Thống kê tần suất nhân đặc biệt Gia Lai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
08,80,09,90
1 21/05-T3 184332 12522 08,80,09,90
2 20/05-T2 184332 12522 08,80,09,90 Không về
3 19/05-CN 184332 12522 08,80,09,90 Không về Về 08,80,09,90 tuần sau
4 18/05-T7 184332 12522 18,81,08,80 Không về Về 18,81,08,80 tuần sau
5 17/05-T6 633242 30685 18,81,08,80 Không về Về 18,81,08,80 tuần sau
6 16/05-T5 633242 30685 18,81,08,80 Không về Về 18,81,08,80 tuần sau
7 15/05-T4 633242 30685 18,81,08,80 Không về Về 18,81,08,80 tuần sau
8 14/05-T3 633242 30685 18,81,08,80 Không về Xịt
9 13/05-T2 633242 30685 18,81,08,80 Không về Xịt
10 12/05-CN 633242 30685 18,81,08,80 Không về Xịt
11 11/05-T7 633242 30685 21,12,07,70 Không về Xịt
12 10/05-T6 371175 14133 21,12,07,70 Không về Xịt
13 09/05-T5 371175 14133 21,12,07,70 Không về Xịt
14 08/05-T4 371175 14133 21,12,07,70 Không về Xịt
15 07/05-T3 371175 14133 21,12,07,70 Không về Xịt
16 06/05-T2 371175 14133 21,12,07,70 Không về Xịt
17 05/05-CN 371175 14133 21,12,07,70 Không về Xịt
18 04/05-T7 371175 14133 40,04,64,46 Không về Về 64 tuần sau
19 03/05-T6 585889 22425 40,04,64,46 64,46 4 về 2
20 02/05-T5 585889 22425 40,04,64,46 64,46 4 về 2
21 01/05-T4 585889 22425 40,04,64,46 64,46 4 về 2
22 30/04-T3 585889 22425 40,04,64,46 64,46 4 về 2
23 29/04-T2 585889 22425 40,04,64,46 64,46 4 về 2
24 28/04-CN 585889 22425 40,04,64,46 64,46 4 về 2
25 27/04-T7 585889 22425 04,40,81,18 Không về Xịt
26 26/04-T6 147991 58683 04,40,81,18 Không về Xịt
27 25/04-T5 147991 58683 04,40,81,18 Không về Xịt
28 24/04-T4 147991 58683 04,40,81,18 Không về Xịt
29 23/04-T3 147991 58683 04,40,81,18 Không về Xịt
30 22/04-T2 147991 58683 04,40,81,18 Không về Xịt
31 21/04-CN 147991 58683 04,40,81,18 Không về Xịt
32 20/04-T7 147991 58683 00,00,18,81 Không về Xịt
33 19/04-T6 403367 25210 00,00,18,81 00,00 4 về 2
34 18/04-T5 403367 25210 00,00,18,81 00,00 4 về 2
35 17/04-T4 403367 25210 00,00,18,81 00,00 4 về 2
36 16/04-T3 403367 25210 00,00,18,81 00,00 4 về 2
37 15/04-T2 403367 25210 00,00,18,81 00,00 4 về 2
38 14/04-CN 403367 25210 00,00,18,81 00,00 4 về 2
39 13/04-T7 403367 25210 40,04,49,94 Không về Về 49,94 tuần sau
40 12/04-T6 854776 05016 40,04,49,94 49 4 về 1
41 11/04-T5 854776 05016 40,04,49,94 49 4 về 1
42 10/04-T4 854776 05016 40,04,49,94 49 4 về 1
43 08/04-T2 854776 05016 40,04,49,94 49 4 về 1
44 07/04-CN 854776 05016 40,04,49,94 49 4 về 1
45 06/04-T7 854776 05016 56,65,48,84 Không về Xịt
46 05/04-T6 786688 40233 56,65,48,84 Không về Xịt
47 04/04-T5 786688 40233 56,65,48,84 Không về Xịt
48 03/04-T4 786688 40233 56,65,48,84 Không về Xịt
49 02/04-T3 786688 40233 56,65,48,84 Không về Về 56,65,48,84 tuần sau
50 01/04-T2 786688 40233 56,65,48,84 Không về Xịt
51 31/03-CN 786688 40233 56,65,48,84 Không về Xịt
52 30/03-T7 786688 40233 72,27,10,01 01 4 về 1
53 29/03-T6 982528 00914 72,27,10,01 Không về Về 01 tuần sau
54 28/03-T5 982528 00914 72,27,10,01 Không về Về 01 tuần sau
55 27/03-T4 982528 00914 72,27,10,01 Không về Về 01 tuần sau
56 26/03-T3 982528 00914 72,27,10,01 Không về Về 01 tuần sau
57 25/03-T2 982528 00914 72,27,10,01 Không về Về 01 tuần sau
58 24/03-CN 982528 00914 72,27,10,01 Không về Về 01 tuần sau
59 23/03-T7 982528 00914 09,90,07,70 07 4 về 1
60 22/03-T6 199174 38600 09,90,07,70 70 4 về 1
Tổng: 240 về 36 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 24 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay