Thống kê tần suất nhân đặc biệt Quảng Nam

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
06,60,36,63
1 28/02-T4 614661 72248 25,52,24,42 42,42 4 về 2
2 27/02-T3 555830 17841 25,52,24,42 52,24 4 về 2
3 26/02-T2 555830 17841 25,52,24,42 52,24 4 về 2
4 25/02-CN 555830 17841 25,52,24,42 52,24 4 về 2
5 24/02-T7 555830 17841 25,52,24,42 52,24 4 về 2
6 23/02-T6 555830 17841 25,52,24,42 52,24 4 về 2
7 22/02-T5 555830 17841 25,52,24,42 52,24 4 về 2
8 21/02-T4 555830 17841 36,63,35,53 Không về Xịt
9 20/02-T3 662759 44138 36,63,35,53 Không về Xịt
10 19/02-T2 662759 44138 36,63,35,53 Không về Xịt
11 18/02-CN 662759 44138 36,63,35,53 Không về Xịt
12 17/02-T7 662759 44138 36,63,35,53 Không về Xịt
13 16/02-T6 662759 44138 36,63,35,53 Không về Xịt
14 15/02-T5 662759 44138 36,63,35,53 Không về Xịt
15 14/02-T4 662759 44138 35,53,00,00 Không về Về 00,00 tuần sau
16 13/02-T3 576501 62142 35,53,00,00 Không về Xịt
17 12/02-T2 576501 62142 35,53,00,00 Không về Xịt
18 11/02-CN 576501 62142 35,53,00,00 Không về Xịt
19 10/02-T7 576501 62142 35,53,00,00 Không về Xịt
20 09/02-T6 576501 62142 35,53,00,00 Không về Xịt
21 08/02-T5 576501 62142 35,53,00,00 Không về Xịt
22 07/02-T4 576501 62142 00,00,25,52 Không về Xịt
23 06/02-T3 105551 17035 00,00,25,52 Không về Xịt
24 05/02-T2 105551 17035 00,00,25,52 Không về Xịt
25 04/02-CN 105551 17035 00,00,25,52 Không về Xịt
26 03/02-T7 105551 17035 00,00,25,52 Không về Xịt
27 02/02-T6 105551 17035 00,00,25,52 Không về Xịt
28 01/02-T5 105551 17035 00,00,25,52 Không về Xịt
29 31/01-T4 105551 17035 02,20,00,00 Không về Về 02 tuần sau
30 30/01-T3 129034 98004 02,20,00,00 02,00,00 4 về 3
31 29/01-T2 129034 98004 02,20,00,00 02,00,00 4 về 3
32 28/01-CN 129034 98004 02,20,00,00 02,00,00 4 về 3
33 27/01-T7 129034 98004 02,20,00,00 02,00,00 4 về 3
34 26/01-T6 129034 98004 02,20,00,00 02,00,00 4 về 3
35 25/01-T5 129034 98004 02,20,00,00 02,00,00 4 về 3
36 24/01-T4 129034 98004 24,42,81,18 Không về Về 81 tuần sau
37 23/01-T3 384990 20944 24,42,81,18 42,81 4 về 2
38 22/01-T2 384990 20944 24,42,81,18 42,81 4 về 2
39 21/01-CN 384990 20944 24,42,81,18 42,81 4 về 2
40 20/01-T7 384990 20944 24,42,81,18 42,81 4 về 2
41 19/01-T6 384990 20944 24,42,81,18 42,81 4 về 2
42 18/01-T5 384990 20944 24,42,81,18 42,81 4 về 2
43 17/01-T4 384990 20944 45,54,24,42 45,42 4 về 2
44 16/01-T3 954832 06858 45,54,24,42 Không về Về 45,42 tuần sau
45 15/01-T2 954832 06858 45,54,24,42 Không về Về 45,42 tuần sau
46 14/01-CN 954832 06858 45,54,24,42 Không về Về 45,42 tuần sau
47 13/01-T7 954832 06858 45,54,24,42 Không về Về 45,42 tuần sau
48 12/01-T6 954832 06858 45,54,24,42 Không về Về 45,42 tuần sau
49 11/01-T5 954832 06858 45,54,24,42 Không về Về 45,42 tuần sau
50 10/01-T4 954832 06858 32,23,12,21 32,32 4 về 2
51 09/01-T3 848623 78826 32,23,12,21 32,23 4 về 2
52 08/01-T2 848623 78826 32,23,12,21 32,23 4 về 2
53 07/01-CN 848623 78826 00,00,06,60 Không về Về 60 tuần sau
54 24/12-CN 060230 83667 00,00,06,60 Không về Về 00,00,06,60 tuần sau
55 23/12-T7 060230 83667 05,50,21,12 Không về Về 05,50,21,12 tuần sau
56 19/12-T3 516371 52352 05,50,21,12 50 4 về 1
57 18/12-T2 516371 52352 05,50,21,12 50 4 về 1
58 17/12-CN 516371 52352 05,50,21,12 50 4 về 1
59 16/12-T7 516371 52352 05,50,21,12 50 4 về 1
60 15/12-T6 516371 52352 05,50,21,12 50 4 về 1
Tổng: 240 về 61 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 20 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 28/02/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay