Thống kê tần suất nhân đặc biệt Tiền Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
06,60,45,54
1 21/05-T3 168593 62959 06,60,45,54
2 20/05-T2 168593 62959 06,60,45,54 Không về
3 19/05-CN 168593 62959 15,51,02,20 20 4 về 1
4 18/05-T7 539211 05143 15,51,02,20 Không về Về 15,51,02,20 tuần sau
5 17/05-T6 539211 05143 15,51,02,20 Không về Về 15,51,02,20 tuần sau
6 16/05-T5 539211 05143 15,51,02,20 Không về Về 15,51,02,20 tuần sau
7 15/05-T4 539211 05143 15,51,02,20 Không về Về 15,51,02,20 tuần sau
8 14/05-T3 539211 05143 15,51,02,20 Không về Về 20 tuần sau
9 13/05-T2 539211 05143 Không về Xịt
10 12/05-CN 05143 16,61,24,42 Không về Xịt
11 11/05-T7 442385 77596 16,61,24,42 Không về Xịt
12 10/05-T6 442385 77596 16,61,24,42 Không về Xịt
13 09/05-T5 442385 77596 16,61,24,42 Không về Xịt
14 08/05-T4 442385 77596 16,61,24,42 Không về Xịt
15 07/05-T3 442385 77596 16,61,24,42 Không về Xịt
16 06/05-T2 442385 77596 16,61,24,42 Không về Xịt
17 05/05-CN 442385 77596 30,03,28,82 Không về Xịt
18 04/05-T7 659746 69453 30,03,28,82 Không về Xịt
19 03/05-T6 659746 69453 30,03,28,82 Không về Xịt
20 02/05-T5 659746 69453 30,03,28,82 Không về Xịt
21 01/05-T4 659746 69453 30,03,28,82 Không về Xịt
22 30/04-T3 659746 69453 30,03,28,82 Không về Xịt
23 29/04-T2 659746 69453 30,03,28,82 Không về Xịt
24 28/04-CN 659746 69453 36,63,00,00 63 4 về 1
25 27/04-T7 943309 24201 36,63,00,00 Không về Về 63 tuần sau
26 26/04-T6 943309 24201 36,63,00,00 Không về Về 63 tuần sau
27 25/04-T5 943309 24201 36,63,00,00 Không về Về 63 tuần sau
28 24/04-T4 943309 24201 36,63,00,00 Không về Về 63 tuần sau
29 23/04-T3 943309 24201 36,63,00,00 Không về Về 63 tuần sau
30 22/04-T2 943309 24201 36,63,00,00 Không về Về 63 tuần sau
31 21/04-CN 943309 24201 45,54,00,00 Không về Xịt
32 20/04-T7 952073 09435 45,54,00,00 Không về Xịt
33 19/04-T6 952073 09435 45,54,00,00 Không về Xịt
34 18/04-T5 952073 09435 45,54,00,00 Không về Xịt
35 17/04-T4 952073 09435 45,54,00,00 Không về Xịt
36 16/04-T3 952073 09435 45,54,00,00 Không về Xịt
37 15/04-T2 952073 09435 45,54,00,00 Không về Xịt
38 14/04-CN 952073 09435 24,42,24,42 Không về Về 24,24 tuần sau
39 13/04-T7 388389 40026 24,42,24,42 Không về Xịt
40 12/04-T6 388389 40026 24,42,24,42 Không về Xịt
41 11/04-T5 388389 40026 24,42,24,42 Không về Xịt
42 10/04-T4 388389 40026 24,42,24,42 Không về Xịt
43 08/04-T2 388389 40026 24,42,24,42 Không về Xịt
44 07/04-CN 388389 40026 06,60,18,81 Không về Xịt
45 06/04-T7 237298 92299 06,60,18,81 Không về Xịt
46 05/04-T6 237298 92299 06,60,18,81 Không về Xịt
47 04/04-T5 237298 92299 06,60,18,81 Không về Xịt
48 03/04-T4 237298 92299 06,60,18,81 Không về Xịt
49 02/04-T3 237298 92299 06,60,18,81 Không về Về 06,60,18,81 tuần sau
50 01/04-T2 237298 92299 Không về Xịt
51 31/03-CN 92299 12,21,00,00 Không về Về 21 tuần sau
52 30/03-T7 620045 62739 12,21,00,00 21 4 về 1
53 29/03-T6 620045 62739 12,21,00,00 21 4 về 1
54 28/03-T5 620045 62739 12,21,00,00 21 4 về 1
55 27/03-T4 620045 62739 12,21,00,00 21 4 về 1
56 26/03-T3 620045 62739 12,21,00,00 21 4 về 1
57 25/03-T2 620045 62739 12,21,00,00 21 4 về 1
58 24/03-CN 620045 62739 10,01,18,81 81 4 về 1
59 23/03-T7 522925 37654 10,01,18,81 01 4 về 1
60 22/03-T6 522925 37654 10,01,18,81 01 4 về 1
Tổng: 232 về 15 (tỷ lệ 6%) - Tổng xịt : 33 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay