Thống kê tần suất nhân đặc biệt Vũng Tàu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
49,94,36,63
1 09/12-T7 772661 97678 49,94,36,63 36 4 về 1
2 08/12-T6 772661 97678 49,94,36,63 36 4 về 1
3 07/12-T5 772661 97678 49,94,36,63 36 4 về 1
4 06/12-T4 772661 97678 49,94,36,63 36 4 về 1
5 05/12-T3 772661 97678 00,00,56,65 65 4 về 1
6 04/12-T2 507876 69404 00,00,56,65 56 4 về 1
7 03/12-CN 507876 69404 00,00,56,65 56 4 về 1
8 02/12-T7 507876 69404 00,00,56,65 56 4 về 1
9 01/12-T6 507876 69404 00,00,56,65 56 4 về 1
10 30/11-T5 507876 69404 00,00,56,65 56 4 về 1
11 29/11-T4 507876 69404 45,54,16,61 Không về Về 61 tuần sau
12 28/11-T3 959823 23491 45,54,16,61 54,61 4 về 2
13 27/11-T2 959823 23491 45,54,16,61 54,61 4 về 2
14 26/11-CN 959823 23491 45,54,16,61 54,61 4 về 2
15 25/11-T7 959823 23491 45,54,16,61 54,61 4 về 2
16 24/11-T6 959823 23491 45,54,16,61 54,61 4 về 2
17 23/11-T5 959823 23491 45,54,16,61 54,61 4 về 2
18 22/11-T4 959823 23491 45,54,16,61 54,61 4 về 2
19 21/11-T3 959823 23491 12,21,56,65 Không về Xịt
20 20/11-T2 629780 14616 12,21,56,65 Không về Xịt
21 19/11-CN 629780 14616 12,21,56,65 Không về Xịt
22 18/11-T7 629780 14616 12,21,56,65 Không về Xịt
23 17/11-T6 629780 14616 12,21,56,65 Không về Xịt
24 16/11-T5 629780 14616 12,21,56,65 Không về Xịt
25 15/11-T4 629780 14616 12,21,56,65 Không về Xịt
26 14/11-T3 629780 14616 16,61,30,03 16 4 về 1
27 13/11-T2 827561 55254 16,61,30,03 61,61 4 về 2
28 12/11-CN 827561 55254 16,61,30,03 61,61 4 về 2
29 11/11-T7 827561 55254 16,61,30,03 61,61 4 về 2
30 10/11-T6 827561 55254 16,61,30,03 61,61 4 về 2
31 09/11-T5 827561 55254 16,61,30,03 61,61 4 về 2
32 08/11-T4 827561 55254 16,61,30,03 61,61 4 về 2
33 07/11-T3 827561 55254 00,00,04,40 00,00 4 về 2
34 06/11-T2 508148 19449 00,00,04,40 Không về Về 00,00 tuần sau
35 05/11-CN 508148 19449 00,00,04,40 Không về Về 00,00 tuần sau
36 04/11-T7 508148 19449 00,00,04,40 Không về Về 00,00 tuần sau
37 03/11-T6 508148 19449 00,00,04,40 Không về Về 00,00 tuần sau
38 02/11-T5 508148 19449 00,00,04,40 Không về Về 00,00 tuần sau
39 01/11-T4 508148 19449 00,00,04,40 Không về Về 00,00 tuần sau
40 31/10-T3 508148 19449 12,21,24,42 12,21,21,42,42 4 về 5
41 30/10-T2 625649 80395 12,21,24,42 Không về Về 12,21,21,42,42 tuần sau
42 29/10-CN 625649 80395 12,21,24,42 Không về Về 12,21,21,42,42 tuần sau
43 28/10-T7 625649 80395 12,21,24,42 Không về Về 12,21,21,42,42 tuần sau
44 27/10-T6 625649 80395 12,21,24,42 Không về Về 12,21,21,42,42 tuần sau
45 26/10-T5 625649 80395 12,21,24,42 Không về Về 12,21,21,42,42 tuần sau
46 25/10-T4 625649 80395 12,21,24,42 Không về Về 12,21,21,42,42 tuần sau
47 24/10-T3 625649 80395 36,63,00,00 00,00 4 về 2
48 23/10-T2 664704 11779 36,63,00,00 Không về Về 00,00 tuần sau
49 22/10-CN 664704 11779 36,63,00,00 Không về Về 00,00 tuần sau
50 21/10-T7 664704 11779 36,63,00,00 Không về Về 00,00 tuần sau
51 20/10-T6 664704 11779 36,63,00,00 Không về Về 00,00 tuần sau
52 19/10-T5 664704 11779 36,63,00,00 Không về Về 00,00 tuần sau
53 18/10-T4 664704 11779 36,63,00,00 Không về Về 00,00 tuần sau
54 17/10-T3 664704 11779 24,42,45,54 42 4 về 1
55 16/10-T2 381591 57144 24,42,45,54 24,24,54 4 về 3
56 15/10-CN 381591 57144 24,42,45,54 24,24,54 4 về 3
57 14/10-T7 381591 57144 24,42,45,54 24,24,54 4 về 3
58 13/10-T6 381591 57144 24,42,45,54 24,24,54 4 về 3
59 12/10-T5 381591 57144 24,42,45,54 24,24,54 4 về 3
60 11/10-T4 381591 57144 24,42,45,54 24,24,54 4 về 3
Tổng: 240 về 69 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 7 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 10/12/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay