Thống kê tần suất nhân đặc biệt Cần Thơ

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
00,00,00,00
1 28/02-T4 039809 05761 07,70,00,00
2 27/02-T3 710609 59319 07,70,00,00 Không về
3 26/02-T2 710609 59319 07,70,00,00 Không về Về 07,70,00,00 tuần sau
4 25/02-CN 710609 59319 07,70,00,00 Không về Về 07,70,00,00 tuần sau
5 24/02-T7 710609 59319 07,70,00,00 Không về Về 07,70,00,00 tuần sau
6 23/02-T6 710609 59319 07,70,00,00 Không về Về 07,70,00,00 tuần sau
7 22/02-T5 710609 59319 07,70,00,00 Không về Về 07,70,00,00 tuần sau
8 21/02-T4 710609 59319 00,00,00,00 Không về Xịt
9 20/02-T3 024603 85205 00,00,00,00 Không về Xịt
10 19/02-T2 024603 85205 00,00,00,00 Không về Xịt
11 18/02-CN 024603 85205 00,00,00,00 Không về Xịt
12 17/02-T7 024603 85205 00,00,00,00 Không về Xịt
13 16/02-T6 024603 85205 00,00,00,00 Không về Xịt
14 15/02-T5 024603 85205 00,00,00,00 Không về Xịt
15 14/02-T4 024603 85205 36,63,45,54 Không về Về 54 tuần sau
16 13/02-T3 496955 64759 36,63,45,54 Không về Xịt
17 12/02-T2 496955 64759 36,63,45,54 Không về Xịt
18 11/02-CN 496955 64759 36,63,45,54 Không về Xịt
19 10/02-T7 496955 64759 36,63,45,54 Không về Xịt
20 09/02-T6 496955 64759 36,63,45,54 Không về Xịt
21 08/02-T5 496955 64759 36,63,45,54 Không về Xịt
22 07/02-T4 496955 64759 00,00,06,60 60 4 về 1
23 06/02-T3 029325 34903 00,00,06,60 Không về Về 60 tuần sau
24 05/02-T2 029325 34903 00,00,06,60 Không về Về 60 tuần sau
25 04/02-CN 029325 34903 00,00,06,60 Không về Về 60 tuần sau
26 03/02-T7 029325 34903 00,00,06,60 Không về Về 60 tuần sau
27 02/02-T6 029325 34903 00,00,06,60 Không về Về 60 tuần sau
28 01/02-T5 029325 34903 00,00,06,60 Không về Về 60 tuần sau
29 31/01-T4 029325 34903 00,00,10,01 Không về Về 10 tuần sau
30 30/01-T3 073529 50893 00,00,10,01 01 4 về 1
31 29/01-T2 073529 50893 00,00,10,01 01 4 về 1
32 28/01-CN 073529 50893 00,00,10,01 01 4 về 1
33 27/01-T7 073529 50893 00,00,10,01 01 4 về 1
34 26/01-T6 073529 50893 00,00,10,01 01 4 về 1
35 25/01-T5 073529 50893 00,00,10,01 01 4 về 1
36 24/01-T4 073529 50893 72,27,02,20 27 4 về 1
37 23/01-T3 986122 67320 72,27,02,20 20,20 4 về 2
38 22/01-T2 986122 67320 72,27,02,20 20,20 4 về 2
39 21/01-CN 986122 67320 72,27,02,20 20,20 4 về 2
40 20/01-T7 986122 67320 72,27,02,20 20,20 4 về 2
41 19/01-T6 986122 67320 72,27,02,20 20,20 4 về 2
42 18/01-T5 986122 67320 72,27,02,20 20,20 4 về 2
43 17/01-T4 986122 67320 64,46,02,20 46,20,20 4 về 3
44 16/01-T3 885120 48567 64,46,02,20 20 4 về 1
45 15/01-T2 885120 48567 64,46,02,20 20 4 về 1
46 14/01-CN 885120 48567 64,46,02,20 20 4 về 1
47 13/01-T7 885120 48567 64,46,02,20 20 4 về 1
48 12/01-T6 885120 48567 64,46,02,20 20 4 về 1
49 11/01-T5 885120 48567 64,46,02,20 20 4 về 1
50 10/01-T4 885120 48567 10,01,32,23 Không về Xịt
51 09/01-T3 255488 96138 10,01,32,23 10 4 về 1
52 08/01-T2 255488 96138 10,01,32,23 10 4 về 1
53 07/01-CN 255488 96138 00,00,42,24 00,00,24 4 về 3
54 24/12-CN 905764 81495 00,00,42,24 42,24 4 về 2
55 23/12-T7 905764 81495 00,00,06,60 Không về Về 00,00,06,60 tuần sau
56 19/12-T3 505614 09716 00,00,06,60 06 4 về 1
57 18/12-T2 505614 09716 00,00,06,60 06 4 về 1
58 17/12-CN 505614 09716 00,00,06,60 06 4 về 1
59 16/12-T7 505614 09716 00,00,06,60 06 4 về 1
60 15/12-T6 505614 09716 00,00,06,60 06 4 về 1
Tổng: 240 về 45 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 14 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 28/02/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay