Thống kê tần suất nhân đặc biệt Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
28,82,16,61
1 19/04-T6 746822 51884 28,82,16,61
2 18/04-T5 746822 51884 28,82,16,61 Không về
3 17/04-T4 746822 51884 28,82,16,61 Không về Về 28,82,16,61 tuần sau
4 16/04-T3 746822 51884 28,82,16,61 Không về Về 28,82,16,61 tuần sau
5 15/04-T2 746822 51884 05,50,00,00 50 4 về 1
6 14/04-CN 516068 25639 05,50,00,00 Không về Về 05,50,00,00 tuần sau
7 13/04-T7 516068 25639 05,50,00,00 Không về Về 05,50,00,00 tuần sau
8 12/04-T6 516068 25639 05,50,00,00 Không về Về 50 tuần sau
9 11/04-T5 516068 25639 05,50,00,00 Không về Về 50 tuần sau
10 10/04-T4 516068 25639 05,50,00,00 Không về Về 50 tuần sau
11 08/04-T2 516068 25639 63,36,00,00 Không về Xịt
12 07/04-CN 792804 34258 63,36,00,00 00,00 4 về 2
13 06/04-T7 792804 34258 63,36,00,00 00,00 4 về 2
14 05/04-T6 792804 34258 63,36,00,00 00,00 4 về 2
15 04/04-T5 792804 34258 63,36,00,00 00,00 4 về 2
16 03/04-T4 792804 34258 63,36,00,00 00,00 4 về 2
17 02/04-T3 792804 34258 63,36,00,00 00,00 4 về 2
18 01/04-T2 792804 34258 48,84,09,90 84 4 về 1
19 31/03-CN 860915 07015 48,84,09,90 84 4 về 1
20 30/03-T7 860915 07015 48,84,09,90 84 4 về 1
21 29/03-T6 860915 07015 48,84,09,90 84 4 về 1
22 28/03-T5 860915 07015 48,84,09,90 84 4 về 1
23 27/03-T4 860915 07015 48,84,09,90 84 4 về 1
24 26/03-T3 860915 07015 48,84,09,90 84 4 về 1
25 25/03-T2 860915 07015 24,42,36,63 36 4 về 1
26 24/03-CN 644940 70983 24,42,36,63 42 4 về 1
27 23/03-T7 644940 70983 24,42,36,63 42 4 về 1
28 22/03-T6 644940 70983 24,42,36,63 42 4 về 1
29 21/03-T5 644940 70983 24,42,36,63 42 4 về 1
30 20/03-T4 644940 70983 24,42,36,63 42 4 về 1
31 19/03-T3 644940 70983 24,42,36,63 42 4 về 1
32 18/03-T2 644940 70983 18,81,09,90 Không về Về 81 tuần sau
33 17/03-CN 290910 94695 18,81,09,90 Không về Xịt
34 16/03-T7 290910 94695 18,81,09,90 Không về Xịt
35 15/03-T6 290910 94695 18,81,09,90 Không về Xịt
36 14/03-T5 290910 94695 18,81,09,90 Không về Xịt
37 13/03-T4 290910 94695 18,81,09,90 Không về Xịt
38 12/03-T3 290910 94695 18,81,09,90 Không về Xịt
39 11/03-T2 290910 94695 14,41,27,72 Không về Xịt
40 10/03-CN 726934 10253 14,41,27,72 27 4 về 1
41 09/03-T7 726934 10253 14,41,27,72 27 4 về 1
42 08/03-T6 726934 10253 14,41,27,72 27 4 về 1
43 07/03-T5 726934 10253 14,41,27,72 27 4 về 1
44 06/03-T4 726934 10253 14,41,27,72 27 4 về 1
45 05/03-T3 726934 10253 14,41,27,72 27 4 về 1
46 04/03-T2 726934 10253 01,10,03,30 01,30 4 về 2
47 03/03-CN 111134 59582 01,10,03,30 Không về Về 01,30 tuần sau
48 02/03-T7 111134 59582 01,10,03,30 Không về Về 01,30 tuần sau
49 01/03-T6 111134 59582 01,10,03,30 Không về Về 01,30 tuần sau
50 29/02-T5 111134 59582 01,10,03,30 Không về Về 01,30 tuần sau
51 28/02-T4 111134 59582 01,10,03,30 Không về Về 01,30 tuần sau
52 27/02-T3 111134 59582 01,10,03,30 Không về Về 01,30 tuần sau
53 26/02-T2 111134 59582 18,81,00,00 Không về Xịt
54 25/02-CN 361025 26974 18,81,00,00 Không về Xịt
55 24/02-T7 361025 26974 18,81,00,00 Không về Xịt
56 23/02-T6 361025 26974 18,81,00,00 Không về Xịt
57 22/02-T5 361025 26974 18,81,00,00 Không về Xịt
58 21/02-T4 361025 26974 18,81,00,00 Không về Xịt
59 20/02-T3 361025 26974 30,03,08,80 08 4 về 1
60 19/02-T2 659427 00289 30,03,08,80 80 4 về 1
Tổng: 240 về 41 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 14 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay