Thống kê tần suất nhân đặc biệt Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
09,90,18,81
1 03/06-T7 331639 24135 02,20,27,72
2 29/05-T2 124399 58068 24,42,63,36 Không về
3 27/05-T7 467972 80920 36,63,00,00 Không về Về 36 tuần sau
4 22/05-T2 940078 71714 18,81,00,00 Không về Xịt
5 20/05-T7 921019 27333 00,00,00,00 Không về Xịt
6 15/05-T2 054090 56292 03,30,81,18 Không về Xịt
7 13/05-T7 135994 96075 02,20,36,63 Không về Xịt
8 08/05-T2 127663 12451 72,27,63,36 63 4 về 1
9 06/05-T7 899797 55773 00,00,02,20 Không về Xịt
10 01/05-T2 109127 27778 15,51,10,01 10 4 về 1
11 29/04-T7 356255 68556 04,40,16,61 61 4 về 1
12 24/04-T2 228827 97773 42,24,81,18 42 4 về 1
13 22/04-T7 671998 19467 21,12,42,24 Không về Xịt
14 17/04-T2 376763 82358 08,80,00,00 Không về Xịt
15 15/04-T7 423809 30316 09,90,48,84 09 4 về 1
16 10/04-T2 331863 26196 28,82,14,41 Không về Xịt
17 08/04-T7 744278 00696 25,52,00,00 00,00 4 về 2
18 03/04-T2 551507 90215 08,80,36,63 36 4 về 1
19 01/04-T7 819946 52858 09,90,06,60 09 4 về 1
20 27/03-T2 196165 71984 12,21,42,24 21,21 4 về 2
21 25/03-T7 262761 59679 42,24,12,21 42,12 4 về 2
22 20/03-T2 763435 10981 30,03,16,61 16 4 về 1
23 18/03-T7 652444 06266 32,23,06,60 Không về Xịt
24 13/03-T2 841165 42744 14,41,42,24 Không về Về 14 tuần sau
25 11/03-T7 270765 21765 12,21,20,02 Không về Xịt
26 06/03-T2 434547 34992 07,70,20,02 Không về Xịt
27 04/03-T7 715547 85345 03,30,63,36 Không về Về 03 tuần sau
28 27/02-T2 317971 21342 18,81,02,20 81 4 về 1
29 25/02-T7 369214 56547 30,03,21,12 Không về Xịt
30 20/02-T2 653731 53007 00,00,09,90 Không về Về 00,00 tuần sau
31 18/02-T7 901193 05798 05,50,02,20 Không về Về 20 tuần sau
32 13/02-T2 511125 85561 63,36,00,00 63 4 về 1
33 11/02-T7 977073 59144 04,40,45,54 Không về Xịt
34 06/02-T2 144596 27361 63,36,06,60 Không về Về 63 tuần sau
35 04/02-T7 970167 15333 49,94,03,30 Không về Về 30 tuần sau
36 30/01-T2 772132 86395 05,50,56,65 Không về Xịt
37 28/01-T7 153878 77246 18,81,24,42 18 4 về 1
38 23/01-T2 929647 23955 32,23,64,46 Không về Về 32,23 tuần sau
39 21/01-T7 483886 87021 63,36,06,60 Không về Về 60 tuần sau
40 16/01-T2 793235 82146 00,00,30,03 Không về Xịt
41 14/01-T7 105565 82970 24,42,12,21 Không về Về 21,21 tuần sau
42 09/01-T2 830434 71905 16,61,00,00 Không về Về 61 tuần sau
43 07/01-T7 825071 80219 32,23,81,18 Không về Xịt
44 02/01-T2 487998 27346 30,03,42,24 03 4 về 1
45 31/12-T7 562675 84806 00,00,63,36 Không về Xịt
46 26/12-T2 305973 33063 02,20,00,00 02 4 về 1
47 24/12-T7 129033 27728 48,84,12,21 84 4 về 1
48 19/12-T2 685342 92627 07,70,00,00 Không về Về 07,07,07 tuần sau
49 17/12-T7 713308 68907 18,81,20,02 02 4 về 1
50 12/12-T2 367543 78633 14,41,00,00 Không về Xịt
51 10/12-T7 272500 58116 54,45,24,42 Không về Về 42 tuần sau
52 05/12-T2 962464 52303 12,21,28,82 Không về Xịt
53 03/12-T7 628749 72207 48,84,08,80 Không về Xịt
54 28/11-T2 860428 70145 08,80,27,72 08,08 4 về 2
55 26/11-T7 244392 86631 06,60,06,60 Không về Xịt
56 21/11-T2 166610 31486 09,90,28,82 82 4 về 1
57 19/11-T7 337741 96038 00,00,00,00 Không về Xịt
58 14/11-T2 003081 49805 00,00,32,23 32 4 về 1
59 12/11-T7 084841 59056 21,12,45,54 12 4 về 1
60 07/11-T2 375596 96153 00,00,02,20 02 4 về 1
Tổng: 240 về 31 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 22 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền