Thống kê tần suất nhân đặc biệt Đà Lạt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
54,45,18,81
1 18/06-T3 960290 78343 54,45,18,81
2 17/06-T2 960290 78343 Không về
3 16/06-CN 78343 72,27,42,24 Không về Về 72,27,42,24 tuần sau
4 15/06-T7 987763 20050 72,27,42,24 Không về Về 72,27,42,24 tuần sau
5 14/06-T6 987763 20050 72,27,42,24 Không về Về 72,27,42,24 tuần sau
6 13/06-T5 987763 20050 72,27,42,24 Không về Về 72,27,42,24 tuần sau
7 12/06-T4 987763 20050 72,27,42,24 Không về Về 72,27,42,24 tuần sau
8 11/06-T3 987763 20050 72,27,42,24 Không về Xịt
9 10/06-T2 987763 20050 72,27,42,24 Không về Xịt
10 09/06-CN 987763 20050 28,82,30,03 Không về Xịt
11 08/06-T7 474651 99541 28,82,30,03 28 4 về 1
12 07/06-T6 474651 99541 28,82,30,03 28 4 về 1
13 06/06-T5 474651 99541 28,82,30,03 28 4 về 1
14 05/06-T4 474651 99541 28,82,30,03 28 4 về 1
15 04/06-T3 474651 99541 28,82,30,03 28 4 về 1
16 03/06-T2 474651 99541 28,82,30,03 28 4 về 1
17 02/06-CN 474651 99541 18,81,32,23 Không về Xịt
18 01/06-T7 294846 65365 18,81,32,23 81 4 về 1
19 31/05-T6 294846 65365 18,81,32,23 81 4 về 1
20 30/05-T5 294846 65365 18,81,32,23 81 4 về 1
21 29/05-T4 294846 65365 18,81,32,23 81 4 về 1
22 28/05-T3 294846 65365 18,81,32,23 81 4 về 1
23 27/05-T2 294846 65365 18,81,32,23 81 4 về 1
24 26/05-CN 294846 65365 40,04,18,81 40,81 4 về 2
25 25/05-T7 589920 01582 40,04,18,81 40,81 4 về 2
26 24/05-T6 589920 01582 40,04,18,81 40,81 4 về 2
27 23/05-T5 589920 01582 40,04,18,81 40,81 4 về 2
28 22/05-T4 589920 01582 40,04,18,81 40,81 4 về 2
29 21/05-T3 589920 01582 40,04,18,81 40,81 4 về 2
30 20/05-T2 589920 01582 40,04,18,81 40,81 4 về 2
31 19/05-CN 589920 01582 00,00,35,53 00,00 4 về 2
32 18/05-T7 009572 70574 00,00,35,53 00,00 4 về 2
33 17/05-T6 009572 70574 00,00,35,53 00,00 4 về 2
34 16/05-T5 009572 70574 00,00,35,53 00,00 4 về 2
35 15/05-T4 009572 70574 00,00,35,53 00,00 4 về 2
36 14/05-T3 009572 70574 00,00,35,53 00,00 4 về 2
37 13/05-T2 009572 70574 00,00,35,53 00,00 4 về 2
38 12/05-CN 009572 70574 24,42,32,23 23 4 về 1
39 11/05-T7 464482 59969 24,42,32,23 Không về Về 23 tuần sau
40 10/05-T6 464482 59969 24,42,32,23 Không về Về 23 tuần sau
41 09/05-T5 464482 59969 24,42,32,23 Không về Về 23 tuần sau
42 08/05-T4 464482 59969 24,42,32,23 Không về Về 23 tuần sau
43 07/05-T3 464482 59969 24,42,32,23 Không về Về 23 tuần sau
44 06/05-T2 464482 59969 24,42,32,23 Không về Về 23 tuần sau
45 05/05-CN 464482 59969 00,00,30,03 Không về Về 00,00,30 tuần sau
46 04/05-T7 602561 33160 00,00,30,03 30,30 4 về 2
47 03/05-T6 602561 33160 00,00,30,03 30,30 4 về 2
48 02/05-T5 602561 33160 00,00,30,03 30,30 4 về 2
49 01/05-T4 602561 33160 00,00,30,03 30,30 4 về 2
50 30/04-T3 602561 33160 00,00,30,03 30,30 4 về 2
51 29/04-T2 602561 33160 00,00,30,03 30,30 4 về 2
52 28/04-CN 602561 33160 21,12,25,52 Không về Xịt
53 27/04-T7 371556 72773 21,12,25,52 Không về Xịt
54 26/04-T6 371556 72773 21,12,25,52 Không về Xịt
55 25/04-T5 371556 72773 21,12,25,52 Không về Xịt
56 24/04-T4 371556 72773 21,12,25,52 Không về Xịt
57 23/04-T3 371556 72773 21,12,25,52 Không về Xịt
58 22/04-T2 371556 72773 21,12,25,52 Không về Xịt
59 21/04-CN 371556 72773 00,00,28,82 28 4 về 1
60 20/04-T7 402478 97301 00,00,28,82 Không về Về 28 tuần sau
Tổng: 236 về 58 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 11 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay