Thống kê tần suất nhân đặc biệt Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
42,24,00,00
1 03/06-T7 764709 43248 02,20,03,30
2 31/05-T4 128315 78889 12,21,32,23 Không về
3 27/05-T7 434485 19370 09,90,00,00 09 4 về 1
4 24/05-T4 194093 84672 09,90,30,03 Không về Xịt
5 20/05-T7 193652 14491 08,80,81,18 81 4 về 1
6 17/05-T4 181996 32934 06,60,45,54 45 4 về 1
7 13/05-T7 161597 17640 81,18,54,45 Không về Về 81 tuần sau
8 10/05-T4 997962 62574 18,81,24,42 18,18 4 về 2
9 06/05-T7 922468 21850 36,63,48,84 36,63 4 về 2
10 03/05-T4 498688 76642 28,82,18,81 18 4 về 1
11 29/04-T7 478364 07748 12,21,00,00 12 4 về 1
12 26/04-T4 626057 04271 00,00,07,70 00,00 4 về 2
13 22/04-T7 028174 62494 14,41,25,52 14 4 về 1
14 19/04-T4 722557 79318 04,40,18,81 04,18 4 về 2
15 15/04-T7 415366 68144 09,90,06,60 09 4 về 1
16 12/04-T4 197233 97739 15,51,15,51 Không về Xịt
17 08/04-T7 356354 39275 05,50,40,04 Không về Về 40 tuần sau
18 05/04-T4 514856 02611 00,00,08,80 Không về Về 00,00 tuần sau
19 01/04-T7 707426 07203 24,42,28,82 42 4 về 1
20 29/03-T4 469743 12419 00,00,40,04 Không về Về 04,04 tuần sau
21 25/03-T7 048585 24936 16,61,32,23 16,23 4 về 2
22 22/03-T4 824487 10724 10,01,30,03 Không về Về 10 tuần sau
23 18/03-T7 521651 54128 16,61,72,27 72,27 4 về 2
24 15/03-T4 822983 83960 63,36,20,02 63 4 về 1
25 11/03-T7 794547 50756 28,82,63,36 28,28 4 về 2
26 08/03-T4 474974 12950 14,41,35,53 Không về Xịt
27 04/03-T7 721577 17367 02,20,00,00 20,20 4 về 2
28 01/03-T4 215015 58791 00,00,49,94 Không về Xịt
29 25/02-T7 097770 89418 10,01,00,00 Không về Xịt
30 22/02-T4 256805 00281 45,54,48,84 Không về Xịt
31 18/02-T7 951683 73215 08,80,63,36 63 4 về 1
32 15/02-T4 248979 72833 00,00,12,21 00,00 4 về 2
33 11/02-T7 062345 57031 20,02,00,00 Không về Về 20 tuần sau
34 08/02-T4 452043 46563 27,72,18,81 81 4 về 1
35 04/02-T7 936631 15136 07,70,21,12 Không về Xịt
36 01/02-T4 174378 41271 09,90,27,72 Không về Xịt
37 28/01-T7 332396 28169 12,21,63,36 Không về Về 36,36 tuần sau
38 25/01-T4 268790 62864 00,00,63,36 63 4 về 1
39 21/01-T7 016979 70057 18,81,00,00 Không về Xịt
40 18/01-T4 295701 71905 04,40,00,00 Không về Về 40 tuần sau
41 14/01-T7 415405 56176 24,42,08,80 24,42 4 về 2
42 11/01-T4 386421 77206 63,36,03,30 Không về Xịt
43 07/01-T7 791136 24893 08,80,72,27 Không về Xịt
44 04/01-T4 183890 20693 05,50,18,81 Không về Xịt
45 31/12-T7 516362 92246 08,80,10,01 Không về Xịt
46 28/12-T4 815527 96394 16,61,45,54 Không về Về 54 tuần sau
47 24/12-T7 283957 55323 00,00,05,50 Không về Xịt
48 21/12-T4 906516 84602 00,00,06,60 60 4 về 1
49 17/12-T7 402234 52979 00,00,10,01 00,00,01 4 về 3
50 14/12-T4 090256 41747 06,60,00,00 Không về Về 60 tuần sau
51 10/12-T7 168065 84950 35,53,18,81 Không về Xịt
52 07/12-T4 759299 70469 08,80,24,42 24 4 về 1
53 03/12-T7 421464 05011 16,61,25,52 61 4 về 1
54 30/11-T4 284555 76119 06,60,18,81 60 4 về 1
55 26/11-T7 234365 49314 06,60,00,00 Không về Xịt
56 23/11-T4 163055 30812 56,65,12,21 12 4 về 1
57 19/11-T7 876623 57664 49,94,00,00 49 4 về 1
58 16/11-T4 773808 49653 20,02,07,70 07 4 về 1
59 12/11-T7 458716 09850 54,45,00,00 Không về Xịt
60 09/11-T4 969708 21721 21,12,08,80 21,12,08 4 về 3
Tổng: 240 về 49 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 17 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền