 18-01-12-42
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 15/09/2021
Giải đặc biệt 04965 Đầu - Nháy
Giải nhất 26381 0: 06,04
1: 17,14,12
2: 25
3: 37,30,34,39
4: 42,47,40,42
5: 50,57
6: 65,62,66
7: 78,70
8: 81,88,82,82
9: 92,95

2 Nháy: 42,82
Giải nhì 75078-09937
Giải ba 87750-14292-31642-19830-46057-14725
Giải tư 3447-5262-3595-5888
Giải năm 8882-5706-6266-5117-4340-5870
Giải sáu 534-904-082
Giải bảy 14-12-39-42
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 08/09/2021
Giải đặc biệt 14938 Đầu - Nháy
Giải nhất 66613 0: 05,08,07
1: 13,19,12,18
2: 29
3: 38,35
4: 45,41,45
5: 52,58,50,51
6: 63
7: 77,79
8: 82,81,87
9: 92,96,99,99

2 Nháy: 45,99
Giải nhì 59445-87852
Giải ba 93619-55792-12858-77312-45405-94877
Giải tư 0218-2782-4363-7981
Giải năm 1841-2808-1296-7899-9779-2245
Giải sáu 050-787-635
Giải bảy 07-29-99-51
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 01/09/2021
Giải đặc biệt 74627 Đầu - Nháy
Giải nhất 86107 0: 07,00,07,06
1: 18,15
2: 27,28,21,25
3: 36,38
4:
5: 56
6: 68,69,66,67
7: 72,79,72,78,71
8: 84,85
9: 94,94,90

2 Nháy: 07,72,94
Giải nhì 46472-63884
Giải ba 48900-57694-72368-11536-98879-70707
Giải tư 6872-3269-2528-5621
Giải năm 1494-6278-0725-3466-2318-1615
Giải sáu 167-590-938
Giải bảy 06-71-56-85
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 25/08/2021
Giải đặc biệt 60589 Đầu - Nháy
Giải nhất 21378 0: 05,05
1: 11,12,18
2: 27,27
3: 35,32,39,30
4: 49,47
5: 54,51,58
6: 60
7: 78,78,70
8: 89,86,85,83
9: 90,96,90

2 Nháy: 05,27,78,90
Giải nhì 27654-55105
Giải ba 45478-49790-35749-00196-55447-00851
Giải tư 7535-8532-0560-6658
Giải năm 7270-0286-4039-1011-1927-4705
Giải sáu 785-812-318
Giải bảy 27-83-30-90
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 18/08/2021
Giải đặc biệt 10443 Đầu - Nháy
Giải nhất 28874 0: 00,00,02,02
1: 11,12,14
2: 20,26
3: 39,36
4: 43,43
5: 59,57,59
6: 68,66,68
7: 74,73,73
8: 84,87,86,82
9: 93

2 Nháy: 00,02,43,59,68,73
Giải nhì 41611-34539
Giải ba 18912-03584-53836-31787-15200-63243
Giải tư 3400-6373-9768-6486
Giải năm 1120-8593-9502-2059-9473-2482
Giải sáu 626-057-366
Giải bảy 59-14-68-02
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 11/08/2021
Giải đặc biệt 53620 Đầu - Nháy
Giải nhất 26751 0: 06,00,04
1:
2: 20,26,22,24,27,23
3: 31
4: 46
5: 51,50,51,55,53,59
6: 67,65
7: 74,73
8: 81,87,83,87
9: 91,93

2 Nháy: 51,87
Giải nhì 59481-76774
Giải ba 89367-60406-24391-62646-40050-00726
Giải tư 1387-7622-5051-6455
Giải năm 8953-0700-3131-9783-9224-0665
Giải sáu 904-587-273
Giải bảy 27-93-59-23
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 04/08/2021
Giải đặc biệt 46441 Đầu - Nháy
Giải nhất 30932 0: 02
1: 19,15,13,12,19,14,13
2: 21,29
3: 32
4: 41,45,47,48,40
5: 51,50,53
6: 66
7: 79,73,74
8: 83,89,85,84
9:

2 Nháy: 13,19
Giải nhì 92551-73119
Giải ba 75979-08883-20015-85321-95089-71113
Giải tư 6612-1666-1019-9573
Giải năm 2045-2629-5947-4485-6914-0448
Giải sáu 002-250-613
Giải bảy 40-84-74-53
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 28/07/2021
Giải đặc biệt 50098 Đầu - Nháy
Giải nhất 30020 0:
1: 13,15
2: 20,23,22,28,25
3: 39,31,39,31
4: 46,46,42,42
5: 55,52
6: 61,68,66,62
7: 71,75
8: 84,82
9: 98,99

2 Nháy: 31,39,42,46
Giải nhì 20039-76223
Giải ba 68422-43399-86661-43971-99246-58646
Giải tư 5931-8268-4184-1842
Giải năm 0266-0113-0828-2315-2425-3575
Giải sáu 255-139-152
Giải bảy 62-82-42-31
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 21/07/2021
Giải đặc biệt 47188 Đầu - Nháy
Giải nhất 12875 0: 04,02,06
1: 11,18
2:
3: 32,33,37,36,36,31
4: 46
5: 52,56,53
6: 63,68
7: 75
8: 88,82,81,84,88
9: 90,99,96,93

2 Nháy: 36,88
Giải nhì 35732-07382
Giải ba 38204-07846-28790-83633-68952-10537
Giải tư 3256-5353-3402-1106
Giải năm 5099-0096-3836-4963-0281-9784
Giải sáu 388-936-431
Giải bảy 93-11-68-18
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.