Thống kê tần suất nhân đặc biệt Bến Tre

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
08,80,54,45
1 09/12-T7 249968 11772 08,80,54,45
2 08/12-T6 249968 11772 08,80,54,45 Không về
3 07/12-T5 249968 11772 08,80,54,45 Không về Về 08,80,54,45 tuần sau
4 06/12-T4 249968 11772 08,80,54,45 Không về Về 08,80,54,45 tuần sau
5 05/12-T3 249968 11772 24,42,04,40 Không về Về 24,42,04,40 tuần sau
6 04/12-T2 467228 08490 24,42,04,40 Không về Về 24,42,04,40 tuần sau
7 03/12-CN 467228 08490 24,42,04,40 Không về Về 24,42,04,40 tuần sau
8 02/12-T7 467228 08490 24,42,04,40 Không về Xịt
9 01/12-T6 467228 08490 24,42,04,40 Không về Xịt
10 30/11-T5 467228 08490 24,42,04,40 Không về Xịt
11 29/11-T4 467228 08490 45,54,12,21 45,21 4 về 2
12 28/11-T3 954344 43118 45,54,12,21 Không về Xịt
13 27/11-T2 954344 43118 45,54,12,21 Không về Về 45,21 tuần sau
14 26/11-CN 954344 43118 45,54,12,21 Không về Về 45,21 tuần sau
15 25/11-T7 954344 43118 45,54,12,21 Không về Về 45,21 tuần sau
16 24/11-T6 954344 43118 45,54,12,21 Không về Về 45,21 tuần sau
17 23/11-T5 954344 43118 45,54,12,21 Không về Về 45,21 tuần sau
18 22/11-T4 954344 43118 45,54,12,21 Không về Về 45,21 tuần sau
19 21/11-T3 954344 43118 00,00,20,02 Không về Xịt
20 20/11-T2 205547 79191 00,00,20,02 Không về Xịt
21 19/11-CN 205547 79191 00,00,20,02 Không về Xịt
22 18/11-T7 205547 79191 00,00,20,02 Không về Xịt
23 17/11-T6 205547 79191 00,00,20,02 Không về Xịt
24 16/11-T5 205547 79191 00,00,20,02 Không về Xịt
25 15/11-T4 205547 79191 00,00,20,02 Không về Xịt
26 14/11-T3 205547 79191 09,90,12,21 Không về Xịt
27 13/11-T2 197343 06320 09,90,12,21 Không về Xịt
28 12/11-CN 197343 06320 09,90,12,21 Không về Xịt
29 11/11-T7 197343 06320 09,90,12,21 Không về Xịt
30 10/11-T6 197343 06320 09,90,12,21 Không về Xịt
31 09/11-T5 197343 06320 09,90,12,21 Không về Xịt
32 08/11-T4 197343 06320 09,90,12,21 Không về Xịt
33 07/11-T3 197343 06320 14,41,15,51 Không về Về 41 tuần sau
34 06/11-T2 728351 25393 14,41,15,51 51,51 4 về 2
35 05/11-CN 728351 25393 14,41,15,51 51,51 4 về 2
36 04/11-T7 728351 25393 14,41,15,51 51,51 4 về 2
37 03/11-T6 728351 25393 14,41,15,51 51,51 4 về 2
38 02/11-T5 728351 25393 14,41,15,51 51,51 4 về 2
39 01/11-T4 728351 25393 14,41,15,51 51,51 4 về 2
40 31/10-T3 728351 25393 24,42,27,72 72 4 về 1
41 30/10-T2 645938 71783 24,42,27,72 24 4 về 1
42 29/10-CN 645938 71783 24,42,27,72 24 4 về 1
43 28/10-T7 645938 71783 24,42,27,72 24 4 về 1
44 27/10-T6 645938 71783 24,42,27,72 24 4 về 1
45 26/10-T5 645938 71783 24,42,27,72 24 4 về 1
46 25/10-T4 645938 71783 24,42,27,72 24 4 về 1
47 24/10-T3 645938 71783 42,24,00,00 24 4 về 1
48 23/10-T2 767032 23351 42,24,00,00 Không về Về 24 tuần sau
49 22/10-CN 767032 23351 42,24,00,00 Không về Về 24 tuần sau
50 21/10-T7 767032 23351 42,24,00,00 Không về Về 24 tuần sau
51 20/10-T6 767032 23351 42,24,00,00 Không về Về 24 tuần sau
52 19/10-T5 767032 23351 42,24,00,00 Không về Về 24 tuần sau
53 18/10-T4 767032 23351 42,24,00,00 Không về Về 24 tuần sau
54 17/10-T3 767032 23351 45,54,00,00 Không về Xịt
55 16/10-T2 950075 51225 45,54,00,00 Không về Xịt
56 15/10-CN 950075 51225 45,54,00,00 Không về Xịt
57 14/10-T7 950075 51225 45,54,00,00 Không về Xịt
58 13/10-T6 950075 51225 45,54,00,00 Không về Xịt
59 12/10-T5 950075 51225 45,54,00,00 Không về Xịt
60 11/10-T4 950075 51225 45,54,00,00 Không về Xịt
Tổng: 240 về 26 (tỷ lệ 10%) - Tổng xịt : 25 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 10/12/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay