Thống kê tần suất nhân đặc biệt Bình Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
08,80,24,42
1 18/06-T3 186832 58281 08,80,24,42
2 17/06-T2 186832 58281 08,80,24,42 Không về
3 16/06-CN 186832 58281 08,80,24,42 Không về Về 08,80,24,42 tuần sau
4 15/06-T7 186832 58281 08,80,24,42 Không về Về 08,80,24,42 tuần sau
5 14/06-T6 186832 58281 08,80,24,42 Không về Về 08,80,24,42 tuần sau
6 13/06-T5 186832 58281 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00 tuần sau
7 12/06-T4 012022 28563 00,00,00,00 00,00,00,00 4 về 4
8 11/06-T3 012022 28563 00,00,00,00 00,00,00,00 4 về 4
9 10/06-T2 012022 28563 00,00,00,00 00,00,00,00 4 về 4
10 09/06-CN 012022 28563 00,00,00,00 00,00,00,00 4 về 4
11 08/06-T7 012022 28563 00,00,00,00 00,00,00,00 4 về 4
12 07/06-T6 012022 28563 48,84,63,36 63 4 về 1
13 06/06-T5 863973 81965 48,84,63,36 Không về Xịt
14 05/06-T4 863973 81965 48,84,63,36 Không về Về 63 tuần sau
15 04/06-T3 863973 81965 48,84,63,36 Không về Về 63 tuần sau
16 03/06-T2 863973 81965 48,84,63,36 Không về Về 63 tuần sau
17 02/06-CN 863973 81965 48,84,63,36 Không về Về 63 tuần sau
18 01/06-T7 863973 81965 48,84,63,36 Không về Về 63 tuần sau
19 31/05-T6 863973 81965 48,84,63,36 Không về Về 63 tuần sau
20 30/05-T5 863973 81965 42,24,12,21 21 4 về 1
21 29/05-T4 676628 38186 42,24,12,21 24 4 về 1
22 28/05-T3 676628 38186 42,24,12,21 24 4 về 1
23 27/05-T2 676628 38186 42,24,12,21 24 4 về 1
24 26/05-CN 676628 38186 42,24,12,21 24 4 về 1
25 25/05-T7 676628 38186 42,24,12,21 24 4 về 1
26 24/05-T6 676628 38186 42,24,12,21 24 4 về 1
27 23/05-T5 676628 38186 00,00,00,00 Không về Xịt
28 22/05-T4 001084 45165 00,00,00,00 Không về Xịt
29 21/05-T3 001084 45165 00,00,00,00 Không về Xịt
30 20/05-T2 001084 45165 00,00,00,00 Không về Xịt
31 19/05-CN 001084 45165 00,00,00,00 Không về Xịt
32 18/05-T7 001084 45165 00,00,00,00 Không về Xịt
33 17/05-T6 001084 45165 00,00,00,00 Không về Xịt
34 16/05-T5 001084 45165 49,94,18,81 Không về Về 49 tuần sau
35 15/05-T4 773364 30239 49,94,18,81 Không về Xịt
36 14/05-T3 773364 30239 49,94,18,81 Không về Xịt
37 13/05-T2 773364 30239 49,94,18,81 Không về Xịt
38 12/05-CN 773364 30239 49,94,18,81 Không về Xịt
39 11/05-T7 773364 30239 49,94,18,81 Không về Xịt
40 10/05-T6 773364 30239 49,94,18,81 Không về Xịt
41 09/05-T5 773364 30239 07,70,12,21 07,21 4 về 2
42 08/05-T4 179433 00057 07,70,12,21 21,21 4 về 2
43 07/05-T3 179433 00057 07,70,12,21 21,21 4 về 2
44 06/05-T2 179433 00057 07,70,12,21 21,21 4 về 2
45 05/05-CN 179433 00057 07,70,12,21 21,21 4 về 2
46 04/05-T7 179433 00057 07,70,12,21 21,21 4 về 2
47 03/05-T6 179433 00057 07,70,12,21 21,21 4 về 2
48 02/05-T5 179433 00057 00,00,24,42 42,42 4 về 2
49 01/05-T4 026380 62931 00,00,24,42 24 4 về 1
50 30/04-T3 026380 62931 00,00,24,42 24 4 về 1
51 29/04-T2 026380 62931 00,00,24,42 24 4 về 1
52 28/04-CN 026380 62931 00,00,24,42 24 4 về 1
53 27/04-T7 026380 62931 00,00,24,42 24 4 về 1
54 26/04-T6 026380 62931 00,00,24,42 24 4 về 1
55 25/04-T5 026380 62931 03,30,15,51 30 4 về 1
56 24/04-T4 134358 29299 03,30,15,51 Không về Về 30 tuần sau
57 23/04-T3 134358 29299 03,30,15,51 Không về Về 30 tuần sau
58 22/04-T2 134358 29299 03,30,15,51 Không về Về 30 tuần sau
59 21/04-CN 134358 29299 03,30,15,51 Không về Về 30 tuần sau
60 20/04-T7 134358 29299 03,30,15,51 Không về Về 30 tuần sau
Tổng: 240 về 55 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 14 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay