Thống kê tần suất nhân đặc biệt Cà Mau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
00,00,08,80
1 28/02-T4 906186 67658 00,00,08,80 08,80 4 về 2
2 27/02-T3 906186 67658 Không về
3 26/02-T2 67658 12,21,21,12 Không về Về 12,21,21,12 tuần sau
4 25/02-CN 627736 72292 12,21,21,12 Không về Về 12,21,21,12 tuần sau
5 24/02-T7 627736 72292 12,21,21,12 Không về Về 12,21,21,12 tuần sau
6 23/02-T6 627736 72292 12,21,21,12 Không về Về 12,21,21,12 tuần sau
7 22/02-T5 627736 72292 12,21,21,12 Không về Về 12,21,21,12 tuần sau
8 21/02-T4 627736 72292 12,21,21,12 Không về Xịt
9 20/02-T3 627736 72292 12,21,30,03 Không về Xịt
10 19/02-T2 261568 78832 12,21,30,03 12,30 4 về 2
11 18/02-CN 261568 78832 12,21,30,03 12,30 4 về 2
12 17/02-T7 261568 78832 12,21,30,03 12,30 4 về 2
13 16/02-T6 261568 78832 12,21,30,03 12,30 4 về 2
14 15/02-T5 261568 78832 12,21,30,03 12,30 4 về 2
15 14/02-T4 261568 78832 12,21,30,03 12,30 4 về 2
16 13/02-T3 261568 78832 12,21,30,03 12,30 4 về 2
17 12/02-T2 261568 78832 02,20,63,36 36 4 về 1
18 11/02-CN 219975 36385 02,20,63,36 63 4 về 1
19 10/02-T7 219975 36385 02,20,63,36 63 4 về 1
20 09/02-T6 219975 36385 02,20,63,36 63 4 về 1
21 08/02-T5 219975 36385 02,20,63,36 63 4 về 1
22 07/02-T4 219975 36385 02,20,63,36 63 4 về 1
23 06/02-T3 219975 36385 02,20,63,36 63 4 về 1
24 05/02-T2 219975 36385 14,41,08,80 14 4 về 1
25 04/02-CN 271422 80256 14,41,08,80 14 4 về 1
26 03/02-T7 271422 80256 14,41,08,80 14 4 về 1
27 02/02-T6 271422 80256 14,41,08,80 14 4 về 1
28 01/02-T5 271422 80256 14,41,08,80 14 4 về 1
29 31/01-T4 271422 80256 14,41,08,80 14 4 về 1
30 30/01-T3 271422 80256 14,41,08,80 14 4 về 1
31 29/01-T2 271422 80256 00,00,49,94 94 4 về 1
32 28/01-CN 063778 28717 00,00,49,94 Không về Về 94 tuần sau
33 27/01-T7 063778 28717 00,00,49,94 Không về Về 94 tuần sau
34 26/01-T6 063778 28717 00,00,49,94 Không về Về 94 tuần sau
35 25/01-T5 063778 28717 00,00,49,94 Không về Về 94 tuần sau
36 24/01-T4 063778 28717 00,00,49,94 Không về Về 94 tuần sau
37 23/01-T3 063778 28717 00,00,49,94 Không về Về 94 tuần sau
38 22/01-T2 063778 28717 36,63,35,53 Không về Xịt
39 21/01-CN 492570 97100 36,63,35,53 Không về Xịt
40 20/01-T7 492570 97100 36,63,35,53 Không về Xịt
41 19/01-T6 492570 97100 36,63,35,53 Không về Xịt
42 18/01-T5 492570 97100 36,63,35,53 Không về Xịt
43 17/01-T4 492570 97100 36,63,35,53 Không về Xịt
44 16/01-T3 492570 97100 36,63,35,53 Không về Xịt
45 15/01-T2 492570 97100 30,03,00,00 00,00,00,00 4 về 4
46 14/01-CN 657088 41588 30,03,00,00 00,00 4 về 2
47 13/01-T7 657088 41588 30,03,00,00 00,00 4 về 2
48 12/01-T6 657088 41588 30,03,00,00 00,00 4 về 2
49 11/01-T5 657088 41588 30,03,00,00 00,00 4 về 2
50 10/01-T4 657088 41588 30,03,00,00 00,00 4 về 2
51 09/01-T3 657088 41588 30,03,00,00 00,00 4 về 2
52 08/01-T2 657088 41588 63,36,15,51 Không về Xịt
53 07/01-CN 979537 78234 06,60,42,24 42 4 về 1
54 24/12-CN 169671 79366 06,60,42,24 24 4 về 1
55 23/12-T7 169671 79366 06,60,42,24 24 4 về 1
56 19/12-T3 169671 79366 06,60,42,24 24 4 về 1
57 18/12-T2 169671 79366 49,94,02,20 20 4 về 1
58 17/12-CN 770214 86198 49,94,02,20 Không về Về 20 tuần sau
59 16/12-T7 770214 86198 49,94,02,20 Không về Về 20 tuần sau
60 15/12-T6 770214 86198 49,94,02,20 Không về Về 49,94,02,20 tuần sau
Tổng: 236 về 56 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 10 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/02/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay