KQXS Thái Bình 12/09/2021
Giải đặc biệt 23349 Đầu - Nháy
Giải nhất 65096 0: 08,08,00
1: 11,13,13
2: 26
3: 36,30
4: 49,44,47
5: 50,53,51
6: 61,65
7: 73
8: 85,84,83,83,83
9: 96,98,98,98

2 Nháy: 08,13
3 Nháy: 83,98
Giải nhì 37636-14585
Giải ba 82711-01984-10108-63761-80426-18098
Giải tư 8650-6413-3653-9598
Giải năm 0444-1083-4230-5098-5783-5883
Giải sáu 265-113-308
Giải bảy 51-73-00-47
Giải tám
KQXS Thái Bình 05/09/2021
Giải đặc biệt 17061 Đầu - Nháy
Giải nhất 06266 0: 05,08,06
1: 10,10,11
2: 21
3: 31,33,37
4: 47,42,41
5: 53,51,51
6: 61,66,65
7: 70,76
8: 83,89,80
9: 97,95,91

2 Nháy: 10,51
Giải nhì 07805-99731
Giải ba 35197-62447-38742-44270-91965-85395
Giải tư 7408-5283-5353-8189
Giải năm 2833-0651-5006-2480-9391-7041
Giải sáu 810-437-976
Giải bảy 10-21-51-11
Giải tám
KQXS Thái Bình 29/08/2021
Giải đặc biệt 58755 Đầu - Nháy
Giải nhất 35778 0: 06,09
1: 10,11
2: 20,25,23,24,20
3: 37,35
4: 43
5: 55,56
6: 60,63,67,62,63,67
7: 78,71
8: 87,81
9: 98,97,96

2 Nháy: 20,63,67
Giải nhì 57087-16260
Giải ba 65463-02056-08406-09798-73043-82720
Giải tư 8967-8810-6297-6525
Giải năm 0262-3171-1911-9537-4409-2723
Giải sáu 263-935-524
Giải bảy 67-96-20-81
Giải tám
KQXS Thái Bình 22/08/2021
Giải đặc biệt 98711 Đầu - Nháy
Giải nhất 17016 0: 06,06,01
1: 11,16,10,11,18
2: 28
3: 37,30,35,34
4:
5: 59
6: 62,69,66,63
7: 75,72,70
8: 85,83
9: 97,92,97,90

2 Nháy: 06,11,97
Giải nhì 84610-57897
Giải ba 64837-56675-31785-37772-52792-09406
Giải tư 6559-5930-8597-1411
Giải năm 8162-7128-8506-0135-9901-1234
Giải sáu 990-669-518
Giải bảy 70-66-63-83
Giải tám
KQXS Thái Bình 15/08/2021
Giải đặc biệt 73497 Đầu - Nháy
Giải nhất 42299 0: 02,04
1: 15,11,18
2: 21,24,29
3: 36
4: 45,41
5: 57
6: 67,63,61,69,61
7: 70,70,78
8:
9: 97,99,98,93,99,94,90

2 Nháy: 61,70,99
Giải nhì 27270-47998
Giải ba 47667-04102-16657-13993-48963-75245
Giải tư 0915-7761-2804-1670
Giải năm 1199-8641-6169-4394-6690-6261
Giải sáu 078-311-921
Giải bảy 18-36-24-29
Giải tám
KQXS Thái Bình 08/08/2021
Giải đặc biệt 38115 Đầu - Nháy
Giải nhất 97733 0: 03,07
1: 15,14,16
2: 24,28,29
3: 33,39
4: 43,41,41
5: 51,55,55
6: 63,63,67
7:
8: 85,82,80,85
9: 98,99,97,92

2 Nháy: 41,55,63,85
Giải nhì 21143-52941
Giải ba 12914-26998-10224-63551-85741-77963
Giải tư 7663-1599-9528-3603
Giải năm 6707-5085-3629-5755-2682-1939
Giải sáu 455-297-980
Giải bảy 85-67-16-92
Giải tám
KQXS Thái Bình 01/08/2021
Giải đặc biệt 88081 Đầu - Nháy
Giải nhất 34286 0: 02,02,05,02
1: 15,15,10
2: 25,21,20,22,26
3: 31,33
4: 48
5: 50,59
6: 63,62,63
7: 70
8: 81,86,85
9: 90,98,99

2 Nháy: 15,63
3 Nháy: 02
Giải nhì 12650-78390
Giải ba 65925-29421-79263-20662-91370-06502
Giải tư 5515-5202-8485-5405
Giải năm 4259-6115-5263-9048-8120-9098
Giải sáu 899-010-422
Giải bảy 26-31-33-02
Giải tám
KQXS Thái Bình 25/07/2021
Giải đặc biệt 82380 Đầu - Nháy
Giải nhất 30971 0: 05,09,08,03
1: 14,19
2: 25
3: 34,35
4: 42,43
5: 56,56,52,56,52,59
6:
7: 71,73,73
8: 80,80
9: 96,99,95,94,98

2 Nháy: 52,73,80
3 Nháy: 56
Giải nhì 01356-85942
Giải ba 16180-06396-61456-95973-05699-72114
Giải tư 8352-8556-2395-5143
Giải năm 4652-5305-3009-0694-5573-6234
Giải sáu 508-259-535
Giải bảy 03-98-25-19
Giải tám
KQXS Thái Bình 18/07/2021
Giải đặc biệt 32872 Đầu - Nháy
Giải nhất 95067 0: 03,03,07,03,08,02
1: 11,12
2: 29,21,25
3: 30
4: 44,44,44,42
5: 56
6: 67,68,64
7: 72,73,75
8: 88,80,83
9: 93

3 Nháy: 03,44
Giải nhì 80303-82293
Giải ba 80388-37573-24229-68911-52203-77221
Giải tư 0612-8207-1644-1744
Giải năm 5925-3344-9075-3042-2480-3368
Giải sáu 156-903-030
Giải bảy 64-08-83-02
Giải tám
KQXS Thái Bình 11/07/2021
Giải đặc biệt 38294 Đầu - Nháy
Giải nhất 91851 0: 04,07,01,07
1:
2: 21,20
3: 38,35,33
4: 41,40,42,49
5: 51,55,55,56
6: 63,69,62
7: 77
8: 85,85,83
9: 94,94,98

2 Nháy: 07,55,85,94
Giải nhì 93404-79438
Giải ba 49821-18755-18535-76955-38763-07385
Giải tư 9056-2994-5320-7541
Giải năm 6677-8540-7807-6901-5169-3598
Giải sáu 285-607-442
Giải bảy 83-62-33-49
Giải tám
KQXS Thái Bình 04/07/2021
Giải đặc biệt 96477 Đầu - Nháy
Giải nhất 73016 0:
1: 16,11,18,18,16,17
2: 24,29
3: 33,39,37,39,31
4: 47,46,49,43
5: 52
6: 67,62,69
7: 77,71,76
8: 81,84
9: 94

2 Nháy: 16,18,39
Giải nhì 78167-01062
Giải ba 00824-98311-53733-43981-63171-45547
Giải tư 1346-6039-0669-1452
Giải năm 2018-3049-5037-9139-6618-9276
Giải sáu 416-994-429
Giải bảy 31-43-84-17
Giải tám
KQXS Thái Bình 27/06/2021
Giải đặc biệt 13987 Đầu - Nháy
Giải nhất 15964 0: 01
1: 16,15
2: 24
3: 34,30,30,36,37
4: 40,45
5: 50
6: 64,68,63,60
7: 74,75,78,70
8: 87,85,84,81
9: 96,98,97

2 Nháy: 30
Giải nhì 81096-37740
Giải ba 41324-80285-84598-22845-66784-24616
Giải tư 5834-2768-4015-7063
Giải năm 5601-3530-0297-5860-7081-7074
Giải sáu 750-230-836
Giải bảy 37-75-78-70
Giải tám
KQXS Thái Bình 20/06/2021
Giải đặc biệt 64799 Đầu - Nháy
Giải nhất 15675 0: 03,01,05,04
1: 18,15,14
2: 23,26
3: 35,33,31
4: 43,48
5:
6: 60,68,67
7: 75,78,75,70
8: 82,80,85,87
9: 99,90

2 Nháy: 75
Giải nhì 55723-07182
Giải ba 91118-35403-53278-60001-73280-79475
Giải tư 5243-9605-6915-6435
Giải năm 9233-3904-6685-4760-3390-1914
Giải sáu 570-187-831
Giải bảy 48-68-67-26
Giải tám
KQXS Thái Bình 13/06/2021
Giải đặc biệt 35879 Đầu - Nháy
Giải nhất 47749 0: 00,06,08,02
1: 15
2: 24,27,23
3: 36
4: 49,46,43,48,45,41
5: 59,50,54,53,57
6: 69,63
7: 79,75,76,77
8: 88
9:
Giải nhì 87500-99446
Giải ba 01106-79324-26659-56908-74236-93875
Giải tư 7576-4069-3177-7043
Giải năm 4450-2127-6748-8288-4723-3563
Giải sáu 702-154-145
Giải bảy 15-53-57-41
Giải tám
KQXS Thái Bình 06/06/2021
Giải đặc biệt 73663 Đầu - Nháy
Giải nhất 63348 0: 09,06,09,07
1: 14,18
2: 21,21
3: 33,39,36
4: 48,43,45
5: 52,55
6: 63,63,69,60
7:
8: 89,82,88
9: 99,99,93,91

2 Nháy: 09,21,63,99
Giải nhì 58752-82743
Giải ba 63709-20214-34263-76106-67609-93999
Giải tư 9233-6289-2907-4869
Giải năm 4145-1855-3439-4721-9299-0693
Giải sáu 982-560-036
Giải bảy 91-21-18-88
Giải tám
KQXS Thái Bình 30/05/2021
Giải đặc biệt 15553 Đầu - Nháy
Giải nhất 28465 0: 06,00
1: 17,10,11,14
2: 29,21
3: 35,31
4:
5: 53,50,53
6: 65,66,63
7: 77,73,71,73,73
8: 82
9: 90,99,97,97,96

2 Nháy: 53,97
3 Nháy: 73
Giải nhì 01790-77377
Giải ba 52873-70371-33873-61735-44650-87166
Giải tư 2999-5263-8397-4017
Giải năm 6573-2829-1106-5982-6397-2653
Giải sáu 796-010-411
Giải bảy 21-00-31-14
Giải tám
KQXS Thái Bình 23/05/2021
Giải đặc biệt 13529 Đầu - Nháy
Giải nhất 97227 0: 07
1: 10,10,13
2: 29,27,22
3: 32,35,35,36
4: 49,41,45,49
5: 57,53,57,58
6: 69,64,66,60,65
7: 74
8: 87
9: 97

2 Nháy: 10,35,49,57
Giải nhì 53510-42797
Giải ba 53949-33069-63064-87910-18832-78557
Giải tư 6853-3613-9966-7341
Giải năm 1374-1035-7645-0549-0435-8722
Giải sáu 360-987-857
Giải bảy 36-58-07-65
Giải tám
KQXS Thái Bình 16/05/2021
Giải đặc biệt 32965 Đầu - Nháy
Giải nhất 91114 0: 07,07
1: 14,17,17
2: 20,28
3: 32,31,31
4: 44
5: 51,58,51
6: 65,69,63,66
7: 71
8: 85,84,89
9: 93,95,94,98,98

2 Nháy: 07,17,31,51,98
Giải nhì 17932-99707
Giải ba 19569-47563-05093-59395-22044-59017
Giải tư 9951-5007-7194-3166
Giải năm 8698-1417-1058-9220-0385-8284
Giải sáu 831-489-931
Giải bảy 71-51-98-28
Giải tám
KQXS Thái Bình 02/05/2021
Giải đặc biệt 76578 Đầu - Nháy
Giải nhất 89773 0: 05,01
1: 10,13,13,13
2:
3: 33,34
4: 43
5: 59,52
6: 69,69,64,61
7: 78,73,79,70,75,76
8: 86,88,85
9: 97,99,98

2 Nháy: 69
3 Nháy: 13
Giải nhì 28086-08979
Giải ba 53310-84913-98859-08697-50033-62005
Giải tư 3088-3199-8452-0669
Giải năm 1769-7670-1743-3964-2101-2475
Giải sáu 813-561-798
Giải bảy 76-34-85-13
Giải tám
KQXS Thái Bình 18/04/2021
Giải đặc biệt 89500 Đầu - Nháy
Giải nhất 28554 0: 00,08,06,06,08
1: 15,11,16,16
2: 20,27
3: 35,30
4: 47,49
5: 54,52,52,56
6: 62
7: 70,70,79,71,77,75
8: 89
9:

2 Nháy: 06,08,16,52,70
Giải nhì 92570-49815
Giải ba 04952-62208-76847-37635-17270-72952
Giải tư 1889-1779-7211-6471
Giải năm 4106-7177-3220-6116-9816-1575
Giải sáu 549-606-127
Giải bảy 08-56-62-30
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/09/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.