KQXS Nam Định 17/09/2022
Giải đặc biệt 55890 Đầu - Nháy
Giải nhất 82995 0: 00,02
1: 11
2: 26,23,29,25
3: 34
4: 47,49,48,42
5: 54,50
6: 68,63,65
7: 72,72,76,71
8: 84
9: 90,95,95,92,98

2 Nháy: 72,95
Giải nhì 85254-99868
Giải ba 74363-31000-98734-25095-92211-67172
Giải tư 5992-5247-0426-6302
Giải năm 1049-1972-3323-0748-3642-0676
Giải sáu 084-250-098
Giải bảy 65-71-29-25
Giải tám
KQXS Nam Định 10/09/2022
Giải đặc biệt 17535 Đầu - Nháy
Giải nhất 74421 0: 06,03
1: 12,16,16,11
2: 21,24
3: 35,32,37,36,31
4: 47,40,43,48
5: 50,55
6: 62,68
7: 74,79,70,78
8: 83
9: 98

2 Nháy: 16
Giải nhì 07598-02432
Giải ba 21437-09706-21647-65512-61974-19816
Giải tư 8924-4536-0250-0862
Giải năm 0003-1179-3370-0816-9711-1183
Giải sáu 340-431-743
Giải bảy 68-48-55-78
Giải tám
KQXS Nam Định 27/08/2022
Giải đặc biệt 89617 Đầu - Nháy
Giải nhất 36200 0: 00,04,06,07
1: 17,10
2: 20,28,25,22,26
3: 30,36,38
4: 44,45,47,42
5: 58
6: 63
7: 71,73,76,74
8: 87,87,86
9:

2 Nháy: 87
Giải nhì 30730-97036
Giải ba 68220-33704-41987-58944-17845-22571
Giải tư 7987-8528-4286-1410
Giải năm 5725-7563-8458-2106-0422-9373
Giải sáu 826-976-447
Giải bảy 07-38-74-42
Giải tám
KQXS Nam Định 20/08/2022
Giải đặc biệt 10211 Đầu - Nháy
Giải nhất 10226 0: 03,05,07
1: 11,17,19
2: 26,24,22,22,20
3: 34,35,31
4: 49,46,48,44
5: 50,50,57
6: 61,64
7: 75,72,74,76
8:
9:

2 Nháy: 22,50
Giải nhì 78650-66649
Giải ba 32250-16424-42617-56575-82534-14503
Giải tư 8061-4557-2846-6122
Giải năm 1622-6905-7172-9074-9707-8435
Giải sáu 048-364-120
Giải bảy 76-44-31-19
Giải tám
KQXS Nam Định 13/08/2022
Giải đặc biệt 40306 Đầu - Nháy
Giải nhất 29373 0: 06,05
1: 14,15
2: 29,26
3: 36,30,31,34
4: 47,46,43,43,47,40
5: 51,59
6: 66,60,66
7: 73,78,73,75
8: 88
9: 99

2 Nháy: 43,47,66,73
Giải nhì 24629-41347
Giải ba 71646-95478-96243-76243-78047-19705
Giải tư 0851-2636-5859-6514
Giải năm 6873-5940-3430-6666-8160-1699
Giải sáu 731-615-566
Giải bảy 75-88-26-34
Giải tám
KQXS Nam Định 06/08/2022
Giải đặc biệt 74873 Đầu - Nháy
Giải nhất 78243 0: 09,04,07
1: 10,11
2: 25,21,25,20,27
3: 37,34,36
4: 43,46,44
5: 58,59
6: 62,69
7: 73,79,71,72
8: 82,85
9: 94

2 Nháy: 25
Giải nhì 71609-86446
Giải ba 61504-82910-88725-81307-14382-76821
Giải tư 7562-1111-9085-4994
Giải năm 5479-4825-7458-8637-4759-5644
Giải sáu 020-634-836
Giải bảy 27-69-71-72
Giải tám
KQXS Nam Định 30/07/2022
Giải đặc biệt 96409 Đầu - Nháy
Giải nhất 33297 0: 09
1: 10
2:
3: 32
4: 46,48,46,49
5: 55,55,52,54,54
6: 65,60
7: 77
8: 88,81,89,87,81,82
9: 97,99,96,98,98,98

2 Nháy: 46,54,55,81
3 Nháy: 98
Giải nhì 98099-05132
Giải ba 75396-28088-46255-18481-39865-20146
Giải tư 9948-0498-4546-5949
Giải năm 5489-2998-2610-3077-8455-8252
Giải sáu 987-754-354
Giải bảy 98-81-82-60
Giải tám
KQXS Nam Định 23/07/2022
Giải đặc biệt 15361 Đầu - Nháy
Giải nhất 86993 0: 05,03,00
1:
2: 22,27
3: 38,31
4: 48,45,42,46
5: 55,53,50,54,53,51
6: 61,61
7: 70,72,73
8: 80,87
9: 93,96,97

2 Nháy: 53,61
Giải nhì 28048-57745
Giải ba 41322-93938-52555-61505-86896-02053
Giải tư 4842-5846-3931-4697
Giải năm 2370-5850-0727-5103-4180-7072
Giải sáu 000-573-154
Giải bảy 53-87-61-51
Giải tám
KQXS Nam Định 16/07/2022
Giải đặc biệt 77064 Đầu - Nháy
Giải nhất 71741 0: 06
1: 18,14
2:
3: 37
4: 41,40,46,46,46,48,47
5: 59,57
6: 64,69,69,64,60,66
7: 71,72
8: 87
9: 94,92,97,98,99

2 Nháy: 64,69
3 Nháy: 46
Giải nhì 72337-44659
Giải ba 44394-66969-40892-93397-87057-98369
Giải tư 6540-4164-0571-4718
Giải năm 7806-5487-9072-5446-0798-2999
Giải sáu 814-546-246
Giải bảy 60-48-66-47
Giải tám
KQXS Nam Định 09/07/2022
Giải đặc biệt 10295 Đầu - Nháy
Giải nhất 36734 0: 02,07,02
1: 14,12,16,15
2: 20
3: 34,32,35,37,31,32
4: 46,48,40,41,40
5: 55,54
6: 62
7:
8: 86
9: 95,90,98,95

2 Nháy: 02,32,40,95
Giải nhì 79386-11190
Giải ba 55232-98046-40235-79198-28948-04840
Giải tư 4302-9314-4012-9441
Giải năm 5540-6116-3507-4837-5131-7695
Giải sáu 955-654-102
Giải bảy 15-62-20-32
Giải tám
KQXS Nam Định 02/07/2022
Giải đặc biệt 50554 Đầu - Nháy
Giải nhất 26597 0: 01,08,02
1:
2:
3: 32,30,39
4: 47,42
5: 54,59,59,53
6: 62,68,60,66,68
7: 77,78
8: 80,86,89,83,86,85
9: 97,96

2 Nháy: 59,68,86
Giải nhì 71762-44601
Giải ba 96368-65980-74760-70786-58689-20359
Giải tư 3659-9883-5277-1696
Giải năm 8466-5247-7508-9632-7530-8386
Giải sáu 485-868-202
Giải bảy 78-42-39-53
Giải tám
KQXS Nam Định 25/06/2022
Giải đặc biệt 36768 Đầu - Nháy
Giải nhất 38794 0: 08
1: 18
2: 25
3: 39,36,39,33
4: 43,45,43
5: 51,54,52,54,54,51
6: 68,66
7: 77,78,78
8: 82,85,84
9: 94,90,99

2 Nháy: 39,43,51,78
3 Nháy: 54
Giải nhì 13490-72677
Giải ba 15066-24443-15882-26308-82699-79139
Giải tư 8918-1645-3051-9154
Giải năm 4385-7752-6154-5354-3336-1651
Giải sáu 939-933-878
Giải bảy 78-43-25-84
Giải tám
KQXS Nam Định 18/06/2022
Giải đặc biệt 87190 Đầu - Nháy
Giải nhất 21110 0: 04,03
1: 10,12,12,18,13
2: 25,21,28
3: 33,32
4: 44
5: 50
6: 64,69,65
7: 74,75,72,76
8: 88,80
9: 90,90,96,95

2 Nháy: 12,90
Giải nhì 89033-05612
Giải ba 40604-22974-97388-32375-29525-47990
Giải tư 3021-6272-2712-6064
Giải năm 6803-8396-9069-9128-0880-9176
Giải sáu 765-095-944
Giải bảy 18-50-32-13
Giải tám
KQXS Nam Định 11/06/2022
Giải đặc biệt 29224 Đầu - Nháy
Giải nhất 20766 0: 01,03,06
1: 14
2: 24,25,23,27,22,27,27
3: 32,33
4: 42,49,42
5: 59,55
6: 66,66,63,69
7: 75,79,70
8: 89
9: 99

2 Nháy: 42,66
3 Nháy: 27
Giải nhì 20025-62589
Giải ba 86559-46901-74366-31423-06027-62203
Giải tư 5922-5175-1079-1042
Giải năm 4227-5014-5099-4763-3227-4269
Giải sáu 570-449-342
Giải bảy 32-06-33-55
Giải tám
KQXS Nam Định 04/06/2022
Giải đặc biệt 60832 Đầu - Nháy
Giải nhất 30058 0: 00,03
1: 18,19,11
2: 29,25
3: 32,34
4: 48,44,42
5: 58,53
6: 62,66,65,61,68
7: 77,78
8: 87,85,87
9: 96,94,98

2 Nháy: 87
Giải nhì 63129-67653
Giải ba 30448-14577-57334-18196-03418-21125
Giải tư 2962-4394-7219-8466
Giải năm 5178-9011-2444-4487-3398-1365
Giải sáu 500-161-485
Giải bảy 03-68-87-42
Giải tám
KQXS Nam Định 28/05/2022
Giải đặc biệt 57318 Đầu - Nháy
Giải nhất 86313 0: 07,07
1: 18,13,19,14,17,19
2: 20,23
3: 30,39
4: 41,40
5: 57,53,53,59
6: 69,69,62,63
7: 76,73
8: 88
9: 92,92

2 Nháy: 07,19,53,69,92
Giải nhì 52292-77476
Giải ba 75688-25120-57019-90657-67823-68014
Giải tư 8907-9773-4469-8369
Giải năm 2517-9153-1007-3430-9241-8362
Giải sáu 719-640-292
Giải bảy 63-53-39-59
Giải tám
KQXS Nam Định 21/05/2022
Giải đặc biệt 85198 Đầu - Nháy
Giải nhất 20830 0: 00,09
1: 12,13
2: 27,27
3: 30,37,33,31,30,38
4: 44,47
5: 58,59,53
6: 64,64
7: 74
8: 80,89,80
9: 98,99,91,93

2 Nháy: 27,30,64,80
Giải nhì 08364-24874
Giải ba 09500-00837-14233-78831-28309-86212
Giải tư 3330-1999-6180-1527
Giải năm 4238-3344-7589-6327-8058-4791
Giải sáu 559-193-047
Giải bảy 53-64-13-80
Giải tám
KQXS Nam Định 14/05/2022
Giải đặc biệt 30775 Đầu - Nháy
Giải nhất 08368 0: 05,09,05,08
1: 18
2: 21,21
3: 32,33,31,36
4: 47
5: 53,57,52
6: 68,69
7: 75,71,70,79,74
8: 87,88,85
9: 96,91

2 Nháy: 05,21
Giải nhì 69632-67521
Giải ba 75571-94533-83453-76996-31087-18091
Giải tư 9005-8609-0221-4118
Giải năm 0731-1769-3270-3088-5179-8847
Giải sáu 585-536-357
Giải bảy 05-74-08-52
Giải tám
KQXS Nam Định 07/05/2022
Giải đặc biệt 73301 Đầu - Nháy
Giải nhất 10879 0: 01,05,03
1: 16,13,13,14,16
2: 29,22,29,26,20,24
3: 31,30,30
4: 47
5: 56,50,56
6: 61,60
7: 79,73
8: 88
9: 95

2 Nháy: 13,16,29,30,56
Giải nhì 79061-73405
Giải ba 93716-30788-85195-11056-71929-08331
Giải tư 6422-9330-3650-0829
Giải năm 8826-8413-9913-2003-0814-3216
Giải sáu 773-447-456
Giải bảy 20-24-60-30
Giải tám
KQXS Nam Định 30/04/2022
Giải đặc biệt 59924 Đầu - Nháy
Giải nhất 14841 0: 05,08,09,09
1:
2: 24,24
3: 31,30,30,34
4: 41,46,46,49
5: 55,50,55
6: 67,66,68,65,65
7: 72,70
8: 81
9: 93,91

2 Nháy: 09,24,30,46,55,65
Giải nhì 64655-67193
Giải ba 50805-87346-26424-18550-07667-52631
Giải tư 1781-2446-1208-8909
Giải năm 1509-3066-9191-0372-8670-9968
Giải sáu 665-055-930
Giải bảy 49-30-65-34
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 18/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay