Thống kê tần suất nhân đặc biệt Sóc Trăng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
16,61,30,03
1 26/09-T3 827568 77386 16,61,30,03 16,03 4 về 2
2 25/09-T2 827568 77386 16,61,30,03 16,03 4 về 2
3 24/09-CN 827568 77386 16,61,30,03 16,03 4 về 2
4 23/09-T7 827568 77386 16,61,30,03 16,03 4 về 2
5 22/09-T6 827568 77386 16,61,30,03 16,03 4 về 2
6 21/09-T5 827568 77386 16,61,30,03 16,03 4 về 2
7 20/09-T4 827568 77386 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00 tuần sau
8 19/09-T3 079202 26825 00,00,00,00 Không về Xịt
9 17/09-CN 079202 26825 00,00,00,00 Không về Xịt
10 16/09-T7 079202 26825 00,00,00,00 Không về Xịt
11 15/09-T6 079202 26825 00,00,00,00 Không về Xịt
12 14/09-T5 079202 26825 00,00,00,00 Không về Xịt
13 13/09-T4 079202 26825 06,60,14,41 60 4 về 1
14 12/09-T3 329272 53722 06,60,14,41 Không về Về 60 tuần sau
15 11/09-T2 329272 53722 06,60,14,41 Không về Về 06,60,14,41 tuần sau
16 06/09-T4 329272 53722 40,04,20,02 04,02,02 4 về 3
17 30/08-T4 858546 45978 04,40,10,01 04 4 về 1
18 23/08-T4 229524 97614 32,23,12,21 23,21 4 về 2
19 16/08-T4 481340 65052 48,84,32,23 32 4 về 1
20 09/08-T4 865487 92289 72,27,15,51 72,72 4 về 2
21 02/08-T4 896358 39653 04,40,10,01 10 4 về 1
22 26/07-T4 416255 31748 12,21,24,42 Không về Xịt
23 19/07-T4 439461 32867 24,42,27,72 Không về Xịt
24 12/07-T4 384394 72357 54,45,03,30 30 4 về 1
25 05/07-T4 695133 95530 08,80,28,82 08 4 về 1
26 28/06-T4 429745 38304 20,02,63,36 Không về Xịt
27 21/06-T4 454795 14272 00,00,00,00 Không về Xịt
28 14/06-T4 608509 99641 16,61,45,54 Không về Về 54 tuần sau
29 07/06-T4 283959 53753 24,42,02,20 02 4 về 1
30 31/05-T4 839120 25367 00,00,40,04 Không về Về 40 tuần sau
31 24/05-T4 004582 74053 09,90,27,72 90 4 về 1
32 17/05-T4 199932 78805 24,42,02,20 24,42 4 về 2
33 10/05-T4 383219 23768 00,00,42,24 Không về Về 42,24 tuần sau
34 03/05-T4 803670 43375 07,70,04,40 70 4 về 1
35 26/04-T4 173140 27166 24,42,06,60 24 4 về 1
36 19/04-T4 648615 43819 54,45,08,80 54,45,08 4 về 3
37 12/04-T4 693423 67297 32,23,00,00 23,23 4 về 2
38 05/04-T4 840202 99056 36,63,54,45 54 4 về 1
39 29/03-T4 496694 72092 01,10,08,80 Không về Về 80,80 tuần sau
40 22/03-T4 113420 19261 09,90,28,82 Không về Về 90 tuần sau
41 15/03-T4 916741 26156 16,61,02,20 16,16,20 4 về 3
42 08/03-T4 286126 73595 06,60,72,27 72,27 4 về 2
43 01/03-T4 169898 32468 49,94,02,20 94 4 về 1
44 22/02-T4 770121 95039 05,50,03,30 Không về Về 30 tuần sau
45 15/02-T4 511318 48089 00,00,27,72 Không về Xịt
46 08/02-T4 063393 88857 45,54,18,81 Không về Về 18 tuần sau
47 01/02-T4 595292 47194 02,20,00,00 20 4 về 1
48 25/01-T4 120705 34133 00,00,06,60 Không về Xịt
49 18/01-T4 003168 03394 42,24,09,90 Không về Xịt
50 11/01-T4 761195 60167 07,70,48,84 Không về Xịt
51 04/01-T4 713865 10720 24,42,24,42 Không về Xịt
52 28/12-T4 830388 15182 24,42,15,51 Không về Xịt
53 21/12-T4 389352 83782 49,94,72,27 Không về Về 94 tuần sau
54 14/12-T4 776985 81343 40,04,63,36 Không về Về 63 tuần sau
55 07/12-T4 583791 82600 56,65,28,82 28 4 về 1
56 30/11-T4 787744 01489 00,00,24,42 Không về Về 00,00,24 tuần sau
57 23/11-T4 004645 49723 16,61,00,00 00,00 4 về 2
58 16/11-T4 289076 69778 42,24,20,02 Không về Về 24,24,20,02 tuần sau
59 09/11-T4 676454 61231 54,45,12,21 54 4 về 1
60 02/11-T4 695342 67432 16,61,32,23 16,32 4 về 2
Tổng: 240 về 54 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 15 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay