Thống kê tần suất nhân đặc biệt Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
00,00,56,65
1 26/09-T3 074787 34841 00,00,56,65
2 25/09-T2 074787 34841 00,00,56,65 Không về
3 24/09-CN 074787 34841 00,00,56,65 Không về Về 00,00,56,65 tuần sau
4 23/09-T7 074787 34841 00,00,56,65 Không về Về 00,00,56,65 tuần sau
5 22/09-T6 074787 34841 00,00,56,65 Không về Về 00,00,56,65 tuần sau
6 21/09-T5 074787 34841 00,00,56,65 Không về Về 00,00,56,65 tuần sau
7 20/09-T4 074787 34841 06,60,09,90 Không về Về 06,60,09,90 tuần sau
8 19/09-T3 329332 65056 06,60,09,90 09 4 về 1
9 17/09-CN 329332 65056 06,60,09,90 09 4 về 1
10 16/09-T7 329332 65056 06,60,09,90 09 4 về 1
11 15/09-T6 329332 65056 06,60,09,90 09 4 về 1
12 14/09-T5 329332 65056 06,60,09,90 09 4 về 1
13 13/09-T4 329332 65056 81,18,03,30 Không về Xịt
14 12/09-T3 994136 39718 81,18,03,30 18 4 về 1
15 11/09-T2 994136 39718 81,18,03,30 18 4 về 1
16 06/09-T4 994136 39718 08,80,56,65 56 4 về 1
17 30/08-T4 812788 18910 06,60,00,00 Không về Xịt
18 23/08-T4 231303 11983 32,23,40,04 Không về Về 04 tuần sau
19 16/08-T4 485583 78632 10,01,36,63 Không về Xịt
20 09/08-T4 252944 19025 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00 tuần sau
21 02/08-T4 051061 92762 06,60,49,94 Không về Về 06 tuần sau
22 26/07-T4 238774 84627 20,02,24,42 20 4 về 1
23 19/07-T4 544832 42569 36,63,07,70 70 4 về 1
24 12/07-T4 668175 95455 15,51,48,84 Không về Xịt
25 05/07-T4 359861 28040 08,80,00,00 00,00 4 về 2
26 28/06-T4 420065 04082 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00 tuần sau
27 21/06-T4 087005 29317 00,00,40,04 Không về Về 04 tuần sau
28 14/06-T4 067586 92342 63,36,64,46 63,36 4 về 2
29 07/06-T4 977881 93658 49,94,40,04 Không về Về 94,40,04 tuần sau
30 31/05-T4 776856 91859 20,02,03,30 20,03 4 về 2
31 24/05-T4 459317 85772 56,65,18,81 Không về Về 56 tuần sau
32 17/05-T4 782638 08812 00,00,00,00 Không về Xịt
33 10/05-T4 005021 35001 63,36,24,42 Không về Xịt
34 03/05-T4 798468 25357 03,30,56,65 30 4 về 1
35 26/04-T4 136789 49571 21,12,00,00 12 4 về 1
36 19/04-T4 733045 36682 00,00,00,00 Không về Xịt
37 12/04-T4 106508 77043 24,42,00,00 42,00,00 4 về 3
38 05/04-T4 836056 87780 21,12,48,84 Không về Về 84 tuần sau
39 29/03-T4 379867 31151 72,27,45,54 Không về Xịt
40 22/03-T4 890591 56978 00,00,05,50 Không về Xịt
41 15/03-T4 404158 76731 24,42,24,42 Không về Về 42,42 tuần sau
42 08/03-T4 385385 09376 21,12,00,00 Không về Về 21 tuần sau
43 01/03-T4 731066 06781 12,21,28,82 12,28 4 về 2
44 22/02-T4 437472 10095 42,24,42,24 24,24 4 về 2
45 15/02-T4 760675 43531 06,60,06,60 Không về Về 60,60 tuần sau
46 08/02-T4 162164 86218 07,70,32,23 Không về Xịt
47 01/02-T4 717484 38994 00,00,00,00 00,00,00,00 4 về 4
48 25/01-T4 405901 49894 54,45,00,00 Không về Về 00,00 tuần sau
49 18/01-T4 698207 05581 25,52,08,80 08,80 4 về 2
50 11/01-T4 553182 70130 15,51,00,00 Không về Về 15,51,51 tuần sau
51 04/01-T4 357105 75584 20,02,02,20 20,20 4 về 2
52 28/12-T4 541219 52618 32,23,15,51 Không về Về 51 tuần sau
53 21/12-T4 483354 27502 06,60,30,03 06,30 4 về 2
54 14/12-T4 615564 78084 30,03,54,45 03 4 về 1
55 07/12-T4 560695 42380 06,60,06,60 Không về Xịt
56 30/11-T4 610166 57530 24,42,45,54 24 4 về 1
57 23/11-T4 466591 03395 12,21,64,46 Không về Xịt
58 16/11-T4 438889 45806 04,40,32,23 40,40 4 về 2
59 09/11-T4 229487 69394 12,21,04,40 12,40 4 về 2
60 02/11-T4 262415 00596 16,61,00,00 Không về Xịt
Tổng: 240 về 45 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 13 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay