KQXS Bắc Ninh 21/09/2022
Giải đặc biệt 44823 Đầu - Nháy
Giải nhất 04642 0: 01,03,04,05
1: 14,18,16
2: 23,21,26
3: 39,36,39
4: 42,43,40,43
5: 55,51
6: 67,66
7:
8: 85,85,85,80
9: 94,94

2 Nháy: 39,43,94
3 Nháy: 85
Giải nhì 28539-90167
Giải ba 57514-55801-03094-14585-30266-70855
Giải tư 7785-6343-5951-3385
Giải năm 5136-4603-1640-7743-5004-9439
Giải sáu 380-518-321
Giải bảy 05-26-16-94
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 24/08/2022
Giải đặc biệt 24832 Đầu - Nháy
Giải nhất 09710 0: 00,05
1: 10,10,17,13
2: 23,28,25
3: 32,39
4: 45,43
5: 52,53,51,57,56
6: 62,63
7: 75,79
8: 88,81
9: 97,95,97

2 Nháy: 10,97
Giải nhì 19597-96488
Giải ba 64539-85052-38023-63528-50145-50053
Giải tư 7281-3051-4175-4357
Giải năm 0695-7243-3800-3310-3605-3625
Giải sáu 762-017-363
Giải bảy 79-56-97-13
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 17/08/2022
Giải đặc biệt 54182 Đầu - Nháy
Giải nhất 38978 0: 03,01,04
1: 14
2: 26
3: 33,34,34,32
4: 48,45,40
5: 54
6: 61
7: 78,70,78,76
8: 82,85,80,89,84,88
9: 95,90,91

2 Nháy: 34,78
Giải nhì 61233-03985
Giải ba 41334-00280-02948-83461-45989-19870
Giải tư 7884-5634-5103-8078
Giải năm 9995-1114-4432-5354-5845-0888
Giải sáu 976-390-601
Giải bảy 26-04-40-91
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 10/08/2022
Giải đặc biệt 42119 Đầu - Nháy
Giải nhất 46227 0: 05,00
1: 19,15,15,14
2: 27,28,23,21,22
3: 31,36,33,35
4: 40,43
5: 50
6: 67,60
7: 75
8: 89,81,80,81
9: 91,99

2 Nháy: 15,81
Giải nhì 15689-40605
Giải ba 72931-94336-16191-34533-11281-55440
Giải tư 3715-6243-8815-2599
Giải năm 2175-5335-7267-0050-2428-0823
Giải sáu 480-881-114
Giải bảy 00-21-22-60
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 03/08/2022
Giải đặc biệt 37686 Đầu - Nháy
Giải nhất 60371 0: 09,01
1: 14,19,15,18
2: 27,26
3: 34
4: 42,48,40,46
5: 50,51
6: 60,60
7: 71,75,74,73,78
8: 86,83,86,86
9: 93

2 Nháy: 60
3 Nháy: 86
Giải nhì 33660-43875
Giải ba 55527-82314-77309-06574-24773-18642
Giải tư 9148-3426-1501-7519
Giải năm 9150-5760-3983-1193-2334-6678
Giải sáu 686-240-515
Giải bảy 18-86-51-46
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 27/07/2022
Giải đặc biệt 09155 Đầu - Nháy
Giải nhất 63250 0: 00
1: 19,10,15,15,12,15
2: 20,20
3: 39,38,31,33
4: 42,41
5: 55,50,52,52
6:
7: 71
8: 85,84,81,85,89
9: 99,90

2 Nháy: 20,52,85
3 Nháy: 15
Giải nhì 61771-47619
Giải ba 30310-69885-83520-14839-34038-91584
Giải tư 7099-8552-5600-5581
Giải năm 2215-1315-4090-7585-9842-0531
Giải sáu 712-752-820
Giải bảy 89-15-41-33
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 20/07/2022
Giải đặc biệt 25496 Đầu - Nháy
Giải nhất 72929 0: 07
1: 14,18,14,15
2: 29,23,27,28,20
3: 35,37,39,35
4: 48,45
5: 55
6: 61
7: 76,72
8: 87,87,80
9: 96,93,92,90

2 Nháy: 14,35,87
Giải nhì 78576-63755
Giải ba 74523-95027-32314-58361-15818-34987
Giải tư 7507-7435-4693-5772
Giải năm 8614-0815-9048-3128-2137-4087
Giải sáu 392-139-380
Giải bảy 35-45-90-20
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 13/07/2022
Giải đặc biệt 95155 Đầu - Nháy
Giải nhất 90271 0: 09,07,09
1: 14,19,10
2: 26,28,20,26
3: 35,38
4: 48,41
5: 55,55,57,57
6: 67,66,60
7: 71,75
8: 84,80
9: 97,93

2 Nháy: 09,26,55,57
Giải nhì 89067-33855
Giải ba 32526-01514-13957-62866-63028-85948
Giải tư 0241-4057-2119-1635
Giải năm 6060-9175-6784-6809-2507-5397
Giải sáu 893-538-009
Giải bảy 80-20-26-10
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 06/07/2022
Giải đặc biệt 76796 Đầu - Nháy
Giải nhất 60532 0: 05,09
1: 11,17
2: 27,29,29
3: 32,32
4: 44,44
5: 53,51,50
6: 60,62,63
7: 71,79,76,75,70
8:
9: 96,94,91,97,93

2 Nháy: 29,32,44
Giải nhì 75194-39560
Giải ba 58271-22405-29611-85427-35809-97332
Giải tư 0391-9379-4176-8729
Giải năm 2575-5197-1344-1553-9193-0851
Giải sáu 670-162-917
Giải bảy 50-63-29-44
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 29/06/2022
Giải đặc biệt 38892 Đầu - Nháy
Giải nhất 20636 0: 06,06
1: 13
2: 26,26
3: 36,30,32,35
4: 42,40,41,41
5: 50,53,58
6: 69,67,65,64
7: 72,77
8: 80,87
9: 92,94,97

2 Nháy: 06,26,41
Giải nhì 84006-09206
Giải ba 67842-19569-35494-95540-19050-72972
Giải tư 0653-2941-8867-4658
Giải năm 4977-7341-4413-0130-0226-9865
Giải sáu 732-080-835
Giải bảy 26-97-87-64
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 22/06/2022
Giải đặc biệt 50846 Đầu - Nháy
Giải nhất 92133 0: 07,08,04,04
1: 18,13,18,17,16
2:
3: 33,37
4: 46,44,48,47
5: 57,50,59
6: 68,63,62
7: 78,79
8: 87
9: 93,95,92

2 Nháy: 04,18
Giải nhì 75657-64087
Giải ba 07018-36544-47407-24068-08148-90008
Giải tư 7413-9850-3093-6318
Giải năm 1378-3717-5295-1263-9362-8679
Giải sáu 304-237-359
Giải bảy 16-04-92-47
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 15/06/2022
Giải đặc biệt 79716 Đầu - Nháy
Giải nhất 00074 0: 04,05,02,06,05
1: 16,13,19,13
2: 28
3: 38,37,39
4: 43,41
5: 58
6: 66,65,67
7: 74,74
8: 85,87,85
9: 93,98,94

2 Nháy: 05,13,74,85
Giải nhì 00104-49785
Giải ba 58893-62313-99728-02338-97143-53105
Giải tư 5498-5666-1419-0002
Giải năm 3465-4594-2067-7813-8841-4558
Giải sáu 787-737-306
Giải bảy 05-39-74-85
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 08/06/2022
Giải đặc biệt 28977 Đầu - Nháy
Giải nhất 48768 0: 09
1: 19,10,12
2: 25,20
3: 37,34,31,32
4: 41,43,42
5: 59,55
6: 68,60,60,66
7: 77,76,74,79
8: 84,82,84
9: 95

2 Nháy: 60,84
Giải nhì 41760-62360
Giải ba 90941-76319-99643-46110-48176-46366
Giải tư 3509-0374-7384-0837
Giải năm 1534-9412-4925-3931-6182-1732
Giải sáu 142-895-120
Giải bảy 79-59-55-84
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 01/06/2022
Giải đặc biệt 31918 Đầu - Nháy
Giải nhất 04729 0: 04,01
1: 18,15,13,10,15
2: 29,23,29,26,25
3: 37,38,36
4: 48
5: 51,54,52
6: 63
7:
8: 81,88,87
9: 96,90,92,99

2 Nháy: 15,29
Giải nhì 37215-50551
Giải ba 27923-65013-34637-04904-14101-69438
Giải tư 3529-3496-6826-7625
Giải năm 2163-9481-4488-6890-1187-2392
Giải sáu 099-210-654
Giải bảy 15-52-48-36
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 25/05/2022
Giải đặc biệt 87109 Đầu - Nháy
Giải nhất 07545 0: 09,04,01
1: 13,14
2: 24,23
3: 39,38
4: 45,43,48,47,48
5: 56,59,59
6: 69,64,66
7: 77,75,79,77
8:
9: 99,97,91

2 Nháy: 48,59,77
Giải nhì 03599-26377
Giải ba 41443-41075-50856-95139-25324-61248
Giải tư 7123-3738-4897-4969
Giải năm 2079-2013-4764-8214-1747-7491
Giải sáu 348-804-059
Giải bảy 77-66-01-59
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 18/05/2022
Giải đặc biệt 69049 Đầu - Nháy
Giải nhất 92364 0: 02
1: 17,13
2: 26,28
3: 30,32
4: 49,43
5: 57,50,57,53,50,57
6: 64,60,66
7: 74,78,75,72,77
8: 86
9: 95,90,99

2 Nháy: 50
3 Nháy: 57
Giải nhì 38074-38286
Giải ba 33957-38478-51395-00617-57860-35530
Giải tư 4650-8057-0190-9775
Giải năm 9972-0632-6653-0699-7726-0943
Giải sáu 413-766-550
Giải bảy 28-57-02-77
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 11/05/2022
Giải đặc biệt 27724 Đầu - Nháy
Giải nhất 10916 0: 08,06,04,01
1: 16,15,13,15
2: 24,25,21,24
3: 31,36,38,38,36,37
4:
5: 51
6:
7: 71,74
8: 80,87
9: 93,95,90,92

2 Nháy: 15,24,36,38
Giải nhì 79493-89431
Giải ba 16815-42536-74280-38695-05890-21638
Giải tư 5108-8913-2738-1187
Giải năm 0525-2106-1351-8571-3536-3121
Giải sáu 504-374-192
Giải bảy 37-15-01-24
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 04/05/2022
Giải đặc biệt 79110 Đầu - Nháy
Giải nhất 21129 0: 01,04
1: 10,13,11,11,12
2: 29,24,25
3: 35
4: 46
5: 54,51,52
6: 67
7: 79,72,79
8: 83,89,82,89,85
9: 97,92,94

2 Nháy: 11,79,89
Giải nhì 46524-68497
Giải ba 65092-32413-95535-84583-22479-47546
Giải tư 5001-1772-7711-0189
Giải năm 1254-3682-9051-0752-3294-4011
Giải sáu 367-289-712
Giải bảy 79-25-04-85
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 27/04/2022
Giải đặc biệt 02541 Đầu - Nháy
Giải nhất 03308 0: 08,01,00
1: 18,19,10,18,15,14
2: 24,28,22
3:
4: 41,46,42
5: 58,53
6: 66,60,65,66
7: 79,76
8: 89,83,83
9: 90

2 Nháy: 18,66,83
Giải nhì 68166-36358
Giải ba 41960-87024-86518-57519-84690-07865
Giải tư 0953-2489-1346-3042
Giải năm 9610-3228-6766-6222-1679-2483
Giải sáu 083-218-815
Giải bảy 01-00-76-14
Giải tám
KQXS Bắc Ninh 20/04/2022
Giải đặc biệt 58953 Đầu - Nháy
Giải nhất 10071 0: 00,02
1: 19,11,10,17
2: 23,25,28,23
3: 38,35
4: 46,41,41
5: 53,50
6: 67,64,68,61
7: 71,71,79,76
8: 86,82
9:

2 Nháy: 23,41,71
Giải nhì 15350-76286
Giải ba 50071-42800-28523-34419-88725-22282
Giải tư 6767-6464-0168-1738
Giải năm 2446-7441-2811-6641-8279-8110
Giải sáu 902-935-017
Giải bảy 76-28-23-61
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay