Thống kê tần suất nhân đặc biệt Thừa Thiên Huế

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
35,53,02,20
1 29/05-T2 753212 95785 63,36,04,40 36 4 về 1
2 28/05-CN 795143 69724 24,42,56,65 24 4 về 1
3 22/05-T2 838784 11207 00,00,30,03 30 4 về 1
4 21/05-CN 052659 41707 09,90,20,02 09 4 về 1
5 15/05-T2 331454 91838 56,65,00,00 Không về Xịt
6 14/05-CN 783042 27820 64,46,64,46 Không về Về 64,64 tuần sau
7 08/05-T2 880883 33711 00,00,08,80 Không về Xịt
8 07/05-CN 908812 36263 08,80,21,12 12,12 4 về 2
9 01/05-T2 241733 93683 07,70,00,00 Không về Xịt
10 30/04-CN 173600 92083 56,65,06,60 56,06 4 về 2
11 24/04-T2 871617 80186 35,53,54,45 Không về Xịt
12 23/04-CN 576692 19122 72,27,40,04 Không về Về 27 tuần sau
13 17/04-T2 897580 94515 09,90,18,81 Không về Về 90,90 tuần sau
14 16/04-CN 916634 89952 30,03,05,50 30 4 về 1
15 10/04-T2 659511 12385 24,42,20,02 Không về Về 20 tuần sau
16 09/04-CN 380542 86292 64,46,03,30 Không về Về 30 tuần sau
17 03/04-T2 887312 73576 54,45,04,40 54 4 về 1
18 02/04-CN 961419 22278 16,61,04,40 Không về Xịt
19 27/03-T2 446147 08647 06,60,05,50 Không về Xịt
20 26/03-CN 168153 16592 48,84,63,36 48,48 4 về 2
21 20/03-T2 686797 72324 12,21,18,81 12 4 về 1
22 19/03-CN 349293 13533 18,81,08,80 Không về Về 08 tuần sau
23 13/03-T2 362245 05740 72,27,18,81 72 4 về 1
24 12/03-CN 988631 88713 09,90,18,81 81 4 về 1
25 06/03-T2 191362 18067 63,36,30,03 Không về Về 30 tuần sau
26 05/03-CN 970562 06167 72,27,04,40 04,04,04 4 về 3
27 27/02-T2 982419 29560 00,00,08,80 80 4 về 1
28 26/02-CN 051810 73327 08,80,18,81 80,80 4 về 2
29 20/02-T2 815920 21273 63,36,00,00 Không về Xịt
30 19/02-CN 979078 37929 12,21,00,00 Không về Xịt
31 13/02-T2 349306 28590 18,81,00,00 Không về Về 81 tuần sau
32 12/02-CN 296078 65184 64,46,36,63 Không về Xịt
33 06/02-T2 883941 72612 00,00,00,00 Không về Xịt
34 05/02-CN 093109 74332 81,18,18,81 Không về Xịt
35 30/01-T2 992633 00082 36,63,30,03 63 4 về 1
36 29/01-CN 496565 12356 00,00,08,80 Không về Về 00,00,08 tuần sau
37 23/01-T2 013817 55818 05,50,27,72 05 4 về 1
38 22/01-CN 517931 83596 40,04,20,02 40,20 4 về 2
39 16/01-T2 855453 58304 20,02,06,60 Không về Xịt
40 15/01-CN 455321 50877 21,12,64,46 21,12 4 về 2
41 09/01-T2 734886 89748 56,65,27,72 65 4 về 1
42 08/01-CN 789938 00883 28,82,24,42 Không về Xịt
43 02/01-T2 474835 08027 12,21,63,36 Không về Xịt
44 01/01-CN 623976 54765 08,80,00,00 Không về Xịt
45 26/12-T2 180006 37531 07,70,63,36 07,63 4 về 2
46 25/12-CN 174798 52683 06,60,00,00 Không về Về 06 tuần sau
47 19/12-T2 169092 31898 32,23,21,12 32 4 về 1
48 18/12-CN 842374 13854 00,00,42,24 42 4 về 1
49 12/12-T2 073768 05699 00,00,08,80 80 4 về 1
50 11/12-CN 053243 24395 09,90,28,82 Không về Xịt
51 05/12-T2 338743 10643 24,42,00,00 Không về Xịt
52 04/12-CN 641029 64166 49,94,00,00 94 4 về 1
53 28/11-T2 771033 61376 00,00,24,42 42 4 về 1
54 27/11-CN 807460 68987 00,00,04,40 Không về Xịt
55 21/11-T2 079141 75694 00,00,30,03 00,00 4 về 2
56 20/11-CN 103652 36659 00,00,08,80 80 4 về 1
57 14/11-T2 071817 50207 00,00,06,60 06 4 về 1
58 13/11-CN 207612 92447 00,00,00,00 Không về Xịt
59 07/11-T2 307809 03101 00,00,18,81 Không về Về 18 tuần sau
60 06/11-CN 074926 71133 12,21,48,84 48 4 về 1
Tổng: 240 về 44 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 19 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền