KQXS Thái Bình 18/09/2022
Giải đặc biệt 14894 Đầu - Nháy
Giải nhất 36603 0: 03,04,07,07,05,00
1: 16
2: 26,26,23,22,23
3: 35,37
4: 41,46,42
5:
6: 64
7: 70,74
8: 80,80,88,87,81
9: 94,94

2 Nháy: 07,23,26,80,94
Giải nhì 09941-58304
Giải ba 25494-16326-17346-02170-77335-45416
Giải tư 2580-6226-0074-0880
Giải năm 6188-2187-0423-0407-4042-0222
Giải sáu 781-007-337
Giải bảy 05-00-23-64
Giải tám
KQXS Thái Bình 28/08/2022
Giải đặc biệt 68144 Đầu - Nháy
Giải nhất 02532 0: 04,03
1: 18
2: 26,20,22,23,26,21
3: 32,34,30
4: 44,45,43
5: 52,59,50
6:
7: 73
8: 84,81,80
9: 90,96,98,99,91

2 Nháy: 26
Giải nhì 39990-30534
Giải ba 62396-64626-74930-13320-66222-93073
Giải tư 6152-0959-1223-0684
Giải năm 7981-5798-9718-8950-1299-9004
Giải sáu 445-126-080
Giải bảy 21-43-03-91
Giải tám
KQXS Thái Bình 21/08/2022
Giải đặc biệt 17965 Đầu - Nháy
Giải nhất 51526 0: 03,06,03
1: 14,13,16
2: 26,22,20,22,28
3: 30,32,36
4: 40,49,49
5: 56,56,58,57
6: 65,66
7:
8: 82,85
9: 94,90

2 Nháy: 03,22,49,56
Giải nhì 11630-27394
Giải ba 89056-21014-36003-72222-19982-43232
Giải tư 5056-5006-6540-2620
Giải năm 8936-4822-8413-4090-5858-3016
Giải sáu 649-685-503
Giải bảy 57-28-49-66
Giải tám
KQXS Thái Bình 14/08/2022
Giải đặc biệt 90213 Đầu - Nháy
Giải nhất 96091 0: 04,07,03,06
1: 13
2: 26,24,21,22
3: 31,34
4: 44
5: 53,56,53
6: 63,63,68
7: 74,74,75
8: 89,89
9: 91,99,95,95

2 Nháy: 53,63,74,89,95
Giải nhì 12663-03126
Giải ba 96299-28353-21524-76131-26295-69804
Giải tư 3374-8195-2463-7621
Giải năm 8622-0768-2244-3256-0607-5253
Giải sáu 134-703-689
Giải bảy 74-75-89-06
Giải tám
KQXS Thái Bình 07/08/2022
Giải đặc biệt 80395 Đầu - Nháy
Giải nhất 00604 0: 04,09,02,09,08,08
1: 15
2:
3: 34
4: 44
5: 55,59,55,57
6: 64,62,66
7: 73,76,70
8: 83,85,89
9: 95,93,99,93,98

2 Nháy: 08,09,55,93
Giải nhì 25509-78144
Giải ba 59383-34164-25193-99102-86355-12585
Giải tư 8759-8509-1662-6999
Giải năm 8566-5673-2593-7055-8534-2576
Giải sáu 870-598-708
Giải bảy 15-08-89-57
Giải tám
KQXS Thái Bình 31/07/2022
Giải đặc biệt 50267 Đầu - Nháy
Giải nhất 02643 0: 00,05,00,07
1: 12,15,15
2: 27
3: 35,38
4: 43,41
5: 54,59,53,52
6: 67,64,63,69
7: 79,73,77
8: 82,81,82
9: 94

2 Nháy: 00,15,82
Giải nhì 88354-35612
Giải ba 11215-84841-92400-56864-37463-00835
Giải tư 7282-2781-4459-3005
Giải năm 3579-4673-8227-3177-8253-7338
Giải sáu 400-582-515
Giải bảy 07-94-69-52
Giải tám
KQXS Thái Bình 24/07/2022
Giải đặc biệt 22857 Đầu - Nháy
Giải nhất 51386 0: 00,05,03,00,01
1: 15
2: 28
3: 35,35,36,33,32
4: 49
5: 57,56,58,57
6: 64
7: 72
8: 86,80,82,85,87
9: 95,94,96

2 Nháy: 00,35,57
Giải nhì 77335-30735
Giải ba 18856-99500-39036-66458-33795-33105
Giải tư 8872-2380-7349-9457
Giải năm 9494-0203-6282-6285-0787-8796
Giải sáu 915-933-632
Giải bảy 00-64-28-01
Giải tám
KQXS Thái Bình 17/07/2022
Giải đặc biệt 66327 Đầu - Nháy
Giải nhất 20157 0: 01,04
1: 10,19
2: 27,23,21,24
3: 38,33,30,38,34
4:
5: 57,56,58
6: 66,60,68
7: 78,71,71,75
8: 89
9: 92,93,90

2 Nháy: 38,71
Giải nhì 03078-20001
Giải ba 22771-88156-52404-55038-43610-12392
Giải tư 1519-2533-8023-6421
Giải năm 4871-4766-9593-2960-7430-5438
Giải sáu 675-358-168
Giải bảy 24-34-89-90
Giải tám
KQXS Thái Bình 10/07/2022
Giải đặc biệt 17772 Đầu - Nháy
Giải nhất 24964 0: 06
1: 13,18,12,19,17,15,17
2: 20,29,25
3: 37
4: 40,45,41
5: 52,55
6: 64,67
7: 72,79,77,71
8: 83
9: 99,95,91

2 Nháy: 17
Giải nhì 13999-53713
Giải ba 83952-29120-46779-41277-87840-86918
Giải tư 6112-9745-8719-9841
Giải năm 8617-7767-9271-1429-1237-4906
Giải sáu 395-891-855
Giải bảy 25-83-15-17
Giải tám
KQXS Thái Bình 03/07/2022
Giải đặc biệt 86690 Đầu - Nháy
Giải nhất 00944 0: 00,00,05
1: 18,19,12
2: 26,26,25
3: 36,32,33
4: 44,40,45
5: 54,53,56
6: 60,61
7: 70,73
8:
9: 90,97,96,92,91

2 Nháy: 00,26
Giải nhì 08354-56997
Giải ba 37618-26670-35119-32760-52753-06126
Giải tư 5496-7992-9661-7956
Giải năm 5000-7140-6545-0912-6326-8136
Giải sáu 400-632-125
Giải bảy 91-05-33-73
Giải tám
KQXS Thái Bình 26/06/2022
Giải đặc biệt 46970 Đầu - Nháy
Giải nhất 31422 0: 09
1: 12,16,12,19
2: 22
3: 36,33,33,38
4: 47,40,42
5: 57,52,53
6: 64,66,64
7: 70,76
8: 84
9: 92,95,90,91,96

2 Nháy: 12,33,64
Giải nhì 86547-33892
Giải ba 45364-70684-81736-25612-16840-89376
Giải tư 1695-0357-5666-7833
Giải năm 5090-6852-6342-8564-4633-3809
Giải sáu 891-253-016
Giải bảy 12-38-96-19
Giải tám
KQXS Thái Bình 19/06/2022
Giải đặc biệt 66449 Đầu - Nháy
Giải nhất 97184 0: 01,02,07
1: 11,18,13,17,19
2: 22,25,29
3: 31
4: 49,47,48,48,46,43,43
5: 52,51
6: 69,66
7: 74,72
8: 84
9: 93

2 Nháy: 43,48
Giải nhì 94411-45452
Giải ba 06547-36248-61648-53218-95146-48543
Giải tư 6951-8501-3322-1025
Giải năm 8769-7431-8313-0166-6893-4729
Giải sáu 474-717-072
Giải bảy 43-02-07-19
Giải tám
KQXS Thái Bình 12/06/2022
Giải đặc biệt 17818 Đầu - Nháy
Giải nhất 18326 0: 01
1: 18,12,13,12
2: 26,28,22,26,24,23
3: 35,31
4: 45
5: 56,51,53,50
6: 68,67,68,61
7: 70,70,73
8:
9: 94,90

2 Nháy: 12,26,68,70
Giải nhì 38568-10728
Giải ba 38067-86056-06170-88468-60735-15770
Giải tư 9551-3122-4745-1153
Giải năm 8912-0026-2813-2431-4850-1961
Giải sáu 973-712-494
Giải bảy 24-23-90-01
Giải tám
KQXS Thái Bình 05/06/2022
Giải đặc biệt 05479 Đầu - Nháy
Giải nhất 40705 0: 05,08,07
1:
2: 27,25
3: 32,38,32,31,32
4: 46,48
5: 53,55,50
6: 65,66,67
7: 79,72
8: 88,80,82
9: 91,95,97,92

3 Nháy: 32
Giải nhì 21572-72488
Giải ba 25980-76232-38091-47227-02038-03832
Giải tư 2953-5331-8265-8946
Giải năm 5166-3295-4908-9325-1297-4755
Giải sáu 048-332-850
Giải bảy 07-67-92-82
Giải tám
KQXS Thái Bình 29/05/2022
Giải đặc biệt 87354 Đầu - Nháy
Giải nhất 28042 0: 01,09,07,05
1: 11,11
2:
3: 38,38,33,31
4: 42,43,49,41,47,48
5: 54,52
6: 65,61,63
7: 79
8:
9: 97,99,92,98,98

2 Nháy: 11,38,98
Giải nhì 37479-22643
Giải ba 39497-85599-19492-74411-95798-58465
Giải tư 6411-2761-1501-7149
Giải năm 6941-8163-6338-3309-4247-1198
Giải sáu 252-307-648
Giải bảy 38-33-31-05
Giải tám
KQXS Thái Bình 22/05/2022
Giải đặc biệt 24547 Đầu - Nháy
Giải nhất 49158 0: 04,03,01
1: 11,11,15,19
2: 22,29
3: 31
4: 47,48,41,47
5: 58,53,51,59,57,56
6:
7: 77,72,74,71
8: 83
9: 99,95

2 Nháy: 11,47
Giải nhì 88253-39604
Giải ba 77448-92351-99577-48872-58631-09422
Giải tư 9311-5583-1959-1099
Giải năm 5841-6574-2211-5029-0915-6219
Giải sáu 571-895-203
Giải bảy 57-56-01-47
Giải tám
KQXS Thái Bình 15/05/2022
Giải đặc biệt 93649 Đầu - Nháy
Giải nhất 13716 0: 08,05
1: 16,13,12,10
2: 29,25,25
3: 32
4: 49,42,43,49
5: 52,54,56
6: 63,65,66
7: 76,73
8: 84,85
9: 94,91,94

2 Nháy: 25,49,94
Giải nhì 59642-55194
Giải ba 92663-63665-00952-87008-93229-96476
Giải tư 3113-6305-4666-1625
Giải năm 3554-4132-4425-4391-0543-9212
Giải sáu 284-673-985
Giải bảy 10-94-56-49
Giải tám
KQXS Thái Bình 08/05/2022
Giải đặc biệt 51139 Đầu - Nháy
Giải nhất 23395 0: 07,08
1: 18,14,16
2: 23
3: 39,39
4: 44,43,48,46
5: 52,51,57,55
6: 60
7: 74,71,74,70
8: 85
9: 95,91,99,99,92

2 Nháy: 39,74,99
Giải nhì 36552-38651
Giải ba 04991-47157-29360-44544-87107-11543
Giải tư 0674-1048-2885-7008
Giải năm 7199-1746-0318-6714-2671-3455
Giải sáu 474-899-639
Giải bảy 92-70-16-23
Giải tám
KQXS Thái Bình 01/05/2022
Giải đặc biệt 81691 Đầu - Nháy
Giải nhất 24290 0: 04,01
1: 17,13,13,18,11,11
2:
3: 36,38
4: 42,42,48,48
5: 54
6: 60,67,68
7: 76,71,77,74
8: 86,82,82
9: 91,90

2 Nháy: 11,13,42,48,82
Giải nhì 90854-72236
Giải ba 30217-80913-09886-88942-10442-57804
Giải tư 0448-4813-2448-9076
Giải năm 7671-6782-4277-6760-0867-9274
Giải sáu 018-011-868
Giải bảy 11-01-38-82
Giải tám
KQXS Thái Bình 24/04/2022
Giải đặc biệt 97285 Đầu - Nháy
Giải nhất 09752 0: 05,02,01,08
1: 12,10,11
2: 20
3:
4: 47,49,47,43,46,41,41,45
5: 52,52,50,50
6: 63,62,62
7: 71,77,71
8: 85
9:

2 Nháy: 41,47,50,52,62,71
Giải nhì 78263-93471
Giải ba 55647-45149-89005-89562-00052-28702
Giải tư 3547-3143-6877-8162
Giải năm 2046-1441-7971-9312-9020-5601
Giải sáu 150-308-710
Giải bảy 41-11-50-45
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay