KQXS Thái Bình 16/01/2022
Giải đặc biệt 55431 Đầu - Nháy
Giải nhất 77267 0: 01,03,02
1: 14,15,18,18,13
2: 22,29
3: 31,33,39,36,39
4: 48,48,49
5: 56,52,55
6: 67,64,63
7:
8: 82,88
9: 99

2 Nháy: 18,39,48
Giải nhì 00522-27414
Giải ba 99699-08029-09515-38356-07933-83348
Giải tư 7601-7982-6403-4639
Giải năm 2802-2552-4355-0548-4218-5636
Giải sáu 388-349-939
Giải bảy 18-64-63-13
Giải tám
KQXS Thái Bình 09/01/2022
Giải đặc biệt 93093 Đầu - Nháy
Giải nhất 19538 0: 00,06,02
1: 11,16,19,14
2: 22,27,20,25
3: 38,36,35
4: 44
5: 56,53
6: 62
7: 78
8: 87,86,84,87,86
9: 93,96,94

2 Nháy: 86,87
Giải nhì 79022-49827
Giải ba 44287-07811-05156-32900-08978-48516
Giải tư 9562-1906-3796-9453
Giải năm 5420-9786-9144-1425-2684-6836
Giải sáu 794-635-287
Giải bảy 19-02-14-86
Giải tám
KQXS Thái Bình 02/01/2022
Giải đặc biệt 93494 Đầu - Nháy
Giải nhất 32969 0: 00,09,00,07
1: 16
2: 21,29,24
3: 32
4: 40,42,44,48,41,41
5: 55,51,57
6: 69
7: 71,76
8: 89,88,87,86
9: 94,92

2 Nháy: 00,41
Giải nhì 99121-71440
Giải ba 22171-48176-58055-34589-72429-85524
Giải tư 0700-2242-0851-6988
Giải năm 5309-9500-3344-4087-7992-8848
Giải sáu 732-286-441
Giải bảy 16-07-41-57
Giải tám
KQXS Thái Bình 26/12/2021
Giải đặc biệt 57404 Đầu - Nháy
Giải nhất 22685 0: 04,08,03
1: 16,16,12,14
2: 20
3: 34
4: 49,44,44,43,46
5: 52,51
6: 67
7: 73,74,74
8: 85,81,83
9: 97,91,94,94

2 Nháy: 16,44,74,94
Giải nhì 19749-35152
Giải ba 76616-09073-66644-21951-56597-73381
Giải tư 9434-5291-5708-3016
Giải năm 1074-1367-8744-0943-5574-7412
Giải sáu 283-620-994
Giải bảy 46-14-03-94
Giải tám
KQXS Thái Bình 19/12/2021
Giải đặc biệt 07173 Đầu - Nháy
Giải nhất 67135 0: 07,09,04
1: 14,19
2: 25,25,23,20,29
3: 35
4: 42,49,45,45
5:
6: 69,66,69,63
7: 73,70,70,78
8: 89,89,87
9: 93

2 Nháy: 25,45,69,70,89
Giải nhì 68370-81207
Giải ba 59742-46025-50125-64189-32523-62069
Giải tư 2766-3914-6249-3093
Giải năm 2270-7269-6420-0645-2929-4178
Giải sáu 209-145-919
Giải bảy 89-04-63-87
Giải tám
KQXS Thái Bình 12/12/2021
Giải đặc biệt 09055 Đầu - Nháy
Giải nhất 84112 0: 05
1: 12,13,18
2: 22,22,21,21
3:
4: 40,43
5: 55,54,53,55
6: 60
7: 76,74,73,72,71,70,76
8: 80,88,81
9: 93,97

2 Nháy: 21,22,55,76
Giải nhì 11840-03976
Giải ba 71860-11774-54980-93505-94222-49113
Giải tư 2073-5854-9453-7393
Giải năm 5672-6755-0497-2688-5943-6618
Giải sáu 922-771-821
Giải bảy 70-21-81-76
Giải tám
KQXS Thái Bình 05/12/2021
Giải đặc biệt 04329 Đầu - Nháy
Giải nhất 46537 0: 08
1: 10,16,18
2: 29,29
3: 37,32
4: 46,43
5: 54,59,51,50
6: 65,69,65
7: 70
8: 84,85,85
9: 91,98,97,95,94,94

2 Nháy: 29,65,85,94
Giải nhì 20032-37910
Giải ba 39991-13198-22446-49429-73670-17284
Giải tư 6997-0716-2654-4165
Giải năm 6159-5843-0395-0951-3894-1708
Giải sáu 550-769-585
Giải bảy 85-65-94-18
Giải tám
KQXS Thái Bình 28/11/2021
Giải đặc biệt 55988 Đầu - Nháy
Giải nhất 58593 0: 06,02,03,03,00
1: 16
2: 21
3:
4: 41,46,45,43,40
5: 57
6: 67,63,69
7: 78
8: 88,88,82
9: 93,90,90,95,92,95,94

2 Nháy: 03,88,90,95
Giải nhì 79190-06541
Giải ba 69290-71067-80595-75378-89706-51988
Giải tư 6592-6857-7846-0995
Giải năm 3816-0245-6521-3543-7702-5803
Giải sáu 294-403-163
Giải bảy 00-40-82-69
Giải tám
KQXS Thái Bình 21/11/2021
Giải đặc biệt 47579 Đầu - Nháy
Giải nhất 80977 0: 06
1: 19,10,10,15,16,15,15,10
2: 29
3: 30,34
4: 47,43
5:
6: 69,60,63,64,68
7: 79,77,70,73,73,75
8: 83,81
9:

2 Nháy: 73
3 Nháy: 10,15
Giải nhì 62619-73610
Giải ba 77069-19970-43083-46530-54910-00973
Giải tư 6915-1634-5860-1873
Giải năm 4516-3281-8015-5447-5143-6006
Giải sáu 529-575-563
Giải bảy 15-64-68-10
Giải tám
KQXS Thái Bình 14/11/2021
Giải đặc biệt 53940 Đầu - Nháy
Giải nhất 52169 0: 01,00,03,01
1: 13,12,16,14,16
2: 20,28,27,23
3: 31,37,35,34
4: 40,41,40
5: 50,57
6: 69
7: 76
8:
9: 90,99,92

2 Nháy: 01,16,40
Giải nhì 96490-56413
Giải ba 75831-04901-40450-49876-41041-24500
Giải tư 6399-1620-0903-1337
Giải năm 4292-1228-9935-6934-3812-7727
Giải sáu 057-640-516
Giải bảy 14-16-23-01
Giải tám
KQXS Thái Bình 07/11/2021
Giải đặc biệt 91386 Đầu - Nháy
Giải nhất 94379 0: 05
1: 11,13,10,11
2: 28
3: 31
4: 41,43,49
5: 51,53,55
6: 61,65
7: 79,79,78,76,72,72,76,75
8: 86,80,86
9: 92

2 Nháy: 11,72,76,79,86
Giải nhì 44311-83179
Giải ba 06678-99680-13992-40551-83553-67313
Giải tư 8928-0461-1576-4272
Giải năm 5710-3641-9205-4572-6586-1243
Giải sáu 931-455-549
Giải bảy 76-65-11-75
Giải tám
KQXS Thái Bình 31/10/2021
Giải đặc biệt 54798 Đầu - Nháy
Giải nhất 04294 0: 06,01
1: 15
2: 21,24,23,26
3: 39,35
4: 47,41
5: 58
6: 63,65,61,62,65
7: 76,79,72
8: 80
9: 98,94,97,93,97,96

2 Nháy: 65,97
Giải nhì 72480-05721
Giải ba 82106-07376-62297-09493-66579-94247
Giải tư 4401-1797-5715-7824
Giải năm 9963-0196-1823-3341-7665-9561
Giải sáu 626-139-472
Giải bảy 62-35-58-65
Giải tám
KQXS Thái Bình 24/10/2021
Giải đặc biệt 44417 Đầu - Nháy
Giải nhất 33926 0: 07,02
1: 17,13
2: 26,20,24,21,24,28
3:
4: 42,46,45
5: 58,52,53,58
6: 63,65,62,60
7: 70,74
8:
9: 92,91,94,97

2 Nháy: 24,58
Giải nhì 36042-14446
Giải ba 00607-38945-83370-05592-10320-41963
Giải tư 1191-7465-0224-4762
Giải năm 9660-9802-5921-0674-3624-5013
Giải sáu 828-294-558
Giải bảy 52-97-53-58
Giải tám
KQXS Thái Bình 17/10/2021
Giải đặc biệt 24640 Đầu - Nháy
Giải nhất 45261 0: 08,07,06
1: 13,13,12,10,18,15
2: 29,23,22,23
3: 34,32,33,37
4: 40
5: 55,56
6: 61,61
7: 74,78,70
8:
9: 93,93

2 Nháy: 13,23,61,93
Giải nhì 28113-58334
Giải ba 67474-16929-59008-69755-58832-99823
Giải tư 4593-1833-4313-1612
Giải năm 5822-2237-7310-9461-9056-4393
Giải sáu 518-407-906
Giải bảy 23-78-70-15
Giải tám
KQXS Thái Bình 10/10/2021
Giải đặc biệt 06085 Đầu - Nháy
Giải nhất 88649 0: 02
1: 13,16
2: 27,24
3: 30,38,35,34
4: 49,42,47,46,48,42
5: 58
6: 69,69,61
7: 71,73
8: 85,85,85,84
9: 97,93

2 Nháy: 42,69
3 Nháy: 85
Giải nhì 10842-18830
Giải ba 01269-23827-76813-31338-07958-49024
Giải tư 4671-1897-4473-0285
Giải năm 2069-7935-5161-9047-0316-3202
Giải sáu 246-585-284
Giải bảy 48-34-93-42
Giải tám
KQXS Thái Bình 03/10/2021
Giải đặc biệt 20681 Đầu - Nháy
Giải nhất 02104 0: 04,04,04
1: 16
2: 27,28,28
3: 30,37,35,35,33
4: 42
5: 57,52,56
6: 60,63,64,60
7: 72,76,79
8: 81,83
9: 90,93

2 Nháy: 28,35,60
3 Nháy: 04
Giải nhì 37357-93752
Giải ba 55304-60330-34160-60027-20063-00404
Giải tư 1190-5537-1993-7472
Giải năm 1935-5535-0728-4564-7842-7533
Giải sáu 528-376-079
Giải bảy 60-16-56-83
Giải tám
KQXS Thái Bình 26/09/2021
Giải đặc biệt 21694 Đầu - Nháy
Giải nhất 58074 0: 05,05,07,05
1: 15,15
2: 22,27,27
3: 30,34,34
4:
5:
6: 61,60
7: 74,74,74,75,74,72,79
8: 83
9: 94,98,94,99,93

2 Nháy: 15,27,34,94
3 Nháy: 05
4 Nháy: 74
Giải nhì 30674-87398
Giải ba 68622-50815-13530-38874-20194-54775
Giải tư 3534-1774-0561-4699
Giải năm 4005-7905-2707-5383-1660-5393
Giải sáu 434-727-472
Giải bảy 79-05-15-27
Giải tám
KQXS Thái Bình 19/09/2021
Giải đặc biệt 45957 Đầu - Nháy
Giải nhất 46590 0: 03,09,01,00,04
1: 12,19,18,17,18
2: 28
3: 36,32
4: 41,42
5: 57,56
6: 65,69,69
7: 70,71,78
8: 81,80
9: 90,99

2 Nháy: 18,69
Giải nhì 96670-98212
Giải ba 61428-04665-16136-67569-58371-64581
Giải tư 2819-9818-9180-2878
Giải năm 3041-7099-3203-1269-0117-1209
Giải sáu 618-301-042
Giải bảy 32-56-00-04
Giải tám
KQXS Thái Bình 12/09/2021
Giải đặc biệt 23349 Đầu - Nháy
Giải nhất 65096 0: 08,08,00
1: 11,13,13
2: 26
3: 36,30
4: 49,44,47
5: 50,53,51
6: 61,65
7: 73
8: 85,84,83,83,83
9: 96,98,98,98

2 Nháy: 08,13
3 Nháy: 83,98
Giải nhì 37636-14585
Giải ba 82711-01984-10108-63761-80426-18098
Giải tư 8650-6413-3653-9598
Giải năm 0444-1083-4230-5098-5783-5883
Giải sáu 265-113-308
Giải bảy 51-73-00-47
Giải tám
KQXS Thái Bình 05/09/2021
Giải đặc biệt 17061 Đầu - Nháy
Giải nhất 06266 0: 05,08,06
1: 10,10,11
2: 21
3: 31,33,37
4: 47,42,41
5: 53,51,51
6: 61,66,65
7: 70,76
8: 83,89,80
9: 97,95,91

2 Nháy: 10,51
Giải nhì 07805-99731
Giải ba 35197-62447-38742-44270-91965-85395
Giải tư 7408-5283-5353-8189
Giải năm 2833-0651-5006-2480-9391-7041
Giải sáu 810-437-976
Giải bảy 10-21-51-11
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/01/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.