KQXS Nam Định 27/11/2021
Giải đặc biệt 27824 Đầu - Nháy
Giải nhất 84009 0: 09,05
1: 17,16,14,18
2: 24,25,27
3: 36
4: 44,40,44,44
5:
6: 66,61
7: 71,75,73
8: 89,84,85,88,80
9: 95,91,98

3 Nháy: 44
Giải nhì 82571-36444
Giải ba 62617-24216-69075-57195-88289-20666
Giải tư 1984-1591-9714-1985
Giải năm 0540-8461-1798-7825-9488-4444
Giải sáu 105-680-444
Giải bảy 36-27-73-18
Giải tám
KQXS Nam Định 20/11/2021
Giải đặc biệt 45344 Đầu - Nháy
Giải nhất 21508 0: 08,06
1: 13,16,14,15,18
2: 21,21
3: 34,33
4: 44,41,43
5:
6: 66,62,67,66
7: 71,71,73,73,71
8: 89,84
9: 96,90

2 Nháy: 21,66,73
3 Nháy: 71
Giải nhì 06066-59634
Giải ba 49513-56671-11689-83633-67984-92762
Giải tư 9471-7021-0316-3821
Giải năm 2796-0373-0267-0441-1973-2143
Giải sáu 390-006-414
Giải bảy 15-66-18-71
Giải tám
KQXS Nam Định 13/11/2021
Giải đặc biệt 55230 Đầu - Nháy
Giải nhất 64965 0: 02
1: 15,12
2: 27,29,20
3: 30,33
4: 45,47,44,48
5: 58
6: 65,63,62,60
7: 71,71,70,70
8: 84,88,88,83
9: 91,99

2 Nháy: 70,71,88
Giải nhì 40445-62471
Giải ba 68484-40688-04527-86291-39463-82529
Giải tư 6747-6958-4562-4302
Giải năm 4888-3771-7144-8315-3470-9812
Giải sáu 899-533-548
Giải bảy 20-70-60-83
Giải tám
KQXS Nam Định 06/11/2021
Giải đặc biệt 19821 Đầu - Nháy
Giải nhất 46754 0: 08,05,02,04,03
1: 11,10
2: 21,28,29
3: 32,37
4:
5: 54,58,59
6: 63,62,61
7: 72,76
8: 83,80,83,87,83,89
9: 92

3 Nháy: 83
Giải nhì 25283-73708
Giải ba 40380-57211-84983-35372-66863-35876
Giải tư 0832-9805-0887-2710
Giải năm 1258-3192-8228-1259-1762-0737
Giải sáu 902-704-983
Giải bảy 61-89-03-29
Giải tám
KQXS Nam Định 30/10/2021
Giải đặc biệt 24242 Đầu - Nháy
Giải nhất 20699 0: 07
1: 12,11,18
2: 27,28
3: 30
4: 42,42,44,47,41
5: 57,51,53,55,53,55
6: 60,64,60,63
7: 79,73
8: 87,88
9: 99

2 Nháy: 42,53,55,60
Giải nhì 81912-69142
Giải ba 75527-58228-40257-74944-16811-03318
Giải tư 3279-0851-3873-7153
Giải năm 3047-5555-4660-2064-1060-8087
Giải sáu 441-563-253
Giải bảy 07-88-55-30
Giải tám
KQXS Nam Định 23/10/2021
Giải đặc biệt 73125 Đầu - Nháy
Giải nhất 49150 0: 06,08
1: 19,11
2: 25,28,27,23
3: 36,35,31
4: 44,46
5: 50,58,51
6: 62,69,68,61
7: 76
8: 81,85
9: 90,98,94,93
Giải nhì 11662-42636
Giải ba 77669-20758-90628-69376-07744-74090
Giải tư 1235-7306-4251-0219
Giải năm 2927-6946-7368-6598-0823-3611
Giải sáu 608-961-594
Giải bảy 81-31-85-93
Giải tám
KQXS Nam Định 16/10/2021
Giải đặc biệt 66067 Đầu - Nháy
Giải nhất 51010 0: 07,08,07
1: 10,14
2: 27,20,23,23,29,22
3: 37,38
4: 43
5: 56
6: 67,63,62
7: 70
8: 86,86,85,81,84
9: 93,97,94

2 Nháy: 07,23,86
Giải nhì 58163-24893
Giải ba 22086-11007-59027-44020-89643-23923
Giải tư 3823-4029-6037-8722
Giải năm 4597-2086-4262-6785-2981-0394
Giải sáu 970-084-208
Giải bảy 56-38-14-07
Giải tám
KQXS Nam Định 09/10/2021
Giải đặc biệt 31156 Đầu - Nháy
Giải nhất 70905 0: 05,07,07,01
1: 15,18,14,14,11
2: 22,20
3: 39,33,39
4: 42,42,41
5: 56,57,56
6: 64
7:
8: 86,81,87,84
9: 91,92

2 Nháy: 07,14,39,42,56
Giải nhì 52422-68986
Giải ba 95981-27557-61315-00056-79187-64291
Giải tư 4207-4639-7518-3207
Giải năm 6514-8442-4642-1514-5220-7211
Giải sáu 341-184-364
Giải bảy 33-92-39-01
Giải tám
KQXS Nam Định 02/10/2021
Giải đặc biệt 37377 Đầu - Nháy
Giải nhất 21288 0: 01,03
1: 15,12
2: 24,26,27,21
3: 30,34,38,31
4: 44,45
5: 50,55
6: 61,68,63
7: 77,79,75,78
8: 88,84,87
9: 98
Giải nhì 46261-00079
Giải ba 66998-36915-98030-41584-52824-42926
Giải tư 2434-0327-9138-3444
Giải năm 5450-1412-9468-0875-8001-6321
Giải sáu 887-703-045
Giải bảy 31-78-63-55
Giải tám
KQXS Nam Định 25/09/2021
Giải đặc biệt 92408 Đầu - Nháy
Giải nhất 91545 0: 08,06
1: 11
2: 23
3: 34,35
4: 45,43,48,41
5: 52
6: 67,63,62
7: 74,75,77,73,71
8: 87,83
9: 94,92,97,92,95,97

2 Nháy: 92,97
Giải nhì 83667-10074
Giải ba 24894-91092-90506-11587-03675-28811
Giải tư 1134-8263-7597-0123
Giải năm 2562-9892-0143-7177-9148-5373
Giải sáu 341-495-952
Giải bảy 71-35-97-83
Giải tám
KQXS Nam Định 18/09/2021
Giải đặc biệt 93901 Đầu - Nháy
Giải nhất 29743 0: 01,03,02,06
1: 14,10,17
2:
3: 36,39
4: 43,49,45,44,47,47
5: 52,51,59
6: 65,65,67
7: 78,71,74
8: 89,83,83
9:

2 Nháy: 47,65,83
Giải nhì 74749-24114
Giải ba 11745-24603-47552-26902-02551-09078
Giải tư 2410-5244-7589-6247
Giải năm 6371-5447-7365-6465-3567-7674
Giải sáu 783-359-506
Giải bảy 36-83-39-17
Giải tám
KQXS Nam Định 11/09/2021
Giải đặc biệt 26654 Đầu - Nháy
Giải nhất 20585 0: 09
1: 19,13,11,19
2: 25
3: 39,38
4: 45,47,42,47
5: 54,53,58,51
6: 63
7: 70,73,77
8: 85,80,84
9: 95,94,92,96

2 Nháy: 19,47
Giải nhì 51339-80495
Giải ba 73145-54425-13470-95180-51294-10392
Giải tư 6147-1153-8442-6773
Giải năm 8484-0277-8909-5947-1763-3538
Giải sáu 496-219-658
Giải bảy 13-51-11-19
Giải tám
KQXS Nam Định 04/09/2021
Giải đặc biệt 29855 Đầu - Nháy
Giải nhất 28539 0: 06
1: 11,11,12,11
2: 21
3: 39,36,38,35
4: 42,45
5: 55,56,55,58
6: 66,60,63
7: 70,77,75
8: 86,87,80
9: 97,94

2 Nháy: 55
3 Nháy: 11
Giải nhì 81656-35270
Giải ba 52786-21877-28766-80636-88321-37142
Giải tư 2287-8360-9211-3355
Giải năm 9497-6858-4094-1111-9263-1312
Giải sáu 945-111-675
Giải bảy 38-80-06-35
Giải tám
KQXS Nam Định 28/08/2021
Giải đặc biệt 50509 Đầu - Nháy
Giải nhất 96823 0: 09,01
1: 17,17
2: 23,24,20
3: 38,31,38,30
4: 41,45
5: 56
6: 62,61,64,63,61,68
7: 78,74
8: 84,84,84,80
9: 98

2 Nháy: 17,38,61
3 Nháy: 84
Giải nhì 95438-67362
Giải ba 06101-36817-08356-70684-30641-71561
Giải tư 0324-5817-5364-1563
Giải năm 5961-2931-2584-3068-2520-3384
Giải sáu 445-478-538
Giải bảy 30-80-98-74
Giải tám
KQXS Nam Định 21/08/2021
Giải đặc biệt 69157 Đầu - Nháy
Giải nhất 89294 0: 00,03,01
1: 19,14,14,15,12,12
2: 27,28
3: 36,32
4: 44,46,47,40,41
5: 57,56
6: 64
7: 78,79,74
8: 84
9: 94,91

2 Nháy: 12,14
Giải nhì 51019-96584
Giải ba 52114-87827-92136-62300-37014-45644
Giải tư 5615-3946-4778-3864
Giải năm 4147-8240-1391-7612-4479-7932
Giải sáu 103-601-674
Giải bảy 56-41-12-28
Giải tám
KQXS Nam Định 14/08/2021
Giải đặc biệt 55853 Đầu - Nháy
Giải nhất 83841 0: 01,03,00
1: 19,16,10
2: 20,22
3: 37,36
4: 41,46,42,45,40
5: 53,55,57
6: 67
7:
8: 86,83,86
9: 98,91,91,93,94

2 Nháy: 86,91
Giải nhì 91798-15446
Giải ba 61891-67201-07537-98419-62103-36716
Giải tư 9010-2491-0342-9586
Giải năm 5045-8636-9120-3683-4955-0222
Giải sáu 967-940-293
Giải bảy 57-00-86-94
Giải tám
KQXS Nam Định 31/07/2021
Giải đặc biệt 62914 Đầu - Nháy
Giải nhất 46071 0: 06
1: 14,11,15,19,14
2: 21,26,27
3: 39,30,37,38
4: 41,47
5: 58
6: 66
7: 71,75
8: 80,84,85,82,88,88,82
9: 96

2 Nháy: 14,82,88
Giải nhì 98980-95741
Giải ba 26539-31784-96085-46547-71258-97111
Giải tư 6982-5615-1519-2688
Giải năm 9506-8130-3488-5421-3537-7014
Giải sáu 575-826-238
Giải bảy 27-66-82-96
Giải tám
KQXS Nam Định 24/07/2021
Giải đặc biệt 77196 Đầu - Nháy
Giải nhất 11985 0: 08,02,00
1: 16,17,11,19
2: 22
3: 35,39
4: 48,44,45
5: 55
6: 63,69,63,60
7: 75,75
8: 85,83
9: 96,99,97,96,92

2 Nháy: 63,75,96
Giải nhì 46835-63116
Giải ba 72908-80575-20455-08599-26875-04148
Giải tư 2663-9444-7017-7483
Giải năm 3469-5539-9297-1063-5802-7411
Giải sáu 400-645-796
Giải bảy 92-22-19-60
Giải tám
KQXS Nam Định 17/07/2021
Giải đặc biệt 05779 Đầu - Nháy
Giải nhất 35146 0: 02
1: 18,10,19
2:
3: 30,38,35,36
4: 46,49,48,48,47,42,44,47,46,44
5: 53
6: 65,67
7: 79,70
8: 86
9: 97,90,99

2 Nháy: 44,46,47,48
Giải nhì 93053-30465
Giải ba 22130-43749-21938-20267-06235-01548
Giải tư 3748-1336-5786-0202
Giải năm 3747-0770-4742-3844-5947-2346
Giải sáu 418-044-997
Giải bảy 90-99-10-19
Giải tám
KQXS Nam Định 10/07/2021
Giải đặc biệt 53594 Đầu - Nháy
Giải nhất 70702 0: 02,08,05,08
1: 17,10,15
2: 23
3: 33,32,34,38,35
4: 45
5:
6: 60,65,69,62
7: 79,75
8: 85,84
9: 94,91,91,96,95

2 Nháy: 08,91
Giải nhì 37185-39408
Giải ba 21360-15291-34684-57317-72805-12733
Giải tư 2932-1210-6765-0134
Giải năm 7038-1008-5935-1279-4745-7615
Giải sáu 569-791-796
Giải bảy 23-75-95-62
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.